آخرین کتب منتشره موسسه
آخرین مجلات منتشره موسسه
در دست انتشار
 • نقش دولت در فرآیند مشارکت پذیری مردم (پژوهشی درباره دولت مشارکت پذیر) چ1
 • Technique Advocacy
 • حقوق بشر در جهان معاصر (دفتر اول) چ3
 • گزیده آرای داوری مرکز اتاق ایران جلد2 (1390-1388)چ1
 • روش کار قاضی بین المللی
 • حقوق تجارت الکترونیک
 • آیین دادرسی کیفری
 • مبانی حقوق جزای بین الملل ایران
 • فن وکالت به عنوان حرفه ای مستقل در طیف مشاغل حقوقی چ2
 • موازنه جرم انگاری اهانت به پیامبر با موازین حق بر آزادی بیان چ1
 • حقوق هوایی از منظرحقوق داخلی و بین الملل
 • منابع نفت و گاز مشترک ازمنظرحقوق بین الملل
 • انتقال فناوری هسته ای در حقوق بین الملل
 • بزه دیده شناسی - جلد اول
 • تامین اجتماعی مقدمه ای بر اصول اساسی
 • فلسفه حقوق بین الملل - چ 2
 • باز اندیشی در مالکیت فکری اقتصاد سیاسی حمایت از کپی رایت در عصر دیجیتال چ 1
 • آیین دادرسی کیفری - چ 23
 • دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین المللی چ3
 • گزیده آرای داوری بازرگانی مرکز داوری اتاق ایران - جلد اول - چ 3
 • م. پژوهشهای حقوقی 23
 • م. پژوهشهای حقوقی 20
 • م. پژوهشهای حقوقی 21
 • م. پژوهشهای حقوقی 22
 • مجله شماره 19

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است، معتبر می باشد.

ایمیل :
خبرنامه :
 
اشتراک خبرنامه
مشاهده سبد خرید
سبد خرید