پژوهش‌های حقوق مالی و اقتصادی

همین الان مقاله خود را ارسال کنید.

پژوهش های حقوق خصوصی

همین الان مقاله خود را ارسال کنید.

پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی

همین الان مقاله خود را ارسال کنید.

پژوهش های حقوقی

همین الان مقاله خود را ارسال کنید.

یکی از مهم‌ترین منابع نظام حقوقی هر کشور، دکترین و نظریات حقوقدانان آن کشور است. در واقع چنانچه موضوعات و مسائل حقوقی با دقت و مطالعه و در یک فضای پر نشاط علمی مورد تحقیق و تبادل نظر و نظریه‌پردازی حقوقدانان قرار گیرند منتهی به غنی شدن دانش و آموزه‌های حقوقی می‌شود و دستگاه‌های قانونگذاری و قضایی را در معرض بهره‌برداری از این نظریات قرار می‌دهد و آثار خود را در تصویب و اصلاح قوانین، و احکام دادگاه‌ها نشان می‌دهد. بدین ترتیب حقوقدانان از یک‌سو با پیش‌بینی و یا شناسایی تحولات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ارائه هشدارها و راهکارها و بررسی مبانی نظری آنها، زمینه طراحی واکنش‌های مناسب حقوقی را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر با رصد کردن تجارب عملی ناشی از اجرای قوانین و مقررات کشور و آثار آنها در تأمین هدف‫هایی چون برقراری نظم و عدالت و صلح، به نقد وضعیت موجود پرداخته و راهکارهایی را برای اصلاح و تعالی نظم حقوقی ارائه می‌کنند. این امر می‌تواند موجب پویایی و کارآمدی نظام حقوقی کشور و نقش‌آفرینی مثبت آن در حرکت کشور به سمت تأمین سعادت مردم شود. بنابراین تأمل در قوانین و مقررات فعلی و نارسایی‌های نظم حاکم بر جامعه و گردش امور و تنویر ابهامات و کاستی‌های شکلی و ماهوی موجود در نظام حقوقی ایران، تفکر در سایر نظام‌های حقوقی ملی، و تعمق در نظام حقوق بین‌المللی می‌تواند سهمی بسزا در شناختن و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت نظام حقوقی ایران داشته باشد.

پژوهشکده حقوقی شهردانش با وقوف بر این نکته اساسی، یکی از مهم‌ترین اهداف خود را انتشار منظم مجله‌های تخصصی در زمینه مطالعات و تحقیقات حقوقی قرار داده است. این پژوهشکده کار خود را با انتشار مجله پژوهشهای حقوقی آغاز کرد. این دوفصلنامه که انتشار آن در سال ۱۳۸۱ آغاز گردید، در سال ۱۳۸۴ به دریافت درجه علمی ـ ترویجی از کمیسیون علمی نشریات علمی کشور نائل گردید و با توجه به استقبال پژوهشگران و افزایش تعداد مقالات، از بهار 1397 و شماره 33 به فصلنامه تبدیل شد.

مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی از سال 1392 به صورت دوفصلنامه منتشر می شود. این مجله با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، اساتید، وکلا، قضات و دانشجویان برجسته دوره های عالی حقوق کیفری و جرم شناسی در ایران و خارج از کشور، در هر شماره سعی بر آن دارد تا به ارائه یافته های جدید علمی ایران و سایر کشورها حاصل از تحقیقات، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان های ملی و بین المللی، کنفرانس ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهشهای بنیادین، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه ای یا ارائه نظریه یا روش نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم حقوق جزا و جرم شناسی که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد بپردازد و پیشبرد مرزهای علمی این دو رشته را با هدف کارآمدسازی نظام کیفری در تأمین نظم و عدالت و صلح تعقیب می نماید. این مجله در سال 1392 توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در جلسه کمیسیون نشریات علمی کشور، به عنوان نشریه علمی ـ پژوهشی شناخته شده است.

در حال حاضر طبق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ 09/02/1398 تمامی نشریات از جمله فصلنامه پژوهشهای حقوقی و پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی نشریه علمی محسوب می شوند و سالانه مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می گیرند؛ مجلات شهر دانش از سال 1398 تا سال 1400 موفق به کسب رتبه «ب» شده است.

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات شهر دانش

1

مجلات پژوهش‌های حقوقی:

برابر اعلام دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه بندی جدید نشریات، فصلنامه پژوهشهای حقوقی موفق به کسب رتبه ارزیابی «ب» شده است. این نشریه با همکاری «انجمن ایرانی حقوق اداری» بر اساس تفاهم نامه منعقد شده منتشر می شود و با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، وكلا، قضات و دانشجويان دوره‌های عالی حقوق سعي بر آن دارد تا علاوه بر انتشار مسائل حقوقي مورد ابتلای كشور، در زمينه‌های مختلف حقوقی موضوعاتی مناسب و مفيد براي تعالي نظام حقوقی كشور را به صورت تحقيق يا ترجمه به مشتاقان عرضه دارد.

این فصلنامه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.

