خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه‌های مقالات فارسی فروردین‌‌ماه ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی فروردین‌‌ماه ۹۸

تازه‌های مقالات فارسی فروردین‌‌ماه ۹۸

 

رکورد

عنوان – پديدآور – مأخذ

۱۳۴۴۳حقوق تجارت تطبيقي: شرکت هاي تجارتي: سفته (فته طلب) – گزيده کتاب/ ربيعا اسکيني.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۹ (مسلسل ‎۴۹)، تير: ص ۹-‎۱۹.
۱۳۴۴۴شرايط صحيح پرداخت برات/ ربيعا اسکيني.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۹ (مسلسل ‎۴۹)، تير: ص ۲۰-‎۲۹.
۱۳۴۴۵دخالت مستقيم دولت در اقتصاد کشور/ احمد متين دفتري.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۹ (مسلسل ‎۴۹)، تير: ص ۳۰-‎۶۶.
۱۳۴۴۶بررسي محاربه در فقه و در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۵ و سال ۱۳۹۲/ شهرزاد خواجه غياثي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۹ (مسلسل ‎۴۹)، تير: ص ۶۷-‎۹۷.
۱۳۴۴۷تشکيل قراردادها و تعهدات: تقسيم هاي عقد (قرارداد) – گزيده کتاب/ مهدي شهيدي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۰ (مسلسل ‎۵۰)، مرداد: ص ۹-‎۴۱.
۱۳۴۴۸قرارداد تشکيل بيع/ مهدي شهيدي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۰ (مسلسل ‎۵۰)، مرداد: ص ۴۲-‎۶۴.
۱۳۴۴۹کودک آزاري/ سيدمحمد موسوي بجنوردي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۰ (مسلسل ‎۵۰)، مرداد: ص ۶۵-‎۷۷.
۱۳۴۵۰قواعد فقهيه (جلد اول) – گزيده کتاب/ سيدمحمد بجنوردي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۱ (مسلسل ‎۵۱)، شهريور: ص ۹-‎۲۵.
۱۳۴۵۱ارث زن از شوهر/ سيدمحمد موسوي بجنوردي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۱ (مسلسل ‎۵۱)، شهريور: ص ۲۶-‎۶۰.
۱۳۴۵۲دوره مقدماتي حقوق مدني اعمال حقوقي (قرارداد ايقاع): مفهوم و اقسام عقد – گزيده کتاب/ امير ناصر کاتوزيان.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۲ (مسلسل ‎۵۲)، مهر: ۹-‎۲۷.
۱۳۴۵۳حکومت قانون و جامعه مدني/ امير ناصر کاتوزيان.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۲ (مسلسل ‎۵۲)، مهر: ص ۲۸-‎۳۹.
۱۳۴۵۴خصيصه هاي اسنادي و ضمانتي اعتبار اسنادي تضميني در حقوق تجارت بين الملل/ همايون مافي، مهدي فلاح.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۲ (مسلسل ‎۵۲)، مهر: ص ۴۰-‎۶۰.
۱۳۴۵۵ضمان عقدي در حقوق مدني: نظريه تعهدات در تاريخ حقوق ايران/ محمدجعفر جعفري لنگرودي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۳ (مسلسل ‎۵۳)، آبان: ص ۱۰-‎۲۵.
۱۳۴۵۶مهايات ( افراز منافع)/ محمدجعفر جعفري لنگرودي.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۳ (مسلسل ‎۵۳)، آبان: ص ۲۶-‎۳۳.
۱۳۴۵۷تحول مفاهيم حقوق مخاصمات مسلحانه در عصر ديجيتال/ افشين جعفري، عليرضا حجت زاده.- مجد. ‎۱۳۹۷، سال دوم، شماره ‎۱۳ (مسلسل ‎۵۳)، آبان: ص ۳۴-‎۵۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *