مصوبات هیأت دولت دهه دوم شهریور ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/06/11 لغايت 1401/06/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصويب‌نامه در خصوص واردات خودرو
تصويب‌نامه در خصوص تعيين بانک‌های عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسکن روستايي در روستاها
تصويب‌نامه در خصوص اخذ گواهي اسقاط توليدکنندگان موتورسيکلت و خودروهاي ديزلي از مراکز اسقاط
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱۷) قانون جهش توليد دانش‌بنیان
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات
آیین‌نامه اجرايي بند (خ) الحاقي به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهري و روستايي در کشور
آیین‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۹/ت ۵۹۷۶۵ هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱
اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۸۶۸۵۶/۵۹۹۳۹ هـ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱

تصويب‌نامه در خصوص واردات خودرو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۲۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار (20000) یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار (10000) یورو (فوب) است.

تبصره ۱ ـ تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است.

تبصره ۲ ـ ارزش گمرکی بر اساس ماده (۱۴) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

۲ ـ خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش می‌باشد.

۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار (10000) یورو)، ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند ‌باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

۴ ـ واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود.

۵ ـ واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ بر عهده واردکنندگان است.

۶ ـ سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب‌نامه به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد (1000000000) یورو است.

۷ ـ منابع ارزی مورد نیاز این تصویب‌نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.

۸ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعمل‌های اجرایی این تصویب‌نامه از جمله چگونگی تأمین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌نماید.

۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش اجرای این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين بانک‌های عامل و سهميه آنها براي پرداخت تسهيلات طرح ويژه بهسازي و نوسازي مسکن روستايي در روستاها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۹۷۷۵۹/ت ۶۰۲۵۸ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۷

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲ به پیشنهاد شماره ۲۶۶۱۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در روستاها اقدام کند.

۲ ـ سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۱ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای دویست هزار (200000) واحد مسکن روستایی، مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت (۲۰) سال) تعیین می‌گردد.

۳ ـ شرایط استفاده از تسهیلات مسکن روستایی موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه، رعایت احراز پنج سال سابقه سکونت دائم در روستا، عدم سابقه استفاده از تسهیلات مسکن روستایی (مندرج در فرم بانکی (ج)) و ارائه سند مسکن روستایی برای استفاده از تسهیلات نزد بانک عامل است.

۴ ـ سود سهم متقاضی برای تسهیلات مسکن روستایی پنج درصد (۵%) است و به استناد تبصره (۶) ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، وزارت راه و شهرسازی/ صندوق ملی مسکن موظف است یارانه سود تسهیلات (مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (در مجموع به مدت (۲۰) سال) موضوع این تصویب‌نامه را از محل منابع صندوق ملی مسکن با رعایت اساسنامه صندوق یادشده تضمین و تعهد نماید. هزینه‌های یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مذکور به بانک‌های عامل پرداخت می‌گردد.

۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام وزارت راه و شهرسازی مابه‌التفاوت سود تعیین‌شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تسهیلات موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه را متناسب با سررسید اقساط در قالب بخشی از منابع صندوق ملی مسکن در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی خواهد نمود.

۶ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به احراز شرایط مندرج در بند (۳) این تصویب‌نامه در قالب سامانه ملی املاک و اسکان کشور اقدام نماید.

۷ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک هر استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط و درج اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت‌وساز در چهارچوب قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نماید.

۸ ـ وزارت راه و شهرسازی مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بوده و موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را به شورای‌عالی مسکن ارایه نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص اخذ گواهي اسقاط توليدکنندگان موتورسيکلت و خودروهاي ديزلي از مراکز اسقاط

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۹۷۷۷۱/ت ۶۰۲۰۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

کلیه تولیدکنندگان موتورسیکلت و خودروهای دیزلی مکلف به اخذ گواهی اسقاط نسبت به یک‌چهارم تولید ماهانه از مراکز اسقاط هستند. در صورت عدم وجود گواهی اسقاط، تولیدکنندگان یادشده مکلفند نسبت به ارایه تعهد شش‌ماهه جهت ایفای تعهدات قانونی در خصوص اسقاط اقدام نمایند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ارایه تعهد یادشده از سوی تولیدکنندگان مذکور نسبت به شماره‌گذاری اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱۷) قانون جهش توليد دانش‌بنیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۹۷۷۳۱/ت ۶۰۰۲۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۷

وزارت امور خارجه ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت علمی و فناوری رییسجمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۲۶ به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور (با همکاری وزارت امور خارجه و ستاد کل نیروهای مسلح) و به استناد بند (ب) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۷) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانشبنیان

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ قانون: قانون جهش تولید دانش‌بنیان.

۲ ـ شورا: شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات.

۳ ـ معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور.

۴ ـ محصولات دانش‌بنیان: کالا و خدمات دانش‌بنیان موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور تولید می‌شود.

۵ ـ کمک‌های فنی و اعتباری خارجی: کلیه سرفصل‌ها اعم از کمک‌های نقدی و اعطای کالا، خدمات، مشاوره‌ها و تسهیلاتی که در قالب کمک‌ توسط دستگاه‌های متولی به خارج از کشور اعطا می‌شود.

۶ ـ دستگاه متولی: دستگاه‌هایی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به هر نحو نسبت به اعطای کمک‌های فنی و اعتباری خارجی اقدام می‌نمایند.

ماده ۲ ـ دستگاه متولی موظف است در مواردی که کمک‌های فنی و اعتباری خارجی با استفاده از ظرفیت محصولات دانش‌بنیان داخلی امکان‌پذیر است، از ظرفیت آنها استفاده کند. معاونت موظف است جهت تقویت سهم محصولات دانش‌بنیان در کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه متولی اقدام نماید.

ماده ۳ ـ دستگاه متولی موظف است برنامه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی خود را با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان تهیه و اجرا نماید. معاونت موظف است گزارش عملکرد میزان پیشرفت برنامه‌ها را هر سه ماه یک‌بار به شورا ارایه نماید.

ماده ۴ ـ معاونت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به شناسایی فرصت‌های ارایه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان نموده و فهرستی از این فرصت‌ها و حوزه‌های اولویت‌دار تهیه و ضمن قرار دادن در سامانه فکر نو (ایده‌ها) و نیازها (نان) به صورت دوره‌ای به‌روزرسانی نماید.

ماده ۵ ـ معاونت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه در راستای توانمندسازی رایزنان و نمایندگان اعزامی دوره‌های آموزشی مورد نیاز برای معرفی فرصت‌های صادرات محصولات دانش‌بنیان را طراحی نموده و به صورت منظم برگزار نماید.

ماده ۶ ـ معاونت موظف است فهرست شرکت‌ها و محصولات دانش‌بنیان با توان صادراتی را تهیه و به صورت سالانه به‌روزرسانی و ضمن قرار دادن در سامانه فکر نو (ایده)‌ها و نیازها (نان)، با همکاری دستگاه متولی نسبت به تدوین نقشه راه توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان اقدام نماید.

ماده ۷ ـ ستاد کل نیروهای مسلح موظف است ملاحظات امنیتی و اطلاعاتی بمنظور صیانت از ارایه کمک‌های فنی و اعتباری در کشورهای هدف را به دستگاه متولی اعلام نماید.

ماده ۸ ـ ستاد کل نیروهای مسلح موظف است همکاری لازم برای معرفی بسترهای مناسب به منظور ارایه کمک‌های فنی و اعتباری در کشورهای هدف را به دستگاه متولی به عمل آورد.

ماده ۹ ـ وزارت امور خارجه ضمن بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های نمایندگی‌های خود در خارج از کشور در آماده‌سازی بسترهای سیاسی و شناسایی نیازمندی‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشورهای هدف در جهت تسهیل ارایه کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه متولی، برنامه‌های توسعه‌ای خود را در راستای تقویت صادرات محصولات دانش‌بنیان و دانش فناورانه برای تصویب به شورا ارایه می‌دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۲

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۶ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد ماده (۱۰) اصلاحی قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ، موضوع بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ پارک علم و فناوری: پارک‌ علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲ ـ مالیات با نرخ صفر: مالیات با نرخ صفر حقوق کارکنان شاغل در پارک‌ علم و فناوری.

ماده ۲ ـ کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت‌ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی‌شان از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی می‌باشند. تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است.

تبصره ـ معیارها و شاخص‌های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیئت‌امنای پارک تعیین می‌شود.

ماده ۳ ـ برخورداری از مالیات با نرخ صفر، مستلزم وجود فهرست الکترونیک حقوق کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری برای سازمان امور مالیاتی کشور و خوداظهاری در قالب انتخاب گزینه فعالیت در پارک‌ علم و فناوری می‌باشد که به تأیید رییس پارک علم و فناوری رسیده است.

ماده ۴ ـ رییس پارک علم و فناوری مسئول اجرا و نظارت بر عملکرد این آیین‌نامه می‌باشد و در صورت قصور و تقصیر رییس پارک مذکور در تضییع حقوق دولتی، وی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۵ ـ اعمال مالیات با نرخ صفر موضوع این آیین‌نامه، در چهارچوب شرایط مقرر، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش‌بنیان ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ نافذ است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي بند (خ) الحاقي به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهري و روستايي در کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۱۰۳۹۱۷/ت ۶۰۱۶۳ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۴

وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیطزیست

معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۶ به پیشنهاد شماره 1401/38280/31/100 مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (خ) الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینه‌سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور موضوع ماده‌واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی بند (خ) الحاقی به ماده (۲) قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب شهری و روستایی در کشور

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.

۲ ـ معاونت: معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور.

۳ ـ استان: استان سیستان و بلوچستان.

۴ ـ طرح: طرح انتقال آب از دریای عمان به نقاط مصرف اولویت‌دار در استان.

۵ ـ شرکت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و مجری طرح.

ماده ۲ ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظفند همکاری لازم برای صدور مجوزهای موردنیاز در چهارچوب قوانین و مقررات و تسهیل فرآیند اجرای طرح را به عمل آورند.