این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نورمگز (Noormags)، مگیران (Magiran)، گوگل اسکالر (Google Scholar)، و نیز در پایگاه های بین المللی نظیر دوآج (DOAJ)، آکادمیا (ACADEMIA) و ایندکس کوپرنیکوس (Index Copernicus)  نمایه می‌شود.

آکادمیاآی اس سیگوگل اسکالر

 

دوآجایندکس کوپرنیکوس

 

مگیراننورمگز

 

چگونه به نشریه مقاله را ارسال کنم؟ از طریق بخش راهنمای نویسندگان در سامانه فصلنامه پژوهشهای حقوقی

مجلات پژوهش‌های جزا و جرم‌شناسی:

این مجله با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، وكلا، قضات و دانشجويان برجسته دوره‌هاي عالي حقوق کیفری و جرم‌شناسی در ایران و خارج از کشور، در هر شماره سعي بر آن دارد تا به ارائه یافته‌های جدید علمی ایران و سایر کشورها حاصل از تحقیقات، طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان‌های ملی و بین‌المللی، کنفرانس‌ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه‌ای یا ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم حقوق جزا و جرم‌شناسی که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد بپردازد و پیشبرد مرزهای علمی این دو رشته را با هدف کارآمدسازی نظام کیفری در تأمین نظم و عدالت و صلح تعقیب می‌نماید.

برابر اعلام دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و براساس ارزیابی و رتبه بندی جدید نشریات، دو فصلنامه پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی موفق به کسب رتبه ارزیابی «ب» شده است. این نشریه با همکاری «انجمن ایرانی حقوق جزا» و «انجمن ایرانی حقوق بین الملل کیفری» بر اساس تفاهم نامه منعقد شده منتشر می شود.

این فصلنامه از قوانین کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) تبعیت می کند.

این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نورمگز (Noormags)، مگیران (Magiran)، گوگل اسکالر (Google Scholar)، و نیز در پایگاه های بین المللی نظیر آکادمیا (ACADEMIA) و ایندکس کوپرنیکوس (Index Copernicus)  نمایه می‌شود.

آکادمیاآی اس سیمگیران

 

ایندکس کوپرنیکوسگوگل اسکالرنورمگز

 

 

 

چگونه به نشریه مقاله را ارسال کنم؟ از طریق بخش راهنمای نویسندگان در سامانه دو فصلنامه پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی

مجلات پژوهش‌های خصوصی :

مجله پژوهشهاي حقوق خصوصی انتشار این مجله تخصصی از سال 1392 به صورت دو فصلنامه و با رویکرد علمی ـ پژوهشی آغاز شده است. این مجله تخصصی با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، وكلا، قضات و دانشجويان دوره‌هاي عالي رشته‌های تحت پوشش حقوق خصوصی در هر شماره سعي بر آن دارد تا به ارائه یافته‌های جدید علمی ایران و سایر کشورها حاصل از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و سازمان‌های ملی و بین‌المللی، کنفرانس‌ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه‌ای یا ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم حقوق خصوصی که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد بپردازد و پیشبرد مرزهای علمی حوزه‌های مختلف این رشته را با هدف تأمین کارآمدسازی این حوزه‌ها در تأمین نظم و عدالت و صلح و سعادت مردم تعقیب می‌نماید.

مجلات پژوهش‌های حقوق مالی و اقتصادی:

دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق مالی و اقتصادی در راستای تولید علوم میان رشته‌ای با رشته حقوق، به استناد مجوز شماره 92130 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را در سال 1402 آغاز نموده است که مقالات علمی در زمینه‌های ذیل را دریافت و منتشر می‌نماید:

حقوق بورس و بازارهای اوراق بهادار

حقوق بازار پول و حقوق بانکی

حقوق بازارهای بیمه

حقوق رقابت

حقوق خصوصی‌سازی

حقوق محاسباتی، حسابداری و حسابرسی

حقوق بودجه، مالیاتی و مالیه عمومی

حقوق و اقتصاد توسعه، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری

حقوق گمرک، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

حقوق سرمایه گذاری خارجی

حقوق کسب و کارها، اصناف و بنگاه‌های اقتصادی و موانع حقوقی کسب و کارها

تحلیل اقتصادی یا مالی حقوق و تحلیل حقوقی اقتصاد یا مالی

حقوق مالی- اقتصادی بین‌المللی

حقوق اقتصادی اجتماعی و حقوق فقرزدایی

سیاست‌گذاری، تقنین و مقررات‌گذاری در بازارهای مالی

حقوق مالی و اقتصادی دانش‌بنیان

مبانی فقهی حقوق مالی- اقتصادی

نقد کتاب، قوانین و مقررات، مقاله و آثار علمی حوزه‌های مالی و اقتصادی

سایر زمینه‌های حقوق مالی و اقتصادی

 

 

 

چگونه به نشریه مقاله را ارسال کنم؟ از طریق بخش راهنمای نویسندگان در سامانه دوفصلنامه پژوهش‌های حقوق مالی و اقتصادی

keyboard_arrow_up