خانه / آخرین مقالات و کتب حقوقی منتشره در کشور / آخرین کتب حقوقی منتشره در کشور (مردادماه ۱۳۹۵)

آخرین کتب حقوقی منتشره در کشور (مردادماه ۱۳۹۵)

آخرین کتب حقوقی منتشره در کشور (مردادماه ۱۳۹۵)

 

نام كتابنويسنده/مترجم
تدوين
ناشرتيراژچاپقيمت
(ريال)
خريد اينترنتي
شرايط مسئوليت مدني پليس در حقوق ايران و انگليسماهديس خياطي گرگريموسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش۱۰۰۰۱۱۶۰۰۰۰ 
حقوق کارمصطفي نامدار پوربنگر، عبادا… عباسيموسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش۱۱۷۰۰۰۰
متدلوژي حقوقامين جعفريموسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش۱۰۰۰۱۲۸۰۰۰۰
تعهد به فقرزدايي در حقوق بين المللمهشيد بشيري موسويموسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش۱۰۰۰۱۲۷۰۰۰۰
تملیک تدریجی در فقه و حقوق ایرانمحمد علی کنجوریمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۳۰۰۰۰
نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتیحسین قربانیان، مریم شفیعی خواهمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۳۰۰۰۰
مصدق و حقوق بشرمحمدرضا خراطیمجمع علمی و فرهنگی مجد۹۰۰۰۰
مبانی حقوق عمومی در غربترجمه محمد مقتدرمجمع علمی و فرهنگی مجد۳۶۰۰۰
حقوق سازمان های بین المللیروح الله خلیلی نژادمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۵۰۰۰۰
توهین به ادیان بر اساس فقه و اسناد بین المللمحمد مهدی کریمی نیا، هادی افشانیمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۲۰۰۰۰
حل و فصل اختلافات حرفه ای کارگزاران بورسریحانه سادات قریشیمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۲۰۰۰۰
رویکرد حقوق کیفری ایران به میراث فرهنگیفرشید اکبر زادهمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۲۰۰۰۰
مجموعه کامل قوانین کاربردی حقوق تجارت بین الملل «۲جلدی»علیرضا حسنی/ محمد غلامی بهنمیری/رضا بیک پورمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۶۰۰۰۰۰
تحلیل حقوقی قراردادهای بی . او تیحسن سلیمانی /شهلا شاهسونیمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۱۰۰۰۰
بررسی حقوقی قراردادهای آتی و اختیار در بازارهای نفت خامعلیرضا مشهدی زادهمجمع علمی و فرهنگی مجد۲۳۰۰۰۰
مجموعه مقالات منتخب در حقوق تجارت بین المللهمایون مافیمجمع علمی و فرهنگی مجد۴۵۰۰۰۰
در آمدی بر کیفر تعزیر از دیدگاه امامیه و حقوق موضوعهمریم فریدونی، فریده مرادیمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۰۰۰۰
سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست در حقوق بین المللسمیرا محسن پورمجمع علمی و فرهنگی مجد۳۱۰۰۰۰
تأثیر بازی های رایانه ای بر بزهکاری و انحراف کودکان و نوجوانانخدیجه طهماسبی قرابی، مهدی زکویمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۴۰۰۰۰
