آرشیو کتب منتشره مؤسسه

انطباق دقیق ارائه با مفاد اعتبار و ایراد تقلّب

انطباق دقیق ارائه با مفاد اعتبار

انطباق دقیق ارائه با مفاد اعتبار و ایراد تقلّب: برقراری تعادل میان منافع بازرگانان در حقوق اعتبارات اسنادی معاصر   فهرست مطالب: سخن ناشر ۱٫ مقدمه ۲٫ کلّیات اعتبار اسنادی الف. سرآغازهای تاریخی شکل‌گیری نهاد اعتبارات اسنادی ب. پرداخت ازطریق اعتبار اسنادی ج. افتتاح اعتبار د. معامله کردن (نقد کردن) اعتبار ﻫ . اسناد حمل ۳٫ منابع حقوق اعتبارات اسنادی …

بیشتر بخوانید »

راهنمایی برای بانکداران در پیشگیری از تقلب و کلاهبرداری

راهنمایی برای بانکداران

راهنمایی برای بانکداران در پیشگیری از تقلب و کلاهبرداری و پولشویی در معاملات اعتبار اسنادی   فهرست مطالب: سخن ناشر سخن سردبیر دیباچه خلاصه مقدمه فصل اول. تقلب و کلاهبرداری در معاملات اعتبار اسنادی دعوایی مصری کارلو کارسانا ـ کلاهبردار ایتالیایی آهن قراضه های خریداری شده از فروشندۀ لبنانی تقلبات و کلاهبرداری‌ ها صورت گرفته علیه خریداران مقیم چین هننسی …

بیشتر بخوانید »

نقش قاضی بین‌المللی در انسانی شدن حقوق بین‌الملل

نقش قاضی بین المللی

نقش قاضی بین‌المللی در انسانی شدن حقوق بین‌الملل فهرست مطالب: سخن ناشر فهرست علائم اختصاری ديباچه مقدمه بخش نخست: نظرات مستقل به مثابه مؤلفه ای ديالکتيک برای توسعه قواعد حقوق بين‌الملل فصل اول: اثرگذاری انديشه‌ها در تکوين قواعد حقوق بين‌الملل گفتار اول: از انديشمندان سابق تا علمای متأخر گفتار دوم: منصب قضای بين‌المللی فرصتی براي ابراز انديشه‌های تأثيرگذار در نظام …

بیشتر بخوانید »

حقوق زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار

حقوق زنان روستایی

حقوق زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار   فهرست  مطالب: مقدمه فصل اول: مفهوم و مبانی حمایت از حقوق زنان روستایی و اهداف توسعه پایدار گفتار اول: مفهوم و مبانی حمایت از حقوق زنان روستایی مبحث اول: مفهوم حقوق زنان روستایی مبحث دوم: مبانی و دلایل حمایت از حقوق زنان روستایی گفتار دوم: تاریخچه شکل‌گیری اهداف توسعه پایدار و …

بیشتر بخوانید »

حقوق اساسی محیط‌ زیست (مطالعه تطبیقی)

حقوق اساسی محیط زیست

حقوق اساسی محیط ‌زیست (مطالعه تطبیقی)     فهرست مطالب: دیباچه بخش اول ـ مفاهیم و مبانی نظری فصل اول ـ مفاهيم فصل دوم ـ مبانی نظری بخش دوم ـ تحلیل مسائل و محتوای حقوق محیط‌زیست در قوانین اساسی فصل اول ـ اصول حقوق محیط‌زیست در قوانین اساسی فصل دوم ـ مسائل حقوق محیط‌زیست در قوانین اساسی بخش سوم ـ …

بیشتر بخوانید »

تضمین حق تامین اجتماعی در نظام حقوق بین الملل

تضمین حق تأمین اجتماعی

تضمین حق تامین اجتماعی در نظام حقوق بین‌الملل   فهرست مطالب: سخن ناشر اختصارات دیباچه فهرست اختصاری مطالب مقدمه بخش اول: تبیین مفهوم و نظام‌مندی حق تأمین اجتماعی فصل اول: تبیین حق تأمین اجتماعی مبحث اول: کلیات شناخت تأمین اجتماعی گفتار اول) مفهوم تأمین اجتماعی گفتار دوم) سیر تاریخی پیدایش تأمین اجتماعی گفتار سوم) تئوری‌های تأمین اجتماعی مبحث دوم: هنجارمندی …

بیشتر بخوانید »

رژیم حقوقی حاکم بر سوئیفت

رژیم حقوقی حاکم بر سوئیفت

رژیم حقوقی حاکم بر سوئیفت فهرست مطالب: پیشگفتار بخش اول:  معرفی سوئیفت، ساختار و خدمات آن فصل اول) تعریف فصل دوم) تاریخچه تشکیل و توسعه فصل سوم) نحوه عملکرد سوئیفت فصل چهارم) ارکان سوئیفت فصل پنجم) مزایای سوئیفت فصل ششم) خدمات سوئیفت و قطع خدمات مشترکین بخش دوم: ترتیبات قراردادی سوئیفت فصل اول) تشکیل و اصلاح قرارداد فصل دوم) اوصاف قرارداد …

بیشتر بخوانید »

متون قانونی اختصاصی کودکان و نوجوانان

متون قانونی اختصاصی

متون قانونی اختصاصی کودکان و نوجوانان، تاریخ ایرانی حقوق کودک به روایت قانونگذار فهرست مطالب: سخن ناشر مقدمه بخش اول: متون قانونی قانون بلدیه (۱۲۸۶) قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکّام (۱۲۸۶) قانون اساسی معارف (۱۲۹۰) قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی (۱۲۹۰) قوانین موقتی محاکمات جزایی (۱۲۹۱) مقررات مربوط به جزای عرفی و منع تکدّی در معابر عمومی …

بیشتر بخوانید »

سالنامه ایرانی داوری سال دوم ۹۶-۹۷

سالنامه ایرانی ـ شماره 2

سالنامه ایرانی داوری سال دوم ۹۶-۹۷  فهرست مطالب: درآمد مقالات بحران مشروعیت در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی دکتر محسن محبّی ـ دکتر مجتبی اصغریان شرط انکار بهره‌‎مندی مزایا در رویه داوری سرمایه‌‎گذاری دکتر محمدعلي بهمئي ـ مينا معيني معیار تمایز داوری و کارشناسی دکتر عبدا… خدابخشی تأمین مالی توسط ثالث در داوری تجاری بین‌المللی دکتر میرشهبیز شافع آيين و فرايند داوري …

بیشتر بخوانید »

آینده حقوق بین‌الملل: تحقق آرمان‌شهر

تحقق آرمانشهر

آینده حقوق بین‌الملل: تحقق آرمان‌شهر فهرست مطالب: سخن ناشر دیباچه مقدمه مترجمان ۱٫ خطرات ذهنی طرح های جامعه جهانی مارتی کاسکنمی؛ ترجمه: سیّد ابراهیم حسینی ۲٫ شورای امنیت: پیشرفتی ممکن اما دور از ذهن باردو فاسبندر؛ ترجمه: مهدی عبدالمالکی ـ ولی اله نوری ـ فاطمه بیگی ۳٫ امکان مشارکت جامعه مدنی بین المللی در حمایت از حقوق بشر مائورو پالما؛ …

بیشتر بخوانید »