آخرین کتب منتشره موسسه
آخرین مجلات منتشره موسسه
در دست انتشار
 • مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری درح
 • تروریسم . حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
 • مقابله با جرایم بین المللی - تعهد دولتها به همکاری
 • میثاق حقوق کودک در اسلام از منظر حقوق بشردوستانه بین الملل
 • بانک جهانی و حقوق بشر- فیروزمندی
 • اعتمادسازی در تجارت الکترونیکی
 • نهادها و سازوكارهای منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر
 • حقوق بین‌الملل اقتصادی
 • حقوق سرمایه گذاری خارجی در رویه داوری بین المللی
 • دولت و سرمایه گذاران خارجی
 • گروه منفعت اقتصادی ـ ماهیت و ساختار
 • نقش دولت در فرآیند مشارکت پذیری مردم (پژوهشی درباره دولت مشارکت پذیر) چ1
 • Technique Advocacy
 • حقوق بشر در جهان معاصر (دفتر اول) چ3
 • گزیده آرای داوری مرکز اتاق ایران جلد2 (1390-1388)چ1
 • روش کار قاضی بین المللی
 • حقوق تجارت الکترونیک
 • آیین دادرسی کیفری
 • مبانی حقوق جزای بین الملل ایران
 • فن وکالت به عنوان حرفه ای مستقل در طیف مشاغل حقوقی چ2
 • م. پژوهشهای حقوقی 23
 • م. پژوهشهای حقوقی 20
 • م. پژوهشهای حقوقی 21
 • م. پژوهشهای حقوقی 22
 • مجله شماره 19

قیمتی که در هنگام سفارش مشتری در پیش فاکتور منظور گردیده است، معتبر می باشد.

ایمیل :
خبرنامه :
 
اشتراک خبرنامه
مشاهده سبد خرید
سبد خرید