ماهیت تجارت خدمات از منظر حقوق بین المللمیثم اقبالیمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۳۰۰۰۰
مجموعه نکات طبقه بندی شده حقوق مدنیسامان عسکریمجمع علمی و فرهنگی مجد۳۴۰۰۰۰
نقش دادستان در ارتباط با ادله در دادرسی کیفریسیروس ضرغامیمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۰۰۰۰۰
حقوق اورژانسترجمه نیلوفر شهیدیمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۷۰۰۰۰
تولد فرزند بعد از وفات والدین از منظر فقه و حقوقمسعود راعی، فهیمه ربیعیمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۶۰۰۰۰
اندیشه های حقوق عمومی ج۱سید محمد مهدی غمامی و همکارانمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۹۰۰۰۰
قواعد فقه بشر دوستانه « مقدمه ای بر فقه تمدن »محمد لری نپاد، سید محسن قائمی خرقمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۷۰۰۰۰
کودکان حاصل از تلقیح مصنوعی ، شبه و زنامحمد مهدی کریمی نیا، سمیه امینیمجمع علمی و فرهنگی مجد                ۱۱۰۰۰۰
حقوق معاهدات بین المللیمنصور وفایی، عادله علیپورمجمع علمی و فرهنگی مجد۱۴۰۰۰۰
فقه و حقوق تطبیقی و استدلالی ج۲محمدرضا عزیزاللهیمجمع علمی و فرهنگی مجد۲۴۰۰۰۰
قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونیعلی نجات پیر محمدی، مهرداد کونانیمجمع علمی و فرهنگی مجد۵۵۰۰۰۰
قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونیرامین بایرامی آرباطیانمجمع علمی و فرهنگی مجد۸۵۰۰۰
احکام حقوقی و جزایی مترتب بر ایجاد ویروس در فضای مجازیاشرف كربلايی حسنیانتشارات بهنامی۵۰۰۱۱۰۰۰۰۰
‏‫قانون برگزاری مناقصات مجموعه قوانين، مقررات، آيين نامه ها، بخشنامه ها و پرسش و پاسخ های ارائه شدهجهانگير خليلیانتشارات بهنامی۱۰۰۰۱۳۵۰۰۰۰
حقوق حمل و نقل دریایی با تاکید بر کنوانسیون رتردام ۲۰۰۹: مطالعه تطبیقی کنوانسیون های بروکسل، هامبورگ و رتردامافشین احمدی، ابراهیم تقی زادهانتشارات بهنامی۵۰۰۱۲۰۰۰۰۰
تحلیل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲علی محمد روشنیانتشارات بهنامی۳۰۰۱۱۰۰۰۰۰
قواعد فقه پیشرفتهمحمود قیوم زادهانتشارات بهنامی۵۰۰۱۱۲۰۰۰۰
راهنمای نحوه رسیدگی به شورای حل اختلافحسین داروینانتشارات بهنامی۵۰۰۱۱۰۰۰۰۰
ایرادات قضایی بر نحوه طرح دعاوی حقوقیرضا عموزاد مهدیرجیانتشارات دادگستر۳۵۰۰۰۰۰
تعامل داوری سرمایه گذاری خارجی با حقوق عمومیوحید هدایتیانتشارات خرسندی۱۰۰۰۰۰
حقوق اطلاعات ثبتیحسین حقیانتشارات خرسندی۱۸۰۰۰۰
تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنیسیدعلیرضا شکوهیانانتشارات خرسندی۱۴۰۰۰۰
مبانی حکومت های مردم سالارسید محمد سعید طاهری موسویانتشارات خرسندی۲۰۰۰۰۰
مقررات گذاری بانکیعلی اکبر گرجی ازندریانی، هدیه سادات میرترابیانتشارات خرسندی۳۵۰۰۰۰
Biotechnology and International LawFrancesco Francioni, Tullio Scovazziانتشارات خرسندی۴۵۰۰۰۰
Essentials of Licensing Intellectual PropertyAlexander I. Poltork, Paul J. Lernerانتشارات خرسندی۲۲۰۰۰۰
