آخرین کتب منتشره موسسه
آخرین مجلات منتشره موسسه
در دست انتشار
 • حقوق سازمان های بین المللی
 • نظام حقوق بین الملل اقتصادی و سازمان جهانی تجارت
 • نسبیت احکام دیوان بین المللی داددگستری
 • مسئولیت کیفری نیابتی
 • اصول قراردادهای تجاری بین المللی
 • مسجد در نظم حقوق کنونی
 • جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن21
 • حقوق تجارت 2 شرکت های تجاری
 • حقوق تجارت 1 اشخاص
 • لایحه تجارت
 • قانون آیین دادرسی مدنی
 • ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر
 • مسولیت بین المللی دولت
 • فن وکالت
 • حقوق بشر در جهان معاصر دفتر دوم
 • حقوق بشر در جهان معاصر دفتر یکم
 • قانون گویا(قانون مدنی به همراه قانون مسولیت مدنی)
 • اصل برابری و عدالت مالیاتی در آیینه حقوق بشر و حقوق مالیاتی نوین
 • فروش اقساطی در حقوق بانکی
 • نظام حقوق بین الملل وحدت در عین کثرت
 • مجله پژوهشهای حقوقی 24
 • مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی - شماره 1
 • مجله پژوهش های حقوق خصوصی
 • م. پژوهشهای حقوقی 23
 • م. پژوهشهای حقوقی 20
 • م. پژوهشهای حقوقی 21
 • م. پژوهشهای حقوقی 22
 • مجله شماره 19

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است، معتبر می باشد.

ایمیل :
خبرنامه :
 
اشتراک خبرنامه
مشاهده سبد خرید
سبد خرید