ماده ۳ ـ وزارت نیرو برای مناطقی از استان که از منابع آب انتقالی طرح برخوردار می‌شوند، از طریق فرآیند بازتخصیص آب، سهم آب سطحی و زیرزمینی تخصیص‌یافته به صنایع را با منابع آب انتقالی طرح جایگزین می‌نماید.

تبصره ـ وزارت نیرو با اعلام دستگاه‌های اجرایی مرتبط در خصوص مواردی که امکان تأمین آب توسط شرکت وجود ندارد، برای تخصیص آب از منابع آب سطحی و زیرزمینی تصمیم‌گیری خواهد نمود.

ماده ۴ ـ وزارت نیرو حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، نقاط مصرف اولویت‌دار را برای انتقال آب جهت تأمین آب شرب و میزان نیاز آبی مربوط تعیین و به شرکت اعلام می‌نماید.

تبصره ـ میزان آب شرب مشمول فرآیند خرید تضمینی، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.

ماده ۵ ـ وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور برای تأمین آب شرب از محل طرح، در چهارچوب ماده (۲۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و دستورالعمل اجرایی آن، قرارداد خرید تضمینی آب شرب با شرکت منعقد می‌نماید.

تبصره ۱ ـ میزان پرداختی از محل ردیف خرید تضمینی آب/پساب، حداکثر معادل هزینه‌های نمک‌زدایی در کنار دریا متناظر با حجم مورد نیاز جهت مصارف شرب در تمام مناطق تحت پوشش طرح خواهد بود. هزینه‌های مرتبط با خطوط انتقال آب طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط از دیگر ظرفیت‌های تأمین‌مالی طرح، خارج از ابزارهای پیش‌خرید و خرید تضمینی آب شرب، تأمین خواهد شد.

تبصره ۲ ـ در راستای کاهش قیمت تمام‌شده‌ آب انتقالی برای مصارف شرب و کمک به تأمین‌مالی اجرای طرح، وزارت نیرو نسبت به پیش‌خرید بخشی از ظرفیت آب تأمین شده برای شرب از محل ردیف اعتبارات خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه‌شده از بخش غیردولتی اقدام می‌نماید.

تبصره ۳ ـ مقررات مربوط به برداشت، نمک‌زدایی و انتقال آب نمک‌زدایی شده توسط وزارت نیرو تنظیم می‌شود.

ماده ۶ ـ وزارت صمت ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، میزان نیاز آبی بخش صنعت و نقاط مصرف اولویت‌دار را در سطح استان تعیین و به وزارت نیرو و شرکت اعلام خواهد نمود.

تبصره ـ در راستای کاهش قیمت تمام‌شده‌ آب انتقالی برای مصارف صنعت و کمک به تأمین‌مالی اجرای طرح، وزارت صمت باید تمهیدات لازم برای پیش‌خرید آب انتقالی طرح توسط متقاضیان صنعتی را به عمل ‌آورد.

ماده ۷ ـ در صورت تأمین منابع آبی لازم و عدم کمبود در این زمینه، وزارت صمت، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط با طرح، ضمن با ممانعت از تعریف طرح‌های موازی تأمین و انتقال آب دریا برای اهداف یکسان با این طرح، زمینه پایداری طرح را فراهم ‌می‌نمایند.

ماده ۸ ـ شرکت مکلف است نسبت به تأمین‌مالی، طراحی، اجرا و بهره‌برداری طرح و تأمین آب نقاط موضوع مواد (۴) و (۶) این آیین‌نامه و با رعایت کلیه ملاحظات فنی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مستقر در استان با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تأمین‌مالی طرح مشارکت می‌نمایند.

تبصره ۲ ـ وزارت نیرو می‌تواند در چهارچوب ردیف مطالعه و اجرای انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان مندرج در قانون بودجه سنواتی از تأمین‌مالی طرح در چهارچوب قوانین و مقررات برای کاهش قیمت آب شرب حمایت ‌نماید.

ماده ۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم برای برخورداری شرکت از سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات داخلی و یا خارجی و نیز اولویت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی را در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌دهند.

تبصره ـ وزارت نیرو بنا به درخواست شرکت، نسبت به اعلام اولویت طرح به مراجع تأمین منابع مالی از قبیل صندوق توسعه ملی اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۰ ـ شرکت مکلف است با هدف افزایش بهره‌وری اقتصادی و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، رأساً یا از طریق ظرفیت‌های دانش‌بنیان، نسبت به تولید محصولات جانبی نظیر استفاده از نمک و استحصال مواد معدنی (فلزات بازمانده) از فرآیند نمک‌‌زدایی اقدام نماید. معاونت، وزارت صمت و وزارت نیرو همکاری لازم را برای دستیابی به فناوری،‌ صدور مجوزها و بازاریابی محصولات به عمل خواهند آورد.

ماده ۱۱ ـ معاونت به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و حمایت می‌نماید که با استفاده از ظرفیت‌ دانشگاه‌ها، مراکز علمی، شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی، بومی‌سازی دانش و ارتقای فناوری‌های نمک‌زدایی، تولید آب نمک‌زدایی شده با پساب صفر و استفاده از نمک و مواد معدنی (فلزات) بازمانده از فرآیند مذکور، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه عملیاتی شود.

ماده ۱۲ ـ به منظور تأمین زمین موردنیاز برای احداث تأسیسات نمک‌زدایی و خط انتقال، وزارت نیرو نسبت به معرفی شرکت به سازمان امور اراضی کشور، سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و سایر سازمان‌های مرتبط حسب نیاز اقدام می‌نماید. دستگاه‌های مذکور نیز ظرف دو ماه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور مجوز برای تأمین زمین موردنیاز طرح اقدام می‌نمایند.

ماده ۱۳ ـ وزارت نیرو جهت تکمیل و اصلاح سامانه‌های اول و دوم انتقال آب از چاه‌نیمه‌ها به زاهدان با سرمایه‌گذاری شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به گونه‌ای اقدام ‌نماید که امکان تبادل و انتقال آب میان زاهدان و سیستان به ‌طور رفت و برگشتی فراهم شود تا بتوان آب نمک‌زدایی‌شده را در مواقع کم‌آبی چاه‌نیمه‌ها به سیستان منتقل نمود. با موافقت وزارت نیرو و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، استفاده از سامانه مذکور و سایر سامانه‌های آب‌رسانی (در حال ساخت و بهره‌برداری) برای شرکت امکان‌پذیر است. در این صورت سرمایه‌گذاری شرکت در الگوی مالی طرح لحاظ خواهد شد.

ماده ۱۴ ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست در بازه زمانی حداکثر دوماهه با بررسی طرح، نسبت به صدور مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح در چهارچوب ضوابط مربوط اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۵ ـ وزارت صمت با همکاری وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب ضرورت، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تهیه بسته حمایتی ـ تشویقی جهت اعمال در الگوی مالی طرح با هدف اقتصادی نمودن طرح و کاهش قیمت آب شرب اقدام خواهد نمود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين در حوزه علوم، تحقيقات و فناوري

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۹۶۰۷۴/ت ۶۰۱۲۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۵

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت دادگستری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ـ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۱۹ به پیشنهاد شماره 11/85120 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و به استناد قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور و افزایش کیفیت و بهره‌وری از طریق تولید دانش‌بنیان، آیین‌نامه حمایت از ت ولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۲ ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

ماده ۲ ـ وزارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و با توسعه مراکز کارآفرینی و نوآوری، مدارس اشتغال، مراکز رشد، پردیس‌های فناوری و نوآوری و پارک‌های علم و فناوری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال ۱۴۰۱ شاخص‌های زیر محقق گردد:

۱ ـ رشد ده‌درصدی (۱۰%) تعداد مراکز کارآفرینی و نوآوری.

۲ ـ رشد ده‌درصدی (۱۰%) تعداد مراکز رشد واحدهای فناور (از (۲۲۶) مورد به (۲۴۸) مورد افزایش می‌یابد).

۳ ـ تعداد پردیس‌های علم و فناوری مشترک با پارک‌های علم و فناوری از (۲) مورد به (۱۰) مورد افزایش یابد (دهکده‌های فناوری و نوآوری به عنوان پردیس علم و فناوری در نظر گرفته می‌شوند).

۴ ـ تعداد پارک‌های علم و فناوری و پردیس‌های فناوری و نوآوری خصوصی از (۲) مورد به (۵) مورد افزایش می‌یابد.

۵ ـ رشد هجده‌درصدی (۱۸%) تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد (از (۱۷۰۰) مورد به (۲۰۰۰) مورد افزایش می‌یابد).

۶ ـ رشد ده‌درصدی (۱۰%) تعداد واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری (از (۱۰۸۰۰) مورد به (۱۱۸۸۰) مورد افزایش می‌یابد).

۷ ـ رشد پانزده‌درصدی (۱۵%) تعداد اشتغال ایجادشده در مراکز کارآفرینی و نوآوری، مراکز رشد، پردیس‌های علم و فناوری و پارک‌های علم و فناوری (از (۹۰۰۰۰) نفر به (۱۰۳۵۰۰) نفر خواهد رسید).

۸ ـ رشد پانزده‌درصدی (۱۵%) واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری، پردیس‌های علم و فناوری و مراکز رشد (از یکصد و نود و شش هزار میلیارد (196000000000000) ریال به دویست و بیست و پنج هزار و چهارصد میلیارد (225400000000000) ریال).

۹ ـ رشد ده‌درصدی (۱۰%) صادرات واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری، پردیس‌های علم و فناوری و مراکز رشد (از هشتاد میلیون (80000000) دلار به هشتاد و هشت میلیون (88000000) دلار).

تبصره ۱ ـ دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در چهارچوب ضوابط وزارت باید امکانات لازم جهت ایجاد و راه‌اندازی مرکز کارآفرینی و نوآوری، مدرسه اشتغال، مرکز رشد، پردیس فناوری و نوآوری و پارک‌های علم و فناوری را با توجه به شرایط خود فراهم نمایند.

تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند در چهارچوب ضوابط وزارت نسبت به ایجاد و راه‌اندازی مرکز کارآفرینی و نوآوری، مدارس اشتغال، مرکز رشد، پردیس فناوری و نوآوری و پارک‌های علم و فناوری تخصصی اقدام نمایند.

تبصره ۳ ـ وزارت موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ضوابط ایجاد و راه‌اندازی مراکز کارآفرینی و نوآوری، مدارس اشتغال، مرکز رشد، پردیس فناوری و نوآوری و پارک علم و فناوری توسط بخش خصوصی را تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۳ ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نسبت به ایجاد دهکده فناوری و نوآوری، مزرعه فناوری و نوآوری، مراکز کارآفرینی و نوآوری و مراکز رشد تخصصی در زمینه کشاورزی هوشمند و رقومی (دیجیتال) اقدام نماید.

ماده ۴ ـ وزارت موظف است زمینه ایجاد و راه‌اندازی‌ پردیس‌های فناوری و نوآوری با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابع در استان‌های مختلف کشور را فراهم نماید.

ماده ۵ ـ دانشگاه‌های پیام‌نور، علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای مجاز به اختصاص بخشی از فضاهای فیزیکی خود جهت ایجاد مراکز عنوان شده در ماده (۲) این آیین‌نامه با مشارکت پارک‌های علم و فناوری هستند.

ماده ۶ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به اختصاص اراضی شناسایی‌شده توسط وزارت جهت توسعه زیرساخت‌های فیزیکی پارک‌های علم و فناوری اقدام نماید.

ماده ۷ ـ وزارت موظف است در راستای همکاری بین‌المللی در حوزه فناوری و نوآوری و با اولویت تقویت همکاری‌های بین‌المللی و با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نسبت به راه‌اندازی پارک علم و فناوری بین‌المللی ایران اقدام نماید.

ماده ۸ ـ وزارت موظف است ضمن تهیه و ابلاغ ضوابط اجرایی طرح توسعه زیست‌بوم نوآوری استان، از پارک‌های علم و فناوری که در طرح توسعه زیست‌بوم نوآوری استان‌ها مشارکت می‌نمایند، حمایت لازم را به عمل آورد.

ماده ۹ ـ پژوهشگاه‌های مستقل یا وابسته به دانشگاه‌ها موظفند در راستای نقش‌آفرینی پررنگ‌تر در زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور، حرکت به سمت تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و حل مسایل کلان کشور اقدام به طراحی و ایجاد قطب‌های فناوری و نوآوری تخصصی متشکل از شتاب‌دهنده و مرکز نوآوری تخصصی، مرکز رشد تخصصی، دفتر مالکیت فکری و انتقال فناوری تخصصی نمایند. وزارت موظف است دستورالعمل قطب‌های فناوری و نوآوری را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند در تأمین منابع مالی و زیرساخت لازم برای ایجاد قطب‌های فناوری و نوآوری با وزارت همکاری نمایند. وزارت به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال ۱۴۰۱ حداقل (۴) قطب فناوری و نوآوری تخصصی در کشور ایجاد شود.

ماده ۱۰ ـ وزارت موظف است در راستای تقویت دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری و با همکاری وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران زمینه‌های لازم برای ایجاد و راه‌اندازی پردیس‌های بین‌المللی فناوری و نوآوری و پارک‌های برون‌مرزی در خارج از کشور را در چهارچوب فعالیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری فراهم نماید. دستورالعمل این ماده توسط وزارت تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۱ ـ وزارت موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و در راستای زمینه‌سازی برای زایش و رویش هسته‌های فناور در دانشگاه‌ها طرح ملی ترویج کارآفرینی را توسط دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌های) توانمندسازی و مراکز مشاوره و کارآفرینی با هدف ایجاد عدالت آموزشی در زمینه آموزش، فرهنگ‌سازی و ترویج کارآفرینی و ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های کارآفرینانه در میان دانشجویان تدوین و اجرا نماید. دستورالعمل این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت تدوین و ابلاغ می‌شود. هدف‌گذاری سال اول این برنامه پوشش (۳۰) هزار دانشجو در سراسر کشور است.

ماده ۱۲ ـ وزارت موظف است با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل طرح حمایت از واقفین و خیرین حوزه پژوهش و فناوری و نوآوری را به منظور بهره‌گیری از توانمندی‌های مادی و معنوی خیرین در تأمین زیرساخت‌ها، تجهیزات و خدمات مورد نیاز پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای فناور و دانش‌بنیان مستقر در این مراکز ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۱۳ ـ وزارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح مهر دانش، فناوری و نوآوری را با هدف زمینه‌سازی حضور دانش آموزان در مراکز کارآفرینی و نوآوری، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی و نوآوری در مدارس، تقویت سرمایه‌های انسانی آینده زیست‌بوم نوآوری کشور و هدایت ظرفیت (پتانسیل) جامعه دانش‌آموزی به سمت خلق فکر نو (ایده‌ها) و طرح‌های فناورانه طراحی و اجرا نماید. دستور العمل این ماده توسط وزارت و با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۴ ـ وزارت موظف است طرحی جهت حمایت از هدفمند کردن پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی در جهت رسیدن به دستاورد و محصول فناورانه با عنوان طرح پژوهانه فناوری را با هدف تسهیل‌گذار دانشگاه‌های کشور به سمت دانشگاه کارآفرین و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشجویان، به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا نماید که تا پایان سال ۱۴۰۱، دو درصد (۲%) از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تصویب‌شده مورد حمایت این برنامه قرار گیرد.