Understanding Environmental PollutionMarquitd K,Hillانتشارات خرسندی۴۵۰۰۰۰
بررسی منافع اقتصادی ایران در اوپک و سیاست های حقوقی و نفتی آنعاطفه قاسمیانتشارات خرسندی۱۲۵۰۰۰
اسناد بین المللی حقوق بشرباقر انصاریانتشارات خرسندی۲۳۰۰۰۰
طرق فوق العاده اعتراض بر احکام کیفریبابک پورقهرمانیانتشارات خرسندی۱۴۰۰۰۰
آيين دادرسي كيفري (جلد اول) (ویراست ۵: با تجديد نظر اساسي)محمد آشوريانتشارات سمت۲۳۵۰۰۰
حقوق تجارت (كليات ،معاملات تجاري،تجار و سازماندهي فعاليت تجاري)ربيعا اسکينيانتشارات سمت۹۰۰۰۰
حقوق تجارت (برات، سفته،قبض انبار ،اسناد در وجه حامل و چك)ربيعا اسکينيانتشارات سمت۱۱۵۰۰۰
حقوق تعاونيهاسن حسنيانتشارات سمت۱۵۰۰۰۰
تفسير قانون مدني : اسناد، آراء و انديشه هاي حقوقيسيدمرتضي قاسم زاده، دكتر ره پيک، دكتر کياييانتشارات سمت۲۹۰۰۰۰
روسيه : جامعه ، سياست و حكومت (ويراست ۲: با تجديد نظر)مهدي سناييانتشارات سمت۱۹۰۰۰۰
شرح آيين دادرسي كيفري (مواد ٤٨٤ الي ۵٧۰ )شاهچراغيمعاونت منابع انساني۲۰۰۰۱۲۵۰۰۰۰
هزينه خدمات قضاييشهين جعفريقوه قضاييه۲۰۰۰۱٤۰۰۰۰
قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با اصلاحات و نظريه هاي مشورتيقوه قضاييه۱۵۰۰۲٤۰۰۰۰
درآمدي براجراي احكام ديوان عدالت اداري (علمي-كاربردي)نژاديقوه قضاييه۱۲۰۰۱۶۰۰۰۰
فساد در نظام هاي قضايي (سازمان شفافيت بين الملل ۲۰۰٧ )قوه قضاييه۱۰۰۰۱٨۰۰۰۰
تحقيقات قضايي ( ۵)قوه قضاييه۱۰۰۰۱۲۲۰۰۰۰
تحقيقات قضايي ( ۶)قوه قضاييه۱۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰
مطالعه تطبيقي آموزش عمومي حقوقراسخ۱۰۰۰۱۵۰۰۰۰
حقوق تحليلي ثبت شركت هابهرام حسن زادهجنگل۱۰۰۰۱۲۶۰۰۰۰
قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري ملي و بين الملليكريم زادهجاودانه۱۰۰۰۱۱۵۰۰۰۰
مجموعه سوالات تستي موضوعي حقوق جزاي عموميرحمتيجنگل۱۰۰۰۱۱٨۰۰۰۰
كاداسترمهران مهرزادجنگل۱۰۰۰۲۱٨۰۰۰۰
حقوق دريايي تطبيقيمعصوميانجنگل۱۰۰۰۱۱۰۰۰۰۰
شرح و راهنماي تنظيم قرارداد مشاركت درساخت ( ۱)فولاديجاودانه۱۰۰۰۱۱۲۰۰۰۰
شرح و راهنماي تنظيم مبايعه نامه املاك و مستغلات ( ۲)فولاديجاودانه۱۰۰۰۱۱۲۰۰۰۰
شرح و راهنماي تنظيم اجاره نامه املاك مسكوني ( ۳)فولاديجاودانه۱۰۰۰۱۱۲۰۰۰۰
قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹عاطفه زاهديجاودانه۱۰۰۰۸۵۵۰۰۰
قانون مديريت خدمات كشوري ۱۳۹عاطفه زاهديجاودانه۱۰۰۰۴۵۰۰۰۰
قانون داوري ۱۳۹عاطفه زاهديجاودانه۱۰۰۰۴٤۰۰۰۰
مجموعه قوانين كيفري كاربردي ۱۳۹سليميجاودانه۱۰۰۰۱۲۰۰۰۰۰
آشنايي با جرم پول شوييساكيقوه قضاييه۱۰۰۰۲٧۰۰۰۰
دفاع و استدلال شفاهي در دادگاهبهمن كشاورز۱٨۰۰۰۰
حقوق ورزشيشكريجنگل۵۰۰۳۱۵۰۰۰۰
حقوق تجارت ( ۶) تجارت تطبيقيمحمود عرفانيجنگل۵۰۰۳۲۵۰۰۰۰
حقوق بانكي جلد ( ۱)ناصر زنگباريجنگل۵۰۰۴۲۰۰۰۰۰
جنبه هاي حقوقي قابليت دريانوردي كشتيامامي ميبديجاودانه۵۰۰۱٨۰۰۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *