آخرین کتب منتشره موسسه
آخرین مجلات منتشره موسسه
در دست انتشار
 • حقوق بین الملل بشر دوستانه در برابر چالش های مخاصمات مسلحانه عصر حاضر -
 • نکته ها در آیین دادرسی کیفری - چاپ 1
 • قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری - چاپ 1
 • مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تاسیس مرکز داوری اتاق ایران - چاپ 1
 • آشنایی با قراردادهای نفتی - چاپ 1
 • حقوق سازمان های بین المللی
 • نظام حقوق بین الملل اقتصادی و سازمان جهانی تجارت
 • نسبیت احکام دیوان بین المللی داددگستری
 • مسئولیت کیفری نیابتی
 • اصول قراردادهای تجاری بین المللی
 • مسجد در نظم حقوق کنونی
 • جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن21
 • حقوق تجارت 2 شرکت های تجاری
 • حقوق تجارت 1 اشخاص
 • لایحه تجارت
 • قانون آیین دادرسی مدنی
 • ایران و چالش های حقوقی بین المللی معاصر
 • مسولیت بین المللی دولت - چاپ 6
 • فن وکالت - چاپ 3
 • حقوق بشر در جهان معاصر دفتر دوم
 • مجله پژوهشهای حقوقی 24
 • مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی - شماره 1
 • مجله پژوهش های حقوق خصوصی - شماره 1
 • م. پژوهشهای حقوقی 23
 • م. پژوهشهای حقوقی 20
 • م. پژوهشهای حقوقی 21
 • م. پژوهشهای حقوقی 22
 • مجله شماره 11
ایمیل :
خبرنامه :
 
اشتراک خبرنامه
مشاهده سبد خرید
سبد خرید

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است، معتبر می باشد.

فروشگاه آثار حقوقی کشور
باشگاه حقوق
پژوهشکده حقوق