ماده ۱۵ ـ وزارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی طرح دستیار فناوری را که با هدف بهبود توانمندی دانشجویان، آموزش مهارت‌های مرتبط با کارآفرینی، تقویت کار تیمی، پیشگامی در عرصه فناوری و نوآوری و تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با پارک‌های علم و فناوری می‌گردد را با کمک دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری اجرا نماید. وزارت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که دانشجویان مشمول این طرح بتوانند به مدت شش ماه در یکی از شرکت‌های مستقر در پارک‌های علم و فناوری مشغول فعالیت شوند و به ازای آن مزایایی دریافت نمایند. طرح دستیار فناوری با راهبری و هدایت دانشگاه و پارک علم و فناوری و مراکز رشد در هر استان برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد. هدف‌گذاری سال اول این طرح پوشش نیم درصد (۰/۵%) دانشجویان در سرتاسر کشور می‌باشد.

ماده ۱۶ ـ وزارت موظف است در راستای تقویت مالکیت فکری در دانشگاه‌ها و پوشش هزینه‌های مبادله دارایی‌های فکری، دستورالعمل طرح یارانه مالکیت فکری که در قالب آن مبادله مالکیت فکری میان دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری تسهیل می‌گردد، به گونه‌ای که بخشی از هزینه خرید مالکیت فکری دانشگاهیان را وزارت از محل اعتبارات در اختیار پرداخت می‌نماید را با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور، وزارت دادگستری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و با رعایت قوانین بودجه سنواتی برنامه‌ریزی و اجرا نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۷ ـ وزارت موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و

سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تدوین دستورالعمل بیمه پژوهش، فناوری و نوآوری با هدف پوشش‌های بیمه‌‌ای برای فعالیت‌های پژوهشی، فناورانه و نوآورانه و هدف کاهش خطر (ریسک) سرمایه‌گذاری، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۱۸ ـ وزارت موظف است با همکاری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام به طراحی و راه‌اندازی سامانه نظام فکر نو (ایده‌ها) و نیازها (نان) نماید. نظام فکر نو (ایده‌ها) و نیازها (نان) مبتنی بر ایجاد ارتباط مستقیم بین نیازهای جامعه، صنایع خصوصی و دولتی، پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری خواهد بود و بستری برای پیوند میان ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور و نیازها و مسایل موجود در بخش دولتی و خصوصی است. این برنامه با راهبری، هدایت و تأمین‌مالی وزارت و همکاری کلیه سامانه‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، از طریق جمع‌آوری و بهم‌رسانی اطلاعات، نیازمندی‌ها، ظرفیت (پتانسیل‌)ها و قابلیت‌های فناورانه و پژوهشی کشور، اجرایی و عملیاتی می‌گردد.

به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با عنوان “سیاست‌های ایجاد و ارتقای سکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری” وزارت در راستای انجام تحقیقات نیازمحور نسبت به احصا و تعیین نیازها، فکر نو (ایده‌ها) و توانمندی‌های کشور و یکپارچه‌سازی سامانه‌های موجود پژوهش، فناوری و نوآوری در حوزه مرتبط با نیازهای کشور، نظام فکر نو (ایده‌ها) و نیازها را برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی می‌نماید. همچنین، بر اساس تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شرط استفاده از اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی، درج اولویت‌ها، نیازها و مسایل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام فکر نو (ایده‌ها) و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام می‌باشد. پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) موظف است نسبت به طراحی و پیاده‌سازی اجزای تکمیلی سامانه نظام فکر نو (ایده‌ها) و نیازها شامل جان (جریان اقتصادی نوین)، جام (جستجوی آزمایشگاه‌های مرجع) و خاص (خواستگاه آموزشی صنعت) اقدام نماید. در راستای پشتیبانی و تکمیل اطلاعات لازم جهت سکو ملی فراهم‌شده در قالب بستر نظام فکر نو (ایده‌ها) و نیازها (نان) لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها (از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارایه سرویس احراز هویت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارایه الکترونیکی (وب‌سرویس) سامانه‌های ایران تاپ و توانیران و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور برای ارایه الکترونیکی (وب‌سرویس) بانک اطلاعاتی اختراعات) نسبت به ارایه الکترونیکی (وب‌سرویس)های مورد نیاز این سامانه همکاری نمایند.

ماده ۱۹ ـ وزارت موظف است زمینه لازم برای اجرای طرح‌های فناورانه پرچم‌دار و جریان‌ساز که طرح‌هایی مسأله محور، تقاضامحور و با قابلیت تجاری‌سازی هستند و اجرای آنها نیازمند مشارکت گسترده بازیگران مختلف است و نیز این برنامه با راهبری و هدایت وزارت، صندوق شورای‌عالی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به ویژه معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و صندوق نوآوری و شکوفایی عملیاتی می‌گردد را در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری بر اساس مأموریت آنها فراهم سازد. وزارت پس از نهایی‌سازی مجریان و بهره‌برداران طرح‌های پیشنهادی و نحوه تأمین‌مالی آن، طرح‌ها را جهت تصویب و بهره‌مندی از منابع مالی به “صندوق شورای‌عالی” و “شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان” ارائه می‌نماید.

ماده ۲۰ ـ وزارت موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و با هدف شناسایی مسائل کلان کشور و حل این مسائل از طریق راه‌حل‌های فناورانه اقدام به اجرای طرح آینده‌نگاری فناورانه مسأله محور که با بهره‌گیری از روش‌های آینده‌نگاری و مشارکت دادن ذی‌نفعان مختلف به شناسایی راه‌حل‌های فناورانه برای مسائل و چالش‌های کلان جامعه می‌پردازد، اقدام نماید.

ماده ۲۱ ـ وزارت موظف است در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اقدام به تدوین سند نظام ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی نماید.

ماده ۲۲ ـ وزارت موظف است با همکاری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به منظور حمایت از مقالات و طرح‌های پژوهشی ملی و بین‌المللی مرتبط با شعار سال، دستورالعمل حمایت از مقالات و پژوهش‌های موضوع این ماده را تا دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۲۳ ـ شورای‌عالی موظف است با همکاری وزارت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و بنیاد ملی نخبگان دستورالعمل حمایت از دوره‌های پسادکترا را با رویکرد حل مسائل از محل منابع پژوهش و فناوری دستگاه‌های دولتی، در چهارچوب بند (هـ) و (و) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۲۴ ـ با هدف ایجاد شبکه ملی آزمایشگاهی علمی به صورت یکپارچه، شورای‌عالی موظف است با همکاری وزارت، معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل این ماده اقدام نماید.

ماده ۲۵ ـ وزارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند نسبت به ایجاد و فعال‌سازی شبکه علمی کشور مشتمل بر شبکه ارتباطی علمی کشور که بر بستر زیرساخت ملی شکل می‌گیرد و ارتباط بخش‌های علمی، محققان و دانشجویان را در یک بستر داخلی و امن فراهم می‌کند، اقدام نمایند.

ماده ۲۶ ـ شورای‌عالی موظف است نسبت به تدوین بسته رفع موانع آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری شامل احکام قانونی مورد نیاز برای تصویب در مجلس شورای اسلامی که منجر به رفع موانع انجام فعالیت‌های پژوهشی، فناوری و نوآوری در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری وزارت می‌شود را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح ارایه نماید.

ماده ۲۷ ـ وزارت موظف است نسبت به تدوین دستورالعمل تأمین‌مالی برای بکارگیری دانشجویان دکتری روزانه دولتی با هدف کاربردی‌سازی پژوهش‌ها در راستای فعالیت‌های دانش‌بنیان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه اقدام نماید. وزارت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال ۱۴۰۱ در این طرح، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) دانشجویان دکتری روزانه دولتی در قالب پژوهشگر تمام‌وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پوشش داده شوند.

ماده ۲۸ ـ وزارت و بنیاد ملی نخبگان موظفند تا سازوکارهای تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهشی نخبگان در طرح‌های بنیاد ملی نخبگان به محصولات و شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان را تدوین و اجرایی نمایند.

ماده ۲۹ ـ وزارت موظف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی و در چهارچوب

قوانین و مقررات بر اساس مطالعات آمایش سرزمین، مأموریت‌های ویژه برای کلیه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در استان‌های کشور تعیین کند. دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌‌ها و پارک‌های علم و فناوری موظفند در چهارچوب قوانین و مقررات و بر اساس این مأموریت‌ها، زنجیره ارزش محصولات و تولیدات صنعتی و کشاورزی در آن استان‌ها را شناسایی و اقدامات لازم در راستای ارتقای بهره‌وری و جهش تولید را انجام دهند.

ماده ۳۰ ـ وزارت موظف است الزامات تحقق نظام جامع آموزش برای صنعت و جامعه که شامل بسته‌های سیاستی جامع دربرگیرنده برنامه و محتوای درسی، پذیرش دانشجو و حوزه گسترش با هدف پاسخ به نیازهای جامعه و صنعت می‌باشد را در دانشگاه‌های کشور در راستای تدوین الگوی دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید.

ماده ۳۱ ـ وزارت موظف است در تصویب رشته‌های جدید یا اصلاح رشته‌های موجود در تمامی رشته‌ها پیوست کارآفرینی، مهارت‌افزایی و اشتغال‌پذیری را منظور نماید.

ماده ۳۲ ـ وزارت موظف است با همکاری دانشگاه جامع علمی و کابردی و دانشگاه فنی و حرفه‌ای ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه طرح تحول در رشته‌ها، محتوای درسی و فعالیت‌های این دو دانشگاه را جهت تصویب به مراجع ذی‌ربط ارایه نماید.

ماده ۳۳ ـ وزارت موظف است آیین‌نامه اجرایی استفاده از فناوری‌های نوین آموزشی همچون واقعیت افزوده، واقعیت مجازی، آموزش مجازی در محیط‌های هوشمند را در کنار آموزش‌های حضوری ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تصویب و اجرایی نماید.

ماده ۳۴ ـ وزارت موظف است نسبت به تربیت نیروی انسانی ماهر به صورت ماموریت‌گرا در رشته‌های مرتبط با فناوری‌های نوین از طریق دانشگاه‌ها اقدام نماید. سازوکار و تعداد نیروی انسانی در حوزه‌های منتخب در قالب دستورالعمل اجرایی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در شورای گسترش آموزش عالی و شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی به تصویب خواهد رسید.

ماده ۳۵ ـ وزارت موظف است رشته‌های مرتبط در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی، علوم پایه، هنر و معماری را در جهت تحقق تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین شناسایی نموده و اقدامات مرتبط با گسترش آنها را مطابق با نیازهای کشور به انجام برساند.

ماده ۳۶ ـ وزارت آموزش‌وپرورش موظف است با همکاری وزارت و معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور ظرف دو سال نسبت به تبدیل پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی به مراکز رشد و خانه‌های خلاق اقدام نماید.

ماده ۳۷ ـ وزارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت نسبت به توسعه اشتغال با تأکید بر فناوری و نوآوری و با استفاده از منابع تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برنامه‌ریزی و اجرا نماید.

ماده ۳۸ ـ وزارت مجاز است در چهارچوب قوانین و مقررات نسبت به جذب و بکارگیری (۳۰۰) نفر متخصص در حوزه فناوری، نوآوری، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد و با هدف عملیاتی‌سازی این آیین‌نامه اقدام نماید.

ماده ۳۹ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات منابع مالی و بودجه لازم برای عملیاتی‌سازی این آیین‌نامه را تأمین و در اختیار وزارت قرار دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۹/ت ۵۹۷۶۵ هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۹۸۳۷۰/ت ۶۰۱۵۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۷

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲ هیأت‌وزیران به پیشنهاد شماره ۷۹۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۴۹/ت ۵۹۷۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ستون دوم جداول شماره (۱) و (۲) بند (۱)، عبارت “سطح ارایه خدمات” و در ردیف‌های (۳) و (۱۲) جدول بند (۲) حسب مورد واژه‌های “سطح” و “سطوح” به ترتیب به واژه‌های “نوع” و “انواع” اصلاح می‌شود.

۲ ـ ردیف (۱) جدول بند (۲) حذف و شماره ردیف‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

۳ ـ بند (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۴ ـ مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه موضوع جدول شماره (۱) بند (۱) این تصویب‌نامه و مبالغ جریمه مندرج در جدول موضوع بند (۲) این تصویب‌نامه در سال‌های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، قابل تعدیل است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۹۸۳۷۹/ت ۶۰۱۵۷ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۷

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲ هیأت‌وزیران به پیشنهاد شماره ۷۹۸۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ردیف (۹) جدول بند (۶) حذف و شماره ردیف‌های بعدی جدول مذکور به ترتیب اصلاح می‌شود.

۲ ـ با لحاظ اصلاح موضوع بند (۱) تصویب‌نامه، بند (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۷ ـ مبالغ جریمه مندرج در ردیف‌های (۱۴) و (۱۵) جدول بند (۶) این تصویب‌نامه در سال‌های آتی، در صورت پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب وزرای اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس نرخ تورم سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، قابل تعدیل است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۱۰۱۰۸۱/ت ۶۰۲۲۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۲

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۶/۲ به پیشنهاد شماره 48800/87315 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۵۰۲/ت ۵۹۷۴۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۰ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات و حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقت‌نامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت‌شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه‌بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه‌ها، هزینه نمایند. این حکم در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه‌های اداری و عمومی به استثنای هزینه‌های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک و در سقف تعیین‌شده قابل اجرا است.

۲ ـ در ماده (۲۱)، بعد از عبارت “فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد”، عبارت “موضوع ردیف (۶۸-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون” الحاق می‌شود.

۳ ـ در بند (۱) ماده (۲۷)، بعد از عبارت “فاقد بودجه عمومی” عبارت “در چارچوب قوانین و مقررات” الحاق می‌شود.

۴ ـ در انتهای بند (۱) ماده (۲۹)، عبارت “نیروهای مسلح، اماکن امنیتی، دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری و سازمان انرژی اتمی ایران از حکم مذکور در این بند و تبصره‌های این ماده مستثنی هستند.” الحاق می‌شود.

۵ ـ در ماده (۳۶) بعد از عبارت “در قالب تنخواه‌گردان” عبارت “با رعایت سازوکار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب ۱۳۵۱-” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۸۶۸۵۶/۵۹۹۳۹ هـ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22567-19/06/1401

شماره ۱۰۴۲۴۱/ت ۵۹۹۳۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۶/۱۵

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و داراریی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در بند (۱) تصویب‌نامه شماره 59939/86856هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ بعد از عبارت “ماده (۸) به شرح زیر اصلاح” عبارت “و تبصره‌های آن حذف” تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up