آخرین مصوبات شوراها – دهه سوم تیر 98

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ
1398/04/21 لغايت 1398/04/31
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع شهر پاکدشت         

 

 

شورايعالي شهرسازی و معماری

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر پاکدشت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21653-27/04/1398

شماره 42054/300-۱۳۹۸/۳/۲۸

استاندار محترم و رئیس‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳۰ خود، مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر پاکدشت  مربوط به الحاق اراضی به محدوده شهر را که به واسطه کاهش حریم ایمنی تأسیسات نظامی پارچین از سوی مراجع ذی صلاح در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۸ شورای برنامه‌ریزی و توسعه مورد تصویب قرار گرفته بود را  با توجه به صورتجلسة مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:

۱ـ با الحاق بافت موجود شهری واقع در بخش شرقی حصار امیر، به مساحت حدود ۶۱ هکتار (موضع شماره ۱ نقشه پیوست) به محدودة شهر با توجه به وقوع در محدودة طرح هادی قبلی شهر و حذف محدودیت ناشی از حریم ایمنی پارچین، با رعایت شرایط ذیل موافقت می‌گردد:

۱ـ۱ـ طرح تفصیلی محدوده الحاقی با تأمین سرانه‌های خدماتی عمومی حداقل معادل سایر بخش‌های شهر به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد .

۱ـ۲ـ کلیة اراضی خدماتی طرح هادی با همین کاربری در طرح تفصیلی تثبیت شود .

۱ـ۳ـ تراکم ساختمانی مسکونی در کل محدودة الحاقی ۱۲۰ درصد (۲ طبقه) تعیین می‌شود .

۱ـ۴ـ کلیة مطالبات قانونی در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز اخذ گردد .

۲ ـ با الحاق ساخت و سازهای واقع در شمال حصار امیر به مساحت 6/5 هکتار به محدودة شهر (موضع شماره ۲ نقشه پیوست) با توجه به وقوع آنها در خارج از محدوده و حریم شهر پاکدشت (داخل منطقة حفاظت شده جاجرود) مخالفت می‌گردد.تبعاً هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص این اراضی و نیز سایر ساخت و سازهای غیرمجاز واقع در غرب محلة حصار امیر پاکدشت، موکول به رفع تداخل منطقه حفاظت شده و تعیین تکلیف به‌صورت یکپارچه در شورای برنامه‌ریزی و توسعة استان خواهد بود. با توجه به اینکه این اراضی عملاً از حوزة مدیریت شهرداری خارج است، افزایش نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در صیانت از عرصه‌های تحت مدیریت کاملاً ضروری است .

۳ـ به اذعان نمایندة وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، احداث معبر جداکننده در حدفاصل دیوار صنایع نظامی پارچین و محدودة شهر به لحاظ اصول ایمنی ضروری بوده و جزء توافقات اولیة کاهش حریم نظامی است با توجه به اینکه بخشی از معبر مذکور از اراضی الحاقی عبور می‌کند، با الحاق باقی مانده اراضی مربوط به تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر به مساحت 23/8 هکتار (موضع شماره ۳ نقشه پیوست) منوط به اعلام نظر اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر عدم شمول قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی بر آنها، موافقت و مقرر گردید طرح تفکیکی یکپارچه اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر با رعایت کلیة حقوق قانونی موضوع تبصرة ۴ ماده واحده قانون تعیین املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها و مادة ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها به تأیید کمیسیون ماده ۵ برسد. تبعا در صورت شمول قانون منع فروش بر اراضی الحاقی، صرفا تخصیص کاربری غیرمسکونی بر اراضی الحاقی مجاز خواهد بود .

۴ـ با الحاق اراضی بین حصار امیر و اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر به مساحت 10/8 هکتار، (موضع شماره ۴ نقشه پیوست) اراضی به مساحت ۶۷۱۷ مترمربع در گوشة اراضی تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر (موضع شماره ۵ نقشه پیوست) اراضی جنوبی تعاونی مسکن فرهنگیان کوثر به مساحت 5/9 (موضع شماره ۶ نقشه پیوست) اراضی واقع در شمال شهرک شهید نامجو به مساحت 2/4 هکتار (موضع شماره ۸ نقشه پیوست) به جهت حفظ خوانایی خط محدوده و جلوگیری از تضرس آن صرفاً با حفظ کاربری وضع موجود (باغات و کشاورزی) و تثبیت به عنوان اساس طرح موافقت می‌گردد.

۵ ـ با الحاق احداثات موجود موسوم به شهرک شهید نامجو به مساحت ۴۳ هکتار (موضع شماره ۷ نقشه پیوست)، به محدوده شهر منوط به اعلام نظر وزارت کشور مبنی بر عدم تداخل تقسیماتی بخش، موافقت می‌گردد.

۶ ـ با الحاق اراضی دولتی واقع در ضلع شرقی مسکن مهر امام رضا به مساحت 6/5 هکتار (موضع شماره ۹ نقشه پیوست) به جهت تأمین خدمات موردنیاز سایت مسکن مهر صرفا با کاربری عمومی شامل فضای سبز، ورزشی و تجهیزات شهری موافقت می‌گردد .

۷ـ با الحاق پلاکهای ثبتی 40/29 و 40/401 واقع در جنوب شرقی مسکن مهر امام رضا متعلق به مالکین خصوصی به مساحت 35/98 (موضع شماره ۱۰ نقشه پیوست) با توجه به نوعیت زراعی اراضی، عدم وجود ضرورت فنی و فقدان هرگونه حقوق مکتسبه قانونی در آنها مخالفت می‌گردد.

۸ ـ سقف تراکم قابل احداث در کلیه اراضی واقع در حریم قبلی صنایع نظامی پارچین که به واسطه مفاد این مصوبه به محدوده شهر الحاق می‌گردد با رعایت سایر شروط صدر الذکر حداکثر ۱۲۰% (دوطبقه) تعیین می‌گردد لذا کمیسیون ماده ۵ مجاز به‌صدور آراء منجر به افزایش طبقه در محدوده مذکور نبوده و لازم است کمیسیون ماده ۱۰۰ با تخلفات منجر به احداث طبقات اضافی در محدوده مذکور با صدور آراء قلع بنا برخورد نمایند.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران، دستور فرمائید اسناد مربوطه با اعمال اصلاحات مطابق مصوبه حداکثر ظرف مدت ۲ماه جهت ابلاغ به مراجع ذیربط به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/08/01 لغایت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل چگونگی تشخیص…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       نظریه‌‌‌‌ رئیس…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/07/21 لغایت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی انقلاب فرهنگی…
keyboard_arrow_up