آخرین مصوبات هیئت دولت – دهه اول بهمن ۹۷

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از
1397/11/01 لغايت 1397/11/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

مصوبات هيئت دولت

تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار        

آیین‌نامه اجرایی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی       

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷        

اصلاح آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها  

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور   

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور         

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۷        

اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷    

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21515-01/11/1397

شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۲۵

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص کالا مجاز است.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21515-01/11/1397

شماره ۱۴۱۲۲۰/ت۵۵۳۳۰هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۲۴

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (ب) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین‌نامه اجرایی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ قانون: قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

ب ـ شورای‌عالی: شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده (۷) قانون

پ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

ت ـ سلامت: سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی که علاوه‌بر سن، جنس و وراثت، تحت تأثیر سایر عوامل مانند وضعیت محیط و شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و فرهنگی که افراد به دنیا آمده، رشد کرده و بزرگ می‌شوند، نیز می‌باشد.

ث ـ امنیت غذایی: دسترسی پایدار همه مردم در تمام اوقات به غذای سالم و کافی مبتنی بر فرهنگ صحیح تغذیه‌ای

ماده ۲ـ ترکیب شورای‌عالی و وظایف و اختیارات آن مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده (۷) قانون می-باشد.

تبصره ـ دبیر شورای‌عالی مجاز است از سایر وزرا و سایر افراد ذی‌صلاح حسب مورد برای شرکت در جلسات بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

ماده ۳ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر است.

تبصره ۱ـ دبیر شورای‌عالی مکلف است گزارش پیشنهادهای ارائه‌شده دستگاه‌های اجرایی و چگونگی روند اجرای مصوبات شورا توسط دستگاه‌های اجرایی را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع رئیس و اعضای شورای‌عالی برساند.

تبصره ۲ـ مصوبات شورای‌عالی پس از تأیید رئیس شورای‌عالی توسط دبیر شورا ابلاغ می‌شود.

ماده ۴ـ وظایف دبیرخانه شورای‌عالی به شرح زیر است:

الف ـ تشکیل کمیسیون دائمی متشکل از معاونین ذی‌ربط دستگاه‌های عضو شورای‌عالی و کارگروه-های تخصصی ذیل شورای‌عالی و نظارت بر عملکرد آنها

ب ـ تهیه دستور کار، زمان‌بندی تشکیل جلسات، ارسال دعوت‌نامه و دستور جلسات برای اعضای شورای‌عالی و تنظیم صورت‌جلسات آن

پ ـ تنظیم پیش‌نویس سیاست‌های اجرایی با همکاری دستگاه‌های عضو در حوزه بخشی و فرابخشی سلامت

ت ـ تعامل با سایر دبیرخانه‌های شوراهای عالی یا کمیسیون‌های بین بخشی مرتبط با سلامت جهت هم‌افزایی و جلوگیری از موازی کاری

ث ـ ثبت و نگهداری گزارش‌ها، اسناد، اطلاعات و مذاکرات کمیسیون دائمی و کارگروه‌های تخصصی

ج ـ هماهنگی با کارگروه ذی‌ربط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از جمله در خصوص دریافت موضوعات برای ارائه در شورای‌عالی و پیگیری اجرای مصوبات شورای‌عالی در استان

ماده ۵ ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای‌عالی، کمیسیون دائمی و کارگروه‌های تخصصی بر اساس دستورالعملی می‌باشد که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه به پیشنهاد دبیرخانه شورای‌عالی به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید.

ماده ۶ ـ اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های ویژه مصوب شورای‌عالی علاوه‌بر برنامه جاری دستگاه‌ها توسط دبیر شورای‌عالی به سازمان برنامه‌وبودجه کشور پیشنهاد و این سازمان در چهارچوب سقف منابع موجود اعتبارات مذکور را در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های ذی‌ربط در بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و طبق ضوابط و مقررات در چارچوب سیاست‌های مصوب شورای‌عالی در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار می‌دهد. تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات برای اجرای مصوبات که از سوی دبیرخانه شورای‌عالی ارسال می-شود، انجام خواهد شد.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21515-01/11/1397

شماره ۱۴۲۹۱۰/ت۵۶۰۲۳هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۲۷

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت دادگستری ـ  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۳۷۱۶۱/ت۵۶۰۲۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ عبارت «تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه» به عبارت «تا ۱۳۹۷/۵/۱۶» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21515-01/11/1397

شماره ۱۴۲۸۹۸/ت۵۵۷۸۰هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت ـ وزارت کشور

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و نفت و به استناد تبصره جزء (۱) بند (الف) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصـوب ۱۳۹۵ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی صرفه‌جویی مصرف انرژی در ساختمان‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۴۷۰/ت۴۸۲۱۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ با اصلاح ماده (۳) و الحاق مواد زیر به آن، به عنوان آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (الف) ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌شود:

ماده ۳ـ به منظور صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ساختمان‌ها، وزارت راه و شهرسازی نسبت به بازنگری و تکمیل مقررات ملی ساختمان به منظور ممیزی، تعیین رده انرژی و چگونگی تعبیه سامانه‌های واپایشی (کنترلی) لازم با جهت‌گیری به سوی ساختمان سبز و سازمان برنامه‌وبودجه کشور نسبت به تکمیل ضوابط فنی و نشریات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور با هدف تحقق حکم قانون با لحاظ تنوع اقلیم اقدام کنند.

ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت، ظرف شش ماه نسبت به ایجاد سامانه مشترک الکترونیکی واپایش (کنترل) شدت مصرف انرژی در بخش ساختمان اقدام کند.

ماده ۹ـ وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی، نفت و کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) موظفند اجرای مفاد این آیین‌نامه و بند (ز) ماده (۳۸) و ماده (۶۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مدیریت سبز) را پیگیری و گزارش اجرای آنها را به همراه پیشنهادهای مربوط به رفع موانع احتمالی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در فواصل شش‌ماهه به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و دفتر هیئت دولت ارائه کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21515-01/11/1397

شماره ۱۴۲۸۲۲/ت۵۶۱۷۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان انرژی اتمی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد شماره ۵۶۷۵۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۱۹/ت۵۵۲۴۷هـ مورخ ۱۳۹۷/۲/۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در بند (ت) ماده (۱)، بعد از واژه «امنا»، عبارت «و شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته» اضافه می‌شود.

۲ـ در تبصره ماده (۷)، بعد از واژه «آیین‌نامه»، عبارت «و بند (د) تبصره (۵) قانون» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21520-07/11/1397

شماره ۱۴۴۴۳۸/ت۵۴۷۳۶هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

پ ـ حساب ذخیره ارزی: حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه، ماده (۸۵) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور.

ت ـ هیئت‌امنا: هیئت‌امنای حساب ذخیره ارزی.

ث ـ بودجه سالانه: قوانین بودجه سنواتی کشور.

ج ـ بانک عامل: بانک‌های ایرانی که عاملیت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی را عهده‌دار می‌باشند.

چ ـ پوشش: وجوه تخصیص‌یافته از محل منابع حساب ذخیره ارزی بابت طرح‌های تسهیلاتی که توسط بانک مرکزی قابل پرداخت می‌باشد.

ح ـ دوره تأمین مالی: مجموع دوره‌های استفاده، تنفس و بازپرداخت طرح‌های استفاده‌کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی.

خ ـ تعهدات: تعهدات ایجادشده از محل حساب ذخیره ارزی به موجب قوانین و مقررات مربوط.

د ـ تسهیلات اعطایی: تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های عامل به بخش‌های دولتی و غیردولتی، خصوصی و تعاونی.

ماده ۲ـ هیئت‌امنای حساب ذخیره ارزی متشکل از اعضای کمیسیون اقتصاد و دبیرخانه آن نیز دبیرخانه کمیسیون اقتصاد است.

ماده ۳ـ موجودی (دارایی) حساب معادل مانده‌حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام در پایان سال ۱۳۹۴ و همچنین مانده مطالبات حساب از اشخاص (دولتی، غیردولتی، خصوصی و تعاونی) ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب مذکور در ابتدای سال ۱۳۹۵ با رعایت ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ می‌باشد.

ماده ۴ـ عواید حاصل از صادرات نفت اعم از نفت خام و میعانات گازی به صورت نقدی و تهاتری و درآمد دولت از خالص صادرات گاز پس از کسر مصارف ارزی پیش‌بینی‌شده در جداول بودجه سالانه، با رعایت قوانین مربوط، به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.

ماده ۵ ـ بانک مرکزی به موجودی حساب ذخیره ارزی با نرخی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌نماید، هر سه ماه یک‌بار به ارز مربوط سود پرداخت می‌نماید.

ماده ۶ ـ مصارف و تعهدات حساب ذخیره ارزی پس از کسر منابع لازم برای اجرای تبصره ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ایفای باقیمانده تعهدات قبلی دارای پوشش به طرح‌های تسهیلاتی بخش‌های دولتی، غیردولتی، خصوصی و تعاونی در طول دوره تأمین مالی مطابق ضوابط مربوط، شامل موارد زیر است:

الف ـ تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه سالانه.

تبصره ـ چنانچه معادل ریالی درآمد ارزی حاصل از نفت خام، گاز و میعانات گازی کمتر از رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه سالانه باشد، بانک مرکزی موظف است بلافاصله مطابق با اعلام سازمان برنامه‌وبودجه کشور، تمام یا بخشی از ‌کسری یادشده را از موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی برداشت و معادل ریالی آن را به نرخ ارز روز (رسمی) اعلامی بانک مرکزی تا سقف درآمد مصوب ردیف مربوط‌ در بودجه سالانه‌، به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید .

ب ـ اعطای تسهیلات موردنیاز صنایع دفاعی کشور.

پ ـ تعهدات موضوع ماده (۱۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (موضوع افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل وصولی‌های حساب ذخیره ارزی) و آیین‌نامه اجرایی مربوط.

ت ـ تعهدات موضوع بند (ج) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع افزایش سرمایه بانک کشاورزی از محل بازپرداخت تسهیلات پرداخت‌شده از محل حساب ذخیره ارزی).

ث ـ واریز پنجاه‌درصد (۵۰%) مانده نقدی حساب در پایان هر سال به حساب صندوق توسعه ملی (موضوع جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور).

ج ـ اختصاص معادل ریالی مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌تمام آموزشی، پرورشی و تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش به منظور افزایش ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌وپرورش (موضوع بند (ث) ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه).

چ ـ سایر تکالیف محوله قانونی.

ماده ۷ـ انجام مصارف و تعهدات موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه تا سقف موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی می‌باشد.

ماده ۸ ـ درخواست تسهیلات موردنیاز صنایع دفاعی از محل حساب ذخیره ارزی، از طرف وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و از طریق یکی از بانک‌های عامل (به انتخاب وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) پس از بررسی و ارزیابی گزارش‌های توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح توسط بانک عامل، به هیئت‌امنا جهت اتخاذ تصمیم منعکس می‌شود. ضمانت بازپرداخت تسهیلات فوق برعهده بانک عامل خواهد بود.

ماده ۹ـ طرح‌های قبلی مصوب هیئت‌وزیران و هیئت‌امنا که فاقد پوشش از محل حساب ذخیره ارزی می‌باشند به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، لغو می‌شوند. موارد استثناء مجدداً به تصویب هیئت‌امنا خواهد رسید.

ماده ۱۰ـ حسابداری و نگهداری منابع و مصارف حساب ذخیره ارزی بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.

تبصره ـ بانک مرکزی موظف است گزارش گردش عملیات سالانه حساب ذخیره ارزی را پس از رسیدگی و اظهارنظر نسبت به آن توسط سازمان حسابرسی به تفکیک بانک‌های عامل به هیئت‌امنا ارائه نماید.

ماده ۱۱ـ پیگیری وصول اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (اعم از اصل، سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین) و واریز آن به حساب مزبور به عهده بانک‌های عامل است. بانک‌های عامل مکلفند نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده در خصوص وصول اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را هر شش ماه یک‌بار به تفکیک به بانک مرکزی اعلام نمایند.

ماده ۱۲ـ بانک مرکزی مکلف است گردش عملیات حساب ذخیره ارزی را در پایان هر ماه به تفکیک بخش‌های دولتی و غیردولتی و به تفکیک بانک‌های عامل به هیئت‌امنا ارائه نماید.

ماده ۱۳ـ تعیین اولویت و سقف انجام مصارف و تعهدات ماده (۴) این آیین‌نامه، تصمیم‌گیری در خصوص درخواست‌ها و ابهامات طرح‌های استفاده‌کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی از جمله دوره تأمین مالی (دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت) و نیز تعیین شرایط و ضوابط تسهیلات اعطایی به صنایع دفاعی و مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و موارد تعیین‌شده در این آیین‌نامه برعهده هیئت‌امنا می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21520-07/11/1397

شماره ۱۳۹۱۳۲/ت۵۶۱۴۰هـ ـ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ به پیشنهاد شماره 37681/131744 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۰۶۰/ت۵۶۰۲۲هـ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ عبارت «دارو، » حذف و بعد از عبارت «قطعات یدکی» واژه «مربوط» اضافه می‌شود.

۲ ـ متن زیر به انتهای متن تصویب‌نامه یادشده اضافه می‌شود:

در خصوص دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است طبق ماده (۱۴) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ و اصلاحات بعدی آن اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۱) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21523-10/11/1397

شماره ۱۴۷۶۲۶/ت۵۶۲۰۷هـ ـ۱۳۹۷/۱۱/۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشورـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۳ به پیشنهاد شماره 37758/141252 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۴۳۷/ت۵۵۸۵۵هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۸ عبارت «از محل منابع خود» به عبارت «از محل اعتبارات مصوب مربوط» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up