تازه‌های مقالات خارجی فروردین ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه آنلاین
  3. تازه‌های مقالات خارجی فروردین ۱۴۰۱

تازه‌های مقالات خارجی فروردین ۱۴۰۱ 

 

NO.

TITLE – AUTHOR – SPECIFICATION

۱۱۱۴۰۶ The Interaction between International and Domestic Legal Orders: Framing the Debate according to the Post-Modern Condition of International Law/Arthur Roberto Capella Giannattasio.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.1: 1-19.
۱۱۱۴۰۷ The Substantive/Procedural Distinction: Law’s Solution to the Problem of Jus Cogens in a World of Sovereign States/Mark P. Hanna.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.1: 21-42.
۱۱۱۴۰۸ Extraterritorial State Obligations Beyond the Concept of Jurisdiction/Ibrahim Kanalan.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.1: 43-63.
۱۱۱۴۰۹ Unilateral Law and Non-State Actors: Exploring a New Paradigm/Artem Sergeev.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.1: 65-84.
۱۱۱۴۱۰ Striking the Balance between Human Rights Online and State Security Concerns: The Russian Way in a Comparative Context/Oreste Pollicino, Oleg Soldatov.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.1: 85-112.
۱۱۱۴۱۱ Identifying German Legal Approaches to Terror – How the Constitution Shapes Legislation Allowing the Shooting Down of a Hijacked Plane/Lukas Frederik Muller.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.1: 113-136.
۱۱۱۴۱۲ Statism, Secularism, Liberalism – Bockenforde’s Contributions to German Staatsrechtslehre in the Light of Contemporary Challenges within and beyond the State/Mirjam Kunkler, Tine Stein.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 137-159.
۱۱۱۴۱۳ Ernst-Wolfgang Bockenforde on Constitutional Judging in a Democracy/Justin Collings.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 161-195.
۱۱۱۴۱۴ The State of Emergency in India: Bockenforde’s Model in a Sub-National Context/Shylashri Shankar.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 197-218.
۱۱۱۴۱۵ Emergency Laws in Comparative Constitutional Law – The Case of Sweden and Finland/Anna Jonsson Cornell, Janne Salminen.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 219-249.
۱۱۱۴۱۶ Constitutionalizing Emergency Power in a Time of Jihadist Terrorism: France 2016 as a Case of Misunderstanding and Failure/Pasquale Pasquino.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 251-265.
۱۱۱۴۱۷ Counter-Extremism, Fundamental Values and the Betrayal of Liberal Democratic Constitutionalism/Julian Rivers.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 267-299.
۱۱۱۴۱۸ Ernst-Wolfgang Bockenforde’s Oeuvre on Religious Freedom Applied to Recent Decisions of the European Court of Human Rights/Ute Sacksofsky.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 301-319.
۱۱۱۴۱۹ Bockenforde Theorem and Burqa Ban/Ralf Michaels.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 321-350.
۱۱۱۴۲۰ Developments in AKP Policy Toward Religion and Homogeneity/Samuel W. Watters.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 351-374.
۱۱۱۴۲۱ From Emergency Politics to Authoritarian Constitutionalism? The Legal and Political Costs of EU Financial Crisis Management/Jan Christoph Suntrup.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 375-402.
۱۱۱۴۲۲ On the (De-)Fragmentation of Statehood in Europe: Reflections on Ernst-Wolfgang Bockenforde’s Work on European Integration/Vlad Perju.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 403-434.
۱۱۱۴۲۳ The European Model of Transnational Democracy: A Tribute to Ernst-Wolfgang Bockenforde/Alexander Somek.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.2: 435-459.
۱۱۱۴۲۴ Regulating the New Self-Employed in the Uber Economy: What Role for EU Competition Law?/Victoria Daskalova.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.3: 461-508.
۱۱۱۴۲۵ Financial Contracting in Crowdinvesting: Lessons from the German Market/Lars Hornuf, Lars Klohn, Tobias Schilling.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.3: 509-578.
۱۱۱۴۲۶ An Interdisciplinary Approach for Comparative Lawyers: Insights from the Fast-Moving Field of Law and Technology/Giorgia Guerra.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.3: 579-612.
۱۱۱۴۲۷ Don’t Do as I Do – The US Response to Russian and Chinese Cyber Espionage and Public International Law/Patrick C. R. Terry.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.3: 613-626.
۱۱۱۴۲۸ Beyond the Binary: Towards a Third Sex Category in Germany?/Peter Dunne, Jule Mulder.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.3: 627-647.
۱۱۱۴۲۹ Distribution as the Organizing Principle of Environmental Regulation/Suryapratim Roy.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.3: 649-663.
۱۱۱۴۳۰ Blockchains: Regulating the Unknown/Michele Finck.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.4: 665-691.
۱۱۱۴۳۱ Taking More than They Give: MNE Tax Privateering and Apple’s Ocean Income/Robin F. Hansen.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.4: 693-725.
۱۱۱۴۳۲ Judges and Courts Destabilizing Constitutionalism: The Brazilian Judiciary Branch’s Political and Authoritarian Character/Emilio Peluso Neder Meyer.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.4: 727-768.
۱۱۱۴۳۳ Selecting Judges in Poland and Germany: Challenges to the Rule of law in Europe and Propositions for a new Approach to Judicial Legitimacy/Anne Sanders, Luc von Danwitz.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.4: 769-815.
۱۱۱۴۳۴ Mixed Signals of Europeanization: Revisiting the NPD Decision in Light of the European Court of Human Rights’ Jurisprudence/Lasse Schuldt.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.4: 817-844.
۱۱۱۴۳۵ Why Adolf Hitler Spared the Judges: Judicial Opposition Against the Nazi State/Hans Petter Graver.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.4: 845-877.
۱۱۱۴۳۶ Force Disguised as Reason: Law, Jurists, and Constituent Power in Boccaccio’s Decameron/Alberto Vespaziani.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.4: 879-899.
۱۱۱۴۳۷ Article 50 and Member State Sovereignty/Dennis Dixon.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.4: 901-940.
۱۱۱۴۳۸ Strategic Surveillance and Extraterritorial Basic Rights Protection: German Intelligence Law After Snowden/Christian Schaller.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.4: 941-980.
۱۱۱۴۳۹ Intra-EU Bilateral Investment Treaties and EU Law After Achmea: Know Well What Leads You Forward and What Holds You Back/Csongor Istvan Nagy.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.4: 981-1015.
۱۱۱۴۴۰ Otto von Gierke: The Social Role of Private Law/Translated, with an introduction, by Ewan McGaughey.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.4: 1017-1116.
۱۱۱۴۴۱ EU Security Governance and Financial Crimes/Els De Busser, Ester Herlin-Karnell.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.5: 1117-1123.
۱۱۱۴۴۲ International Business Encounters Organized Crime: The Case of Trafficking in Human Beings/Maria O’Neill.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.5: 1125-1147.
۱۱۱۴۴۳ The Many Uses of Anti-Money Laundering Regulation – Over Time and into the Future/Maria Bergstrom.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.5: 1149-1167.
۱۱۱۴۴۴ Is It Time to Reform the Counter-terrorist Financing Reporting Obligations? On the EU and the UK System/Nicholas Ryder.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.5: 1169-1189.
۱۱۱۴۴۵ Prosecuting EU Financial Crimes: The European Public Prosecutor’s Office in Comparison to the US Federal Regime/Carlos Gomez-Jara Diez, Ester Herlin-Karnell.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.5: 1191-1220.
۱۱۱۴۴۶ The EU’s Fight Against Corporate Financial Crime: State of Affairs and Future Potential/Vanessa Franssen.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.5: 1221-1249.
۱۱۱۴۴۷ EU-US Digital Data Exchange to Combat Financial Crime: Fast is the New Slow/Els De Busser.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.5: 1251-1267.
۱۱۱۴۴۸ Some Reflections on Dignity as an Alternative Legal Concept in Data Protection Regulation/Anne de Hingh.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.5: 1269-1290.
۱۱۱۴۴۹ Breaking through the Foul and Ugly Mists of Vapours – Regulation of Alternative Tobacco and Related Products by the New TPD and Exercise of EU Competence/Anatole Abaquesne de Parfourus.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.6: 1291-1348.
۱۱۱۴۵۰ The Carles Puigdemont Case: Europe’s Criminal Law in the Crisis of Confidence/Stefan Braum.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.6: 1349-1357.
۱۱۱۴۵۱ Data Portability and Data Control: Lessons for an Emerging Concept in EU Law/Inge Graef, Martin Husovec, Nadezhda Purtova.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.6: 1359-1398.
۱۱۱۴۵۲ The Public and Private Sides of Harmonized Standards: James Elliott Construction v. Irish Asphalt/Pierluigi Cuccuru.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.6: 1399-1415.
۱۱۱۴۵۳ Euthanasia and the Ethics of Free Movement Law: The Principle of Recognition in the Internal Market/Barend van Leeuwen.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.6: 1417-1436.
۱۱۱۴۵۴ Legal Harmonization Through Interfederal Cooperation: A Comparison of the Interfederal Harmonization of Law Through Uniform Law Conferences and Executive Intergovernmental Conferences/Anika Klafki.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.6: 1437-1460.
۱۱۱۴۵۵ Determining the Private Law Nature: A Comparison Between Customary State Practice and Turkish Court Rulings/Yasir Gokce.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.6: 1461-1488.
۱۱۱۴۵۶ Gender Quotas in French and Italian Public Law: A Tale of Two Overlapping and Then Diverging Trajectories/Mathias Moschel.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.6: 1489-1517.
۱۱۱۴۵۷ Alexander Somek’s The Cosmopolitan Constitution: Thinking Normatively Without Moralizing? Constitutional Theory – Somek’s Style/Samuel I. Tschorne.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.6: 1519-1528.
۱۱۱۴۵۸ European Exceptionalism? – A Response to Alexander Somek’s The Cosmopolitan Constitution/Signe Rehling Larsen.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.6: 1529-1541.
۱۱۱۴۵۹ Re-Imagining the Cosmopolitan Constitution: A Comment on Alexander Somek’s The Cosmopolitan Constitution/Marco Dani.- German Law Journal. 2018; Vol.19, No.6: 1543-1556.
۱۱۱۴۶۰ Making the implicit quality standards and performance expectations for traditional legal scholarship explicit/Marnix Snel.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.1: 1-20.
۱۱۱۴۶۱ Law, language, and knowledge: Legal transplants from a cultural perspective/Julio Carvalho.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.1: 21-45.
۱۱۱۴۶۲ Prolonged emergency and derogation of human rights: Why the European Court should raise its immunity system/Triestino Mariniello.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.1: 46-71.
۱۱۱۴۶۳ German citizenship law and the Turkish diaspora/Susan Willis McFadden.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.1: 72-88.
۱۱۱۴۶۴ Working in tandem: Proportionality and procedural guarantees in EU immigration law/Johan Rochel.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.1: 89-110.
۱۱۱۴۶۵ To exclude or not to exclude, that is the question. Developments regarding bases for exclusion from refugee status in the EU/Janja Simentic.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.1: 111-124.
۱۱۱۴۶۶ Introduction – Public law and populism/Rosalind Dixon.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.2: 125-128.
۱۱۱۴۶۷ Populist leaders and political parties/N. W. Barber.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.2: 129-140.
۱۱۱۴۶۸ Regional human rights institutions struggling against populism: The case of Venezuela/Gonzalo Candia.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.2: 141-160.
۱۱۱۴۶۹ Populist constitutionalism and constituent power/Oran Doyle.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.2: 161-180.
۱۱۱۴۷۰ The European Citizens’ initiative: too much democracy for EU polity?/Erik Longo.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.2: 181-200.
۱۱۱۴۷۱ Imagined ideologies: Populist figures, liberalist projections, and the horizons of constitutionalism/Zoran Oklopcic.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.2: 201-224.
۱۱۱۴۷۲ The transnational drivers of populist backlash in Europe: The role of courts/Andrea Pin.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.2: 225-244.
۱۱۱۴۷۳ The judicial role in protecting democracy from populism/David Prendergast.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.2: 245-262.
۱۱۱۴۷۴ Constitutional stability in japan not due to popular approval/Satoshi Yokodaido.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.2: 263-283.
۱۱۱۴۷۵ Response to Public law and populism/Paul Blokker.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.2: 284-290.
۱۱۱۴۷۶ Introduction: Populist constitutionalism: Varieties, complexities, and contradictions/Paul Blokker, Bojan Bugaric, Gabor Halmai.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.3: 291-295.
۱۱۱۴۷۷ Populism, authoritarianism and constitutionalism/Gabor Halmai.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.3: 296-313.
۱۱۱۴۷۸ The opportunism of populists and the defense of constitutional liberalism/Kim Lane Scheppele.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.3: 314-331.
۱۱۱۴۷۹ Varieties of populist constitutionalism: The transnational dimension/Paul Blokker.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.3: 332-350.
۱۱۱۴۸۰ The complacency of legality: Constitutionalist vulnerabilities to populist constituent power/Julian Scholtes.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.3: 351-361.
۱۱۱۴۸۱ From rhetoric to action, a constitutional analysis of populism/Theo Fournier.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.3: 362-381.
۱۱۱۴۸۲ Varieties of populism/Mark Tushnet.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.3: 382-389.
۱۱۱۴۸۳ The two faces of populism: Between authoritarian and democratic populism/Bojan Bugaric.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.3: 390-400.
۱۱۱۴۸۴ Populism: A health check for constitutional democracy?/Oran Doyle, Erik Longo, Andrea Pin.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.3: 401-407.
۱۱۱۴۸۵ The Functions of Law and their Challenges: The Differentiated Functionality of International Law/Dana Burchardt.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.4: 409-429.
۱۱۱۴۸۶ The Future of International Law is Cognitive – International Law, Cognitive Sociology and Cognitive Pragmatics/Benedikt Pirker, Jennifer Smolka.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.4: 430-448.
۱۱۱۴۸۷ Responsibility and Rights/Sergio Dellavalle.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.4: 449-467.
۱۱۱۴۸۸ The Court of Justice of the European Union’s Mutual Trust Journey in EU Criminal Law: From a Presumption to (Room for) Rebuttal/Auke Willems.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.4: 468-495.
۱۱۱۴۸۹ Tatprovokation – The Legal Issue of Entrapment in Germany and Possible Solutions/Franziska Gorlitz … [et al.].- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.4: 496-509.
۱۱۱۴۹۰ The Value of Comparative Constitutional Law/Donald P. Kommers.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.4: 524-531.
۱۱۱۴۹۱ German Constitutionalism: A Prolegomenon/Donald P. Kommers.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.4: 534-556.
۱۱۱۴۹۲ Can German Constitutionalism Serve as a Model for the United States?/Donald P. Kommers.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.4: 559-567.
۱۱۱۴۹۳ Is Banning Enough? The Intricacy Inherent to Marine Mammal Conservation/Ilja Richard Pavone.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.5: 587-613.
۱۱۱۴۹۴ A Bird’s Eye View on EU Anti-Discrimination Law: The Impact of the 2000 Equality Directives/Uladzislau Belavusau, Kristin Henrard.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.5: 614-636.
۱۱۱۴۹۵ Rules Over Rights? Legal Aspects of the European Commission Recommendation for Resumption of Dublin Transfers of Asylum Seekers to Greece/Boryana Gotsova.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.5: 637-659.
۱۱۱۴۹۶ A Democratic Dilemma of European Power to Tax: Reconstructing the Symbiosis Between Taxation and Democracy Beyond the State?/Jussi Jaakkola.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.5: 660-678.
۱۱۱۴۹۷ Pre-formulated Declarations of Data Subject Consent – Citizen-Consumer Empowerment and the Alignment of Data, Consumer and Competition Law Protections/Damian Clifford, Inge Graef, Peggy Valcke.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.5: 679-721.
۱۱۱۴۹۸ The Right to Privacy – A Fundamental Right in Search of Its Identity: Uncovering the CJEU’s Flawed Concept of the Right to Privacy/Valentin M. Pfisterer.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.5: 722-733.
۱۱۱۴۹۹ The Foundational Myth of Mercosur and the European Union Analogy/Paulo Emilio Vauthier Borges de Macedo.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.5: 734-747.
۱۱۱۵۰۰ Constitutions – Their Role Through the Ages: Notes on the 59th Meeting of German-Speaking Public Law Assistants in Frankfurt am Main/Jan Keesen, Jacob Ulrich.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.5: 748-754.
۱۱۱۵۰۱ What is the Added Value of the Concept of the Essence of EU Fundamental Rights?/Mark Dawson, Orla Lynskey, Elise Muir.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.6: 763-778.
۱۱۱۵۰۲ Limits on Limitations: The Essence of Fundamental Rights in the EU/Koen Lenaerts.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.6: 779-793.
۱۱۱۵۰۳ The Essence of Rights: An Unreliable Boundary?/Takis Tridimas, Giulia Gentile.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.6: 794-816.
۱۱۱۵۰۴ The Essence of the Fundamental Right to Equal Treatment: Back to the Origins/Elise Muir.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.6: 817-839.
۱۱۱۵۰۵ The Essence of Intellectual Property Rights Under Article 17(2) of the EU Charter/Martin Husovec.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.6: 840-863.
۱۱۱۵۰۶ The Essence of the Fundamental Rights to Privacy and Data Protection: Finding the Way Through the Maze of the CJEU’s Constitutional Reasoning/Maja Brkan.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.6: 864-883.
۱۱۱۵۰۷ The Essence of the Fundamental Right to an Effective Remedy and to a Fair Trial in the Case-Law of the Court of Justice of the European Union: The Best Is Yet to Come?/Kathleen Gutman.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.6: 884-903.
۱۱۱۵۰۸ The ECHR and the Essence of Fundamental Rights: Searching for Sugar in Hot Milk?/Sebastien Van Drooghenbroeck, Cecilia Rizcallah.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.6: 904-923.
۱۱۱۵۰۹ The Essence of International Human Rights/Pierre Thielborger.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.6: 924-939.
۱۱۱۵۱۰ Solidarity in Diversity? State Responses to Religious Diversity in Liberal and Non-Liberal Perspectives/Jaclyn L. Neo … [et al.].- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.7: 941-948.
۱۱۱۵۱۱ State Answers to Religious Diversity in Germany and Singapore: History, Philosophy and Strategy/Kevin YL Tan, Matthias Robbach.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.7: 949-965.
۱۱۱۵۱۲ Dimensions of Religious Harmony as Constitutional Practice: Beyond State Control/Jaclyn L. Neo.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.7: 966-985.
۱۱۱۵۱۳ A Tale of Two (Diverse) Countries: Religious Diversity in Canada and Singapore/Arif A. Jamal, Daniel Wong Sheng Jie.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.7: 986-1006.
۱۱۱۵۱۴ Irreducible Plurality, Indivisible Unity: Singapore Relational Constitutionalism and Cultivating Harmony Through Constructing a Constitutional Civil Religion/Li-ann Thio.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.7: 1007-1034.
۱۱۱۵۱۵ The New Politics of Religious Education in the United States and Germany/Amandine Barb.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.7: 1035-1046.
۱۱۱۵۱۶ Religious Education in Germany in Light of Religious Diversity: Constitutional Requirements for Religious Education/Fabius Wittmer, Christian Waldhoff.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.7: 1047-1065.
۱۱۱۵۱۷ A Double Conflict of Laws: The Emergence of an EU Staatskirchenrecht?/Alexander Tischbirek.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.7: 1066-1078.
۱۱۱۵۱۸ Muslim Personal Laws and the Accommodation of Minorities: The Need to Better Balance Individual Rights and Group Autonomy in Singapore/Noor Aisha Abdul Rahman.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.7: 1079-1095.
۱۱۱۵۱۹ The Dialectics Between Constitutional Identity and Common Constitutional Traditions: Which Language for Cooperative Constitutionalism in Europe?/Massimo Fichera, Oreste Pollicino.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.8: 1097-1118.
۱۱۱۵۲۰ Foreign Law, Democracy, and Constitutional Interpretation: A German-American Comparison/Shu-Perng Hwang.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.8: 1119-1139.
۱۱۱۵۲۱ Illiberal Constitutionalism: The Case of Hungary and Poland/Timea Drinoczi, Agnieszka Bien-Kacala.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.8: 1140-1166.
۱۱۱۵۲۲ Internalizing Contestation in Process-Based Judicial Review/Laura M. Henderson.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.8: 1167-1181.
۱۱۱۵۲۳ Breathing Life into the Union’s Common Values: On the Judicial Application of Article 2 TEU in the EU Value Crisis/Luke Dimitrios Spieker.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.8: 1182-1213.
۱۱۱۵۲۴ Subject Matter Specialization of European Union Jurisdiction in the Preliminary Rulings Procedure/Matthias Jacobs, Matthias Munder, Barbara Richter.- German Law Journal. 2019; Vol.20, No.8: 1214-1231.
۱۱۱۵۲۵ The Challenge of Challenges/Michele Finck, Floris de Witte.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 1-4.
۱۱۱۵۲۶ Challenges for the EU Climate Change Regime/Liz Fisher.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 5-9.
۱۱۱۵۲۷ Reducing the EU’s Global Environmental Footprint/Joanne Scott.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 10-16.
۱۱۱۵۲۸ Overcoming Refugee Containment and Crisis/Cathryn Costello.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 17-22.
۱۱۱۵۲۹ An EU Citizens’ Assembly on Refugee Law and Policy/Grainne de Burca.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 23-28.
۱۱۱۵۳۰ New Horizons for the Rule of Law Within the EU/Koen Lenaerts.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 29-34.
۱۱۱۵۳۱ Europe’s Democracy Challenge: Citizen Participation in and Beyond Elections/Alberto Alemanno.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 35-40.
۱۱۱۵۳۲ Renewing the Case for Regionalism: EU Transnational Governance in an Era of Regulatory Nationalism/Diamond Ashiagbor.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 41-45.
۱۱۱۵۳۳ In Search of Europe’s Phantom Public. Public-ness and the European Union/Antoine Vauchez.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 46-50.
۱۱۱۵۳۴ Coping with Exit, Evasion, and Subversion in EU Law/Mark Dawson.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 51-56.
۱۱۱۵۳۵ Hayek Upside-Down: On the Democratic Effects of Transnational Lists/Marija Bartl.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 57-62.
۱۱۱۵۳۶ The EU in 2030: An Anticipated Look Back at the 2020s/Franz C. Mayer.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 63-68.
۱۱۱۵۳۷ Trust/Valsamis Mitsilegas.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 69-73.
۱۱۱۵۳۸ The Artificial Intelligence of European Union Law/Mireille Hildebrandt.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 74-79.
۱۱۱۵۳۹ Delivering Data Protection: The Next Chapter/Orla Lynskey.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 80-84.
۱۱۱۵۴۰ How Social Will Social Europe Be in the 2020s?/Silvana Sciarra.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 85-89.
۱۱۱۵۴۱ A New Wind Change in Direct Taxation/Irma Mosquera Valderrama.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 90-95.
۱۱۱۵۴۲ The European Circumstance and the Politics of Meaning: Not on Bread Alone Doth Man Liveth (Deut. 8:3; Mat 4:4)/Joseph H.H. Weiler.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 96-99.
۱۱۱۵۴۳ The Madness of Europe, Being Attached to It/Loic Azoulai.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.1: 100-103.
۱۱۱۵۴۴ Constitutional Identity in Europe: The Identity of the Constitution. A Regional Approach/Timea Drinoczi.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.2: 105-130.
۱۱۱۵۴۵ The Schmitelsen Court: The Question of Legitimacy/Or Bassok.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.2: 131-162.
۱۱۱۵۴۶ Alexy and the German Model of Proportionality: Why the Theory of Constitutional Rights Does Not Provide a Representative Reconstruction of the Proportionality Test/Niels Petersen.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.2: 163-173.
۱۱۱۵۴۷ Proportionality and the Right to Equality/Guy Lurie.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.2: 174-196.
۱۱۱۵۴۸ Does Investor-State Dispute Settlement Discriminate Against Nationals?/Christian Riffel.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.2: 197-222.
۱۱۱۵۴۹ The Ban on Strike Action by Career Civil Servants under the German Basic Law: How the Federal Constitutional Court Constitutionally Immunized the German Legal Order Against the European Convention on Human Rights/Matthias Jacobs, Mehrdad Payandeh.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.2: 223-239.
۱۱۱۵۵۰ The Value of Behavioral Economics for EU Judicial Decision-Making/Christoph K. Winter.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.2: 240-264.
۱۱۱۵۵۱ The Necessity for Alternative Legal Pathways: The Best Practice of Humanitarian Corridors Opened by Private Sponsors in Italy/Carola Ricci.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.2: 265-283.
۱۱۱۵۵۲ The Cultural Analysis of Law: Questions and Answers with Paul Kahn/Daniel Bonilla Maldonado.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.2: 284-298.
۱۱۱۵۵۳ Backlash against the Court of Justice of the EU? The Recent Jurisprudence of the German Constitutional Court on EU Fundamental Rights as a Standard of Review/Dana Burchardt.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.S1: 1-18.
۱۱۱۵۵۴ The Constitutional Status of Karlsruhe’s Novel Jurisdiction in EU Fundamental Rights Matters: Self-inflicted Institutional Vulnerabilities/Karsten Schneider.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.S1: 19-26.
۱۱۱۵۵۵ The Federal Constitutional Court Rules for a Bright Future of Constitutional Pluralism/Matej Avbelj.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.S1: 27-30.
۱۱۱۵۵۶ Developments in The EU-German Judicial Love Story: The Right To Be Forgotten II/Ana Bobic.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.S1: 31-39.
۱۱۱۵۵۷ Some Kind of Right/Jud Mathews.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.S1: 40-44.
۱۱۱۵۵۸ As Darkness Deepens: The Right to be Forgotten in the Context of Authoritarian Constitutionalism/Matthias Goldmann.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.S1: 45-54.
۱۱۱۵۵۹ The Right to Be Forgotten in the Digital Age: The Challenges of Data Protection Beyond Borders/Federico Fabbrini, Edoardo Celeste.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.S1: 55-65.
۱۱۱۵۶۰ Border Justice: Migration and Accountability for Human Rights Violations/Cathryn Costello, Itamar Mann.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 311-334.
۱۱۱۵۶۱ A Topographical Approach to Accountability for Human Rights Violations in Migration Control/Nikolas Feith Tan, Thomas Gammeltoft-Hansen.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 335-354.
۱۱۱۵۶۲ Hard Protection through Soft Courts? Non-Refoulement before the United Nations Treaty Bodies/Basak Cali, Cathryn Costello, Stewart Cunningham.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 355-384.
۱۱۱۵۶۳ The Architecture of Functional Jurisdiction: Unpacking Contactless Control – On Public Powers, S.S. and Others v. Italy, and the Operational Model/Violeta Moreno-Lax.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 385-416.
۱۱۱۵۶۴ The European Convention of Human Rights and Migration at Sea: Reading the Jurisdictional Threshold of the Convention Under the Law of the Sea Paradigm/Efthymios Papastavridis.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 417-435.
۱۱۱۵۶۵ The Right to Life Under the EU Charter and Cooperation with Third States to Combat Human Smuggling/Vladislava Stoyanova.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 436-458.
۱۱۱۵۶۶ Human Rights Due Diligence Policies Applied to Extraterritorial Cooperation to Prevent Irregular Migration: European Union and United Kingdom Support to Libya/Carla Ferstman.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 459-486.
۱۱۱۵۶۷ Beyond the Governance Gap: Accountability in Privatized Migration Control/Daria Davitti.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 487-505.
۱۱۱۵۶۸ Holding the European Asylum Support Office Accountable for its role in Asylum Decision-Making: Mission Impossible?/Evangelia (Lilian) Tsourdi.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 506-531.
۱۱۱۵۶۹ The Action for Damages as a Fundamental Rights Remedy: Holding Frontex Liable/Melanie Fink.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 532-548.
۱۱۱۵۷۰ Challenges to Australia’s Offshore Detention Regime and the Limits of Strategic Tort Litigation/Gabrielle Holly.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 549-570.
۱۱۱۵۷۱ International Criminal Law and the Violence against Migrants/Ioannis Kalpouzos.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 571 597.
۱۱۱۵۷۲ The Right to Perform Rescue at Sea: Jurisprudence and Drowning/Itamar Mann.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.3: 598-619.
۱۱۱۵۷۳ Electing Team Strasbourg: Professional Diversity on the European Court of Human Rights and Why it Matters/Kanstantsin Dzehtsiarou, Alex Schwartz.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.4: 621-643.
۱۱۱۵۷۴ The Tragedy of the Judiciary: An Inquiry into the Economic Nature of Law and Courts/Ivo Teixeira Gico.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.4: 644-673.
۱۱۱۵۷۵ From the European Stability Mechanism to the European Monetary Fund: There and Back Again/Mauro Megliani.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.4: 674-685.
۱۱۱۵۷۶ The Anaemic Existence of the Overriding Public Interest in Disclosure in the EU’s Access to Documents Regime/Daniel Wyatt.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.4: 686-701.
۱۱۱۵۷۷ Justifying New Rights: Affectedness, Vulnerability, and the Rights of Peasants/Corina Heri.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.4: 702-720.
۱۱۱۵۷۸ Crime in Germany as Portrayed by the Alternative for Germany (AfD)/Thomas Hestermann, Elisa Hoven.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.4: 721-738.
۱۱۱۵۷۹ ۳۰۰,۰۰۰ Counts of Aiding and Abetting Murder/Fabian Bernhart … [et al.].- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.4: 743-755.
۱۱۱۵۸۰ Legendierte Polizeikontrollen: Judgment from the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) of April 26, 2017, 2 StR 247/16/Dorothee Karbe, Charlotte Jawurek, Philipp Sarder.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.4: 756-774.
۱۱۱۵۸۱ The Constitutionality of 89a IIa of the German Criminal Code and the Concept of a Serious Violent Offense Endangering the State: The German Federal Court of Justice Decision of April 6, 2017 – 3 StR 326/16/Anne-Sophie Zaunseder, Michelle Heblik.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.4: 775-786.
۱۱۱۵۸۲ German Anti-Stalking Legislation and Its Recent Changes/Anni Ropers … [et al.].- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.4: 787-798.
۱۱۱۵۸۳ Wightman and the Perils of Britain’s Withdrawal/Giuseppe Martinico, Marta Simoncini.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 799-814.
۱۱۱۵۸۴ With or Without EU? The Common Travel Area After Brexit/Sylvia de Mars, C. R. G. Murray.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 815-837.
۱۱۱۵۸۵ The Diagonality Problem of EU Rule of Law and Human Rights: Proposal for an Incorporation a l’europeenne/Csongor Istvan Nagy.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 838-866.
۱۱۱۵۸۶ A Revised Democratic Critique of EU (Citizenship) Law: From Relative Homogeneity to Political Judgment/Paivi Johanna Neuvonen.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 867-883.
۱۱۱۵۸۷ The Prohibition on Constitutional Review by the Judiciary in the Netherlands in Critical Perspective: The Case and Roadmap for Reform/Gerhard van der Schyff.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 884-903.
۱۱۱۵۸۸ The Conceptualization of Constitutional Supremacy: Global Discourse and Legal Tradition/Graziella Romeo.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 904-923.
۱۱۱۵۸۹ Commerce in Data and the Dynamically Limited Alienability Rule/Vaclav Janecek, Gianclaudio Malgieri.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 924-943.
۱۱۱۵۹۰ A Long Time Coming/Dieter Grimm.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 944-949.
۱۱۱۵۹۱ Simply not comprehensible. Why?/Sven Simon, Hannes Rathke.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 950-955.
۱۱۱۵۹۲ Value Constitutionalism in the European Union/Frank Schorkopf.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 956-967.
۱۱۱۵۹۳ Gauging Ultra-Vires: The Good Parts/Karsten Schneider.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 968-978.
۱۱۱۵۹۴ Paradoxes of Ultra-Vires Review: A Critical Review of the PSPP Decision and Its Initial Reception/Mattias Wendel.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 979-994.
۱۱۱۵۹۵ Karlsruhe’s Lochner Moment? A Rational Choice Perspective on the German Federal Constitutional Court’s Relationship to the CJEU After the PSPP Decision/Niels Petersen.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 995-1005.
۱۱۱۵۹۶ Against Bidimensional Supremacy in EU Constitutionalism/Vlad Perju.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 1006-1022.
۱۱۱۵۹۷ Constitutional Pluralism and Authoritarianism/Matej Avbelj.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 1023-1031.
۱۱۱۵۹۸ Is the Primacy of EU Law Based on the Equality of the Member States? A Comment on the CJEU’s Press Release Following the PSPP Judgment/Justin Lindeboom.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 1032-1044.
۱۱۱۵۹۹ Bring Back the Politics: The PSPP Ruling in Its Institutional Context/Teresa Violante.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 1045-1057.
۱۱۱۶۰۰ The European Economic Constitution after the PSPP Judgment: Towards Integrative Liberalism?/Matthias Goldmann.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 1058-1077.
۱۱۱۶۰۱ The German Federal Constitutional Court’s Exercise of Ultra Vires Review and the Possibility to Open an Infringement Action for the Commission/Sara Poli, Roberto Cisotta.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 1078-1089.
۱۱۱۶۰۲ The German Constitutional Court’s PSPP Judgment: Impediment and Impetus for the Democratization of Europe/Isabel Feichtner.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 1090-1103.
۱۱۱۶۰۳ How Far Is It from Warsaw to Luxembourg and Karlsruhe: The Impact of the PSPP Judgment on Poland/Stanislaw Biernat.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 1104-1115.
۱۱۱۶۰۴ To Boldly Go Where No Court Has Gone Before. The German Federal Constitutional Court’s ultra vires Decision of May 5, 2020/Franz C. Mayer.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.5: 1116-1127.
۱۱۱۶۰۵ Making Open Access Viable Economically/Andrew Hyde, Russell A. Miller, Emanuel V. Towfigh.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.6: 1129-1133.
۱۱۱۶۰۶ The German Verstandigung and Consensual Elements in German Criminal Trials/Matthias Jahn, Charlotte Schmitt-Leonardy.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.6: 1134-1148.
۱۱۱۶۰۷ Cybersecurity in the EU The Example of the Financial Sector: A Legal Perspective/Christian Calliess, Ansgar Baumgarten.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.6: 1149-1179.
۱۱۱۶۰۸ The Common European Asylum System: Balancing Mutual Trust Against Fundamental Rights Protection/Georgios Anagnostaras.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.6: 1180-1197.
۱۱۱۶۰۹ Possibilities of Limiting the Protection of Large-Scale Investments in Farmland/Zoe Cometti.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.6: 1198-1227.
۱۱۱۶۱۰ Islam as a Civilizational Threat: Constitutional Identity, Militant Democracy, and Judicial Review in Western Europe/Malthe Hilal-Harvald.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.6: 1228-1256.
۱۱۱۶۱۱ On the Names of States: Naming System of States Based on the Country Names and on the Public Law Components of State Titles/Peter Takacs.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.6: 1257-1282.
۱۱۱۶۱۲ Applicable Law to Transnational Personal Data: Trends and Dynamics/Jie (Jeanne) Huang.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.6: 1283-1308.
۱۱۱۶۱۳ Socio-Legal Studies in Germany and the UK: Theory and Methods/Jennifer Hendry, Naomi Creutzfeldt, Christian Boulanger.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.7: 1309-1317.
۱۱۱۶۱۴ Milestones and Directions: Socio-Legal Studies in Germany and the United Kingdom/Stefan Machura.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.7: 1318-1331.
۱۱۱۶۱۵ Law and Society Studies in Context: Suggestions for a Cross-Country Comparison of Socio-Legal Research and Teaching/Tanja Herklotz.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.7: 1332-1344.
۱۱۱۶۱۶ Gender in Socio-Legal Teaching and Research in Germany/Ulrike Schultz.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.7: 1345-1361.
۱۱۱۶۱۷ The Comparative Sociology of Legal Doctrine: Thoughts on a Research Program/Christian Boulanger.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.7: 1362-1377.
۱۱۱۶۱۸ Finding New Ways of Doing Socio-Legal Labor Law History in Germany and the UK: Introducing a Minor Comparativism/Rebecca Zahn.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.7: 1378-1392.
۱۱۱۶۱۹ Comparative Genealogies of Contract and Society/Klaas Hendrik Eller.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.7: 1393-1410.
۱۱۱۶۲۰ Empiricism, Constructivism, and Grand Theory in Sociological Approaches to Law: The Case of Transnational Private Regulation/Ioannis Kampourakis.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.7: 1411-1426.
۱۱۱۶۲۱ Making socio-legal Research More Social by Design: Anglo-German Roots, Rewards, and Risks/Amanda Perry-Kessaris.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.7: 1427-1445.
۱۱۱۶۲۲ Researching Urban Law/Antonia Layard.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.7: 1446-1463.
۱۱۱۶۲۳ Working Politically: Combining Socio-Legal Tools to Study Experiences of Law/Jess Mant.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.7: 1464-1480.
۱۱۱۶۲۴ The Question of 2047: Constitutional Fate of One Country, Two Systems in Hong Kong/Tu Yunxin.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.8: 1481-1525.
۱۱۱۶۲۵ The Law on Police Use of Force in the United States/Brandon Garrett, Christopher Slobogin.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.8: 1526-1540.
۱۱۱۶۲۶ On Scripts and Sensibility: Cold War International Law and Revolutionary Caribbean Subjects/Vidya Kumar.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.8: 1541-1569.
۱۱۱۶۲۷ Advise and Rule or Rule by Advising: The Changing Nature of the Advisory Jurisdiction of the Constitutional Court of Kosovo/Fisnik Korenica.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.8: 1570-1585.
۱۱۱۶۲۸ The (Very) Political Dissent: Dissenting Opinions and the Polish Constitutional Crisis/Benjamin Bricker.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.8: 1586-1605.
۱۱۱۶۲۹ The Implementation of Collective Redress – A Comparative Approach/Alexander Stohr.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.8: 1606-1624.
۱۱۱۶۳۰ Striving for Consistency: Why German Sentencing Needs Reform/Clara Herz.- German Law Journal. 2020; Vol.21, No.8: 1625-1648.
۱۱۱۶۳۱ The Place of Labor Rights in the European Union’s Environmental Policies/Pascal McDougall.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.1: 1-30.
۱۱۱۶۳۲ The Democratic Impact of Strengthening European Fundamental Rights in the Digital Age: The Example of Privacy Protection/Sandra Seubert, Carlos Becker.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.1: 31-44.
۱۱۱۶۳۳ The Impact on National Sovereignty of Mutual Recognition in the AFSJ. Case-Study of the European Arrest Warrant/Suzanne Andrea Bloks, Ton van den Brink.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.1: 45-64.
۱۱۱۶۳۴ Legal Lobbying: The Evolving (But Hidden) Role of Lawyers and Law Firms in the EU Public Affairs Market/Emilia Korkea-aho.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.1: 65-84.
۱۱۱۶۳۵ Enlarging the Immunities of European Parliament’s Members: The Junqueras Judgment/Victor Torre de Silva.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.1: 85-101.
۱۱۱۶۳۶ Peer-to-Peer Lending and EU Credit Laws: A Creditworthiness Assessment, Credit-Risk Analysis or … Neither of the Two?/Federico Ferretti.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.1: 102-121.
۱۱۱۶۳۷ Resolving the Inconsistency Between National and EU Motor Insurance Law. Was Factortame the Solution Nobody Sought?/James Marson, Hasan Alissa, Katy Ferris.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.1: 122-146.
۱۱۱۶۳۸ The Next Generation of International Law: Space, Ice, and the Cosmolegal Proposal/Elena Cirkovic.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.2: 147-167.
۱۱۱۶۳۹ Conceptual Problems of the Right to Breathe Clean Air/Sava Jankovic.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.2: 168-183.
۱۱۱۶۴۰ Judicial Review of Compliance with the Precautionary Principle from Paraquat to Blaise: Quantitative Thresholds, Risk Assessment, and the Gap Between Regulation and Regulatory Implementation/Giulia Claudia Leonelli.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.2: 184-215.
۱۱۱۶۴۱ Measuring Procedural and Substantial Amendment Rules: An Empirical Exploration/Nuno Garoupa, Catarina Santos Botelho.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.2: 216-237.
۱۱۱۶۴۲ Theory of Social Proof and Legal Compliance: A Socio-Cognitive Explanation for Regulatory (Non) Compliance/Shubhangi Roy.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.2: 238-255.
۱۱۱۶۴۳ The Curious Case of Carles Puigdemont – The European Arrest Warrant as an Inadequate Means with Regard to Political Offenses/Julia Konig, Paulina Meichelbeck, Miriam Puchta.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.2: 256-275.
۱۱۱۶۴۴ Desecration of Corpses in Relation to 8(1) no. 9 German Code of Crimes Against International Law (VStGB): The Judgment of the German Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof) of July 27, 2017-3 StR 57/17/Vanessa Bergmann, Franziska Blenk, Nathalie Cojger.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.2: 276-287.
۱۱۱۶۴۵ Developments in German Criminal Law: Speed Merchant or Murderer? The Ku’Damm Road Race Case and the New Criminal Legislation Regulating Illegal Motor Racing/Khulan Davaanyam, Franziska Wolff, Ranya Khalaf.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.2: 288-302.
۱۱۱۶۴۶ Developments in German Criminal Law: The Urgent Issues Regarding Prolonged Pre-Trial Detention in Germany/Sina Jung … [et al.].- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.2: 303-314.
۱۱۱۶۴۷ Judicial and Extra-Judicial Challenges in the EU Multi- and Cross-Level Administrative Framework/Mariolina Eliantonio, Nikos Vogiatzis.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.3: 315-324.
۱۱۱۶۴۸ The Notion of Transnationality in Administrative Law: Taxonomy and Judicial Review/Emilie Chevalier, Olivier Dubos.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.3: 325-343.
۱۱۱۶۴۹ Effective Judicial Protection and Mutual Recognition in the European Administrative Space/Luis Arroyo Jimenez.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.3: 344-370.
۱۱۱۶۵۰ The Genetically Modified Organisms’ Regime: A Playground for Multi-Level Administration and a Nightmare for Effective Judicial Protection?/Rui Lanceiro, Mariolina Eliantonio.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.3: 371-390.
۱۱۱۶۵۱ Information Sharing in the Dublin System: Remedies for Asylum Seekers In-Between Gaps in Judicial Protection and Interstate Trust/Niovi Vavoula.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.3: 391-415.
۱۱۱۶۵۲ Multi-level Administration, Inspections and Fundamental Rights: Is Judicial Protection Full and Effective?/Maurizia De Bellis.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.3: 416-440.
۱۱۱۶۵۳ The EU Queries: A Form of Extra-Judicial Preliminary Reference in the Field of Maladministration?/Natassa Athanasiadou, Nikos Vogiatzis.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.3: 441-465.
۱۱۱۶۵۴ Improving the Accountability of the EU Budget’s Multi-Level Implementation: Strengthening the Contribution of the European Court of Auditors/Gabriele Cipriani.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.3: 466-489.
۱۱۱۶۵۵ Is Constitutional Pluralism (Il)liberal? On the Political Theory of European Legal Integration in Times of Crisis/Hugo Canihac.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.4: 491-505.
۱۱۱۶۵۶ The Refugees We Are: Solidarity, Asylum, and Critique in the European Constitutional Imagination/Paul Linden-Retek.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.4: 506-533.
۱۱۱۶۵۷ Abusing Constitutional Identity/Julian Scholtes.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.4: 534-556.
۱۱۱۶۵۸ The Application of International Law in the Court of Justice of the European Union: Proportionality Rising/Rupert Dunbar.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.4: 557-592.
۱۱۱۶۵۹ Doctrinal Methodology in EU Administrative Law: Confronting the Touch of Stateness/Filipe Brito Bastos.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.4: 593-624.
۱۱۱۶۶۰ EU Operational Powers and Legal Protection: A Legal Theory Perspective on the Operational Powers of the European Border and Coast Guard/Bas Schotel.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.4: 625-649.
۱۱۱۶۶۱ Territoriality Beyond the State: The EU’s Territorial Claims and the Search for Their Legitimacy/Josef Weinzierl.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.4: 650-672.
۱۱۱۶۶۲ Summary Judicial Proceedings as a Measure for Electoral Disinformation: Defining the European Standard/Adam Krzywon.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.4: 673-688.
۱۱۱۶۶۳ Sexual Violence and Criminal Justice in the 21st Century/Boris Burghardt, Leonie Steinl.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 691-702.
۱۱۱۶۶۴ The Human Right to Sexual Autonomy/Dana-Sophia Valentiner.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 703-717.
۱۱۱۶۶۵ The Politics of Affirmative Consent: Considerations from a Gender and Sexuality Studies Perspective/Rona Torenz.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 718-733.
۱۱۱۶۶۶ Sex Must Be Voluntary: Sexual Communication and the New Definition of Rape in Sweden/Linnea Wegerstad.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 734-752.
۱۱۱۶۶۷ The Concept of an Act of a Sexual Nature in Criminal Law/Beatriz Correa Camargo, Joachim Renzikowski.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 753-768.
۱۱۱۶۶۸ Balancing Sexual Autonomy, Responsibility, and the Right to Privacy: Principles for Criminalizing Sex by Deception/Nora Scheidegger.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 769-783.
۱۱۱۶۶۹ Sexual Violence in the Digital Age: A Criminal Law Conundrum?/Olga Jurasz, Kim Barker.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 784-799.
۱۱۱۶۷۰ Victims’ Rights Looking Good on Paper – How Criminal Prosecution in Germany Fails Victims of Sexual Violence/Anne-Katrin Wolf, Maja Werner.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 800-816.
۱۱۱۶۷۱ Progressive Criminalization? A Sociological and Criminological Analysis Based on the German No Means No Provision/Ralf Kolbel.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 817-832.
۱۱۱۶۷۲ Evaluating #MeToo: The Perspective of Criminal Law Theory/Tatjana Hornle.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 833-846.
۱۱۱۶۷۳ The Wolf-Pack Case and the Reform of Sex Crimes in Spain/Patricia Faraldo-Cabana.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 847-859.
۱۱۱۶۷۴ Between Sexual Violence and Autonomy: Rethinking the Engagement of the Indian Women’s Movement with Criminal Law/Kalika Mehta, Avantika Tiwari.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 860-877.
۱۱۱۶۷۵ The International Criminal Court and Sexual Violence: Between Aspirations and Reality/Tanja Altunjan.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 878-893.
۱۱۱۶۷۶ Will Universal Jurisdiction Advance Accountability for Sexualized and Gender-based Crimes? A View from Within on Progress and Challenges in Germany/Silke Studzinsky, Alexandra Lily Kather.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.5: 894-913.
۱۱۱۶۷۷ Judicial Dialogue in Social Media Cases in Europe: Exploring the Role of Peers in Judicial Adjudication/Evangelia Psychogiopoulou.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 915-935.
۱۱۱۶۷۸ How to Develop the EU Justice Scoreboard into a Rule of Law Index: Using an Existing Tool in the EU Rule of Law Crisis in a More Efficient Way/Andras Jakab, Lando Kirchmair.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 936-955.
۱۱۱۶۷۹ The Voices of European Law: Legislators, Judges and Law Professors/Arthur Dyevre, Monika Glavina, Michal Ovadek.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 956-982.
۱۱۱۶۸۰ Who Had Their Cake and Ate It? Lessons from the UK’s Withdrawal Process and its Impact on the Post-Brexit Trade Talks/Polly R. Polak.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 983-998.
۱۱۱۶۸۱ How the European Central Bank and Other Independent Agencies Reveal a Gap in Constitutionalism: A Spectrum of Institutions for Commitment/Paul Tucker.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 999-1027.
۱۱۱۶۸۲ The Protection of Human Rights in Pandemics – Reflections on the Past, Present, and Future/Patrycja Dabrowska-Klosinska.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 1028-1038.
۱۱۱۶۸۳ Shifting Standards of Judicial Review During the Coronavirus Pandemic in the United States/Wendy K. Mariner.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 1039-1059.
۱۱۱۶۸۴ The War Against Covid-19: State of Exception, State of Siege, or (Constitutional) Emergency Powers?: The Italian Case in Comparative Perspective/Claudio Corradetti, Oreste Pollicino.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 1060-1071.
۱۱۱۶۸۵ Connecting Reproductive Rights, Democracy, and the Rule of Law: Lessons from Poland in Times of COVID-19/Atina Krajewska.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 1072-1097.
۱۱۱۶۸۶ Covid-19 Through Brazilian Courts: The Deserving and the Undeserving Vulnerable/Luciano Bottini Filho.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 1098-1114.
۱۱۱۶۸۷ The Rise of Technocracy and the COVID-19 Pandemic in Taiwan: Courts, Human Rights, and the Protection of Vulnerable Populations/Tsung-Ling Lee.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 1115-1132.
۱۱۱۶۸۸ Best Efforts in the Taxonomy of Obligation – The Case of the EU Vaccine Contracts/Erich Schanze.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.6: 1133-1145.
۱۱۱۶۸۹ Judges Under Stress: Understanding Continuity and Discontinuity of Judicial Institutions of the CEE Countries/Hans Petter Graver, Peter Curos.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.7: 1147-1158.
۱۱۱۶۹۰ Recent Attacks on Judicial Independence: The Vulgar, the Systemic, and the Insidious/James E. Moliterno, Peter Curos.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.7: 1159-1191.
۱۱۱۶۹۱ Law, Politics, and the Military: Towards a Theory of Authoritarian Adjudication/Cosmin Cercel.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.7: 1192-1208.
۱۱۱۶۹۲ Hidden Continuities?: The Avatars of Judicial Lustration in Post-Communist Romania/Bogdan Iancu.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.7: 1209-1230.
۱۱۱۶۹۳ The Judiciary in Illiberal States/Zdenek Kuhn.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.7: 1231-1246.
۱۱۱۶۹۴ Panopticon of the Slovak Judiciary – Continuity of Power Centers and Mental Dependence/Peter Curos.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.7: 1247-1281.
۱۱۱۶۹۵ Judicial Populism and the Weberian Judge – The Strength of Judicial Resistance Against Governmental Influence in Hungary/Matyas Bencze.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.7: 1282-1297.
۱۱۱۶۹۶ Changes of the Political and Legal Systems: Judicial Autonomy/Zoltan Fleck.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.7: 1298-1315.
۱۱۱۶۹۷ Stepping Into the Same River Twice? Judicial Independence in Old and New Authoritarianism/Zoltan Szente.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.7: 1316-1326.
۱۱۱۶۹۸ Two Influential Concepts: Socialist Legality and Constitutional Identity and Their Impact on the Independence of the Judiciary/Fruzsina Gardos-Orosz.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.7: 1327-1343.
۱۱۱۶۹۹ Civil Society Organizations for and with the Courts and Judges – Struggle for the Rule of Law and Judicial Independence: The Case of Poland 1976-2020/Lukasz Bojarski.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.7: 1344-1384.
۱۱۱۷۰۰ The Climate Protection Order of the Federal Constitutional Court of Germany and the North-South Divide/Rike Kramer-Hoppe.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1393-1408.
۱۱۱۷۰۱ Of Carbon Budgets, Factual Uncertainties, and Intergenerational Equity – The German Constitutional Court’s Climate Decision/Andreas Buser.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1409-1422.
۱۱۱۷۰۲ Neubauer et al. versus Germany: Planetary Climate Litigation for the Anthropocene?/Louis J. Kotze.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1423-1444.
۱۱۱۷۰۳ Dynamics, Prospects, and Trends in Climate Change Litigation Making Climate Change Emergency a Priority in France/Marta Torre-Schaub.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1445-1458.
۱۱۱۷۰۴ Climate Change Litigation: Indian Perspective/Eeshan Chaturvedi.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1459-1470.
۱۱۱۷۰۵ Advancing Strategic Climate Litigation in Brazil/Alessandra Lehmen.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1471-1483.
۱۱۱۷۰۶ Recipe for Success?: Lessons for Strategic Climate Litigation from the Sharma, Neubauer, and Shell Cases/Jacqueline Peel, Rebekkah Markey-Towler.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1484-1498.
۱۱۱۷۰۷ The Role of the EU Charter of Fundamental Rights in Climate Litigation/Josephine van Zeben.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1499-1510.
۱۱۱۷۰۸ Immunities And Arbitration: A New Lex Specialis Regime/Satya Talwar Mouland.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1555-1568.
۱۱۱۷۰۹ Climate Change and the German Law of Torts/Philipp Semmelmayer.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1569-1582.
۱۱۱۷۱۰ The Difficulty of Defining Sensitive Data – The Concept of Sensitive Data in the EU Data Protection Framework/Paul Quinn, Gianclaudio Malgieri.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1583-1612.
۱۱۱۷۱۱ The Precarious Rationality of International Law: Critiquing the International Rule of Recognition/Alex Green.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1613-1634.
۱۱۱۷۱۲ Citizenship and COVID-19: Syndemic Effects/Jo Shaw.- German Law Journal. 2021; Vol.22, No.8: 1635-1660.
۱۱۱۷۱۳ Popular Sovereignty After Brexit/Eoin Daly.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.1: 1-18.
۱۱۱۷۱۴ Popular Sovereignty and Constitutional Referendum: Can The People be Limited by Human Rights?/Ignatius Yordan Nugraha.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.1: 19-43.
۱۱۱۷۱۵ Two Cheers for Lost Sovereignty Referendums: Campaigns for Independence and the Pouvoir Constituant Mixte/Peter Niesen.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.1: 44-55.
۱۱۱۷۱۶ Can We Talk? The Application of the Public Law Democratic Dialogue Model to the Interactions between Domestic Legislatures and the European Courts/Matilda Gillis.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.1: 56-78.
۱۱۱۷۱۷ Revising Citizenship within the European Union: Is a Genuine Link Requirement the Way Forward?/Martijn van den Brink.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.1: 79-96.
۱۱۱۷۱۸ Analyzing The Risk Thresholds For Banning Political Parties After NPD II/James Hogan.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.1: 97-116.
۱۱۱۷۱۹ Moral Duties and Juridical Duties: The Ambiguity of Legal Ethics Considered Through the Prism of Kant’s Metaphysics of Morals/Alessandro Ferrara.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.1: 117-129.
۱۱۱۷۲۰ Linking Money to Values: The New Rule of Law Conditionality Regulation and Its Constitutional Challenges/Antonia Baraggia, Matteo Bonelli.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.2: 131-156.
۱۱۱۷۲۱ The End of Satellite Treaty Law as We Know It? The German Federal Constitutional Court, European Integration by International Law and Treaties Supplementing or Being Otherwise Closely Tied to the EU/Johannes Graf von Luckner.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.2: 157-172.
۱۱۱۷۲۲ Consequences of the German Constitutional Court’s Ruling on Germany’s Foreign Intelligence Service: The Importance of Human Rights in the Cooperation of Intelligence Services/Katrin Kappler.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.2: 173-185.
۱۱۱۷۲۳ Shadow Rulemaking: Governing Regulatory Innovation in the EU Financial Markets/Heikki Marjosola.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.2: 186-203.
۱۱۱۷۲۴ The Influencer Republic: Monetizing Political Speech on Social Media/Giovanni De Gregorio, Catalina Goanta.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.2: 204-225.
۱۱۱۷۲۵ Adtech and Real-Time Bidding under European Data Protection Law/Michael Veale, Frederik Zuiderveen Borgesius.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.2: 226-256.
۱۱۱۷۲۶ The Constitutional Role of Independent Fiscal Institutions in the Eurozone/Cristina Fasone.- German Law Journal. 2022; Vol.23, No.2: 257-279.
۱۱۱۷۲۷ The Fox and the Hunters: How IC Technologies Change the Crime Race/Ernesto U. Savona, Mara Mignone.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.1: 3-26.
۱۱۱۷۲۸ New Challenges for International Rules Against Cyber-Crime/Fausto Pocar.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.1: 27-37.
۱۱۱۷۲۹ New Challenges for Law Enforcement/Gloria Laycock.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.1: 39-53.
۱۱۱۷۳۰ Technology, Criminology and Crime Science/Ronald V. Clarke.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.1: 55-63.
۱۱۱۷۳۱ Crime Mapping and the Training Needs of Law Enforcement/Jerry H. Ratcliffe.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.1: 65-83.
۱۱۱۷۳۲ How to Develop More Effective Policies Against Crime: Some Reflections on Drugs and Crime Research in an International Context/Sandeep Chawla.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.1: 85-98.
۱۱۱۷۳۳ Juvenile Delinquency in Switzerland Over 50 Years: Assessing Trends beyond Statistics/Martin Killias … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.2-3: 111-122.
۱۱۱۷۳۴ Crime in Central and Eastern European Countries in the Enlarged Europe/Beata GruszczyNska.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.2-3: 123-136.
۱۱۱۷۳۵ The International Crime Business Survey: Findings from Nine Central-Eastern European Cities/Anna Alvazzi Del Frate.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.2-3: 137-161.
۱۱۱۷۳۶ Crime Trends in Western Europe from 1990 to 2000/Marcelo F. Aebi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.2-3: 163-186.
۱۱۱۷۳۷ Crime Trends in the EU/Chris Lewis … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.2-3: 187-223.
۱۱۱۷۳۸ Detection Rates, An International Comparison/Paul R. Smit, Ronald F. Meijer, Peter-Paul J. Groen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.2-3: 225-253.
۱۱۱۷۳۹ Old and New Actors in the Italian Drug Trade: Ethnic Succession or Functional Specialization?/Stefano Becucci.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.4: 257-283.
۱۱۱۷۴۰ Closing Off Opportunities for Crime: An Evaluation of Alley-Gating/Kate J. Bowers, Shane D. Johnson, Alex F. G. Hirschfield.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.4: 285-308.
۱۱۱۷۴۱ Digital Realism and the Governance of Spam as Cybercrime/David S. Wall.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.4: 309-335.
۱۱۱۷۴۲ When Public Protection Becomes Punishment? The UK Use of Civil Measures to Contain the Sex Offender/Terry Thomas.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2004; Vol.10, No.4: 337-351.
۱۱۱۷۴۳ Criminal Justice Policy Transfer To Post-Soviet States: Two Case Studies Of Police Reform In Russia And Ukraine/Annette Robertson.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.1: 1-28.
۱۱۱۷۴۴ International Policy Formation: The Development Of Restorative Justice Policy Within The United Nations/Cindy J. Smith.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.1: 29-49.
۱۱۱۷۴۵ Policies Transfer: The Case Of Juvenile Justice In Spain/Esther Fernandez Molina, Cristina Rechea Alberola.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.1: 51-76.
۱۱۱۷۴۶ Lithuania’s Anti-corruption Policy: Between The West And The East?/Aleksandras Dobryninas.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.1: 77-95.
۱۱۱۷۴۷ Can Us-Type Court Management Approaches Work In Civil Law Systems? Experiences From The Balkans And Beyond/Heike Gramckow.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.1: 97-120.
۱۱۱۷۴۸ Victim Policy Transfer: Learning From Each Other/Jo-Anne Wemmers.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.1: 121-133.
۱۱۱۷۴۹ The Scientific Integrity of Applied Research/Josine Junger-Tas.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.2: 143-158.
۱۱۱۷۵۰ Border Enforcement, Organized Crime, and Deaths of Smuggled Migrants on the United States – Mexico Border/Rob T. Guerette, Ronald V. Clarke.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.2: 159-174.
۱۱۱۷۵۱ Think Nationally, Act Locally: The Municipal-Level Effects of the National Crime Prevention Program in Finland/Jukka Savolainen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.2: 175-191.
۱۱۱۷۵۲ The Impact of New Technology on the Red Brigades Italian Terrorist Organisation: The Progressive Modernisation of a Terrorist Movement Active in Italy since the 1970s/Alessia Ceresa.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.2: 193-222.
۱۱۱۷۵۳ Introduction: International Transferability of the Practice of Evidence-Based Crime Policies/Ineke Haen Marshall.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.3-4: 225-231.
۱۱۱۷۵۴ Trends and Developments in Program Evaluation in General and Criminal Justice Programs in Particular/Frans L. Leeuw.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.3-4: 233-258.
۱۱۱۷۵۵ Increasing Evidence-Based Programs in Criminal and Juvenile Justice: A Report from the Front Line/Betty Chemers, Winifred Reed.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.3-4: 259-274.
۱۱۱۷۵۶ Pretend It Doesn’t Work: The Anti-Social Bias In The Maryland Scientific Methods Scale/Tim Hope.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.3-4: 275-296.
۱۱۱۷۵۷ The Transferability of Evaluation and the What Works Approach in France/Sebastian Roche.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.3-4: 297-320.
۱۱۱۷۵۸ The Market for Scientific Crime Prevention: A Comparative Study of Canada and Venezuela/Christopher Birkbeck.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.3-4: 321-346.
۱۱۱۷۵۹ Evidence-Based Approaches to Crime Prevention in Developing Countries/Roger Bowles, Joseph Akpokodje, Emmanuel Tigere.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2005; Vol.11, No.3-4: 347-377.
۱۱۱۷۶۰ Commodities and Terrorist Financing: Focus on Diamonds/Nikos Passas, Kimberly Jones.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.1: 1-33.
۱۱۱۷۶۱ Educational Intentions Among Prison Inmates/Terje Manger … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.1: 35-48.
۱۱۱۷۶۲ Robberies in Prague/Jan Rozum, Petr Kotulan, Jan Tomasek.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.1: 49-60.
۱۱۱۷۶۳ Different Concepts of Ethnicity in a Cross-Atlantic Study of Violence and Drug Use among Deviant Youth/Annemieke Benschop … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.1: 61-78.
۱۱۱۷۶۴ Introduction: The Respect of Human Rights of Prisoners in Europe/Josine Junger-Tas.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.2: 79-83.
۱۱۱۷۶۵ The Protection of Prisoners’ Rights in England and Wales/Anne Owers.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.2: 85-91.
۱۱۱۷۶۶ The Council for the Administration of Criminal Justice and Protection of Juveniles/Jan Fiselier, Paul C. Vegter.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.2: 93-105.
۱۱۱۷۶۷ Humanising Imprisonment: A European project?/Dirk van Zyl Smit.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.2: 107-120.
۱۱۱۷۶۸ Tackling Ill-Treatment in Places of Detention: The Work of the Council of Europe’s Torture Committee/Jim Murdoch.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.2: 121-142.
۱۱۱۷۶۹ A Reductionist Penal Policy and European Human Rights Standards/Sonja Snacken.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.2: 143-164.
۱۱۱۷۷۰ The Dissemination of Detainees Awaiting Trial Before International and Internationalized Criminal Tribunals/Geert-Jan Alexander Knoops.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.2: 165-176.
۱۱۱۷۷۱ Existing Experiences of Risk Assessment/Andrea Di Nicola, Andrew McCallister.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.3-4: 179-187.
۱۱۱۷۷۲ Legislation and Unintended Consequences for Crime/Russell Morgan, Ronald V. Clarke.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.3-4: 189-211.
۱۱۱۷۷۳ From Delphi to Brussels, The Policy Context: Crime Prophecy, Proofing, Assessment/Nicholas Dorn, Michael Levi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.3-4: 213-220.
۱۱۱۷۷۴ Initial Methodology for the Crime Proofing of New or Amended Legislation at the EU Level/Ernesto U. Savona.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.3-4: 221-228.
۱۱۱۷۷۵ Regulation and Corporate Crime: Managers and Auditors/Michael Levi, Nicholas Dorn.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.3-4: 229-255.
۱۱۱۷۷۶ Regulation of Insurance and Corporate Security: Integrating Crime and Terrorism Seriousness into the Analysis/Nicholas Dorn, Michael Levi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.3-4: 257-277.
۱۱۱۷۷۷ Regulation of Offshore Banking Services and Financial Entities/Federica Curtol … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.3-4: 279-298.
۱۱۱۷۷۸ Crime Opportunities Provided by Legislation in Market Sectors: Mobile Phones, Waste Disposal, Banking, Pharmaceuticals/Tom Vander Beken, Annelies Balcaen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.3-4: 299-323.
۱۱۱۷۷۹ Developing the Crime Risk Assessment Mechanism/Ernesto U. Savona, Sara Martocchia.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.3-4: 325-335.
۱۱۱۷۸۰ Testing the Mechanism on EU Public Procurement Legislation/Federica Curtol, Gloria Pesarin, Tom Vander Beken.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.3-4: 337-364.
۱۱۱۷۸۱ Finalising the Crime Risk Assessment Mechanism for the Crime Proofing Activities of European Legislation/Regulation/Ernesto U. Savona … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2006; Vol.12, No.3-4: 365-397.
۱۱۱۷۸۲ Fear vs Freedom Post 9/11 – A European Debate: Introduction/Marianne L. Wade.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.1-2: 3-12.
۱۱۱۷۸۳ Victims of Terrorism Policies: Should Victims of Terrorism be Treated Differently?/Hans Jorg Albrecht, Michael Kilchling.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.1-2: 13-31.
۱۱۱۷۸۴ Terrorist Attacks: Criminal Prosecution or National Defence?/Wolfgang Hetzer.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.1-2: 33-55.
۱۱۱۷۸۵ Immigration and Terrorism: A Constructed Connection: The Spanish Case/Maria Soledad Saux.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.1-2: 57-72.
۱۱۱۷۸۶ Balancing Liberty and Security? A Legal Analysis of United Kingdom Anti-Terrorist Legislation/A. T. H. Smith.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.1-2: 73-83.
۱۱۱۷۸۷ The Threat Environment Created by International Terrorism from the German Police Perspective/Jurgen Stock, Annette Herz.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.1-2: 85-108.
۱۱۱۷۸۸ Balancing Security and Democracy, and the Role of Expertise: Biometrics Politics in the European Union/Angela Liberatore.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.1-2: 109-137.
۱۱۱۷۸۹ The Intensification and Bifurcation of Surveillance in British Criminal Justice Policy/Clive Norris.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.1-2: 139-158.
۱۱۱۷۹۰ The Development of Youth Violence: An Old Story with New Data/Richard E. Tremblay.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 161-170.
۱۱۱۷۹۱ Civilising Children: A Comment on Richard Tremblay’s The Development of Youth Violence: An Old Story with New Data/Manuel Eisner.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 171-173.
۱۱۱۷۹۲ Comment on Richard Tremblay: The Development of Youth Violence: An Old Story with New Data/Ross Homel.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 175-177.
۱۱۱۷۹۳ Targeted and Situational Prevention of Physical Violence: In Response to Eisner’s and Homel s Comments/Richard E. Tremblay.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 179-181.
۱۱۱۷۹۴ Sex Differences in Physical and Indirect Aggression: A Developmental Perspective/Sylvana M. Cote.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 183-200.
۱۱۱۷۹۵ Does Relational Aggression Clarify or Confuse the Study of Sex Differences in Aggression?/Kate Keenan.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 201-203.
۱۱۱۷۹۶ Does Media Violence Cause Violent Crime?/Sarah M. Coyne.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 205-211.
۱۱۱۷۹۷ Domestic Violence: Research and Implications for Batterer Programmes in Europe/Nicola Graham-Kevan.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 213-225.
۱۱۱۷۹۸ Processes Explaining the Concealment and Distortion of Evidence on Gender Symmetry in Partner Violence/Murray A. Straus.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 227-232.
۱۱۱۷۹۹ Distorting Intimate Violence Findings: Playing with Numbers/Nicola Graham-Kevan.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 233-234.
۱۱۱۸۰۰ Comments on Social Capital and Aggressive Behaviour Uberto Gatti and Richard E. Tremblay/Josine Junger-Tas.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 251-254.
۱۱۱۸۰۱ Community Characteristics and Death by Homicide, Suicide and Drug Overdose in Italy: The Role of Civic Engagement/Uberto Gatti, Richard E. Tremblay, Hans M. A. Schadee.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 255-275.
۱۱۱۸۰۲ Preventing Aggressive and Violent Behavior: Using Prevention Programs to Study the Role of Peer Dynamics in Maladjustment Problems/Pol van Lier, Frank Vitaro, Manuel Eisner.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 277-296.
۱۱۱۸۰۳ Key Challenges and Prospects in Peer-Based Delinquency Prevention Programs: Comment on van Lier, Vitaro, and Eisner/Brandon C. Welsh, David P. Farrington.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 297-300.
۱۱۱۸۰۴ Policy Implications of Present Knowledge on the Development and Prevention of Physical Aggression/Marianne Junger, Lynette Feder, Sylvana M. Cote.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 301-326.
۱۱۱۸۰۵ Preventing Violence in Seven Countries: Global Convergence in Policies/Marianne Junger … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 327-356.
۱۱۱۸۰۶ Criminal Liability for Monopolistic Actions and Restriction of Competition in Present-Day Russia: The Analysis of the Legislation, Investigatory and Judiciary Practice/Petr A. Skoblikov.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2007; Vol.13, No.3-4: 357-367.
۱۱۱۸۰۷ Design and Crime: Proofing Electronic Products and Services against Theft/Rachel Armitage, Ken Pease.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.1: 1-9.
۱۱۱۸۰۸ Predicting and Preventing the Theft of Electronic Products/Rachel Armitage, Ken Pease.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.1: 11-37.
۱۱۱۸۰۹ In Safe Hands: A Review of Mobile Phone Anti-theft Designs/Shaun Whitehead … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.1: 39-60.
۱۱۱۸۱۰ What Do You Mean, Is It Secure? Redesigning Language to be Fit for the Task of Assessing the Security of Domestic and Personal Electronic Goods/Paul Ekblom, Aiden Sidebottom.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.1: 61-87.
۱۱۱۸۱۱ The Need for Effective Dialogue/Peter Saraga.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.1: 89-90.
۱۱۱۸۱۲ Dealing with Juvenile Offenders in the Criminal Justice System/Jorg-Martin Jehle, Christopher Lewis, Piotr Sobota.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 237-247.
۱۱۱۸۱۳ Police Prosecution Service Relationship within Criminal Investigation/Beatrix Elsner, Chris Lewis, Josef Zila.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 203-224.
۱۱۱۸۱۴ Police Case-ending Possibilities within Criminal Investigations/Beatrix Elsner, Paul Smit, Josef Zila.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 191-201.
۱۱۱۸۱۵ The Public Prosecutor as Key-Player: Prosecutorial Case-Ending Decisions/Jorg-Martin Jehle, Paul Smit, Josef Zila.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 161-179.
۱۱۱۸۱۶ Prosecution and Diversion within Criminal Justice Systems in Europe. Aims and Design of a Comparative Study/Jorg-Martin Jehle, Marianne Wade, Beatrix Elsner.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 93-99.
۱۱۱۸۱۷ When the Line is Crossed… Paths to Control and Sanction Behaviour Necessitating a State Reaction/Marianne Wade … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 101-122.
۱۱۱۸۱۸ The Criminal Justice Approach: Case Examples/Beatrix Elsner … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 123-132.
۱۱۱۸۱۹ The Prosecution Role where Courts Decide Cases/Marianne Wade, Paul Smit, Bruno Aubusson de Cavarlay.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 133-143.
۱۱۱۸۲۰ Negotiated Case-ending Settlements: Ways of Speeding up the (Court) Process/Julia Peters … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 145-159.
۱۱۱۸۲۱ Tinker, Tailor, Policy-maker … The Wider Context of Prosecution Service Work/Marianne Wade, Bruno Aubusson de Cavarlay, Josef Zila.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 181-190.
۱۱۱۸۲۲ The Examining Magistrate’s Function and Involvement in Investigative Matters/Beatrix Elsner, Bruno Aubusson de Cavarlay, Paul Smit.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 225-235.
۱۱۱۸۲۳ Well-informed? Well Represented? Well Nigh Powerless? Victims and Prosecutorial Decision-making/Marianne Wade, Christopher Lewis, Bruno Aubusson de Cavarlay.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 249-261.
۱۱۱۸۲۴ The Prosecution Service Function within the Croatian Criminal Justice System/Ksenija Turkovic.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 263-287.
۱۱۱۸۲۵ The Prosecution Service Function within the Hungarian criminal justice system/Erika Roth.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 289-309.
۱۱۱۸۲۶ The Prosecution Service Function within the Spanish Criminal Justice System/Marcelo F. Aebi, Marc Balcells.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 311-331.
۱۱۱۸۲۷ The Prosecution Service Function within the Swiss Criminal Justice System/Gwladys Gillieron, Martin Killias.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 333-352.
۱۱۱۸۲۸ The Prosecution Service Function within the Turkish Criminal Justice System/Hakan Hakeri.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.2-3: 353-368.
۱۱۱۸۲۹ Perception of Seriousness and Concern about White-Collar Crime: Some Results of an Opinion Survey Among Swiss Banks/Giang Ly Isenring.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.4: 371-389.
۱۱۱۸۳۰ Drugs Prices and Systemic Violence: An Empirical Study/Fabrizio Sarrica.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.4: 391-415.
۱۱۱۸۳۱ The Impact of Deterrence Policies on Reckless Driving: The Case of Portugal/Antonio F. Tavares, Silvia M. Mendes, Claudia S. Costa.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.4: 417-429.
۱۱۱۸۳۲ All in Favour? Attitudes of Stakeholders and Drug Users Towards Judicial Alternatives/Eveline De Wree … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2008; Vol.14, No.4: 431-440.
۱۱۱۸۳۳ Once a Criminal, Always a Criminal?: Redeemability and the Psychology of Punitive Public Attitudes/Shadd Maruna, Anna King.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.1-2: 7-24.
۱۱۱۸۳۴ Public Attitudes and Sentencing Policies Across the World/John Van Kesteren.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.1-2: 25-46.
۱۱۱۸۳۵ Cross-Jurisdictional Differences in Punitive Public Attitudes?/Jan W. de Keijser, Henk Elffers.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.1-2: 47-62.
۱۱۱۸۳۶ Dimensions of Punitiveness in Germany/Helmut Kury, Martin Brandenstein, Joachim Obergfell-Fuchs.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.1-2: 63-81.
۱۱۱۸۳۷ Elections and the Fear of Crime: the Case of France and Italy/Evelyn Shea.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.1-2: 83-102.
۱۱۱۸۳۸ Punitive Attitudes in Latin America/Cesar Fortete, Jose Daniel Cesano.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.1-2: 121-136.
۱۱۱۸۳۹ On the Road to the Rule of Law: Crime, Crime Control, and Public Opinion in China/Shenghui Qi, Dietrich Oberwittler.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.1-2: 137-157.
۱۱۱۸۴۰ Criminal Punishment in Islamic Societies: Empirical Study of Attitudes to Criminal Sentencing in Iran/Ghassem Ghassemi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.1-2: 159-180.
۱۱۱۸۴۱ What Can We do to Engender a More Rational and Less Punitive Crime Policy?/David Indermaur.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.1-2: 181-199.
۱۱۱۸۴۲ Is Deterrence Effective? Results of a Meta-Analysis of Punishment/Dieter Dolling … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.1-2: 201-224.
۱۱۱۸۴۳ The Legal Situation on Stalking among the European Member States/Laura De Fazio.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.3: 229-242.
۱۱۱۸۴۴ Experiences of Stalking Victims and Requests for Help in Three European Countries. A Survey/Gian M. Galeazzi … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.3: 243-260.
۱۱۱۸۴۵ Stalking Policies and Research in the United States: A Twenty Year Retrospective/Patricia G. Tjaden.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.3: 261-278.
۱۱۱۸۴۶ Violent Stalkers. Detecting Risk Factors by the Police/Anne Groenen, Geert Vervaeke.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.3: 279-291.
۱۱۱۸۴۷ Public Figures and Stalking in the European Context/Jens Hoffmann.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.3: 293-305.
۱۱۱۸۴۸ Evaluating the Cost of Organised Crime from a Comparative Perspective/Ernesto U. Savona, Barbara Vettori.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.4: 379-393.
۱۱۱۸۴۹ Crime Reporting Decisions and the Costs of Crime/Roger Bowles, Maria Garcia Reyes, Nuno Garoupa.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.4: 365-377.
۱۱۱۸۵۰ Conducting Cost Benefit Analyses in Criminal Justice Evaluations: Do We Dare?/Edwin W. Zedlewski.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.4: 355-364.
۱۱۱۸۵۱ Offence Definitions for Cost of Crime Estimation Purposes/Inigo Ortiz de Urbina, Anthony Ogus.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.4: 343-354.
۱۱۱۸۵۲ The Feasibility of Cost of Crime Estimations in Eastern Europe – The Case of Poland/Jacek Czabanski.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.4: 327-342.
۱۱۱۸۵۳ Modelling Criminal Justice System Costs by Offence: Lessons from The Netherlands/Debora E. G. Moolenaar.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2009; Vol.15, No.4: 309-326.
۱۱۱۸۵۴ Exploring Itinerant Crime Groups/Stijn Van Daele, Tom Vander Beken.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.1: 1-13.
۱۱۱۸۵۵ Informal Controls and the Explanation of Propensity to Offend: A Test in Two Urban Samples/Lieven Pauwels, Robert Svensson.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.1: 15-27.
۱۱۱۸۵۶ Richness, Retrievability and Reliability – Issues in a Working Knowledge Base for Good Practice in Crime Prevention/Karen Bullock, Paul Ekblom.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.1: 29-47.
۱۱۱۸۵۷ On the Efficacy of Victim-Offender-Mediation in Cases of Partnership Violence in Austria, or: Men Don’t Get Better, But Women Get Stronger: Is it Still True? Outcomes of an Empirical Study/Christa Pelikan.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.1: 49-67.
۱۱۱۸۵۸ The Significance of the International Self-report Delinquency Study (ISRD)/Josine Junger-Tas.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.2: 71-87.
۱۱۱۸۵۹ Pourquoi Pas? Versus Absolutely Not! Cross-National Differences in Access to Schools and Pupils for Survey Research/Ineke Haen Marshall.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.2: 89-109.
۱۱۱۸۶۰ Juvenile Delinquency in Six New EU Member States/Majone Steketee, Beata Gruszczynska.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.2: 111-125.
۱۱۱۸۶۱ Deviant Youth Groups in Italy and France: Prevalence and Characteristics/Catherine Blaya, Uberto Gatti.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.2: 127-144.
۱۱۱۸۶۲ Belgium, Canada and Switzerland: Are There Differences in the Contributions of Selected Variables on Self-Reported Property-Related and Violent Delinquency?/Nicole Egli … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.3: 145-166.
۱۱۱۸۶۳ Girl Members of Deviant Youth Groups, Offending Behaviour and Victimisation: Results from the ISRD2 in Italy and Switzerland/Sandrine Haymoz, Uberto Gatti.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.3: 167-182.
۱۱۱۸۶۴ Imported Violence? Juvenile Delinquency Among Balkan Youths in Switzerland and in Bosnia-Herzegovina/Martin Killias, Almir Maljevic, Sonia Lucia.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.3: 183-189.
۱۱۱۸۶۵ Official Crime Statistics and Survey Data: Comparing Trends of Youth Violence between 2000 and 2006 in Cities of the Czech Republic, Germany, Poland, Russia, and Slovenia/Dirk Enzmann, Zuzana Podana.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.3: 191-205.
۱۱۱۸۶۶ A Structural Modelling Approach to Predict Adolescent Offending Behaviour from Family, School and Community Factors/Estefania Estevez, Nicholas P. Emler.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.4: 207-220.
۱۱۱۸۶۷ Do Unstructured Routines Modify the Link Between Social-Psychological Strain and Adolescent Offending?/Hanne Op de Beeck, Lieven Pauwels.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.4: 221-235.
۱۱۱۸۶۸ Young Offenders’ Decisions to Re-offend as A Breakdown of Self-Regulation of Hierarchically Organised Feedback Loops: The Role of Moral Disengagement in Formulating Decisions to Re-offend/Stavros P. Kiriakidis.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.4: 237-250.
۱۱۱۸۶۹ Is There a Crime Drop in Western Europe?/Marcelo F. Aebi, Antonia Linde.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2010; Vol.16, No.4: 251-277.
۱۱۱۸۷۰ Deconstructing CPTED… and Reconstructing it for Practice, Knowledge Management and Research/Paul Ekblom.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.1: 7-28.
۱۱۱۸۷۱ It Looks Good, but What is it Like to Live There? Exploring the Impact of Innovative Housing Design on Crime/Rachel Armitage, Leanne Monchuk, Michelle Rogerson.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.1: 29-54.
۱۱۱۸۷۲ Crime Risk Assessments in New South Wales/Garner Clancey.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.1: 55-67.
۱۱۱۸۷۳ Translating CPTED into Crime Preventive Action: A Critical Examination of CPTED as a Tool for Active Guardianship/Danielle M. Reynald.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.1: 69-81.
۱۱۱۸۷۴ Introduction: A New Look at Environmental Crime/Rachel Armitage.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.2: 83-85.
۱۱۱۸۷۵ Environmental Horizon Scanning and Criminological Theory And Practice/Rob White, Diane Heckenberg.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.2: 87-100.
۱۱۱۸۷۶ Preventing Wildlife Crimes: Solutions That Can Overcome the Tragedy of the Commons/Stephen F. Pires, William D. Moreto.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.2: 101-123.
۱۱۱۸۷۷ Wildlife Crime: The Problems of Enforcement/Melanie Wellsmith.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.2: 125-148.
۱۱۱۸۷۸ Vehicle Theft Reduction in Germany: The Long-Term Effectiveness of Electronic Immobilisation/Jorg Bassmann.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.3: 221-246.
۱۱۱۸۷۹ Profiling Illegal Waste Activity: Using Crime Scripts as a Data Collection and Analytical Strategy/Lisa Tompson, Spencer Chainey.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.3: 179-201.
۱۱۱۸۸۰ Exploring the Relationship Between Offending and Victimization: What is the Role of Risky Lifestyles and Low Self-Control? A Test in Two Urban Samples/Lieven J. R. Pauwels, Robert Svensson.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.3: 163-177.
۱۱۱۸۸۱ The Goods Transport Network’s Vulnerability to Crime: Opportunities and Control Weaknesses/Noel Klima.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.3: 203-219.
۱۱۱۸۸۲ Organised Criminals as Agents of Obligation: The Case of Ireland/Claire Hamilton.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.4: 253-266.
۱۱۱۸۸۳ How Does the Criminal Justice System Operate from an Empirical Point of View? An Analysis of the Netherlands Case/Ludmila Mendonca Lopes Ribeiro.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.4: 267-284.
۱۱۱۸۸۴ What’s in a Name? Organizational, Environmental, and Cultural Factors on Support for Community Policing in Turkey and the U.S./Mahesh K. Nalla, Kaan Boke.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.4: 285-303.
۱۱۱۸۸۵ Transnational Exchange of Forensic DNA: Viability, Legitimacy, and Acceptability/Carole I. McCartney, Tim J. Wilson, Robin Williams.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.4: 305-322.
۱۱۱۸۸۶ Policing Public Drugs Nuisance Through The Anti-Social Behaviour Legislation: Questions and Contradictions/Jennifer Robyn Ward.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; Vol.17, No.4: 323-341.
۱۱۱۸۸۷ Crime and Justice Statistics Collected by International Agencies/Chris Lewis.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.1: 5-21.
۱۱۱۸۸۸ Offence Definitions in the European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics and Their Influence on Data Quality and Comparability/Stefan Harrendorf.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.1: 23-53.
۱۱۱۸۸۹ Trends in the Reaction on Crime in Criminal Justice Systems in Europe in 1990-2007: A Comparison of Four European Regions/Paul Smit, Anneke van Eijk, Rob Decae.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.1: 55-82.
۱۱۱۸۹۰ Trends in Police-recorded Offences/Beata Z. Gruszczynska, Markku Heiskanen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.1: 83-102.
۱۱۱۸۹۱ Conviction Statistics as an Indicator of Crime Trends in Europe from 1990 to 2006/Marcelo F. Aebi, Antonia Linde.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.1: 103-144.
۱۱۱۸۹۲ Attrition and Conviction Rates of Sexual Offences in Europe: Definitions and Criminal Justice Responses/Jorg-Martin Jehle.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.1: 145-161.
۱۱۱۸۹۳ Controlling Access to Pick-up and Delivery Vans: The Cost of Alternative Measures/H. Haelterman, M. Callens, T. Vander Beken.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.2: 163-182.
۱۱۱۸۹۴ Protection Orders in the European Member States: Where Do We Stand and Where Do We Go from Here?/Suzan van der Aa.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.2: 183-204.
۱۱۱۸۹۵ Converted Firearms: A Transnational Problem with Local Harm/Marsha Simone de Vries.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.2: 205-216.
۱۱۱۸۹۶ The Influence of Prison Staff on Inmate Conditions: A Multilevel Approach to Staff and Inmate Surveys/Toon Molleman, Frans L. Leeuw.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.2: 217-233.
۱۱۱۸۹۷ The Relationship of Drug and Human Trafficking: A Global Perspective/Louise Shelley.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.3: 241-253.
۱۱۱۸۹۸ Mobility of Sex Workers in European Cities/Dina Siegel.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.3: 255-268.
۱۱۱۸۹۹ The Groundhog Day of the Human Trafficking for Sexual Exploitation Debate: New Directions in Criminological Understanding/Jon Spencer, Rose Broad.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.3: 269-281.
۱۱۱۹۰۰ Trafficking in Human Beings. Ten Years of Independent Monitoring by The Dutch Rapporteur on Trafficking in Human Beings/Corinne Dettmeijer-Vermeulen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.3: 283-302.
۱۱۱۹۰۱ Judicial Policymaking in the EU Courts: Safeguarding Due Process in EU Sanctions Policy Against Terror Suspects/Monika Heupel.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.4: 311-327.
۱۱۱۹۰۲ Constraining Britain’s Legal Response to Terrorism: Norm Competition and the Prospects for Liberal Democracy/Frank Foley.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.4: 329-341.
۱۱۱۹۰۳ Can We Laugh Yet? Reading Post-9/11 Counterterrorism Policy as Magical Realism and Opening a Third-Space of Resistance/Charlotte Heath-Kelly.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.4: 343-360.
۱۱۱۹۰۴ Before the Law: Priorities and Contradictions in the Dialogue Between the German State and Muslims in Germany/Werner Schiffauer.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.4: 361-383.
۱۱۱۹۰۵ Value for Money? Problems of Impact Assessment of Counter-Radicalisarion Policies on End Target Groups: The Case of Denmark/Lasse Lindekilde.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2012; Vol.18, No.4: 385-402.
۱۱۱۹۰۶ From the Instrument of Delivery to the Actual Agent of Harm: Fighting the Criminal Purchase of Ammunition/Marsha S. de Vries.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.1: 1-14.
۱۱۱۹۰۷ An Exploration of the Historical Background of Criminal Record Checking in the United Kingdom: From the Eighteenth to the Twenty-First Century/Nageen Mustafa, Paul Kingston, Derek Beeston.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.1: 15-30.
۱۱۱۹۰۸ Public Opinion on Appropriate Sentences – which Public, which Opinion?/Kristina Jerre.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.1: 31-45.
۱۱۱۹۰۹ Beyond Crime Statistics: The Construction and Application of a Criminogenity Monitor in Amsterdam/Ronald van Steden … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.1: 47-62.
۱۱۱۹۱۰ Josine Junger-Tas: The Life and Works of a Compassionate Criminologist/Ineke Haen Marshall, Hans Boutellier.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.2: 71-84.
۱۱۱۹۱۱ Learning Cross-Nationally from Josine Junger-Tas: How Knowledge About Other Places and Times Helps Us Better Understand Our Own/Michael Tonry.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.2: 85-90.
۱۱۱۹۱۲ A Note on the Role of Basic Theory in Thinking About Crime Prevention/Michael R. Gottfredson.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.2: 91-97.
۱۱۱۹۱۳ Transforming Prevention Systems in the United States and The Netherlands Using Communities That Care/Majone Steketee … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.2: 99-116.
۱۱۱۹۱۴ Parental Criminality, Family Violence and Intergenerational Transmission of Crime Within a Birth Cohort/Marianne Junger … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.2: 117-133.
۱۱۱۹۱۵ Self-Reported and Official Offending from Age 10 to Age 56/David P. Farrington … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.2: 135-151.
۱۱۱۹۱۶ Effects of Delinquency on Alcohol use Among Juveniles in Europe: Results from the ISRD-2 Study/Uberto Gatti … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.2: 153-170.
۱۱۱۹۱۷ Juvenile Delinquency and Victimization in Cyprus/Andreas Kapardis.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.2: 171-182.
۱۱۱۹۱۸ Relativism and Universalism in Interrogation Fairness: A Comparative Analysis Between Europe and China/Wei Wu, Tom Vander Beken.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.3: 183-213.
۱۱۱۹۱۹ Punitive Damages: A European Criminal Law Approach. State Sanctions and the System of Guarantees/Manuel Gomez Tomillo.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.3: 215-244.
۱۱۱۹۲۰ Effects of Educational Motives on Prisoners’ Participation in Education and Educational Desires/Terje Manger, Ole-Johan Eikeland, Arve Asbjornsen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.3: 245-257.
۱۱۱۹۲۱ Are Protection Policies for Human Trafficking Victims Effective? An Analysis of the Italian Case/Stefano Caneppele, Marina Mancuso.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.3: 259-273.
۱۱۱۹۲۲ Universal Jurisdiction for International Crimes – A Case Study/Rahim Hesenov.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.3: 275-283.
۱۱۱۹۲۳ Punishing Drug Possession in the Magistrates’ Courts: Time for a Rethink/Jenni Ward.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.4: 289-307.
۱۱۱۹۲۴ Assessing Substitution and Complementary Effects Amongst Crime Typologies/Claudio Detotto, Manuela Pulina.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.4: 309-332.
۱۱۱۹۲۵ Directed Patrol for Preventing City Centre Street Violence in Sweden – A Hot Spot Policing Intervention/Louise Frogner … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.4: 333-350.
۱۱۱۹۲۶ Young People as Objects of Police Control in a Nordic Context: Who Are the Socially Visible Targets?/Elsa Saarikkomaki, Janne Kivivuori.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.4: 351-368.
۱۱۱۹۲۷ Violent Youth Group Involvement, Self-reported Offending and Victimisation: An Empirical Assessment of an Integrated Informal Control/Lifestyle Model/Lieven J. R. Pauwels, Robert Svensson.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.4: 369-386.
۱۱۱۹۲۸ Correctional Treatment Programmes for Young Offenders in Europe: A Survey of Routine Practice/Johann A. Koehler, Leah Hamilton, Friedrich A. Losel.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.4: 387-400.
۱۱۱۹۲۹ Researching Private Security Consumption/Massimiliano Mulone.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2013; Vol.19, No.4: 401-417.
۱۱۱۹۳۰ Testing for Individual Factors for the Fear of Crime Using a Multiple Indicator-Multiple Cause Model/Aldrin Abdullah … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.1: 1-22.
۱۱۱۹۳۱ Evidence Based EU Criminal Policy Making: In Search of Matching Data/Wendy De Bondt.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.1: 23-49.
۱۱۱۹۳۲ The Involvement of Different Ethnic Groups in Various Types of Crime in the Netherlands/Martine Blom, Roel Jennissen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.1: 51-72.
۱۱۱۹۳۳ Safety in Stockholm’s Underground Stations: An Agenda for Action/Adriaan Uittenbogaard, Vania Ceccato.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.1: 73-100.
۱۱۱۹۳۴ Discretion at the Pre-Trial Stage: A Comparative Study/D. H. Choe.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.1: 101-119.
۱۱۱۹۳۵ More Sanctions – Less Prison? A Research Note on the Severity of Sanctions Proposed by Survey Participants and how it is Affected by the Option to Combine a Prison Term with Other Sanctions/Kristina Jerre.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.1: 121-136.
۱۱۱۹۳۶ How Did Things Get So Bad So Quickly? An Assessment of the Initial Conditions of the War Against Organized Crime in Mexico/Carlos Vilalta.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.1: 137-161.
۱۱۱۹۳۷ Crime, Ethnic Minorities and Procedural Justice in the Balkans/Andromachi Tseloni.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.2: 167-169.
۱۱۱۹۳۸ Democratization Processes and Homicide Rates in the Balkan Region, Bulgaria and Romania/Serena Favarin.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.2: 171-189.
۱۱۱۹۳۹ Corporate Crime in Albania: Building the Path to Face a New Form of Criminality/Evisa Kambellari.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.2: 191-204.
۱۱۱۹۴۰ The G-local Dimension of Albanian Organized Crime: Mafias, Strategic Migration and State Repression/Jana Arsovska.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.2: 205-223.
۱۱۱۹۴۱ Securing the Border in Bosnia and Herzegovina: an Exploratory Analysis of the Impact of Training on Officers’ Knowledge and Experiences Related to Sex Trafficking/Lisa R. Muftic.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.2: 225-241.
۱۱۱۹۴۲ Attitudes Toward Electronic Monitoring: An Exploratory Analysis Among Criminal Justice Students in Bosnia and Herzegovina/Almir Maljevic, Lisa R. Muftic.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.2: 243-258.
۱۱۱۹۴۳ Compliance with the Law in Slovenia: The Role of Procedural Justice and Police Legitimacy/Michael D. Reisig, Justice Tankebe, Gorazd Mesko.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.2: 259-276.
۱۱۱۹۴۴ Foreign Nationals as a Minority Group in the Criminal Justice System of Greece: From Offending to Victimization of non-Greek Population/Athanasia Antonopoulou, Angelika Pitsela.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.2: 277-294.
۱۱۱۹۴۵ Introduction: Illicit Firearms Market in Europe and Beyond/Jana Arsovska.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.3: 295-305.
۱۱۱۹۴۶ Drugs, Guns and Rebellion: A Comparative Analysis of the Arms Procurement of Insurgent Groups in Colombia and Myanmar/Michael Jonsson, Elliot Brennan.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.3: 307-321.
۱۱۱۹۴۷ Arms Prices and Conflict Onset: Insights from Lebanon and Syria/Nicolas Florquin.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.3: 323-341.
۱۱۱۹۴۸ Tesco for Terrorists Reconsidered: Arms and Conflict Dynamics in Libya and in the Sahara-Sahel Region/Francesco Strazzari, Simone Tholens.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.3: 343-360.
۱۱۱۹۴۹ Under the Radar: Airborne Arms Trafficking Operations in Africa/Kimberley Thachuk, Karen Saunders.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.3: 361-378.
۱۱۱۹۵۰ The Mobility of Stolen Guns in Quebec/Carlo Morselli, Dominik Blais.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.3: 379-397.
۱۱۱۹۵۱ Irrationality, Liminality and the Demand for Illicit Firearms in the Balkans and the North Caucasus/Jana Arsovska, Yuliya G. Zabyelina.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.3: 399-420.
۱۱۱۹۵۲ Trafficking Cultural Objects: Introduction/Neil Brodie, Simon Mackenzie.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.4: 421-426.
۱۱۱۹۵۳ Provenance and Price: Autoregulation of the Antiquities Market?/Neil Brodie.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.4: 427-444.
۱۱۱۹۵۴ Church Theft, Insecurity, and Community Justice: The Reality of Source-End Regulation of the Market for Illicit Bolivian Cultural Objects/Donna Yates.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.4: 445-457.
۱۱۱۹۵۵ Using Open-Source Data to Identify Participation in the Illicit Antiquities Trade: A Case Study on the Cypriot Civil War/Samuel Andrew Hardy.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.4: 459-474.
۱۱۱۹۵۶ Operation Cerberus Action and the Four Corners Prosecution/Carolyn Shelbourn.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.4: 475-486.
۱۱۱۹۵۷ Looters or Heroes? Production of Illegality and Memories of Looting in Mali/Cristiana Panella.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.4: 487-502.
۱۱۱۹۵۸ Conditions for Guilt-Free Consumption in a Transnational Criminal Market/Simon Mackenzie.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2014; Vol.20, No.4: 503-515.
۱۱۱۹۵۹ Left Behind? Cultural Destruction, the Role of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in Deterring it and Cultural Heritage Prevention Policies in the Aftermath of the Balkan Wars/Marc Balcells.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 1-13.
۱۱۱۹۶۰ Why do Swedes Cooperate with the Police? A SEM Analysis of Tyler’s Procedural Justice Model/Anjuli Van Damme, Lieven Pauwels, Robert Svensson.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 15-33.
۱۱۱۹۶۱ Comparing Income and Housing of Former Prisoners After Imprisonment with their Situation Before Imprisonment/Gijs Weijters, Alexander More.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 35-48.
۱۱۱۹۶۲ Relationships Between Suspects and Victims of Sex Trafficking. Exploitation of Prostitutes and Domestic Violence Parallels in Dutch Trafficking Cases/Maite Verhoeven … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 49-64.
۱۱۱۹۶۳ Down Before They Go In: A Study On Pre-Prison Labour Market Attachment/Anke Ramakers … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 65-82.
۱۱۱۹۶۴ Combating Hooliganism in the Netherlands: An Evaluation of Measures to Combat Hooliganism with Longitudinal Registration Data/Dorian Schaap … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 83-97.
۱۱۱۹۶۵ Trafficked Women in Prison: The Problem of Double Victimisation/Carolina Villacampa, Nuria Torres.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 99-115.
۱۱۱۹۶۶ The Practice of Pretrial Detention in Armenia: an Examination of the Role of the Soviet Legacy/Aleksandr Khechumyan, Satenik Margaryan.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 117-134.
۱۱۱۹۶۷ Movement of Cultural Objects In and Through Finland: An Analysis in a Regional Context/Suzie Thomas.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 135-149.
۱۱۱۹۶۸ The Heterogeneity of Illicit Parrot Markets: An Analysis of Seven Neo-Tropical Open-Air Markets/Stephen F. Pires.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 151-166.
۱۱۱۹۶۹ Crime Mapping On-line: Public Perception of Privacy Issues/Ourania Kounadi, Kate Bowers, Michael Leitner.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 167-190.
۱۱۱۹۷۰ The Dutch Drug Policy from a Regulatory Perspective/Toine Spapens, Thaddeus Muller, Henk van de Bunt.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.1: 191-205.
۱۱۱۹۷۱ The Businesses of Italian Mafias/Ernesto U. Savona.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.2: 217-236.
۱۱۱۹۷۲ Profitability, Power, or Proximity? Organized Crime Offenders Investing Their Money in Legal Economy/Edwin W. Kruisbergen, Edward R. Kleemans, Ruud F. Kouwenberg.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.2: 237-256.
۱۱۱۹۷۳ Hawala and Money Laundering: Potential Use of Red Flags for Persons Offering Hawala Services/Melvin Soudjin.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.2: 257-274.
۱۱۱۹۷۴ Money for Crime and Money from Crime: Financing Crime and Laundering Crime Proceeds/Michael Levi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.2: 275-297.
۱۱۱۹۷۵ Introduction: Wildlife Crime/Stephen F. Pires.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.3: 299-302.
۱۱۱۹۷۶ From CRAVED to CAPTURED: Introducing a Product-Based Framework to Examine Illegal Wildlife Markets/William D. Moreto, A. M. Lemieux.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.3: 303-320.
۱۱۱۹۷۷ A CRAVED Analysis of Multiple Illicit Parrot Markets in Peru and Bolivia/Stephen F. Pires.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.3: 321-336.
۱۱۱۹۷۸ Where do Undocumented Fish Land? An Empirical Assessment of Port Characteristics for IUU Fishing/Gohar A. Petrossian, Nerea Marteache, Julie Viollaz.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.3: 337-351.
۱۱۱۹۷۹ The Social Organization of Pet Trafficking in Cyberspace/Anita Lavorgna.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.3: 353-370.
۱۱۱۹۸۰ Treatment Programmes for Substance Abusing Offenders in Europe: A Survey of Routine Practice/Leah Hamilton, Johann A. Koehler, Friedrich Losel.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.3: 371-384.
۱۱۱۹۸۱ Collective Efficacy, Neighborhood and Geographical Units of Analysis: Findings from a Case Study of Swedish Residential Neighborhoods/Manne Gerell.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.3: 385-406.
۱۱۱۹۸۲ Crime and Context: Comparing Conventional and ICT-Related School Shooting Threats/Emma Holkeri, Atte Oksanen, Pekka Rasanen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.3: 407-423.
۱۱۱۹۸۳ Is There a Relationship Between Imprisonment and Crime in Western Europe?/Marcelo F. Aebi, Antonia Linde, Natalia Delgrande.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.3: 425-446.
۱۱۱۹۸۴ Non-conviction Based Confiscation: Why the EU Directive is a Missed Opportunity/Federico Alagna.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.4: 447-461.
۱۱۱۹۸۵ Solvability and Detection of Metal Theft on Railway Property/Paul Robb, Timothy Coupe, Barak Ariel.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.4: 463-484.
۱۱۱۹۸۶ The Challenges of Belgian Prostitution Markets as Legal Informal Economies: An Empirical Look Behind the Scenes at the Oldest Profession in the World/Dominique Boels.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.4: 485-507.
۱۱۱۹۸۷ Predictive Mapping of Anti-Social Behaviour/Selmar Smit, Bob van der Vecht, Layla Lebesque.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.4: 509-521.
۱۱۱۹۸۸ How Much Variance in Offending, Self-Control and Morality can be Explained by Neighbourhoods and Schools? An Exploratory Cross-Classified Multi-Level Analysis/Lieven J. R. Pauwels … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.4: 523-537.
۱۱۱۹۸۹ Contrasting the Conceptualisation of Victims of Trafficking for Sexual Exploitation: A Case Study of Brazilians in Spain and Portugal/Julie Lima de Perez.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.4: 539-563.
۱۱۱۹۹۰ Efficiency and Justice and Fairness: An Empirical Analysis of Criminal Appeals in Hunan Province, China/Kai Kuang, Bin Liang.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.4: 565-590.
۱۱۱۹۹۱ Forecasting Crime in Germany in Times of Demographic Change/Michael Hanslmaier … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2015; Vol.21, No.4: 591-610.
۱۱۱۹۹۲ Governing Cocaine Supply and Organized Crime from Latin America and the Caribbean: The Changing Security Logics in European Union External Policy/Eva Magdalena Stambol.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.1: 1-18.
۱۱۱۹۹۳ Feelings of Safety In The Presence Of the Police, Security Guards, and Police Volunteers/Maria Doyle … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.1: 19-40.
۱۱۱۹۹۴ Cross-Border Criminal Investigation in the Meuse-Rhine Euroregion: International Policing and the Theory of (inter-) Organisational Conflict/M. Peters, M. Vanderhallen, H. Nelen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.1: 41-60.
۱۱۱۹۹۵ Studying Parole in the Spotlight: Lessons from a Large American Jurisdiction/E. Rely Vilcica.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.1: 61-88.
۱۱۱۹۹۶ Exploitation in Human Trafficking and Smuggling/Paolo Campana, Federico Varese.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.1: 89-105.
۱۱۱۹۹۷ Criminal but Beautiful: A Study on Graffiti and the Role of Value Judgments and Context in Perceiving Disorder/Gabry Vanderveen, Gwen van Eijk.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.1: 107-125.
۱۱۱۹۹۸ Cybercrime Tendencies and Legislation in the Republic of Macedonia/Dragi Rashkovski, Vasko Naumovski, Goce Naumovski.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.1: 127-151.
۱۱۱۹۹۹ Organizational Social Capital and Performance of Drug Law Enforcement Departments/Sedat Kula, Ismail Sahin.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.1: 153-170.
۱۱۲۰۰۰ Willingness to Cooperate with the Police in Four Central European Countries/Eva Moravcova.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.1: 171-187.
۱۱۲۰۰۱ Not All Substance Dependence Problems are Recognized as Risks – Comparing a Medical Health Study with Prison Assessments/Yaira Obstbaum … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.1: 189-210.
۱۱۲۰۰۲ Young People and Cyberspace: Introduction/Laura De Fazio.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.2: 211-217.
۱۱۲۰۰۳ Unwanted Online Attentions Among an Italian Students Sample/Laura De Fazio, Chiara Sgarbi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.2: 219-234.
۱۱۲۰۰۴ Divergent Perspectives: Exploring a Multiple Informant Approach to Cyberbullying Victimization and Perpetration/Denis Wegge … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.2: 235-251.
۱۱۲۰۰۵ Cyber-Stalking Victimization: What Predicts Fear Among Portuguese Adolescents?/Filipa Pereira, Marlene Matos.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.2: 253-270.
۱۱۲۰۰۶ Cyberbullying Victimization and Depression in Adolescents: The Mediating Role of Body Image and Cognitive Schemas in a One-year Prospective Study/Esther Calvete, Izaskun Orue, Manuel Gamez-Guadix.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.2: 271-284.
۱۱۲۰۰۷ Digital Uses, Victimization and Online Aggression: A Comparative Study Between Primary School and Lower Secondary School Students in France/Blaya Catherine, Fartoukh Michael.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.2: 285-300.
۱۱۲۰۰۸ The net of the Internet: Risk Factors for Cyberbullying among Secondary-School Students in Greece/Christina Athanasiades … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.2: 301-317.
۱۱۲۰۰۹ Rewriting the Script: Cross-Disciplinary Exploration and Conceptual Consolidation of the Procedural Analysis of Crime/Paul Ekblom, Martin Gill.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.2: 319-339.
۱۱۲۰۱۰ Political Embeddedness and its Impact on Chinese Lawyers’ Practices in Criminal Defense Cases/Bin Liang, Hong Lu, Ni (Phil) He.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.2: 341-361.
۱۱۲۰۱۱ For a New Generation of Objective Indicators in Governance and Corruption Studies/Alina Mungiu-Pippidi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.3: 363-367.
۱۱۲۰۱۲ An Objective Corruption Risk Index Using Public Procurement Data/Mihaly Fazekas, Istvan Janos Toth, Lawrence Peter King.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.3: 369-397.
۱۱۲۰۱۳ Measuring Government Favouritism Objectively: The Case of Romanian Public Construction Sector/Irina Madalina Doroftei.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.3: 399-413.
۱۱۲۰۱۴ Measuring Control of Corruption by a New Index of Public Integrity/Alina Mungiu-Pippidi, Ramin Dadasov.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.3: 415-438.
۱۱۲۰۱۵ Opening Public Officials’ Coffers: A Quantitative Analysis of the Impact of Financial Disclosure Regulation on National Corruption Levels/Gustavo A. Vargas, David Schlutz.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.3: 439-475.
۱۱۲۰۱۶ Measuring Political Corruption from Audit Results: A New Panel of Brazilian Municipalities/Bianca Vaz Mondo.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.3: 477-498.
۱۱۲۰۱۷ Measuring Meritocracy in the Public Sector in Europe: a New National and Sub-National Indicator/Nicholas Charron, Carl Dahlstrom, Victor Lapuente.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.3: 499-523.
۱۱۲۰۱۸ Integrating Institutional and Behavioural Measures of Bribery/Richard Rose, Caryn Peiffer.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.3: 525-542.
۱۱۲۰۱۹ Trends in Corruptions Around the World/Laarni Escresa, Lucio Picci.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.3: 543-564.
۱۱۲۰۲۰ Penal and Prison Policy on the Sunny Side of the Alps: The Swan Song of Slovenian Exceptionalism?/Benjamin Flander, Gorazd Mesko.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.4: 565-591.
۱۱۲۰۲۱ Sexual Violence Against Women Through the Lens of Environmental Criminology: Toward the Accumulation of Evidence-based Knowledge and Crime Prevention/Benoit Leclerc … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.4: 593-617.
۱۱۲۰۲۲ Higher Fines – Fewer Traffic Offences? A Multi-Site Observational Study/Martin Killias, Patrice Villettaz, Sophie Nunweiler-Hardegger.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.4: 619-634.
۱۱۲۰۲۳ Are Female Offenders Underreported Compared to Male Offenders? A German-Greek Comparison of Crime Reporting, Rating of Offence Seriousness and Personal Experiences of Victimisation/Michael Stroh … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.4: 635-653.
۱۱۲۰۲۴ Privatization and Organized Crime in Macedonia/Slobodan Shajnoski.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.4: 655-668.
۱۱۲۰۲۵ Participation in Prison Activities: An Analysis of the Determinants of Participation/Dorien Brosens … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.4: 669-687.
۱۱۲۰۲۶ The Cost of Crime and Violence in Five Latin American Countries/Diego Aboal … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.4: 689-711.
۱۱۲۰۲۷ National Security vs Criminal law. Perspectives, Doubts and Concerns on the Criminalisation of Organised Crime in England and Wales/Anna Sergi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.4: 713-729.
۱۱۲۰۲۸ Balancing Between Human Rights Assumptions and Actual Fundamental Human Rights Safeguards in Building an Area of Freedom, Security and Justice: a Cosmopolitan Perspective/Rebecca Deruiter, Gert Vermeulen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2016; Vol.22, No.4: 731-749.
۱۱۲۰۲۹ It ain’t (just) what you do, it’s (also) the way that you do it: The role of Procedural Justice in the Implementation of Anti-social Behaviour Interventions with Young People/Adam Crawford, Sam Lewis, Peter Traynor.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.1: 9-26.
۱۱۲۰۳۰ Banishment and the Post-Industrial City: Lessons from Seattle/Steve Herbert, Katherine Beckett.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.1: 27-40.
۱۱۲۰۳۱ Municipal ordinances and street prostitution in Spain/Carolina Villacampa.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.1: 41-57.
۱۱۲۰۳۲ An Expanding Culture of Control? The Municipal Administrative Sanctions Act in Belgium/Elke Devroe, Gerben Bruinsma, Tom Vander Beken.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.1: 59-76.
۱۱۲۰۳۳ French Cities’ Struggle Against Incivilities: from Theory to Practices in Regulating Urban Public Space/Carole Gayet-Viaud.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.1: 77-97.
۱۱۲۰۳۴ Controlling Immigrants: The Latent Function of Italian Administrative Orders/Stefania Crocitti, Rossella Selmini.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.1: 99-114.
۱۱۲۰۳۵ Harmonisation of National Criminal Laws on Maritime Piracy: a Regulatory Proposal for the Crime of Piracy and its Penalties/Beatriz Lopez Lorca.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.2: 115-132.
۱۱۲۰۳۶ Women in Prison in Spain: The Implementation of Bangkok Rules to the Spanish Prison Legislation/Ana I. Cerezo.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.2: 133-151.
۱۱۲۰۳۷ Comparing crime reporting factors in EU countries/Diego Torrente, Pedro Gallo, Christian Oltra.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.2: 153-174.
۱۱۲۰۳۸ DNA Databases as Alternative Data Sources for Criminological Research/Sabine De Moor, Tom Vander Beken, Stijn Van Daele.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.2: 175-192.
۱۱۲۰۳۹ Maneuvering with Crime. An Empirical Reconstruction of Populist Stances on Youth Crime in German Parliamentary Debates/Bernd Dollinger … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.2: 193-210.
۱۱۲۰۴۰ The Impact of the Registered Intermediary on Adults’ Perceptions of Child Witnesses: Evidence from a Mock Cross Examination/Kimberly Collins, Natalie Harker, Georgios A. Antonopoulos.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.2: 211-225.
۱۱۲۰۴۱ Online Public Response to Dutch News About Money Laundering/Romy M. Veul, Tessa C. van Charldorp, Melvin R. J. Soudijn.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.2: 227-244.
۱۱۲۰۴۲ Corruption in Public Procurement: Finding the Right Indicators/Joras Ferwerda, Ioana Deleanu, Brigitte Unger.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.2: 245-267.
۱۱۲۰۴۳ Exploring Definitions of Serious Crime in EU Policy Documents and Academic Publications: A Content Analysis and Policy Implications/Letizia Paoli … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 269-285.
۱۱۲۰۴۴ Organised Cybercrime or Cybercrime that is Organised? An Assessment of the Conceptualisation of Financial Cybercrime as Organised Crime/E. Rutger Leukfeldt, Anita Lavorgna, Edward R. Kleemans.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 287-300.
۱۱۲۰۴۵ Construction of the problem of Latin gangs in Spain and response of the law enforcement system/Leanid Kazyrytski.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 301-317.
۱۱۲۰۴۶ Managing Cartels: how Cartel Participants Create Stability in the Absence of law/J. D. Jaspers.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 319-335.
۱۱۲۰۴۷ Common EU Minimum Standards for Enhancing Mutual Admissibility of Evidence Gathered in Criminal Matters/Martyna Kusak.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 337-352.
۱۱۲۰۴۸ Case-Based Deliberation in Cases of Child Abuse: an Innovative Way to Cooperate Between Justice and Care/Hanne Op de Beeck, Johan Put.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 353-370.
۱۱۲۰۴۹ The Social Organisation of Migrant Smugglers in Turkey: Roles and Functions/Oguzhan Omer Demir, Murat Sever, Yavuz Kahya.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 371-391.
۱۱۲۰۵۰ Human Trafficking for Criminal Exploitation: The Failure to Identify Victims/Carolina Villacampa, Nuria Torres.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 393-408.
۱۱۲۰۵۱ Public Attitudes in Australia to the Reintegration of ex-Offenders: Testing a Belief in Redeemability (BiR) scale/Kevin O’Sullivan … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 409-424.
۱۱۲۰۵۲ Perceptions of Neighbourhood Safety and Policy Response: A Qualitative Approach/Vasco Lub, Tom de Leeuw.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 425-440.
۱۱۲۰۵۳ The Value of CCTV Surveillance Cameras as an Investigative Tool: An Empirical Analysis/Matthew P. J. Ashby.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 441-459.
۱۱۲۰۵۴ How fear of crime affects punitive attitudes/Andreas Armborst.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.3: 461-481.
۱۱۲۰۵۵ In pursuit of food system integrity: the situational prevention of food fraud enterprise/Nicholas Lord … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.4: 483-501.
۱۱۲۰۵۶ Sex differences in longitudinal pathways from parenting to delinquency/Heleen J. Janssen … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.4: 503-521.
۱۱۲۰۵۷ A comparison of the gender-specificity of age of consent legislation in Europe and China: Towards a gender-neutral age of consent in China?/Guangxing Zhu, Suzan van der Aa.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.4: 523-537.
۱۱۲۰۵۸ Understanding Pathways to Crime: Can Anomie Theory Explain Higher Crime Rates Among Refugees? – Current Findings from a Swiss Survey/Monika Simmler … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.4: 539-558.
۱۱۲۰۵۹ Portuguese Anti-money Laundering Policy: a Game Theory Approach/Shital Jayantilal, Silvia Ferreira Jorge, Ana Ferreira.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.4: 559-574.
۱۱۲۰۶۰ Discerning Novel Value Chains in Financial Malware: On the Economic Incentives and Criminal Business Models in Financial Malware Schemes/R. S. van Wegberg, A. J. Klievink, M. J. G. van Eeten.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2017; Vol.23, No.4: 575-594.
۱۱۲۰۶۱ Attrition in and Performance of Criminal Justice Systems in Europe: A Comparative Approach/Stefan Harrendorf.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.1: 7-36.
۱۱۲۰۶۲ Trends in Police-Recorded Offenses at the Beginning of the Twenty-First Century in Europe/Beata Gruszczynska, Markku Heiskanen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.1: 37-53.
۱۱۲۰۶۳ Are juvenile criminal justice statistics comparable across countries? A study of the data available in 45 European nations/Claudia Campistol, Marcelo F. Aebi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.1: 55-78.
۱۱۲۰۶۴ Implementation of community sanctions and measures across Europe at the beginning of the twenty-first century: An empirical analysis focusing on supervision and community service/Jorg-Martin Jehle, Nina Palmowski.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.1: 79-98.
۱۱۲۰۶۵ The Impact of Improvements in Medical Care Resources on Homicide Trends: The Case of Germany (1977-2011)/Antonia Linde.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.1: 99-119.
۱۱۲۰۶۶ Lessons to be Drawn from U.S. Drug Control Policies/Jonathan P. Caulkins, Mark Kleiman.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.2: 125-144.
۱۱۲۰۶۷ Current and Promising Pharmacotherapies for Substance Use Disorders among Justice-Involved Populations/David Farabee.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.2: 145-153.
۱۱۲۰۶۸ Psychosocial Interventions for Substance-Abusing Criminal Offenders: Borrowing US Experience for the Chinese Context/Sheldon X. Zhang, Geping Qiu.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.2: 155-169.
۱۱۲۰۶۹ Translating Science to Practice: Lessons Learned Implementing Evidence-Based Treatments in US Substance Use Disorder Treatment Programs/Howard Padwa, Charles D. Kaplan.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.2: 171-182.
۱۱۲۰۷۰ Treatment and Intervention for Opiate Dependence in the United Kingdom: Lessons from Triumph and Failure/Nicola J. Kalk … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.2: 183-200.
۱۱۲۰۷۱ Predictive Policing as a New Tool for Law Enforcement? Recent Developments and Challenges/Wim Hardyns, Anneleen Rummens.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.3: 201-218.
۱۱۲۰۷۲ Process-based model in adolescence. Analyzing police legitimacy and juvenile delinquency within a legal socialization framework/Olalla Baz, Esther Fernandez-Molina.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.3: 237-252.
۱۱۲۰۷۳ Criminals seeking ICT-expertise: an exploratory study of Dutch cases/Nadine Bijlenga, Edward R. Kleemans.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.3: 253-268.
۱۱۲۰۷۴ CITES, wild plants, and opportunities for crime/Anita Lavorgna … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.3: 269-288.
۱۱۲۰۷۵ The Supply-Side of International Corruption: a New Measure and a Critique/Lucio Picci.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.3: 289-313.
۱۱۲۰۷۶ New Trends in the Criminalization of Stalking in the EU Member States/Suzan van der Aa.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.3: 315-333.
۱۱۲۰۷۷ Pathways Towards New Criminalisation: The Case of Stalking in Portugal/Celia Ferreira, Marlene Matos, Carla Antunes.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.3: 335-344.
۱۱۲۰۷۸ Forecasting Crime and Understanding its Causes. Applying Risk Terrain Modeling Worldwide/Leslie W. Kennedy, Marco Dugato.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.4: 345-350.
۱۱۲۰۷۹ Bus Stops and Violence, Are Risky Places Really Risky?/Manne Gerell.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.4: 351-371.
۱۱۲۰۸۰ Predicting Property Crime Risk: an Application of Risk Terrain Modeling in Vancouver, Canada/Martin A. Andresen, Tarah Hodgkinson.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.4: 373-392.
۱۱۲۰۸۱ Isolating Target And Neighbourhood Vulnerabilities In Crime Forecasting/Marco Dugato, Serena Favarin, Antonio Bosisio.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.4: 393-415.
۱۱۲۰۸۲ Risk Terrain Modeling and Socio-Economic Stratification: Identifying Risky Places for Violent Crime Victimization in Bogota, Colombia/Alejandro Gimenez-Santana, Joel M. Caplan, Grant Drawve.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.4: 417-431.
۱۱۲۰۸۳ Terrorism Risk Forecasting by Ideology/Ismail Onat, Zakir Gul.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.4: 433-449.
۱۱۲۰۸۴ Risk terrain modeling for road safety: identifying crash-related environmental factors in the province of Cadiz, Spain/Alejandro Gimenez-Santana, Jose E. Medina-Sarmiento, Fernando Miro-Llinares.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.4: 451-467.
۱۱۲۰۸۵ Applying Crime Prediction Techniques to Japan: A Comparison Between Risk Terrain Modeling and Other Methods/Tomoya Ohyama, Mamoru Amemiya.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.4: 469-487.
۱۱۲۰۸۶ Facilitators and Impediments to Designing, Implementing, and Evaluating Risk-Based Policing Strategies Using Risk Terrain Modeling: Insights from a Multi-City Evaluation in the United States/Eric L. Piza, Leslie W. Kennedy, Joel M. Caplan.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2018; Vol.24, No.4: 489-513.
۱۱۲۰۸۷ Assessing the risk of money laundering: research challenges and implications for practitioners/Ernesto Ugo Savona, Michele Riccardi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.1: 1-4.
۱۱۲۰۸۸ Learning from Money Laundering National Risk Assessments: The Case of Italy and Switzerland/Joras Ferwerda, Peter Reuter.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.1: 5-20.
۱۱۲۰۸۹ Assessing Money Laundering Risk across Regions. An Application in Italy/Michele Riccardi, Riccardo Milani, Diana Camerini.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.1: 21-43.
۱۱۲۰۹۰ Estimating Money Laundering Risks: An Application to Business Sectors in the Netherlands/Joras Ferwerda, Edward R. Kleemans.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.1: 45-62.
۱۱۲۰۹۱ Identifying Money Laundering Risk in the United Kingdom: Observations from National Risk Assessments and a Proposed Alternative Methodology/Matt Hopkins, Nikki Shelton.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.1: 63-82.
۱۱۲۰۹۲ Using Police Reports to Monitor Money Laundering Developments. Continuity and Change in 12 Years of Dutch Money Laundering Crime Pattern Analyses/Melvin R. J. Soudijn.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.1: 83-97.
۱۱۲۰۹۳ Regulation of Prostitution in the Netherlands: Liberal Dream or Growing Repression?/Che Post, Jan G. Brouwer, Michel Vols.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.1: 99-118.
۱۱۲۰۹۴ From Human Trafficking to Modern Slavery: The Development of Anti-Trafficking Policy in the UK/Rose Broad, Nick Turnbull.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.2: 119-133.
۱۱۲۰۹۵ Do Flood Mitigation and Natural Habitat Protection Employment Reduce Youth Offending?/Michael A. Long … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.2: 135-151.
۱۱۲۰۹۶ Changes in European instruments as a reflection of a shift in legal philosophies relating to community sanctions and measures/Xue Yang.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.2: 153-169.
۱۱۲۰۹۷ Foreign National Prisoners in Flanders (Belgium): Motivations and Barriers to Participation in Prison Programmes/Flore Croux … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.2: 171-188.
۱۱۲۰۹۸ Security Needs of Citizens and Community Policing in Serbia – is There a Link?/Danijela Spasic, Ivana Radovanovic.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.2: 189-218.
۱۱۲۰۹۹ What May Be Learned about Crime in Europe (and Beyond) from International Surveys of Youth: Results from the International Self-Report Delinquency Study (ISRD3)/Ineke Haen Marshall, Majone Steketee.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.3: 219-223.
۱۱۲۱۰۰ The Influence of Earlier Parental Violence on Juvenile Delinquency: The Role of Social Bonds, Self-Control, Delinquent Peer Association and Moral Values as Mediators/Patrik Manzoni, Christian Schwarzenegger.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.3: 225-239.
۱۱۲۱۰۱ Neighborhood Social Capital, Juvenile Delinquency, and Victimization: Results from the International Self-Report Delinquency Study – 3 in 23 Countries/Oriana Binik … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.3: 241-258.
۱۱۲۱۰۲ Impact of Alcohol and Cannabis Use on Juvenile Delinquency: Results from an International Multi-City Study (ISRD3)/Gabriele Rocca, Alfredo Verde, Uberto Gatti.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.3: 259-271.
۱۱۲۱۰۳ Over- and underreporting of drug use: a cross-national inquiry of social desirability through the lens of situational action theory/Ilka Kammigan, Dirk Enzmann, Lieven J. R. Pauwels.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.3: 273-296.
۱۱۲۱۰۴ Intention to shoplift: on the importance of dimensions of propensity in an integrated informal control/lifestyle model/Ann De Buck, Lieven J. R. Pauwels.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.3: 297-315.
۱۱۲۱۰۵ Juvenile Victimization in Portugal through the Lens of ISRD-3: Lifetime Prevalence, Predictors, and Implications/Paula Cristina Martins … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.3: 317-343.
۱۱۲۱۰۶ Children of Organized Crime Offenders: Like Father, Like Child? An Explorative and Qualitative Study Into Mechanisms of Intergenerational (Dis)Continuity in Organized Crime Families/Meintje van Dijk, Edward Kleemans, Veroni Eichelsheim.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.4: 345-363.
۱۱۲۱۰۷ Increased Gun Violence Among Young Males in Sweden: a Descriptive National Survey and International Comparison/Joakim Sturup … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.4: 365-378.
۱۱۲۱۰۸ Evolution and Predictors of the Homicide Rate in Turkish Provinces: Evidence from Panel Data/Ceyhun Elgin.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.4: 379-390.
۱۱۲۱۰۹ How Long is Life? Comparing the Processes of Release for Life-Imprisoned Offenders in Denmark, Finland, and Sweden/Doris Schartmueller.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.4: 391-408.
۱۱۲۱۱۰ Knowledge, punitive attitudes and punitive gap: Finnish findings/Juha Kaariainen.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.4: 409-425.
۱۱۲۱۱۱ The Death Penalty for Foreign Drug Offenders in China: Legal Protection and Equal Treatment/Siyu Liu, Moulin Xiong, Bin Liang.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.4: 427-448.
۱۱۲۱۱۲ Who is watching: exploring individual factors that explain supervision patterns among residential guardians/Danielle M. Reynald, Emily Moir.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.4: 449-468.
۱۱۲۱۱۳ Knowledge of Trafficking in Human Beings among Portuguese Social Services and Justice Professionals/Ana Cunha, Mariana Goncalves, Marlene Matos.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2019; Vol.25, No.4: 469-488.
۱۱۲۱۱۴ Reluctant Gangsters Revisited: The Evolution of Gangs from Postcodes to Profits/Andrew Whittaker … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.1: 1-22.
۱۱۲۱۱۵ Disquieted by Online Hate: Negative Experiences of Finnish Adolescents and Young Adults/Tuukka Savimaki … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.1: 23-37.
۱۱۲۱۱۶ What is Measured Matters: The Value of Third Party Hate Crime Monitoring/Jennifer Schweppe, Amanda Haynes, Emma Marie MacIntosh.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.1: 39-59.
۱۱۲۱۱۷ Transformative Rehabilitation: Exploring Prisoners  Experiences of the Community Based Health and First Aid Programme in Ireland/Roisin O’Sullivan, Wayne Hart, Deirdre Healy.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.1: 63-81.
۱۱۲۱۱۸ A Critical Inquiry Into the Field of Multinational Research on Women’s Offending/Samantha Applin, John-Michael Simpson.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.1: 83-103.
۱۱۲۱۱۹ Illicit Waste Trafficking and Loopholes in the European and Italian Legislation/Margaux Morganti, Serena Favarin, Daniela Andreatta.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.1: 105-133.
۱۱۲۱۲۰ First Steps Towards Freedom: Prison Leave Across Europe/Luc Robert, Elena Larrauri.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.2: 135-140.
۱۱۲۱۲۱ Reducing Discretion in the Administration of Prison Leave: In Search of Legitimacy/Elena Larrauri.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.2: 141-156.
۱۱۲۱۲۲ Prison Leave in Italy: Legislation and Practical Application Is the Italian Regulation on Prison Leave Ensuring the Constitutional Purpose of Punishment?/Silvia Talini.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.2: 159-176.
۱۱۲۱۲۳ Prison Leave in Finland: Legal and Empirical Fundamentals of an Established Practice/A. Keinanen … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.2: 177-193.
۱۱۲۱۲۴ The Eye of a Needle: Temporary Prison Leave in Ukraine/Anton Symkovych.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.2: 195-210.
۱۱۲۱۲۵ Prison Leave in Denmark: How a Tradition of Combining Rehabilitation with Discipline Developed into Putting Access to Justice at Risk/Anette Storgaard.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.2: 213-229.
۱۱۲۱۲۶ Prison Leave in Romania and the Power of Street Level Bureaucrats/Ioan Durnescu, Sorina Poledna.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.2: 231-246.
۱۱۲۱۲۷ French Prison Day Leave and the Rationale Behind It: Resocialisation or Prison Management?/Martine Herzog-Evans.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.2: 247-264.
۱۱۲۱۲۸ Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers/Luc Robert … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.2: 265-283.
۱۱۲۱۲۹ Fraud in the Twenty-first Century/Lars Korsell.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.3: 285-291.
۱۱۲۱۳۰ The Dark Figure and the Cyber Fraud Rise in Europe: Evidence from Spain/Steven Kemp, Fernando Miro-Llinares, Asier Moneva.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.3: 293-312.
۱۱۲۱۳۱ Exploring the Shadows in the Implementation Processes for National Anti-fraud Strategies at the Local Level: Aims, Ownership, and Impact/Michael Levi, Alan Doig.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.3: 313-333.
۱۱۲۱۳۲ Orienting the Development of Crime Analysis Processes in Police Organisations Covering the Digital Transformations of Fraud Mechanisms/Quentin Rossy, Olivier Ribaux.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.3: 335-356.
۱۱۲۱۳۳ Counterfeit goods fraud: an account of its financial management/Georgios A. Antonopoulos … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.3: 357-378.
۱۱۲۱۳۴ Document Fraud: Will Your Identity Be Secure in the Twenty-first Century?/Simon Baechler.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.3: 379-398.
۱۱۲۱۳۵ Is There a Scam for Everyone? Psychologically Profiling Cyberscam Victims/Monica Therese Whitty.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.3: 399-409.
۱۱۲۱۳۶ Grand corruption and government change: an analysis of partisan favoritism in public procurement/Elizabeth David-Barrett, Mihaly Fazekas.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.4: 411-430.
۱۱۲۱۳۷ International Anti-Corruption Initiatives: a Classification of Policy Interventions/Jean-Patrick Villeneuve, Giulia Mugellini, Marlen Heide.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.4: 431-455.
۱۱۲۱۳۸ Tax audits as a path to tax compliance in Portugal/Joao Araujo Marques, Pedro Sousa, Gloria Teixeira.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.4: 457-479.
۱۱۲۱۳۹ Public Perceptions of the Seriousness of Crimes: To What Extent are They Driven by Television Exposure?/An Adriaenssen … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.4: 481-500.
۱۱۲۱۴۰ Exploring the Impact of Specially Trained Dogs on the Court Experiences of Sexual Offence Survivors in England and Wales: An Exploratory Case Study/Elizabeth Spruin … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.4: 501-527.
۱۱۲۱۴۱ Incarceration and Labor Market Conditions of the Underclass in the United States: An Empirical Investigation/Kerem Cantekin, Ceyhun Elgin.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.4: 529-546.
۱۱۲۱۴۲ Crime in an Affluent City: Spatial Patterns of Property Crime in Coral Gables, Florida/Julian Carter … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.4: 547-570.
۱۱۲۱۴۳ Developing a fractal model for spatial mapping of crime hotspots/Mohsen Kalantari … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2020; Vol.26, No.4: 571-591.
۱۱۲۱۴۴ To Other and Vilify: Manufacturing Migration as Crime/Gabriella Sanchez.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.1: 1-4.
۱۱۲۱۴۵ Choosing a Smuggler: Decision-making Amongst Migrants Smuggled to Europe/Paolo Campana, Loraine Gelsthorpe.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.1: 5-21.
۱۱۲۱۴۶ From Angels to Vice Smugglers: the Criminalization of Sea Rescue NGOs in Italy/Eugenio Cusumano, Matteo Villa.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.1: 23-40.
۱۱۲۱۴۷ How useful is the concept of transit migration in an intra-Schengen mobility context? Diving into the migrant smuggling and human trafficking nexus in search for answers/Roxane de Massol de Rebetz.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.1: 41-63.
۱۱۲۱۴۸ Picking Low-Hanging Fruit While the Orchard Burns: the Costs of Policing Humanitarian Actors in Italy and Greece as a Strategy to Prevent Migrant Smuggling/Jennifer Allsopp … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.1: 65-88.
۱۱۲۱۴۹ They Steal Our Work: Wage Theft and the Criminalization of Immigrant Day Laborers in Colorado, USA/Rebecca B. Galemba.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.1: 91-112.
۱۱۲۱۵۰ Nationality-Based Criminalisation of South-South Migration: the Experience of Venezuelan Forced Migrants in Peru/Luisa Feline Freier, Leda M. Perez.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.1: 113-133.
۱۱۲۱۵۱ Criminalisation of migration for domestic work from Myanmar to Singapore – need for a radical policy shift/Priya Deshingkar.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.1: 135-149.
۱۱۲۱۵۲ How International Are the Top International Journals of Criminology and Criminal Justice?/Patricia Faraldo-Cabana, Carmen Lamela.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.2: 151-174.
۱۱۲۱۵۳ Commentary to How international are the top ten international journals of criminology and criminal justice? by Hary Hugo Fruhling/Hary Hugo Fruhling.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.2: 175-177.
۱۱۲۱۵۴ Commentary to How International Are the Top Ten International Journals of Criminology and Criminal Justice? by Ken Pease/Ken Pease.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.2: 179-182.
۱۱۲۱۵۵ Female Homicide Victimization in Spain from 1910 to 2014: the Price of Equality?/Antonia Linde.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.2: 183-213.
۱۱۲۱۵۶ Trafficking and Technology: Exploring the Role of Digital Communication Technologies in the Belgian Human Trafficking Business/Sigrid Raets, Jelle Janssens.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.2: 215-238.
۱۱۲۱۵۷ Social Status, Equal Treatment, and Pretrial Detention: Evidence from China and its Implications/Xifen Lin, Chen Zhou, Yong Ma.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.2: 239-263.
۱۱۲۱۵۸ The Czech Rhino Connection: a Case Study of Vietnamese Wildlife Trafficking Networks’ Operations Across Central Europe/Miroslav Nozina.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.2: 265-283.
۱۱۲۱۵۹ Prison Inspection and Monitoring: The Need to Reform European Law and Policy/Mary Rogan.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.2: 285-305.
۱۱۲۱۶۰ Cell Towers and the Ambient Population: a Spatial Analysis of Disaggregated Property Crime/Patrick Johnson, Martin A. Andresen, Nick Malleson.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.3: 313-333.
۱۱۲۱۶۱ The Exposed Population, Violent Crime in Public Space and the Night-time Economy in Manchester, UK/Muhammad Salman Haleem … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.3: 335-352.
۱۱۲۱۶۲ The Dynamics of Thefts and Robberies in Sao Paulo’s Metro, Brazil/Vania Ceccato, Gustavo Moreira.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.3: 353-373.
۱۱۲۱۶۳ The Influence of Intra-Daily Activities and Settings upon Weekday Violent Crime in Public Spaces in Manchester, UK/Won Do Lee … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.3: 375-395.
۱۱۲۱۶۴ The Promise and Challenge of Activity-Based Crime Rates: a Comparison of the USA, Canada, and Australia/Adam D. Vaughan … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.3: 397-413.
۱۱۲۱۶۵ Subway Station Closures and Robbery Hot Spots in New York City – Understanding Mobility Factors and Crime Reduction/Christopher R. Herrmann, Andrew R. Maroko, Travis A. Taniguchi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.3: 415-432.
۱۱۲۱۶۶ Does the Association Between Flows of People and Crime Differ Across Crime Types in Sweden?/Manne Gerell.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.3: 433-449.
۱۱۲۱۶۷ Studying Illegal Online Trades in Plants: Market Characteristics, Organisational and Behavioural Aspects, and Policing Challenges/Anita Lavorgna, Maurizio Sajeva.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.4: 451-470.
۱۱۲۱۶۸ Intimate Partner Homicide in Portugal: What Are the (As)Symmetries Between Men and Women?/Andreia Matias … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.4: 471-494.
۱۱۲۱۶۹ The Back-Door Governance of Crime: Confiscating Criminal Assets in the UK/Yulia Chistyakova, David S. Wall, Stefano Bonino.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.4: 495-515.
۱۱۲۱۷۰ Activities, Access Control, and Crime: a Quasi-Experimental Study regarding Entry Gates at Train Stations in the Netherlands/Viviane M. Lindenbergh, Edward R. Kleemans, Joras Ferwerda.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.4: 517-532.
۱۱۲۱۷۱ Worsening Child Outcomes? Caregiver Imprisonment and Its Impact on Child Poverty, Health, Well-being and Education in Uganda/Michelle Butler, Cyprian Misinde.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.4: 533-551.
۱۱۲۱۷۲ Should Police Identities Be Disclosed in Anti-riot Operations Transpiring in Cyprus? A Juxtaposition of Novice and Senior Police Constables’ Perceptions/Angelo G. Constantinou, Angela Lambrou-Louca.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.4: 553-569.
۱۱۲۱۷۳ Enforcement Intensity in Danish Drug Control, 1996-2017/Kim Moeller.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2021; Vol.27, No.4: 571-586.
۱۱۲۱۷۴ A House Divided Against Itself Cannot Stand: Evaluating Police Perception of UK Missing Person Definition/Karen Shalev Greene, Lynsey Hayler, David Pritchard.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2022; Vol.28, No.1: 1-17.
۱۱۲۱۷۵ Breaking Silos of Legal and Regulatory Risks to Outperform Traditional Compliance Approaches/Harald Haelterman.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2022; Vol.28, No.1: 19-36.
۱۱۲۱۷۶ Conceptualising Violence in Close Relationships: Discrepancies Between Police Conceptions and the Letter of the Law in Finland/Monica Fagerlund … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2022; Vol.28, No.1: 37-56.
۱۱۲۱۷۷ Housing Ex-Offenders in the Netherlands: Balancing Neighbourhood Safety and Human Rights/J. H. S. van Tongeren.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2022; Vol.28, No.1: 57-77.
۱۱۲۱۷۸ The Victim as Policy Agent? Exploring a Single Case from Denmark/Ida Helene Asmussen … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2022; Vol.28, No.1: 79-95.
۱۱۲۱۷۹ Mapping Activist Responses and Policy Advocacy for Street Harassment: Current Practice and Future Directions/Bianca Fileborn.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2022; Vol.28, No.1: 97-116.
۱۱۲۱۸۰ Men Victims of Stalking in Portugal: Predictors of Help-Seeking Behaviours/Mariana Goncalves … [et al.].- European Journal on Criminal Policy and Research. 2022; Vol.28, No.1: 117-134.
۱۱۲۱۸۱ Police Implementation of the Partial Sex Purchase Ban in England and Wales/Andrea Matolcsi.- European Journal on Criminal Policy and Research. 2022; Vol.28, No.1: 135-153.
۱۱۲۱۸۲ Daubert and its Discontents/Ronald J. Allen, Esfand Nafisi.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.1: 131-166.
۱۱۲۱۸۳ Equity and Efficiency in Intellectual Property Taxation/Xuan-Thao Nguyen, Jeffrey A. Maine.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.1: 1-63.
۱۱۲۱۸۴ Leave it on the Field: Too Expansive an Approach to Evaluating Title IX Compliance in Biediger v. Quinnipiac University?/Carolyn Davis.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.1: 265-302.
۱۱۲۱۸۵ Policing the Policing of Intersex Bodies: Softening the Lines in Title IX Athletic Programs/Laura A. Zaccone.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.1: 385-438.
۱۱۲۱۸۶ The British Importation of American Corporate Compliance/Jessica Naima Djilani.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.1: 303-341.
۱۱۲۱۸۷ The Promissory Character of Adequate Assurances of Performance/Michael J. Borden.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.1: 167-217.
۱۱۲۱۸۸ To Be or Not to Be Both CEO and Board Chair/Thuy-Nga T. Vo.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.1: 65-129.
۱۱۲۱۸۹ Uncharted Waters: The Private Sector’s Fight Against Piracy on the High Seas/Michael G. Scavelli.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.1: 343-383.
۱۱۲۱۹۰ Why Dicta Becomes Holding and Why it Matters/Judith M. Stinson.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.1: 219-264.
۱۱۲۱۹۱ Parents Involved, School Assignment Plans, and the Equal Protection Clause: The Case for Special Constitutional Rules/Preston C. Green, Julie F. Mead,.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.2: 503-567.
۱۱۲۱۹۲ Are Police People Too? An Examination of the Federal Tort Claims Act’s Private Person Standard as it Applies to Federal Law Enforcement Activities/Stanton R. Gallegos.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.2: 775-806.
۱۱۲۱۹۳ EMonopoly: Why Internet-Based Monopolies Have an Inherent Get-out-of-Jail-Free Card/George N. Bauer.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.2: 731-773.
۱۱۲۱۹۴ No More Excuses: A Case for the IRS’s Full Compliance with the Administrative Procedure Act/Rimma Tsvasman.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.2: 837-866.
۱۱۲۱۹۵ Reviving Proxy Marriage/Andrea B. Carroll.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.1: 455-502.
۱۱۲۱۹۶ Taking War Seriously: A Model for Constitutional Constraints on the Use of Force in Compliance with International Law/Craig Martin.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.2: 611-730.
۱۱۲۱۹۷ The Case for Candor: Application of the Self- Critical Analysis Privilege to Corporate Diversity Initiatives/Pam Jenoff.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.2: 569-609.
۱۱۲۱۹۸ The God Exclusion: The Constitutional Implications of Proselytization and Religious Discrimination in the U.S. Military/Daniel H. Michaelson.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.2: 807-836.
۱۱۲۱۹۹ The Good, the Bad, and the Disparate: Analyzing Federal Sentencing in the Border Districts, 1996-2008/Sarah C. White.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.2: 867-899.
۱۱۲۲۰۰ The Roles of a Federal District Court Judge/Jack B. Weinstein.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.2: 439-454.
۱۱۲۲۰۱ But That Is Absurd!: Why Specific Absurdity Undermines Textualism/Linda D. Jellum.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 917-939.
۱۱۲۲۰۲ Confirmatory Legislative History/James J. Brudney.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 901-915.
۱۱۲۲۰۳ Debt Settlement: A Beast of Burden Without Any Reins/Andrew T. Schwenk.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 1165-1200.
۱۱۲۲۰۴ Gubernatorial Discretion Not Advised: The Case for Special Elections to Fill Senate Vacancies/Ari L. Tran.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 1201-1239.
۱۱۲۲۰۵ More Gore: Video Game Violence and the Technology of the Future/Eric T. Gerson.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 1121-1163.
۱۱۲۲۰۶ Naive Textualism in Patent Law/Jonathan R. Siegel.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 1019-1032.
۱۱۲۲۰۷ Passive-Voice References in Statutory Interpretation/Anita S. Krishnakumar.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 941-952.
۱۱۲۲۰۸ Penalty Default Interpretive Canons/Rebecca M. Kysar.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 953-965.
۱۱۲۲۰۹ Statutory Interpretation, Morality, and the Text/Lawrence M. Solan.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 1033-1048.
۱۱۲۲۱۰ Statutory Meanings: Deriving Interpretive Principles from a Theory of Communication and Lawmaking/Mathew D. McCubbins.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 979-995.
۱۱۲۲۱۱ Text or Consequences/Jane S. Schacter.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 1007-1017.
۱۱۲۲۱۲ The International Trade Commission and Changes to United States Patent Law/Robert E. Bugg.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 1093-1119.
۱۱۲۲۱۳ The Real Politik of Writing and Reading Statutes/Eric Lane.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 967-977.
۱۱۲۲۱۴ The Rules of Consumption: The Promise and Peril of Federal Emulation of the Big Apple’s Food Laws/Victoria Bettina Browne.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 1049-1092.
۱۱۲۲۱۵ Two Kinds of Plain Meaning/Victoria F. Nourse.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.3: 997-1005.
۱۱۲۲۱۶ Smack Apparel,College Color Schemes and the Muddying of Trademark Law/Joshua Saltzman.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.4: 1635-1667.
۱۱۲۲۱۷ Cities @ Crossroads: Digital Technology and Local Democracy in America/Jennifer Shkabatur.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.4: 1413-1485.
۱۱۲۲۱۸ Hate Is Enough: How New York’s Bias Crimes Statute Has Exceeded Its Intended Scope/Alex Ginsberg.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.4: 1599-1633.
۱۱۲۲۱۹ Making Up for Lost Educational Opportunities: Distinguishing Between Compensatory Education and Additional Services as Remedies Under the IDEA/T. Daris Isbell.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.4: 1717-1766.
۱۱۲۲۲۰ One Man, Six Votes, and Many Unanswered Questions: Cumulative Voting as a Remedial Measure for Section 2 Violations in Port Chester and Beyond/Shawna C. MacLeod.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.4: 1669-1715.
۱۱۲۲۲۱ Originality Proxies: Toward a Theory of Copyright and Creativity/Eva E. Subotnick.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.4: 1487-1552.
۱۱۲۲۲۲ Technology Assessment 2.0: Revamping OurApproach to Emerging Technologies/Albert C. Lin.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.4: 1309-1370.
۱۱۲۲۲۳ The Fair Debt Collection Practices Act: The Need for Reform in the Age of Financial Chaos/Matthew R. Bremner.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.4: 1553-1597.
۱۱۲۲۲۴ The New Moral Turpitude Test: Failing Chevron Step Zero/Mary Holper.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.4: 1241-1307.
۱۱۲۲۲۵ The Prehistory of Fair Use/Matthew Sag.- Brooklyn Law Review. 2010-2011; Vol.76, No.4: 1371-1412.
۱۱۲۲۲۶ An Unconstitutional Response to Citizens United: Mandating Shareholder Approval of Corporate Political Expenditures/Robert B. Sobelman.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.1: 341-381.
۱۱۲۲۲۷ Cooperative NRDA & New Governance: Getting to Restoration in the Hudson River, the Gulf of Mexico, and Beyond/Michael B. Runnels, Andrea Giampetro-Meyer.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.1: 107-149.
۱۱۲۲۲۸ Corporate Corruption & the New Gold Mine: How the Dodd-Frank Act Overincentivizes Whistleblowing/Jenny Lee.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.1: 303-339.
۱۱۲۲۲۹ Cutting the Baby in Half: An Economic Critique of Indivisible Resource Partition/Zachary D. Kuperman.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.1: 263-301.
۱۱۲۲۳۰ Protecting A Right to Access Internet Content: The Feasibility of Judicial Enforcement in a Non-neutral Network/Philip F. Weiss.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.1: 383-435.
۱۱۲۲۳۱ Questioning Law Enforcement: The First Amendment and Counterterrorism Interviews/Shirin Sinnar.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.1: 41-105.
۱۱۲۲۳۲ Resolving the Conflict Between the Stolen Valor Act of 2005 and the First Amendment/Stephanie L. Gal.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.1: 223-262.
۱۱۲۲۳۳ The abraham l. pomerantz lecture: don’t blink: snap decisions and securities regulation/Frank Partnoy.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.1: 151-179.
۱۱۲۲۳۴ The Roots of Removal/Debra Lyn Bassett, Rex R. Perschbacher.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.1: 1-40.
۱۱۲۲۳۵ TRIBUTE: David Trager: Jurist/Jeffrey Brandon Morris.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.1: 181-221.
۱۱۲۲۳۶ Shady Grove:Class Actions in the Context of Erie/Elizabeth Guidi.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.1: 783-822.
۱۱۲۲۳۷ Avoiding a Confrontation: How Courts Have Erred in Finding That Nontestimonial Hearsay Is Beyond the Scope of the BrutonDoctrine/Colin Miller.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.2: 625-679.
۱۱۲۲۳۸ commentary on the abraham l. pomerantz lecture: clearinghouse governance: moving beyond cosmetic reform/Kristin N. Johnson.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.2: 681-708.
۱۱۲۲۳۹ Lemkin’s Situation: Toward a Rhetorical Understanding of Genocide/Perry S. Bechky.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.2: 552-624.
۱۱۲۲۴۰ Policing the Virtual Red Light District: A Legislative Solution to the Problems of Internet Prostitution and Sex Trafficking/Abby R. Perer.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.2: 823-859.
۱۱۲۲۴۱ Sliding Down the Slippery Slope of the Sixth Amendment: Arguments for Interpreting Padilla v. KentuckyNarrowly and Limiting the Burden It Places on the/Colleen A. Connolly.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.2: 745-782.
۱۱۲۲۴۲ Surviving an Immigration Marriage Fraud Investigation: All You Need Is Love, Luck, and Tight Privacy Controls/Samantha L. Chetrit.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.2: 709-743.
۱۱۲۲۴۳ Targeting, Command Judgement, and a Proposed Quantum of Information Component: A Fourth Amendment Lesson in Contextual Reasonableness/Geoffrey S. Corn.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.2: 437-498.
۱۱۲۲۴۴ Trapped in the Amber: State Common Law, Employee Rights, and Federal Enclaves/Chad DeVeaux.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.2: 499-549.
۱۱۲۲۴۵ A Modest Proposal: The Aged of Death Row Should Be Deemed Too Old to Execute/Elizabeth Rapaport.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.3: 1089-1132.
۱۱۲۲۴۶ A Standardless Standard: How a Misapplication of Kelo Enabled Columbia University to Benefit from Eminent Domain Abuse/Justin B. Kamen.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.3: 1217-1247.
۱۱۲۲۴۷ Cleaning Up the Muck: A Takings Analysis of the Moratorium on Deepwater Drilling Following the BP Oil Spill/Edward W. Thrasher.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.3: 1285-1327.
۱۱۲۲۴۸ Disability or Identity: Stuttering, Employment Discrimination, and the Right to Speak Differently at Work/Jared Gilman.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.3: 1179-1216.
۱۱۲۲۴۹ Finding a Better Analogy for the Right of Publicity/Andrew T. Coyle.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.3: 1133-1178.
۱۱۲۲۵۰ From Bad to Worse: Assessing the Long-Term Consequences of Four Controversial FCC Decisios/Rob Frieden.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.3: 959-1013.
۱۱۲۲۵۱ Not Sick Yet: Food-Safety-Impact Litigation and Barriers to Justiciability/Diana R.H. Winters.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.3: 906-957.
۱۱۲۲۵۲ NRSRO Nullification: Why Ratings Reform May Be in Peril/Jason W. Parsont.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.3: 1015-1087.
۱۱۲۲۵۳ Policing School Discipline/Catherine Y. Kim.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.3: 861-903.
۱۱۲۲۵۴ Smoking Out Racism in the FDNY: The Dwindling Use of Race-Conscious Hiring Remedies/Hal Budnick.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.3: 1249-1284.
۱۱۲۲۵۵ Democracy and Criminal Discovery Reform After Connick and Garcetti/Janet Moore.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.4: 1329-1388.
۱۱۲۲۵۶ Democratic Inclusion, Cognitive Development, and the Age of Electoral Majority/Vivian E. Hamilton.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.4: 1447-1513.
۱۱۲۲۵۷ The Class Differential in Privacy Law/Michele Estrin Gilman.- Brooklyn Law Review. 2011-2012; Vol.77, No.4: 1389-1445.
۱۱۲۲۵۸ Combating Inaccuracies in Criminal Background Checks by Giving Meaning to the Fair Credit Reporting Act/Noam Weiss.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 271-304.
۱۱۲۲۵۹ Count Your Chickens Before They Hatch: How Multiple Pregnancies Are Endangering the Right to Abortion/Priyanka Shivakumar.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 201-230.
۱۱۲۲۶۰ For Sale: The Threat of State Public Accommodations Law to the First Amendment Rights of Artistic Businesses/Susan Nabet.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 1515-1555.
۱۱۲۲۶۱ Giving Battered Immigrant Fiancees a Way Out of Abusive Relationships: Proposed Amendments to the Immigration and Nationality Act/Adam B. Horowitz.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 123-163.
۱۱۲۲۶۲ Gods Behind Bars: Prison Gangs, Due Process, and the First Amendment/Justin L. Sowa.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 1594-1631.
۱۱۲۲۶۳ Homebuyer Beware: MERS and the Law of Subsequent Purchasers/Joshua J. Card.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 1633-1663.
۱۱۲۲۶۴ Only Dust Remains:The 9/11 Memorial Litigation and the Reach of Quasi-Property Rights/Patrick J. Mulqueen.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 231-270.
۱۱۲۲۶۵ Protecting the Border, One Passenger Interrogation at a Time/Dina Kleyman.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 1557-1591.
۱۱۲۲۶۶ Rescuing Dignitary Torts from the Constitution/Cristina Carmody Tilley.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 65-122.
۱۱۲۲۶۷ Righting Others Wrongs: A Critical Look at Clawbacks in Madoff-Type Ponzi Schemes and Other Frauds/Amy Sepinwall.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 1-64.
۱۱۲۲۶۸ Softwood Lumber’s Termite Problem: Why the Extension of the 2006 Softwood Lumber Agreement Is Right for Softwood Lumber but Wrong for the/K. Craig Reilly.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 165-200.
۱۱۲۲۶۹ The Power to Tax Involves the Power to Destroy: How Avant-Garde Art Outstrips the Imagination of Regulators, and Why a Judicial Rubric Can Save It/Rachel J. Tischler.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.1: 1665-1705.
۱۱۲۲۷۰ A Tax Analysis of the Emerging Class of Hybrid Entities/Joseph M. Binder.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 625-661.
۱۱۲۲۷۱ An Unveiling: Exploring the Constitutionality of a Ban on Face Coverings in Public Schools/Cassandra M. Vogel.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 741-776.
۱۱۲۲۷۲ Community Benefit Agreements: A Symptom, Not the Antidote, of Bilateral Land Use Regulation/Alejandro E. Comacho.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 355-383.
۱۱۲۲۷۳ Crowdsourcing Land Use/Lee Anne Fennell.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 385-415.
۱۱۲۲۷۴ Exploring Taxation as a Substitute for Overregulation in the Development Process/Stewart E. Sterk.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 417-434.
۱۱۲۲۷۵ Governmental Conservation Easements: A Means to Advance Efficiency, Freedom from Coercion, Flexibility and Democracy/Gerald Korngold.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 467-519.
۱۱۲۲۷۶ Introduction to the Symposium/Christopher Serkin.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 305-318.
۱۱۲۲۷۷ Land Use and Climate Change: Lawyers Negotiating Above Regulation/John R. Nolon.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 521-570.
۱۱۲۲۷۸ Neighborhood Conservation Districts: The New Belt and Suspenders of Municipal Zoning/William A. Fischel.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 339-353.
۱۱۲۲۷۹ Redeeming Transect Zoning/Nicole Stelle Garnett.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 571-588.
۱۱۲۲۸۰ The Creation of an Access Right in the Ninth Circuit’s Digital Copyright Jurisprudence/Stephen B. Popernik.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 697-739.
۱۱۲۲۸۱ The Gentrification Trigger: Autonomy, Mobility, and Affirmatively Furthering Fair Housing/Rachel D. Godsil.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 319-338.
۱۱۲۲۸۲ The Sky’s the Limit: The Border Search Doctrine and Cloud Computing/Nicolette Lotriont.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 663-695.
۱۱۲۲۸۳ The Takings Clause and Partial Interests in Land: On Sharp Boundaries and Continuous Distributions/Richard A. Epstein.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 589-623.
۱۱۲۲۸۴ Transferable Development Rights Programs: Post-Zoning/Vicki Been.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.2: 435-465.
۱۱۲۲۸۵ Applying Sustainable Land Use Development Studies to Sustainable Agriculture: Are the Conditions Ripe for a Successful Movement Toward Sustainable Agriculture/Jullee Kim.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.3: 1033-1065.
۱۱۲۲۸۶ Beyond Blood and Borders: Finding Meaning in Birthright Citizenship/D. Carolina Nunez.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.3: 935-881.
۱۱۲۲۸۷ Harmonizing the Affordable Care Act with the Three Main National Systems for Healthcare Quality Improvement: The Tort, Licensure, and Hospital Peer Review/Katharine Van Tassel.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.3: 883-928.
۱۱۲۲۸۸ No Means No…Sometimes Developments in Postpenetration Rape Law and the Need for Legislative Action/Sarah O. Parker.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.3: 1067-1095.
۱۱۲۲۸۹ Software Patents and/or Software Development/Wendy Seltzer.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.3: 929-987.
۱۱۲۲۹۰ The Great and Mighty Tax Law: How the Roberts Court Has Reduced Constitutional Scrutiny of Taxes and Tax Expenditures/Linda Sugin.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.3: 777-833.
۱۱۲۲۹۱ The Leadership Act and Its Policy Requirement: Changing Laws, Not Reality/Ami S. Watkin.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.3: 1131-1161.
۱۱۲۲۹۲ When Vultures Attack: Balancing the Right to Immunity Against Reckless Sovereigns/Martin F. Schubert.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.3: 1097-1129.
۱۱۲۲۹۳ Why the Fuss: Stern v. Marshall and the Supreme Court’s Understanding of Bankruptcy Court Jurisdiction/Joshua C. Gerber.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.3: 989-1031.
۱۱۲۲۹۴ Do Sexually Violent Predator Laws Violate Double Jeopardy or Substantive Due Process An Empirical Inquiry/Tamara Rice Lave.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1391-1439.
۱۱۲۲۹۵ Establishing an Island of Patent Sanity/Oskar Liivak.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1335-1389.
۱۱۲۲۹۶ Greece & the Odious Debt Doctrine/Georgios p. kouretas.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1619-1657.
۱۱۲۲۹۷ Like a Good Neighbor: A State Farm Solution to the FCC’s Net Neutrality Limbo/Daniel J. Wityk.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1587-1618.
۱۱۲۲۹۸ Personal Delegations/Alexander A. Boni-Saenz.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1231-1278.
۱۱۲۲۹۹ Reasonable Provocation: Distinguishing the Vigilant from the Vigilante in Self-Defense Law/John D. Moore.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1659-1698.
۱۱۲۳۰۰ Resolving the Threat of Ambiguity by Defining a Threat to Violate the Fourth Amendment under Kentucky v. King/Christopher LoGalbo.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1487-1519.
۱۱۲۳۰۱ Substance over Form: Corporate Liability Under the Alien Tort Statute/Mark Nixdorf.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1553-1585.
۱۱۲۳۰۲ The Drones Are Coming! Will the Fourth Amendment Stop Their Threat to Our Privacy/Robert Molko.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1279-1333.
۱۱۲۳۰۳ The Importance of Being Earned: How Abatement After Death Collaterally Harms Insurers, Families, and Society at Large/Sabrina Margret Bierer.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1699-1745.
۱۱۲۳۰۴ Transformative Use and Comment on the Original: Threats to Appropriation in Contemporary Visual Art/Caroline L. McEneaney.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1521-1551.
۱۱۲۳۰۵ Transitive Counterparty Risk and Financial Contracts/Manuel A. Utset.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1441-1485.
۱۱۲۳۰۶ Venture Capital and Preferred Stock/Charles R. Korsmo.- Brooklyn Law Review. 2012-2013; Vol.78, No.4: 1163-1230.
۱۱۲۳۰۷ Parental Alienation Syndrome: Proponents Bear the Burden of Proof/Robert E. Emery.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 8-13.
۱۱۲۳۰۸ Divorce Mediation: Research and Reflections/Robert E. Emery, David Sbarra, Tara Grover.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 22-37.
۱۱۲۳۰۹ The Collaborative Divorce Project: A Court-Based Intervention for Separating Parents with Young Children/Marsha Kline Pruett, Glendessa M. Insabella, Katherine Gustafson.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 38-51.
۱۱۲۳۱۰ Fostering Resilience in the Aftermath of Divorce: The Role of Evidence-Based Programs for Children/JoAnne L. Pedro-Carroll.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 52-64.
۱۱۲۳۱۱ Programs for Promoting Parenting of Residential Parents: Moving From Efficacy to Effectiveness/Sharlene A. Wolchik … [et al.].- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 65-80.
۱۱۲۳۱۲ Prevention Programs for Divorced Nonresident Fathers/Sanford L. Braver, William A. Griffin, Jeffrey T. Cookston.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 81-96.
۱۱۲۳۱۳ Interparental Conflict as a Risk Factor for Child Maladjustment: Implications for the Development of Prevention Programs/John H. Grych.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 97-108.
۱۱۲۳۱۴ Culture, Divorce, and Family Mediation in Hong Kong/Patricia L. Sullivan.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 109-123.
۱۱۲۳۱۵ Sensitizing Parent Education Programs to Domestic Violence Concerns: The Perspective of the New York State Parent Education Advisory Board/Evelyn Frazee.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 124-135.
۱۱۲۳۱۶ Using Externships to Introduce Family Law Students to New Professional Roles/Nancy Ver Steegh.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 137-148.
۱۱۲۳۱۷ Before Death, We Must Part: Relocation and Protection for Domestic Violence Victims in Volatile Divorce and Custody Situations/Paul S. Haberman.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 149-163.
۱۱۲۳۱۸ Super-Sized Kids: Using the Law to Combat Morbid Obesity in Children/Deena Patel.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.1: 164-177.
۱۱۲۳۱۹ Empirical and Ethical Problems with Custody Recommendations: A Call for Clinical Humility and Judicial Vigilance/Timothy M. Tippins, Jeffrey P. Wittmann.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 193-222.
۱۱۲۳۲۰ Commentary on Empirical and Ethical Problems With Custody Recommendations: What Now?/Thomas Grisso.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 223-228.
۱۱۲۳۲۱ Making a Place at the Table: Reconceptualizing the Role of the Custody Evaluator in Child Custody Disputes/Mary Kay Kisthardt, Barbara Glesner Fines.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 229-232.
۱۱۲۳۲۲ Commentary on Tippins and Wittmann’s Empirical and Ethical Problems with Custody Recommendations: A Call for Clinical Humility and Judicial Vigilance/Joan B. Kelly, Janet R. Johnston.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 233-241.
۱۱۲۳۲۳ Commentary on Empirical and Ethical Problems with Custody Recommendations: A Call for New Family Court Priorities/Arline S. Rotman.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 242-245.
۱۱۲۳۲۴ To Recommend or not to Recommend: That Is not the Question: A Response to Tippins and Wittmann’s Article Empirical and Ethical Problems with Custody Recommendations: A Call for Clinical Humility and Judicial Vigilance/Lorraine Martin.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 246-252.
۱۱۲۳۲۵ A Second Call for Clinical Humility and Judicial Vigilance: Comments on Tippins and Wittmann (2005)/Jonathan W. Gould, David A. Martindale.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 253-259.
۱۱۲۳۲۶ The Benefits and Risks of Child Custody Evaluators Making Recommendations to the Court: A Response to Tippins and Wittmann/Philip M. Stahl.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 260-265.
۱۱۲۳۲۷ A Short Commentary on Timothy M. Tippins And Jeffrey P. Wittmann’s Empirical and Ethical Problems with Custody Recommendations: A Call for Clinical Humility and Judicial Vigilance/Linda Dessau.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 266-269.
۱۱۲۳۲۸ A Third Call: Restoring the Noble Empirical Principles of Two Professions/Timothy M. Tippins, Jeffrey P. Wittmann.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 270-282.
۱۱۲۳۲۹ Allegations and Substantiations of Abuse in Custody-Disputing Families/Janet R. Johnston … [et al.].- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 283-294.
۱۱۲۳۳۰ Meditation and Mediation/Barry Nobel.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 295-302.
۱۱۲۳۳۱ Bringing Children to the Mediation Table: Defining a Child’s Best Interest in Divorce Mediation/Melissa J. Schoffer.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.2: 323-338.
۱۱۲۳۳۲ Turning Offenders into Responsible Parents and Child Support Payers/Esther Ann Griswold, Jessica Pearson.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 358-371.
۱۱۲۳۳۳ A New Look at an Old Issue: An Evaluation of the State Access and Visitation Grant Program/Jessica Pearson, Lanae Davis, Nancy Thoennes.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 372-386.
۱۱۲۳۳۴ The Australian Child Support Agency: Debt Study and Follow-Up on Intensive Debt Collection Process/Allan Shephard.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 387-401.
۱۱۲۳۳۵ What If All the Money Came Home? Welfare Cost Recovery in the Child Support Program/Vicki Turetsky.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 402-414.
۱۱۲۳۳۶ Child Support Guidelines: Issues and Reviews/Jane C. Venohr, Tracy E. Griffith.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 415-428.
۱۱۲۳۳۷ Adolescents’ Views on the Fairness of Parenting and Financial Arrangements after Separation/Patrick Parkinson, Judy Cashmore, Judi Single.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 429-444.
۱۱۲۳۳۸ Gender Bias In Lawyers’ Affidavits to the Family Court of Australia/Robert W. Hinds, E. Ruth Bradshaw.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 445-453.
۱۱۲۳۳۹ Common Couple Aggression: Frequency and Implications for Child Custody and Access Evaluations/Robert A. Zibbell.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 454-465.
۱۱۲۳۴۰ Expanding Forensically Informed Evaluations and Therapeutic Interventions in Family Court/Lynne Kenney Markan, David K. Weinstock.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 466-480.
۱۱۲۳۴۱ Is the Approximation Rule in the Child’s Best Interests? A Critique from the Perspective of Attachment Theory/Shelley A. Riggs.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 481-493.
۱۱۲۳۴۲ Unintended Consequences of Bargaining for Adoption Assistance Payments/Hansen Mary Eschelbach, Pollack Daniel.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 494-510.
۱۱۲۳۴۳ Intercountry Adoptions: Instituting Educational Programs in the Adoption Process to Facilitate Awareness of Cultural Identity Issues/Vicky Ku.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 511-526.
۱۱۲۳۴۴ Nonjudicial Alternatives for Resolving End-of-Life Decisions for Minors/Joanna M. Canter.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.3: 527-539.
۱۱۲۳۴۵ Tippins and Wittmann Asked the Wrong Question: Evaluators May Not be Experts, But They Can Express Best Interests Opinions/Nicholas Bala.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.4: 554-562.
۱۱۲۳۴۶ Special Needs Children in Family Court Cases/Donald T. Saposnek … [et al.].- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.4: 566-581.
۱۱۲۳۴۷ Autism in Children and Parents: Unique Considerations for Family Court Professionals/Sheila Jennings.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.4: 582-595.
۱۱۲۳۴۸ Parental Reaction to the Disabled Child: Implications for Family Courts/Heidi P. Perryman.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.4: 596-606.
۱۱۲۳۴۹ Planning Is Important Even When Life Doesn’t Go the Way We Plan/Marla B. Kraus.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.4: 607-611.
۱۱۲۳۵۰ Twelve Mommies and Daddies, Not a Scary Judge Clad in Black: Why Does Only One State Let Juries Decide Child Custody Cases?/Kevin Gick.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.4: 612-624.
۱۱۲۳۵۱ You Have the Right to Cable TV, But Not Education: A Proposal to Amend the Bankruptcy Code to Permit All Education Expenses in Chapter 13 Bankruptcy Plans/Richard Corbi.- Family Court Review. 2005; Vol.43, No.4: 625-639.
۱۱۲۳۵۲ The United Nations Convention on the Rights of the Child and the Need for Its Incorporation into a Bill of Rights/Alastair Nicholson.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.1: 5-30.
۱۱۲۳۵۳ The Right to Marry and the San Francisco Experience/Kate Kendell.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.1: 33-44.
۱۱۲۳۵۴ The End of Marriage/Lynn D. Wardle.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.1: 45-59.
۱۱۲۳۵۵ Marriage in Canada – Evolution or Revolution?/Irwin Cotler.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.1: 60-73.
۱۱۲۳۵۶ Children of Same-Sex Parents Deserve the Security Blanket of the Parentage Presumption/Jennifer L. Rosato.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.1: 74-86.
۱۱۲۳۵۷ Same-Sex Marriage and Divorce: A Proposal for Child Custody Mediation/Jeffrey A. Dodge.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.1: 87-103.
۱۱۲۳۵۸ The Decision of the Supreme Court of Canada Upholding the Constitutionality of Section 43 of the Criminal Code of Canada: What This Decision Means to the Child Welfare Sector/Marvin M. Bernstein.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.1: 104-118.
۱۱۲۳۵۹ Supervised Visitation: A Call for a Second Generation of Research/Rachel Birnbaum, Ramona Alaggia.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.1: 119-134.
۱۱۲۳۶۰ The (De)Construction of Conflict in Divorce Litigation: A Discursive Critique of Parental Alienation Syndrome and the Alienated Child/G. Kim Blank, Tara Ney.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.1: 135-148.
۱۱۲۳۶۱ Strictly Liable: Governmental Use of the Parent-Child Relationship As A Basis for Holding Victims Liable for Their Child’s Witness to Domestic Violence/Sharon N. Clarke.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.1: 149-163.
۱۱۲۳۶۲ Guidelines for Parenting Coordination: Developed by The AFCC Task Force on Parenting Coordination, May 2005.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.1: 164-181.
۱۱۲۳۶۳ Solving the Family Court Puzzle: Integrating Research, Policy, and Practice: Opening Remarks to the 42nd Annual Conference of the Association of Family and Conciliation Courts/Bobbe J. Bridge.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.2: 190-199.
۱۱۲۳۶۴ The Evolution-or End-of Marriage?: Reflections on the Impasse Over Same-Sex Marriage/Linda C. McClain.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.2: 200-208.
۱۱۲۳۶۵ Confronting Barriers to Adoption Success/Judith S. Rycus … [et al.].- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.2: 210-230.
۱۱۲۳۶۶ Permanence for Older Foster Youth/Alice Bussiere.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.2: 231-243.
۱۱۲۳۶۷ Overcoming Barriers to Permanency: Recommendations for Juvenile and Family Courts/Astra Outley.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.2: 244-257.
۱۱۲۳۶۸ Ethical and Legal Dilemmas in Adoption Social Work/Harvey Schweitzer, Daniel Pollack.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.2: 258-269.
۱۱۲۳۶۹ The Columbus Pilot in the Family Court of Western Australia/Lisbeth T. Pike, Paul T. Murphy.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.2: 270-286.
۱۱۲۳۷۰ Domestic Violence in Same-Gender Relationships/Joanna Bunker Rohrbaugh.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.2: 287-299.
۱۱۲۳۷۱ Almost, But Not Quite: The Failure of New York’s Get Statute/Jeremy Glicksman.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.2: 300-315.
۱۱۲۳۷۲ Are Parents Acting in the Best Interests of Their Children When They Make Medical Decisions Based on Their Religious Beliefs?/Kei Robert Hirasawa.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.2: 316-329.
۱۱۲۳۷۳ Harnessing Energies to Make Children’s Rights a Reality/Mary Robinson.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.3: 343-349.
۱۱۲۳۷۴ Understanding Children’s Rights: Theory and Practice/Brenda Hale.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.3: 350-360.
۱۱۲۳۷۵ Family Support and Maintenance: Emerging Issues in Some Developing Countries with Mixed Jurisdictions/Savitri Goonesekere.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.3: 361-375.
۱۱۲۳۷۶ Where Is the Village Going? Maintaining and Including Cultural Strengths to Protect Children Orphaned in Kenya/Trish E. Zilliox.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.3: 376-386.
۱۱۲۳۷۷ Spare the Child and Hit the Pocket: Toward a Jurisprudence on Domestic Abuse as a Quantum Factor in Financial Outcomes on Relationship Breakdown/David Hodson.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.3: 387-411.
۱۱۲۳۷۸ Protecting Children’s Rights in Contact Disputes: The Role of Children’s Contact Services in Australia/Grania Sheehan, Rachel Carson.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.3: 412-428.
۱۱۲۳۷۹ Child Trafficking: International Instruments to Protect the Most Vulnerable Victims/Silvia Scarpa.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.3: 429-447.
۱۱۲۳۸۰ Familicide and Family Law: A Study of Filicide-Suicide Following Separation/Carolyn Harris Johnson.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.3: 448-463.
۱۱۲۳۸۱ International Parental Child Abduction: Why We Need to Expand Custody Rights Protected Under the Child Abduction Convention/Sara E. Reynolds.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.3: 464-483.
۱۱۲۳۸۲ All Children Are Not Created Equal: Prwora’s Unconstitutional Restriction on Immigrant Children’s Access to Federal Health Care Programs/Hyejung Janet Shin.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.3: 484-497.
۱۱۲۳۸۳ The Family Law Education Reform Project Final Report/Mary E. O’Connell, J. Herbie DiFonzo.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 524-570.
۱۱۲۳۸۴ Mental Notes: Reform as Metaphor and Reality/Marsha Kline Pruett.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 571-576.
۱۱۲۳۸۵ There Are Some Elephants in the Room: Being Realistic About Law Students, Law Schools, and the Legal Profession When Thinking About Family Law Education/Nicholas Bala.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 577-583.
۱۱۲۳۸۶ Choosing a Text for the Family Law Curriculum of the Twenty-First Century/Catherine J. Ross.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 584-589.
۱۱۲۳۸۷ Reforming a Traditional Family Law Professor/Jennifer Rosato.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 590-594.
۱۱۲۳۸۸ The Family Law Education Reform Project: How the Proposed Changes Would (and Could) Attract Students to Family Law Courses/Alexis Collentine.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 595-600.
۱۱۲۳۸۹ What Should Family Lawyers Know? Results of a Survey of Practitioners and Students/Timothy Hedeen, Peter Salem.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 601-611.
۱۱۲۳۹۰ What Family Lawyers Are Really Doing When They Negotiate/Andrea Kupfer Schneider, Nancy Mills.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 612-622.
۱۱۲۳۹۱ Breaking Down Business Valuation: The Use of Court-Appointed Business Appraisers in Divorce Actions/Donna Tumminio.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 623-639.
۱۱۲۳۹۲ Making Alternative Dispute Resolution (ADR) Less Alternative: The Need for ADR as Both a Mandatory Continuing Legal Education Requirement and a Bar Exam Topic/Dori Cohen.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 640-657.
۱۱۲۳۹۳ Domestic Violence, Dove, and Divorce Mediation/Desmond Ellis, Noreen Stuckless.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 658-671.
۱۱۲۳۹۴ Early Neutral Evaluations: Applications to Custody and Parenting Time Cases Program Development and Implementation in Hennepin County, Minnesota/Yvonne Pearson … [et al.].- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 672-682.
۱۱۲۳۹۵ The Truancy Court Diversion Program of the Family Court, Warren Circuit Court Division III, Bowling Green, Kentucky: An Evaluation of Impact on Attendance and Academic Performance/Elizabeth L. Shoenfelt, Margaret Ryan Huddleston.- Family Court Review. 2006; Vol.44, No.4: 683-695.
۱۱۲۳۹۶ Apprendi afterMiller and Graham: How the Supreme Court’s Recent Jurisprudence on Juveniles Prohibits the Use of Juvenile Adjudications as/Rebecca J. Gannon.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.1: 347-379.
۱۱۲۳۹۷ Comprehensive Protection of Genetic Information: One Size Privacy or Property Models May Not Fit All/Anya E.R. Prince.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.1: 175-227.
۱۱۲۳۹۸ Fixing Music Copyright/Jamie Lund.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.1: 61-106.
۱۱۲۳۹۹ Mis-Concepcion: Why Cognitive Science Proves the Emperors Have No Robes/John Campbell.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.1: 107-174.
۱۱۲۴۰۰ One Giant Leap [Backwards] for Mankind: Limited Liability in Private Commercial Spaceflight/Michael Tse.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.1: 291-320.
۱۱۲۴۰۱ Stop and Frisk City: How the NYPD Can Police Itself and Improve a Troubled Policy/Kaitlyn Fallon.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.1: 321-345.
۱۱۲۴۰۲ The Legislative Response to Mass Police Surveillance/Stephen Rushkin.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.1: 1-60.
۱۱۲۴۰۳ The Twin Perils of the al-AulaqiCase: The Treason Clause and the Equal Protection Clause/Randal John Meyer.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.1: 229-289.
۱۱۲۴۰۴ A First Amendment Objection to the Affordable Care Act’s Individual Mandate/Jennifer B. Scheu.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 953-984.
۱۱۲۴۰۵ A Prolegomenon to Any Future Restatement of Privacy/Ronald J. Krotoszynski Jr..- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 505-523.
۱۱۲۴۰۶ A Restatement of Copyright Law as More Independent and Stable Treatise/Ann Bartow.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 457-503.
۱۱۲۴۰۷ A Restatement of Health Care Law/David Orentlicher.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 435-455.
۱۱۲۴۰۸ Discretionary Reform: Prosecutorial Discretion as the Only Effective Immigration Reform in Today’s Polarized Congress/Paola Uriarte.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 901-923.
۱۱۲۴۰۹ Giving Local Municipalities the Power to Affect the National Securities Market: Why the Use of Eminent Domain to Take Mortgages Should Be Subject to Greater Regulation/Leanne M. Welds.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 861-899.
۱۱۲۴۱۰ Is It Time for a Restatement of Statutory Interpretation/Lawrence M. Solan.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 733-756.
۱۱۲۴۱۱ Law Reform Agenda as ALI Approaches Its Centennial: Restatement of Symposium Afterward/Lance Liebman.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 821-830.
۱۱۲۴۱۲ Onlookers Tell an Extraordinary Entity What to Do: Restatement of…/Anita Bernstein.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 381-396.
۱۱۲۴۱۳ Religion and the Restatements/Ian Bartrum.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 579-593.
۱۱۲۴۱۴ Restatement of Place/Mae Kuykendall.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 757-820.
۱۱۲۴۱۵ Restating Childhood/Susan Relich Appleton.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 525-549.
۱۱۲۴۱۶ The Almost-Restatement of Income Tax of 1954:  When Tax Giants Roamed the Earth/Lawrence Zelenak.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 709-732.
۱۱۲۴۱۷ The Economics of the Restatement and of the Common Law/Keith N. Hylton.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 595-619.
۱۱۲۴۱۸ The Judicialization of Politics: The Challenge of the ALI Principles of Election Law Project/Steven F. Huefner.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 551-578.
۱۱۲۴۱۹ The Restatement of Gay/Courtney G. Joslin, Lawrence C. Levine.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 621-662.
۱۱۲۴۲۰ The Time Has Come for a Restatement of Child Sex Abuse/Marci A. Hamilton.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 397-434.
۱۱۲۴۲۱ Toward a Reconceived Legislative Intent Behind the Foreign Corrupt Practices Act: The Public Safety Rationale for Prohibiting Bribery Abroad/Upton Au.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 925-952.
۱۱۲۴۲۲ Undercutting Employee Mobility: The Computer Fraud and Abuse Act in the Trade Secret Context/Glenn R. Schieck.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 831-860.
۱۱۲۴۲۳ Why Restate the Bundle: The Disintegration of the Restatement of Property/Thomas W. Merrill, Henry E. Smith.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 681-708.
۱۱۲۴۲۴ Why There Should Be No Restatement of Environmental Law/Dan Tarlock.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.2: 663-679.
۱۱۲۴۲۵ Aba environmental justice writing competition winner: good fences make good neighbors: an environmental justice framework to protect prohibition beyond reservation borders/Sean J. Wright.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1197-1232.
۱۱۲۴۲۶ Cruel and Invisible Punishment: Redeeming the Counter-Majoritarian Eighth Amendment/Aliza Cover.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1141-1195.
۱۱۲۴۲۷ Democratic Persuasion and Freedom of Speech: A Response to Four Critics and Two Allies/Corey Brettschneider.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1059-1089.
۱۱۲۴۲۸ Democratic Rhetoric: How Should the State Speak/Josiah Ober.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1015-1022.
۱۱۲۴۲۹ Discovery and Darkness: The Information Deficit in Criminal Disputes/Ion Meyn.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1091-1140.
۱۱۲۴۳۰ Following Suit With the Second Circuit: Defining Gambling in the Illegal Gambling Business Act/Kaitlyn Dunphy.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1295-1331.
۱۱۲۴۳۱ Freedom of Expression and the Golden Mean/Steven G. Calabresi.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1005-1014.
۱۱۲۴۳۲ Legitimacy and Autonomy: Values of the Speaking State/Frank I. Michelman.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 985-1004.
۱۱۲۴۳۳ Liberty, Equality, and State Responsibilities: Review of Corey Brettschneider sWhen the State Speaks, What Should It Say/Robin West.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1031-1045.
۱۱۲۴۳۴ Prevent Defense: Will the Return of the Multiyear Scholarship Only Prevent the NCAA’s Success in Antitrust Litigation/Vincent J. DiForte.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1333-1372.
۱۱۲۴۳۵ The Confluence of Sullivan v. Harnisch & Dodd- Frank: Adapting New York’s Common Law to Fill a Compliance Hole/John H. Runne.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1265-1293.
۱۱۲۴۳۶ The JOBS Act and Crowdfunding: How Narrowing the Secondary Market Handicaps Fraud Plaintiffs/Sherief Morsy.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1373-1405.
۱۱۲۴۳۷ The Liberal Tightrope: Brettschneider on Free Speech/Sarah Song.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1047-1057.
۱۱۲۴۳۸ The Securities Act of 1933: A Jurisdiction Puzzle/Stephen OConnor.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1233-1254.
۱۱۲۴۳۹ You’re All Individuals: Brettschneider on Free Speech/Andrew Koppelman.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.3: 1023-1030.
۱۱۲۴۴۰ An Empty Prize: Fighting Over Rocks in the East China Sea/Braden Polk Hasnay.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.4: 1745-1770.
۱۱۲۴۴۱ Anatomy of the Reasonable Observer/B. Jessie Hill.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.4: 1407-1453.
۱۱۲۴۴۲ Between a Rock and a Hard Place: Why Rational Basis Scrutiny for LGBT Classifications Is Incompatible With Opposition to LGBT Affirmative Action/Alexander Bondarenko.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.4: 1703-1743.
۱۱۲۴۴۳ ESSAY: J.P. Morgan: An Anatomy of Corporate Publicness/Hillary A. Sale.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.4: 1629-1655.
۱۱۲۴۴۴ Evaluating Trickle Down Charity: A Solution for Determining When Economic Development Aimed at Revitalizing America’s Cities and Regions is Really Charitable/Matthew J. Rossman.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.4: 1455-1521.
۱۱۲۴۴۵ Is Strict Liability the Answer in the Battle Against Foreign Corporate Bribery/Lena E. Smith.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.4: 1801-1832.
۱۱۲۴۴۶ Litigation Trusts in Chapter 11 Bankruptcies: A Proposal to Ensure Adequate Representation to Creditors Represented by Bankruptcy Trustees/Douglas R. Keeton.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.4: 1657-1702.
۱۱۲۴۴۷ Post-Miranda Silence: A Constitutional Dilemma with an Evidentiary Answer/Michael A. Brodlieb.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.4: 1771-1799.
۱۱۲۴۴۸ Shattering the One-Way Mirror: Discovery in Immigration Court/Geoffrey Heeren.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.4: 1569-1627.
۱۱۲۴۴۹ The Paradox of Race-Conscious Labels/Leslie Yalof Garfield.- Brooklyn Law Review. 2013-2014; Vol.79, No.4: 1523-1567.
۱۱۲۴۵۰ Graham’s Gatekeeper and Beyond: Juvenile Sentencing and Release Reform in the Wake of Graham andMiller/Megan Annitto.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.1: 119-172.
۱۱۲۴۵۱ A Fool’s Errand: Why Congress Should Amend the Voting Rights Act but Not Section 4’s Coverage Formula/McLean Crichton.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.1: 223-253.
۱۱۲۴۵۲ If It Ain’t Broke, Don’t Fix It: Senator Durbin’s Disastrous Solution to an Illusory Problem/Ronny A. Nader.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.1: 323-352.
۱۱۲۴۵۳ Leaving the Herd: Rethinking New York’s Approach to Compulsory Vaccination/Natalia A. Escobar.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.1: 255-283.
۱۱۲۴۵۴ Sound Barriers Ver. 2.0: The Second Generation of Enforcement of the Language Assistance Provisions (Section 203) of the Voting Rights Act/Glenn D. Magpantay.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.1: 63-118.
۱۱۲۴۵۵ Not Like You and Me: Hobby Lobby, the Fourteenth Amendment, and What the Further Expansion of Corporate Personhood Means for Individual Rights/Jennifer Jorczak.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.1: 285-321.
۱۱۲۴۵۶ Methodological Pluralism and Constitutional Interpretation/Chad M. Oldfather.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.1: 1-62.
۱۱۲۴۵۷ The Compensation Myth and U.C.C. Section 2-713/David Frisch.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.1: 173-221.
۱۱۲۴۵۸ At the End of Our Article Rope: Why We Still Need the Equal Rights Amendment/Sarah M. Stephens.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.2: 397-427.
۱۱۲۴۵۹ Electronic Health Records: How to Suture the Gap Between Privacy and Efficient Delivery of Healthcare/Mallory Turk.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.2: 565-597.
۱۱۲۴۶۰ Fitting a Square Peg in a Round Hole: Bitcoin, Money Laundering, and the Fifth Amendment Privilege Against Self-Incrimination/Nicholas J. Ajello.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.2: 435-461.
۱۱۲۴۶۱ No More Band-Aid Solutions: Improving Immigration Reform by Addressing the Root Causes of Mexican Migration and Refining Foreign Direct Investment/Molly E. Kammien.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.2: 503-531.
۱۱۲۴۶۲ Qualified immunity and Post-Release Supervision: Defining a Right/Connor OShea.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.2: 533-563.
۱۱۲۴۶۳ Reading Riley Broadly: A Call for a Clear Rule Excluding All Warrantless Searches of Mobile Digital Devices Incident to Arrest/Tristan M. Ellis.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.2: 463-502.
۱۱۲۴۶۴ REPORT: The Second Circuit’s Expedited Appeals Calendar for Threshold Dismissals/Jon O. Newman.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.2: 429-434.
۱۱۲۴۶۵ The Riddle of Shareholder Rights and Corporate Social Responsibility/Daniel J. Morrissey.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.2: 353-395.
۱۱۲۴۶۶ An Unconstitutional Playbook: Why the NCAA Must Stop Monitoring Student-Athletes’ Password- Protected Social Media Content/Brett Barocas.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 1029-1056.
۱۱۲۴۶۷ Defining Domain: Higher Education’s Battles for Cyberspace/Jacob H. Rooksby.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 857-942.
۱۱۲۴۶۸ Exempt No More: How New York’s Uniform Fraudulent Conveyance Act Threatens Exemptions in Bankruptcy/Philip Michael Guffy.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 1123-1152.
۱۱۲۴۶۹ Have You Ever…? How State Bar Association Inquiries into Mental Health Violate the Americans with Disabilities Act/Alyssa Dragnich.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 677-742.
۱۱۲۴۷۰ How Far Is Too Far: The Proper Framework for Civil Remedies Against Facilitators of Terrorism/Peter Budoff.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 1057-1086.
۱۱۲۴۷۱ I Know My Client Would Never Hurt His Daughter, But How Can I Prove It: A Lawyer’s Guide to Defending Against Child Sexual Assault Accommodation Syndrome Evindence/Rebecca Naeder.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 1153-1190.
۱۱۲۴۷۲ National Security Whistleblowing vs. Dodd-Frank Whistleblowing: Finding a Balance and a Mechanism to Encourage National Security Whistleblowers/Stephen Coleman Tily.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 1191-1218.
۱۱۲۴۷۳ Redefining Prey and Predator in Class Actions/Christine P. Bartholomew.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 743-806.
۱۱۲۴۷۴ Response: correcting the record regarding the restatement of property’s slayer rule in the brooklyn law review’s symposium issue on restatementvv/Lawrence W. Waggoner, John H. Langbein.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 1015-1017.
۱۱۲۴۷۵ Response: how the ali’s restatement third of property is influencing the law of trusts and estates/Lawrence W. Waggoner.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 1019-1027.
۱۱۲۴۷۶ Special Immigrant Juvenile Status: The Need to Expand Relief/Shannon Aimee Daugherty.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 1087-1121.
۱۱۲۴۷۷ The New Corporate Migration: Tax Diversion through Inversion/Cathy Hwang.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 807-1218.
۱۱۲۴۷۸ The Rise of Empty Suit Litigation. Where Should Tort Law Draw the Line Victor E. Schwartz/Cary Silverman.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 599-673.
۱۱۲۴۷۹ The Ugly Truth About Legal Academia/Meera E. Deo.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.3: 943-1014.
۱۱۲۴۸۰ (Re)Conceptualizing Insider Trading: United States v. Newman and the Intent to Defraud/J. Kelly Strader.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.4: 1419-1485.
۱۱۲۴۸۱ A Cyber Age Privacy Doctrine: More Coherent, Less Subjective, and Operational/Amitai Etzioni.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.4: 1263-1308.
۱۱۲۴۸۲ An Impaired State of the Law: Why New York’s Approach to Linguistic Minorities and Roadway Safety is Shortsighted/Shaunak Shah.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.4: 1611-1639.
۱۱۲۴۸۳ Disarming Employees: How American Employers are Using Mandatory Arbitration to Deprive Workers of Legal Protection/Jean R. Sternlight.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.4: 1309-1356.
۱۱۲۴۸۴ Discoverymania: Plausibility Pleading as Misprescription/Fabio Arcila Jr..- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.4: 1487-1552.
۱۱۲۴۸۵ Improving the Federal Procedure for Imposing Recycled Conditions of Supervised Release/Jonathan R. Myers.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.4: 1553-1577.
۱۱۲۴۸۶ Lights Out for Puerto Rico’s Restructuring Law: Puerto Rico’s Municipal Bankruptcy Dilemma/Michael K. Piacentini.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.4: 1677-1711.
۱۱۲۴۸۷ Recreating the Ritual Carving: Why Congress Should Fund Independent Redistricting Commissions and End Partisan Gerrymandering/Lillian V. Smith.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.4: 1641-1675.
۱۱۲۴۸۸ Selling Stories OR You Can’t Own This: Cultural Property as a Form of Collateral in a Secured Transaction Under the Model Tribal Secured Transactions Act/Grant Christensen.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.4: 1219-1262.
۱۱۲۴۸۹ That’s a Wrap: Exploring Los Angeles County’s Adult Film Condom Requirement/Kevin Shaffer.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.4: 1579-1609.
۱۱۲۴۹۰ The Subtle Incentive Theory of Copyright Licensing/Yafit Lev-Aretz.- Brooklyn Law Review. 2014-2015; Vol.80, No.4: 1357-1418.
۱۱۲۴۹۱ A Derivative in Need: Rescuing U.S. Security-Based Swaps from the Race to the Bottom/Thomas J. McCartin.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 361-404.
۱۱۲۴۹۲ Breaching and Entering: When Data Scraping Should Be a Federal Computer Hacking Crime/Myra F. Din.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 405-440.
۱۱۲۴۹۳ Court-Ordered Law Breaking: U.S. Courts Increasingly Order the Violation of Foreign Law/Geoffrey Sant.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 181-238.
۱۱۲۴۹۴ Defaulting the Purpose: The Future of Foreign Sovereign Debt Restructuring in the Wake of Argentina’s Debt Crisis/Alexandria L. Todd.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 269-300.
۱۱۲۴۹۵ If You Give a Mouse a Cookie, It’s Going to Ask for Your Personally Identifiable Information/Julia N. Mehlman.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 329-359.
۱۱۲۴۹۶ Is the Constitution Laissez-Faire?: The Framers, Original Meaning, and the Market/Stephen M. Feldman.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 1-51.
۱۱۲۴۹۷ Justice Scalia’s Hat Trick and the Supreme Court’s Flawed Understanding of Twenty-First Century Arbitration/Jill I. Gross.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 111-148.
۱۱۲۴۹۸ Let’s Clear the Air: Regulating Electronic Cigarette Use in New York City/Sarah L. Hernandez.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 301-327.
۱۱۲۴۹۹ Money Can’t Buy You Love: Valuing Contributions by Nonresidential Fathers/Laurie S. Kohn.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 53-110.
۱۱۲۵۰۰ Taking Another Look at Second-Look Sentencing/Meghan J. Ryan.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 149-179.
۱۱۲۵۰۱ The Liar and the Loophole: Corporate Character Evidence and Impeachment/Geoffrey M. Stannard.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 239-267.
۱۱۲۵۰۲ A Domestic Consequence of the Government Spying on Its Citizens: The Guilty Go Free/Mystica M. Alexander, William P. Wiggins.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.2: 627-672.
۱۱۲۵۰۳ Justice-as-Fairness as Judicial Guiding Principle: Remembering John Rawls and the Warren Court/Michael Anthony Lawrence.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 673-731.
۱۱۲۵۰۴ New Rules of War in the Battle of the Experts: Amending the Expert Witness Disqualification Test for Conflicts of Interest/Nina A. Vershuta.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.1: 733-777.
۱۱۲۵۰۵ Student-Athletes vs. NCAA: Preserving Amateurism in College Sports Amidst the Fight for Player Compensation/Audrey C. Sheetz.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.2: 865-894.
۱۱۲۵۰۶ Tagging the Lanham Act: Protecting Graffiti Art from Willful Infringement/Maribeth A. Smith.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.2: 813-836.
۱۱۲۵۰۷ The Wages of Human Trafficking/Rana M. Jaleel.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.2: 563-625.
۱۱۲۵۰۸ Trial and Heirs: Antemortem Probate for the Changing American Family/Katherine M. Arango.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.2: 779-811.
۱۱۲۵۰۹ Unconstitutional but Entrenched: Putting UOCAVA and Voting Rights for Permanent Expatriates on a Sound Constitutional Footing/Brian C. Kalt.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.2: 441-516.
۱۱۲۵۱۰ Varying the Variance: How New York City Can Solve Its Housing Crisis and Optimize Land Use to Serve the Public Interest/Nathan T. Boone.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.2: 837-863.
۱۱۲۵۱۱ Wage Theft as Public Larceny/Elizabeth J. Kennedy.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.2: 517-561.
۱۱۲۵۱۲ Broker-Dealer Law Reform: Financial Intermediaries in a State of Limbo/Alexander R. Tiktin.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.3: 1205-1236.
۱۱۲۵۱۳ Making Corporate Law More Communitarian: A Proposed Response to the Roberts Court’s Personification of Corporations/Robert M. Ackerman, Lance Cole.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.3: 898-1013.
۱۱۲۵۱۴ Panhandling and the First Amendment: How Spider-Man is Reducing the Quality of Life in New York City/Steven J. Ballew.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.3: 1167-1203.
۱۱۲۵۱۵ Patents Absent Adversaries/Sarah R. Wasserman Rajec.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.3: 1073-1120.
۱۱۲۵۱۶ Policing in the Era of Permissiveness: Mitigating Misconduct Through Third-Party Standing/Julian A. Cook.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.3: 1121-1166.
۱۱۲۵۱۷ Shock Incarceration and Parole: A Process Without Process/Adam Yefet.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.3: 1319-1348.
۱۱۲۵۱۸ The Case for LGBT Equality: Reviving the Political Process Doctrine and Repurposing the Dormant Commerce Clause/Terri R. Day, Danielle Weatherby.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.3: 1015-1071.
۱۱۲۵۱۹ Waive Goodbye to Appellate Review of Plea Bargaining: Specific Performance of Appellate Waiver Provisions Should Be Limited to Extraordinary Circumstances/Holly P. Pratesi.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.3: 1237-1273.
۱۱۲۵۲۰ You(Tube), Me, and Content ID: Paving the Way for Compulsory Synchronization Licensing on User-Generated Content Platforms/Nicholas Thomas DeLisa.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.3: 1275-1318.
۱۱۲۵۲۱ A Tribute to Chief Judge Judith S. Kaye/Hon. Janet DiFiore.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1379-1381.
۱۱۲۵۲۲ A Tribute to Judge Kaye/Nicholas W. Allard.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1351-1360.
۱۱۲۵۲۳ DissectingHobby Lobby’s Corporate Person: A Procedural Proposal for Aligning Corporate Rights and Responsibilities/Andrew J. Fleming.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1749-1775.
۱۱۲۵۲۴ For Judith S. Kaye/Susan N. Herman.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1361-2003.
۱۱۲۵۲۵ Judge Judith Kaye at Skadden, Arps/Barry H. Garfinkel.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1375-1377.
۱۱۲۵۲۶ Outsmarting Death by Putting Capital Punishment on Life Support: The Need for Uniform State Evaulations of the Intellectually Disabled in the Wake ofHall v. Florida/Taylor B. Dougherty.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1683-1715.
۱۱۲۵۲۷ Parody and the Fair Use Defense: The Best Way to Practice Safe Sex with All Your Favorite Characters/Jessica N. Schneider.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1777-1812.
۱۱۲۵۲۸ Perpetual Twilight: How the USDA’s Change to the Sunset Process Violates the Organic Foods Production Act of 1990/Valentina Lumaj.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1814-1841.
۱۱۲۵۲۹ Psychological Harm and Constitutional Standing/Rachel Bayefsky.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1555-1635.
۱۱۲۵۳۰ Public Interest over Private Prejudice The Public Interest Exception to the Defense of Laches and the Fourth Circuit’s Clean Slate/Christopher A. Mull.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1717-1747.
۱۱۲۵۳۱ Race, Restructurings, and Equal Protection Doctrine Through the Lens of Schuette v. BAMN/Steve Sanders.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1393-1462.
۱۱۲۵۳۲ Reflections on Opportunity in Life and Law/Judith S. Kaye.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1383-1391.
۱۱۲۵۳۳ Tainted: Food, Identity, and the Search for Dignitary Redress/Melissa Mortazavi.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1463-1492.
۱۱۲۵۳۴ The Making of a Judge’s Judge: Judith S. Kaye’s 1987 Cardozo Lecture/Henry M. Greenberg.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1363-1373.
۱۱۲۵۳۵ The New Governance and the Challenge of Litigation Bylaws/Jill E. Fisch.- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1637-1681.
۱۱۲۵۳۶ The Uneasy Case for Food Safety Liability Insurance/John Aloysius Cogan Jr..- Brooklyn Law Review. 2015-2016; Vol.81, No.4: 1495-1553.
۱۱۲۵۳۷ Hello it’s me. Please don’t sue me Examining the FCC’s Overbroad Calling Regulations Under the TCPA/Marissa A. Potts.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.1: 281-314.
۱۱۲۵۳۸ Between the Hash Marks: The Absolute Power the NFL’s Collective Bargaining Agreement Grants Its Commissioner/Eric L. Einhorn.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.1: 393-428.
۱۱۲۵۳۹ Deported by Marriage: Americans Forced to Choose Between Love and Country/Beth Caldwell.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.1: 1-48.
۱۱۲۵۴۰ ESSAY: Extending Comparative Fault to Apparent and Implied Consent Cases/Aaron D. Twerski, Nina Farber.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.1: 217-240.
۱۱۲۵۴۱ Governance by Proxy: Cyber Challenges to Civil Liberties/Niva Elkin-Koren, Eldar Haber.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.1: 105-162.
۱۱۲۵۴۲ If We Don’t Bring Them to Court, the Terrorists Will Have Won: Reinvigorating the Anti-Terrorist Act and General Jurisdiction in a Post-Daimler Era/Stephen J. DiGregoria.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.1: 357-392.
۱۱۲۵۴۳ Potholes: DUI Law in the Budding Marijuana Industry/Zack G. Goldberg.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.1: 241-280.
۱۱۲۵۴۴ The Core of an Unqualified Case for Judicial Review: A Reply to Jeremy Waldron and Contemporary Critics Alexander Kaufman/Michael B. Runnels.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.1: 163-216.
۱۱۲۵۴۵ The New York Pharmaceutical Cost Transparency Act: How a Narrow View of the Prescription Drug Pricing Puzzle Renders a Well-intentioned Bill Irrational/John G. Curran.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.1: 315-356.
۱۱۲۵۴۶ Breaking Energy Path Dependencies/Amy L. Stein.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 559-604.
۱۱۲۵۴۷ Climate Change and Legitimate Governance: Land Use and Transportation Law and Policy in California      Debbie Niemeier/Thomas D. Beamish, Ryken Grattet, Debbie Niemeier.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 725-760.
۱۱۲۵۴۸ Domestic Violence Law, Abusers Intent, and Social Media: How Transaction-Bound Statutes Are the True Threats to Prosecuting Perpetrators of Gender-Based Violence/Megan L. Bumb.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 917-960.
۱۱۲۵۴۹ Environmental Injustice and the Pursuit of a Post-Carbon World: The Unintended Consequences of the Clean Air Act as a Cautionary Tale for Solar Energy Development/Shannon Elizabeth Bell.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 529-557.
۱۱۲۵۵۰ Fairness in the Low-Carbon Shift: Learning from Environmental Justice/Uma Outka.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 789-824.
۱۱۲۵۵۱ Field of Visions: Interorganizational Challenges to the Smart Energy Transition in Washington State/Scott Frickel, Daniela Wuhr, Christine Horne, Meghan Elizabeth Kallman.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 694-724.
۱۱۲۵۵۲ Grassroots Innovation Systems for the Post-Carbon World: Promoting Economic Democracy, Environmental Sustainability, and the Public Interest/Shobita Parthasarathy.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 761-787.
۱۱۲۵۵۳ Legal Pathways to Deep Decarbonization: Lessons from California and Germany/John C. Dernbach.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 825-879.
۱۱۲۵۵۴ Life Cycle Analysis and Transportation Energy/Alexandra B. Klass, Andrew Heiring.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 486-528.
۱۱۲۵۵۵ Paradoxes of Decarbonization/David B. Spence.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 447-483.
۱۱۲۵۵۶ Pricing Justice: the Wasteful Enterprise of America’s Bail System/Liana M. Goff.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 882-915.
۱۱۲۵۵۷ Regulation A-Plus’s Identity Crisis: A One-Size- Fits-None Approach to Capital Formation/Zachary Naidich.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 1005-1029.
۱۱۲۵۵۸ Stranded Costs and Grid Decarbonizaiton/Emily Hammond, Jim Rossi.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 645-691.
۱۱۲۵۵۹ The Political Economy of Decarbonization: A Research Agenda/Eric Biber, Nina Kelsey, Jonas Meckling.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 605-643.
۱۱۲۵۶۰ Wiping the Slate  Dirty: The Inadequacies of Expungement as a Solution to the Collateral Consequences of Federal Convictions/Alexia Lindley Faraguna.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.2: 961-1003.
۱۱۲۵۶۱ Big Brother in the Private Sector: Privacy Threats Under the FAA’s New Civilian Drone Regulations/Sean M. Nolan.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.3: 1451-1478.
۱۱۲۵۶۲ An Exception to the Derivative Rule: Allowing Mutual Fund Investors to Bring Suits Directly/Jamie D. Kurtz.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.3: 1425-1449.
۱۱۲۵۶۳ Clicks and Tricks: How Computer Hackers Avoid 10b-5 Liability/Ryan H. Gilinson.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.3: 1305-1337.
۱۱۲۵۶۴ Delaware’s Ban on Fee-Shifting: A Failed Attempt to Protect Shareholders at the Expense of Officers and Directors of Public Corporations/Ryan S. Starstrom.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.3: 1339-1376.
۱۱۲۵۶۵ Finally, a True Elements Test: Mathis v. United States and the Categorical Approach/Rebecca Sharpless.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.3: 1275-1276.
۱۱۲۵۶۶ Fueling the Terrorist Fires with the First Amendment: Religious Freedom, the Anti-LGBT Right, and Interest Convergence Theory/Kyle C. Velte.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.3: 1109-1176.
۱۱۲۵۶۷ Property as a Management Institution/Lynda L. Butler.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.3: 1215-1274.
۱۱۲۵۶۸ The Conundrum of Voluntary Intoxication and Sex/Michal Buchhandler-Raphael.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.3: 1031-1108.
۱۱۲۵۶۹ The Political Process Argument for Overruling Quill/Edward A. Zelinsky.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.3: 1177-1213.
۱۱۲۵۷۰ Who Let the Dogs Out-and While We’re at It, Who Said They Could Sniff Me: How the Unregulated Street Sniff Threatens Pedestrians Privacy Rights/Jacey Lara Gottlieb.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.3: 1377-1423.
۱۱۲۵۷۱ Lucky Adnan Syed: Comprehensive Changes to Improve Criminal Defense Lawyering and Better Protect Defendants Sixth Amendment Rights/Meredith J. Duncan.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.4: 1651-1713.
۱۱۲۵۷۲ Defining Fiduciary: Aligning Obligations with Expectations/Ashley C. Vicere.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.4: 1783-1816.
۱۱۲۵۷۳ Denying Certiorari in Bell v. Itawamba County School Board: A Missed Opportunity to Clarify Students First Amendment Rights in the Digital Age/Elizabeth A. Shaver.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.4: 1539-1602.
۱۱۲۵۷۴ Golden Creditors, Copper Rules: An Analysis of Avoidance Actions Under Section 544(b) of the Bankruptcy Code in Cases Where a Federal Creditor Holds a Claim/John F. Rabe Jr..- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.4: 1755-1782.
۱۱۲۵۷۵ Reevaluating Attorney-Client Privilege in the Age of Hackers/Anne E. Conroy.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.4: 1817-1846.
۱۱۲۵۷۶ The Community Politics of Domestic Violence/Deborah M. Weissman.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.4: 1479-1538.
۱۱۲۵۷۷ Theorizing the Immigrant Child: The Case of Married Minors/Medha D. Makhlouf.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.4: 1603-1650.
۱۱۲۵۷۸ Wearables and Personal Health Data: Putting a Premium on Your Privacy/Alexandra Troiano.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.4: 1715-1753.
۱۱۲۵۷۹ Cannibal Cop Out: The Computer Fraud and Abuse Act, Lenity, Quasi-Strict Liability, Draconian Punishment and a Surgical Solution/Charles S. Wood.- Brooklyn Law Review. 2016-2017; Vol.82, No.4: 1849-1893.
۱۱۲۵۸۰ The Potential of the Family Law Education Reform Project for Family Lawyers/Forrest S. Mosten.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 5-11.
۱۱۲۵۸۱ Family Law Education Reform Project: A Faculty Perspective/Gregory P. Lampe.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 12-14.
۱۱۲۵۸۲ Introducing Perspectives In Family Law and Social Science Research/Janet R. Johnston.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 15-21.
۱۱۲۵۸۳ Assessing and Communicating Social Science Information in Family and Child Judicial Settings: Standards for Judges and Allied Professionals/Robert F. Kelly, Sarah H. Ramsey.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 22-41.
۱۱۲۵۸۴ The Politics of Research: The Use, Abuse, and Misuse of Social Science Data – The Cases of Intimate Partner Violence/Richard J. Gelles.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 42-51.
۱۱۲۵۸۵ Social Science Research and Social Policy: Bridging the Gap/Kyle D. Pruett.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 52-57.
۱۱۲۵۸۶ Introduction to the Association of Family and Conciliation Courts’ model Standards of Practice for Child Custody Evaluation/David A. Martindale.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 58-60.
۱۱۲۵۸۷ Reporter’s Foreword to the Association of Family and Conciliation Courts’ model Standards of Practice for Child Custody Evaluation/David A. Martindale.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 61-69.
۱۱۲۵۸۸ Model Standards of Practice for Child Custody Evaluation/David A. Martindale … [et al.].- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 70-91.
۱۱۲۵۸۹ The Impact of Continuing Education Training on Law Guardian Knowledge, Efficacy, and Practice Behaviors/Wendi Cross, Catherine Cerulli.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 92-102.
۱۱۲۵۹۰ On Being a Child Custody Evaluator: Professional and Personal Challenges, Risks, and Rewards/Daniel B. Pickar.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 103-115.
۱۱۲۵۹۱ Gamete Donors and Mistaken Identities: The Importance of Genetic Awareness and Proposals Favoring Donor Identity Disclosure for Children Born From Gamete Donations in the United States/Jennifer A. Baines.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 116-132.
۱۱۲۵۹۲ Making a Mountain Out of a Molehill: A Law and Economics Defense of Same-Sex Foster Care Adoptions/Richard R. Bradley.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.1: 133-148.
۱۱۲۵۹۳ A Critical Examination of the Suitability And Limitations of Psychological Tests in Family Court/Steven K. Erickson, Scott O. Lilienfeld, Michael J. Vitacco.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.2: 157-174.
۱۱۲۵۹۴ Picking Cherries With Blinders on: A Comment on Erickson Et al. (2007) Regarding the Use of Tests in Family Court/Robert E. Erard.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.2: 175-184.
۱۱۲۵۹۵ Failing the Burden of Proof: The Science and Ethics of Projective Tests in Custody Evaluations/Steven K. Erickson, Scott O. Lilienfeld, Michael J. Vitacco.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.2: 185-192.
۱۱۲۵۹۶ Rock-Paper-Scissors: Playing the Odds With the Law of Child Relocation/W. Dennis Duggan.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.2: 193-213.
۱۱۲۵۹۷ Child Relocation: An Intractable International Family Law Problem/Justice Tim Carmody.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.2: 214-246.
۱۱۲۵۹۸ Assessing the Parent-Child Relationship in Parenting Capacity Evaluations: Clinical Applications of Attachment Research/Fred Schmidt … [et al.].- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.2: 247-259.
۱۱۲۵۹۹ Participants’ Evaluations of Aspects of the Legal Child Custody Process and Preferences for Court Services/Randall W. Leite, Kathleen Clark.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.2: 260-273.
۱۱۲۶۰۰ Initial Development of a Psychological Model for Judicial Decision Making in Continuing Restraining Orders/Mary Ballou … [et al.].- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.2: 274-286.
۱۱۲۶۰۱ I Want My Mommies: The Cry for Mini-Domas to Recognize the Best Interests of the Children of Same-Sex Couples/Oren Goldhaber.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.2: 287-301.
۱۱۲۶۰۲ Alternative Dispute Resolution for Hague Convention Child Custody Disputes/Radoslaw Pawlowski.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.2: 302-321.
۱۱۲۶۰۳ Improving the Enforcement of Restraining Orders After Castle Rock V. Gonzales/Mandeep Talwar.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.2: 322-334.
۱۱۲۶۰۴ The American Bar Association Addresses the National Problem of Youth At Risk/Karen J. Mathis.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 354-360.
۱۱۲۶۰۵ Seizing the Opportunity to Make Good on Our Promises to At-Risk Youth/Judith S. Kaye.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 361-365.
۱۱۲۶۰۶ Recommendations From the ABA Youth at Risk Initiative Planning Conference.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 366-380.
۱۱۲۶۰۷ Scenario: Abused and Neglected Adolescents – All-Too-Typical Cases of Youth At Risk.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 381-383.
۱۱۲۶۰۸ Rethinking Juvenile Status Offense Laws: Considerations for Congressional Review of the Juvenile Justice and Delinquency Prevention Act/Claire Shubik, Jessica Kendall.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 384-398.
۱۱۲۶۰۹ Protecting Youth Placed in Unlicensed, Unregulated Residential Treatment Facilities/Lenore Behar … [et al.].- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 399-413.
۱۱۲۶۱۰ American Bar Association Policy Requiring Licensure, Regulation, and Monitoring of Privately Operated Residential Treatment Facilities for At-Risk Children and Youth.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 414-420.
۱۱۲۶۱۱ The Truancy Intervention Program of the Ramsey County Attorney’s Office: A Collaborative Approach to School Success/Kathryn Santelmann Richtman.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 421-437.
۱۱۲۶۱۲ Legal Professionals as Teachers of Foster Youth: Changing Expectations and Demanding the Best/H. J. David Ambroz.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 438-443.
۱۱۲۶۱۳ Helping Clients Transition to Independent Living/Scott Hollander … [et al.].- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 444-454.
۱۱۲۶۱۴ The Causes of Girls’ Delinquency and Their Program Implications/Margaret A. Zahn.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 456-465.
۱۱۲۶۱۵ Ensuring Authentic Youth Participation in Delinquency Cases: Creating a Paradigm for Specialized Juvenile Defense Practice/Patricia Puritz, Katayoon Majd.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 466-484.
۱۱۲۶۱۶ Making The Connection: Legal Advocacy and Mental Health Services/Barbara Kahn … [et al.].- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 486-500.
۱۱۲۶۱۷ American bar Association Policy Resolution on Enhancing Access to Services for At-Risk Youth.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 501-505.
۱۱۲۶۱۸ The Foster Care Ombudsman: Applying an International Concept to Help Prevent Institutional Abuse of America’s Foster Youth/Abbey M. Marzick.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 506-523.
۱۱۲۶۱۹ Lessening the Sting of Asfa: The Rehabilitation-Relapse Dilemma Brought About by Drug Addiction and Termination of Parental Rights/MJ Hannett.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.3: 524-537.
۱۱۲۶۲۰ A Case For Reform of the Child Welfare System/Miriam Aroni Krinsky.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.4: 541-547.
۱۱۲۶۲۱ Invisible Parties: Listening to Children/Peter Boshier, Damien Steel-Baker.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.4: 548-559.
۱۱۲۶۲۲ Mediative Evaluations: The Pros and Perils of Blending Roles/Allan E. Barsky.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.4: 560-572.
۱۱۲۶۲۳ Father Involvement and Long-Term Young Adult Outcomes: The Differential Contributions of Divorce and Gender/Gordon E. Finley, Seth J. Schwartz.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.4: 573-587.
۱۱۲۶۲۴ Conceptualizing Visitation Resistance and Refusal in the Context of Parental Conflict, Separation, and Divorce/Benjamin D. Garber.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.4: 588-599.
۱۱۲۶۲۵ Punching the Parenting Time Clock: The Approximation Rule, Social Science, and the Baseball Bat Kids/Richard A. Warshak.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.4: 600-619.
۱۱۲۶۲۶ To Regulate or not to Regulate: The Need for Compliance With International Norms by Guatemala and Cooperation by the United States in Order to Maintain Intercountry Adoptions/Laura Beth Daly.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.4: 620-637.
۱۱۲۶۲۷ Upholding Students’ Due Process Rights: Why Students Are in Need of Better Representation at, and Alternatives to, School Suspension Hearings/Simone Marie Freeman.- Family Court Review. 2007; Vol.45, No.4: 638-656.
۱۱۲۶۲۸ Choose to Hug, Not Hit/Alastair Nicholson.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 11-36.
۱۱۲۶۲۹ The Elusive Pursuit of Solomon: Faltering Steps Toward the Rights of the Child/Lawrence Moloney.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 39-52.
۱۱۲۶۳۰ Children, the UNCRC, and Family Law in England and Wales/Adrian L. James.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 53-64.
۱۱۲۶۳۱ Children’s Rights in European Legal Proceedings: Why Are Family Practices So Different From Legal Theories?/Branka Resetar, Robert E. Emery.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 65-77.
۱۱۲۶۳۲ Finding the Balance: Ethical Challenges and Best Practices for Lawyers Representing Parents When the Interests of Children Are at Stake/William J. Howe, Hugh McIsaac.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 78-90.
۱۱۲۶۳۳ Children’s And Parents’ Perceptions on Children’s Participation in Decision Making After Parental Separation and Divorce/Judy Cashmore, Patrick Parkinson.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 91-104.
۱۱۲۶۳۴ Child-Focused and Child-Inclusive Divorce Mediation: Comparative Outcomes From a Prospective Study of Postseparation Adjustment/Jennifer E. McIntosh … [et al.].- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 105-124.
۱۱۲۶۳۵ Evidence of a Different Nature: The Child- Responsive and Less Adversarial Initiatives of the Family Court of Australia/Jennifer E. McIntosh, Diana Bryant, Kristen Murray.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 125-136.
۱۱۲۶۳۶ Relocation, Research, and Forensic Evaluation, Part I: Effects of Residential Mobility on Children of Divorce/William G. Austin.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 137-150.
۱۱۲۶۳۷ Key Linkages Between Child Welfare and Substance Abuse Treatment: Social Functioning Improvements and Client Satisfaction in a Family Drug Treatment Court/Valerie Bryan, Jennifer Havens.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 151-162.
۱۱۲۶۳۸ Listen to Me! Empowering Youth and Courts Through Increased Youth Participation in Dependency Hearings/Jaclyn Jean Jenkins.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 163-179.
۱۱۲۶۳۹ Protecting Our Children From Sex Offenders: Have We Gone Too Far?/Steven J. Costigliacci.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 180-197.
۱۱۲۶۴۰ Twenty-First Century Pink or Blue: How Sex Selection Technology Facilitates Gendercide and What We Can Do About It/Monica Sharma.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.1: 198-215.
۱۱۲۶۴۱ Summit on Unified Family Courts: Serving Children and Families Efficiently, Effectively, and Responsibly/Karen J. Mathis.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 227-229.
۱۱۲۶۴۲ Reevaluating Where We Stand: A Comprehensive Survey of America’s Family Justice Systems/Barbara A. Babb.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 230-257.
۱۱۲۶۴۳ Romancing the Court/Jane M. Spinak.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 258-274.
۱۱۲۶۴۴ Journey From Success to Significance/David W. Young.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 275-278.
۱۱۲۶۴۵ A Practitioner’s Perspective on Unified Family Courts: Case Studies/Randall M. Kessler.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 279-281.
۱۱۲۶۴۶ Effects of Father and Mother Parenting on Children’s Mental Health in High- and Low-Conflict Divorces/Irwin Sandler … [et al.].- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 282-296.
۱۱۲۶۴۷ Families, Courts, and the End of Life: Schiavo and Its Implications for the Family Justice System/Judith D. Moran.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 297-330.
۱۱۲۶۴۸ Family Court Improvement and the Art of Grantsmanship: A Judge’s Perspective/Judith L. Kreeger.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 331-339.
۱۱۲۶۴۹ Confidentiality, Due Process, and Judicial Disqualification in the Unified Family Court: Report to the Honorable Stephanie Domitrovich/John M. Greacen.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 340-346.
۱۱۲۶۵۰ Relocation, Research, and Forensic Evaluation: Part II: Research in Support of the Relocation Risk Assessment Model/William G. Austin.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 347-365.
۱۱۲۶۵۱ Trade-Offs in Formulating a Consistent National Policy on Adoption/Mary Eschelbach Hansen, Daniel Pollack.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 366-374.
۱۱۲۶۵۲ A Nationwide Survey of Mandatory Parent Education/Susan L. Pollet, Melissa Lombreglia.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 375-394.
۱۱۲۶۵۳ The Calm After the Storm: Using Mediation to Resolve Parenting Disputes in the Wake of Natural Disasters/Melissa Lombreglia.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 395-408.
۱۱۲۶۵۴ Sex Education Left at the Threshold of the School Door: Stricter Requirements for Parental Opt-Out Provisions/Keith Brough.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.2: 409-424.
۱۱۲۶۵۵ Beyond Politics and Positions: A Call for Collaboration Between Family Court and Domestic Violence Professionals/Peter Salem, Billie Lee Dunford-Jackson.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.3: 437-453.
۱۱۲۶۵۶ Report From the Wingspread Conference on Domestic Violence and Family Courts/Nancy Ver Steegh, Clare Dalton.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.3: 454-475.
۱۱۲۶۵۷ Differentiation Among Types of Intimate Partner Violence: Research Update and Implications for Interventions/Joan B. Kelly, Michael P. Johnson.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.3: 476-499.
۱۱۲۶۵۸ Custody Disputes Involving Allegations of Domestic Violence: Toward a Differentiated Approach to Parenting Plans/Peter G. Jaffe … [et al.].- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.3: 500-522.
۱۱۲۶۵۹ Questions About Family Court Domestic Violence Screening and Assessment/Loretta Frederick.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.3: 523-530.
۱۱۲۶۶۰ Divorce and the Family Court: What Can Be Done About Domestic Violence?/Desmond Ellis.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.3: 531-536.
۱۱۲۶۶۱ It’s in Their Culture: Fairness and Cultural Considerations in Domestic Violence/Sujata Warrier.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.3: 537-542.
۱۱۲۶۶۲ What’s Good for the Gays Is Good for the Gander: Making Homeless Youth Housing Safer for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Youth/Ernst Hunter.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.3: 543-557.
۱۱۲۶۶۳ Family Care Commitment Discrimination: Bridging the Gap Between Work and Family/Lindsay Taylor.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.3: 558-570.
۱۱۲۶۶۴ IRC 71 May Impoverish Children, Endanger Ex-Wives, and Disrupt Federalism/Michael Waggoner.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.4: 574-585.
۱۱۲۶۶۵ A Comment on William J. Howe and Hugh Mcisaac’s Article Finding the Balance Published in the January 2008 Issue of Family Court Review/Leonard Edwards, Steve Baron, George Ferrick.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.4: 586-591.
۱۱۲۶۶۶ Social Work and Law: A Model Approach to Interdisciplinary Education, Practice, and Community-Based Advocacy/Joseph Kozakiewicz.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.4: 598-608.
۱۱۲۶۶۷ Conflict and Co-Parenting: The Constructs of Nonresident Fathers/Graeme B. Wilson.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.4: 609-621.
۱۱۲۶۶۸ Parenting Coordination (PC) Practice: A Survey of Experienced Professionals/Karl Kirkland, Matthew Sullivan.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.4: 622-636.
۱۱۲۶۶۹ Cervical Cancer Prevention: Mandating the HPV Vaccine as a Condition of School Attendance/Giuseppe Aguanno.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.4: 637-653.
۱۱۲۶۷۰ Advocating for Comprehensive Assessments in Domestic Violence Cases/Zandra D’Ambrosio.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.4: 654-669.
۱۱۲۶۷۱ The Reproductive and Parental Rights of Incarcerated Mothers/Jenni Vainik.- Family Court Review. 2008; Vol.46, No.4: 670-694.
۱۱۲۶۷۲ Reflections on the State of Consensus-Based Decision Making in Child Welfare/Bernie Mayer.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 10-20.
۱۱۲۶۷۳ What We Know Now: Findings From Dependency Mediation Research/Nancy Thoennes.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 21-37.
۱۱۲۶۷۴ A Guide to Effective Child Protection Mediation: Lessons From 25 Years of Practice/Marilou Giovannucci, Karen Largent.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 38-52.
۱۱۲۶۷۵ Family Group Conferencing and Child Protection Mediation: Essential Tools for Prioritizing Family Engagement in Child Welfare Cases/Kelly Browe Olson.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 53-68.
۱۱۲۶۷۶ Child Protection Mediation: A 25-Year Perspective/Leonard Edwards.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 69-80.
۱۱۲۶۷۷ Child Protection Mediation: The Cook County Illinois Experience – A Judge’s Perspective/Patricia M. Martin.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 81-85.
۱۱۲۶۷۸ Building a Child Protection Mediation Program in British Columbia/Jerry McHale, Irene Robertson, Andrea Clarke.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 86-97.
۱۱۲۶۷۹ Empowering Parents in Child Protection Mediation: Challenges and Opportunities/Gregory Firestone.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 98-115.
۱۱۲۶۸۰ Trends in Child Protection Mediation: Results of the Think Tank Survey and Interviews/Joan Kathol.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 116-128.
۱۱۲۶۸۱ Are We Really Looking Out for the Best Interests of the Child? Applying the New Zealand Model of Family Group Conferences to Cases of Child Neglect in the United States/Jesse Lubin.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 129-147.
۱۱۲۶۸۲ Supporting Family Strength: The Use of Transformative Mediation in a Pins Mediation Clinic/Robert A. Baruch Bush … [et al.].- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 148-166.
۱۱۲۶۸۳ Out-Of-Court Statements By Victims of Child Sexual Abuse to Multidisciplinary Teams: A Confrontation Clause Analysis/Jonathan Scher.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 167-189.
۱۱۲۶۸۴ Recent Studies on the HPV Vaccine Gardasil: Addendum to October 2008 Note/Giuseppe Aguanno.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.1: 190-191.
۱۱۲۶۸۵ The Best Seat in the House: The Court Assignment and Judicial Satisfaction/Deborah Chase, Peggy Fulton Hora.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.2: 209-238.
۱۱۲۶۸۶ Adolescent Drug Users: The Justice System Is Missing an Important Opportunity/Caroline S. Cooper.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.2: 239-252.
۱۱۲۶۸۷ When It Happens in a Family: Aiding Parents of Substance-Abusing Adolescents/Howard Davidson.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.2: 253-264.
۱۱۲۶۸۸ From Addiction to Abstinence: Maximizing the Chances of Success/Barry Stimmel.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.2: 265-273.
۱۱۲۶۸۹ The Road From Addiction Recoveryt Productivity: Ending Discrimination Against People With Alcohol and Drug Problems/Roberta Leis, David Rosenbloom.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.2: 274-285.
۱۱۲۶۹۰ Child Custody Evaluations: The Need for Systems-Level Outcome Assessments/Robert F. Kelly, Sarah H. Ramsey.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.2: 286-303.
۱۱۲۶۹۱ Mandated Custody Evaluations and the Limits of Judicial Power/Mary E. O’Connell.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.2: 304-320.
۱۱۲۶۹۲ Intimate Partner Violence in the Military: Securing Our Country, Starting with the Home/Simeon Stamm.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.2: 321-339.
۱۱۲۶۹۳ Sperm Donor or Thwarted Father? How Written Agreement Statutes Are Changing the Way Courts Resolve Legal Parentage Issues in Assisted Reproduction Cases/Elizabeth E. McDonald.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.2: 340-355.
۱۱۲۶۹۴ Dispute Resolution and the Postdivorce Family: Implications of a Paradigm Shift/Jana B. Singer.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 363-370.
۱۱۲۶۹۵ The Emergence of Triage in Family Court Services: The Beginning of the End for Mandatory Mediation?/Peter Salem.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 371-388.
۱۱۲۶۹۶ Legislating for Shared Parenting: Exploring Some Underlying Assumptions/Jennifer E. McIntosh.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 389-400.
۱۱۲۶۹۷ Analysis of Mediation Agreements of Families Reporting Specific Types of Intimate Partner Abuse/Connie J. A. Beck, Michele E. Walsh, Rose Weston.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 401-415.
۱۱۲۶۹۸ The New Beginnings Program for Divorcing and Separating Families: Moving From Efficacy to Effectiveness/Sharlene A. Wolchik … [et al.].- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 416-435.
۱۱۲۶۹۹ Family Court-University Partnership to Benefit Divorcing Families: The Experience of Maricopa County (Arizona) Family Court Department and Arizona State University’s Prevention Research Center/Liza Cohen Hita … [et al.].- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 436-450.
۱۱۲۷۰۰ Collaboration Between Judges and Social Science Researchers in Family Law/Connie J. A. Beck … [et al.].- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 451-467.
۱۱۲۷۰۱ Training and Transforming Students Through Interdisciplinary Education: The Intersection of Law and Psychology/Amy G. Applegate, Brian M. D’Onofrio, Amy Holtzworth-Munroe.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 468-484.
۱۱۲۷۰۲ Interdisciplinary Law and Psychology Training at Indiana University/Robin Ballard, Mary Nyman.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 485-492.
۱۱۲۷۰۳ Family Dispute Resolution: Charting a Course for the Future/Amy Holtzworth-Munroe, Amy G. Applegate, Brian D’Onofrio.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 493-505.
۱۱۲۷۰۴ Mothering, Fathering, and Divorce: The Influence of Divorce on Reports of and Desires for Maternal and Paternal Involvement/Seth J. Schwartz, Gordon E. Finley.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 506-522.
۱۱۲۷۰۵ A Nationwide Survey of Programs for Children of Divorcing and Separating Parents/Susan L. Pollet.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 523-543.
۱۱۲۷۰۶ Responding to the Call for Child Custody Evaluators to Justify the Reason for Their Professional Existence: Some Thoughts on Kelly and Ramsey (2009)/William G. Austin.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 544-551.
۱۱۲۷۰۷ From the Inside Out: Calling on States to Provide Medically Necessary Care to Transgender Youth in Foster Care/J. Lauren Turner.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 552-569.
۱۱۲۷۰۸ Employment Aid for Youth Aging Out of Foster Care: Extending One-Stop Career Centers to Include a Division For Foster Care Youth/Allison Henig.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 570-585.
۱۱۲۷۰۹ Going to Court as a Last Resort: Establishing a Duty For Attorneys in Divorce Proceedings to Discuss Alternative Dispute Resolution With Their Clients/Thomas D. Vu.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.3: 586-599.
۱۱۲۷۱۰ A Lawyer For Every Child: Client-Directed Representation in Dependency Cases/LaShanda Taylor.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.4: 605-633.
۱۱۲۷۱۱ Where Is the Justice? Parental Experiences of the Canadian Justice System in Cases of Child Sexual Abuse/Ramona Alaggia, Elizabeth Lambert, Cheryl Regehr.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.4: 634-649.
۱۱۲۷۱۲ Attention Deficit Hyperactivity Disorder and the Family Court/Robert Eme.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.4: 650-664.
۱۱۲۷۱۳ Get Over It: Perspectives on Divorce From Young Children/Rachel Ebling, Kyle D. Pruett, Marsha Kline Pruett.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.4: 665-681.
۱۱۲۷۱۴ Parenting Coordination and Court Relitigation: A Case Study/Wilma J. Henry, Linda Fieldstone, Kelly Bohac.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.4: 682-697.
۱۱۲۷۱۵ Who’s Your Daddy?: The Inherent Unfairness of the Marital Presumption For Children of Unmarried Parents/Rebecca Moulton.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.4: 698-714.
۱۱۲۷۱۶ Need to Be Heard: Increasing Child Participation in Protection Mediation Through the Implementation of Model Standards/Krystle Jordan.- Family Court Review. 2009; Vol.47, No.4: 715-736.
۱۱۲۷۱۷ Circuit Rift Sends Sound Waves: An Interpretation of the Copyright Act’s Scope of Protection for Digital Sampling of Sound Recordings/Elyssa E. Abuhoff.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.1: 405-439.
۱۱۲۷۱۸ ESSAY: Reconsidering Contractual Consent: Why We Shouldn’t Worry Too Much About Boilerplate and Other Puzzles/Nathan B. Oman.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.1: 215-249.
۱۱۲۷۱۹ How New York Drinks: If and How Third-Party Providers can Integrate with the Three-Tier System/Alexa Bordner.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.1: 251-287.
۱۱۲۷۲۰ Improving Access to Justice by Enforcing the Free Speech Clause/Michele Cotton.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.1: 111-156.
۱۱۲۷۲۱ Respectability & the Quest for Citizenship/Angela M. Banks.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.1: 1-54.
۱۱۲۷۲۲ Secrecy for the Sake of It: The Defend Trade Secrets Act/Lauren Rayner Davis.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.1: 359-404.
۱۱۲۷۲۳ Strictly Speaking: Courts Should Not Adopt Strict Scrutiny for Firearm Regulations/Andrew Kimball.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.1: 441-475.
۱۱۲۷۲۴ The Blurred Lines of Copyright Law: Setting a New Standard for Copyright Infringement in Music/Joseph M. Santiago.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.1: 289-321.
۱۱۲۷۲۵ The Duke Model: A Performance-Based Solution for Compensating College Athletes/David A. Grenardo.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.1: 157-214.
۱۱۲۷۲۶ Waiting on the (Music) World to Change: Licensing in the Digital Age of Music/Gabriella A. Conte.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.1: 323-358.
۱۱۲۷۲۷ Whither the Functional Parent? Revisiting Equitable Parenthood Doctrines in Light of Same- Sex Parents Increased Access to Obtaining Formal Legal Parent Status/Jessica Feinberg.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.1: 55-110.
۱۱۲۷۲۸ Accommodating Bias in the Sharing Economy/Norrinda Brown Hayat.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.2: 613-645.
۱۱۲۷۲۹ Every English Learner Succeeds: The Need for Uniform Entry and Exit Requirements/Ana A. Nunez Cardenas.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.2: 755-775.
۱۱۲۷۳۰ Fleeing the Rat s Nest: Title VII Jurisprudence After Ortiz v. Werner Enterprises, Inc./Zachary J. Strongin.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.2: 725-753.
۱۱۲۷۳۱ Interminable Parade Rest: The Impossibility of Establishing Service Connection in Veterans Disability Compensation Claims When Records Are Lost or Destroyed/Jessica Lynn Wherry.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.2: 477-515.
۱۱۲۷۳۲ Opacity, Fragility, & Power: Lessons from the Law Enforcement Response to the Financial Crisis/Gregory M. Gilchrist.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.2: 647-673.
۱۱۲۷۳۳ Pickering, Garcetti, & Academic Freedom/Mark Strasser.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.2: 579-612.
۱۱۲۷۳۴ Regulating the Too Big to Jail Financial Institutions/Jerry W. Markham.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.2: 517-577.
۱۱۲۷۳۵ Section 230’s Liability Shield in the Age of Online Terrorist/Jaime M. Freilich.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.2: 675-699.
۱۱۲۷۳۶ The Deeming Rule: The FDA’s Destruction of the Vaping Industry/Lauren H. Greenberg.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.2: 777-806.
۱۱۲۷۳۷ When the Fourth Estate s Well Runs Dry/Megan L. Shaw.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.2: 701-724.
۱۱۲۷۳۸ ESSAY: Corporate Triplespeak: Responses by Investor-Owned Utilities to the EPA s Proposed Clean Power Plan/Alan R. Palmiter.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.3: 983-1027.
۱۱۲۷۳۹ Malice Maintenance Is Runnin Wild: A Demand for Disclosure of Third-Party Litigation Funding/Anusheh Khoshsima.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.3: 1029-1057.
۱۱۲۷۴۰ Narrowing the LeGrand Test in New York State: A Necessary Limit on Judicial Discretion/Katherine I. Higginbotham.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.3: 1059-1088.
۱۱۲۷۴۱ Particular Social Groups: Vague Definitions and an Indeterminate Future for Asylum Seekers/Christopher C. Malwitz.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.3: 1149-1173.
۱۱۲۷۴۲ Patent Transfer and the Bundle of Rights/Andrew C. Michaels.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.3: 933-981.
۱۱۲۷۴۳ Rules Are Meant to Be Amended: How Regulation Crowdfunding’s Final Rules Impact the Lives of Startups and Small Businesses/Dylan J. Hans.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.3: 1089-1113.
۱۱۲۷۴۴ Search Query: Can America Accept a Right to Be Forgotten as a Publicity Right/James J. Lavelle.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.3: 1115-1147.
۱۱۲۷۴۵ The Chilling Effect: The Politics of Charging Rape Complainants with False Reporting/Lisa Avalos.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.3: 807-873.
۱۱۲۷۴۶ The New Welfare Rights/Susannah Camic Tahk.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.3: 875-931.
۱۱۲۷۴۷ A Nation of Informants: Reining In Post-9/11 Coercion of Intelligence Informants/Diala Shamas.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.4: 1175-1226.
۱۱۲۷۴۸ Demanding Due Process: Time to Amend 8 U.S.C.  ۱۲۲۶(c) and Limit Indefinite Detention of Criminal Immigrants/Allison M. Cunneen.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.4: 1497-1518.
۱۱۲۷۴۹ ESSAY: Insiders, Outsiders, & Fair Access: Identifying Culpable Insider Trading/Jonathan D. Glater.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.4: 1393-1440.
۱۱۲۷۵۰ From Guns that Do Not Shoot to Foreign Staplers: Has the Supreme Court s Materiality Standard Under Escobar Provided Clarity for the Health Care Industry/Deborah R. Farringer.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.4: 1227-1277.
۱۱۲۷۵۱ No Security Through Obscurity: Changing Circumvention Law to Protect our Democracy Against Cyberattacks/Andrew Moshirnia.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.4: 1279-1344.
۱۱۲۷۵۲ Taking Away the Tightrope: Fixing the National Flood Insurance Program Circus via Eminent Domain/Alexander S. Mendelson.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.4: 1519-1543.
۱۱۲۷۵۳ Temporary Restraining Orders to Enforce Intellectual Property Rights at Trade Shows: An Empirical Study/Marketa Trimble.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.4: 1345-1392.
۱۱۲۷۵۴ The Context of Violence: The Lautenberg Amendment & Interpretive Issues in the Gun Control Act/Rachel B. Polan.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.4: 1441-1467.
۱۱۲۷۵۵ The End of the Home Affordable Modification Program and the Start of a New Problem/Christopher K. Whelan.- Brooklyn Law Review. 2017-2018; Vol.83, No.4: 1469-1496.
۱۱۲۷۵۶ A Fixed Game: The Frustrations of Ticket Scalping and the Realities of Its Solutions/Dylan C. Porcello.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.1: 259-296.
۱۱۲۷۵۷ A New Voting Rights Act for a New Century: How Liberalizing the Voting Rights Act s Bailout Provisions Can Help Pass the Voting Rights Advancement Act of 2017/Mario Q. Fitzgerald.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.1: 225-257.
۱۱۲۷۵۸ ESSAY: Injustice in Black and White: Eliminating Prosecutors Peremptory Strikes in Interracial Death Penalty Cases/Daniel Hatoum.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.1: 165-187.
۱۱۲۷۵۹ Google, Charlottesville, and the Need to Protect Private Employees Political Speech/Chloe M. Gordils.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.1: 189-222.
۱۱۲۷۶۰ Prisoner-to-Public Communication/Demetria D. Frank.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.1: 115-164.
۱۱۲۷۶۱ Telemarketing, Technology, and the Regulation of Private Speech: First Amendment Lessons from the FCC’s TCPA Rules/Justin (Gus) Hurwitz.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.1: 1-71.
۱۱۲۷۶۲ The (not-so) Brave New World of International Criminal Enforcement: The Intricacies of Multi- Jurisdictional White-Collar Investigations/Emily T. Carlson.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.1: 299-323.
۱۱۲۷۶۳ The Equal Protection Doctrine in the Age of Trump: The Example of Unaccompanied Immigrant Children/Rebecca A. Delfino.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.1: 73-113.
۱۱۲۷۶۴ A Safe Harbor in the Opioid Crisis: How The Federal Government Should Allow States to Legislate for Safe Injection Facilities in Light of the Opioid Public Health Emergency/Amber A. Leary.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.2: 635-669.
۱۱۲۷۶۵ A Wall of Hate: Eminent Domain and Interest- Convergence/Philip Lee.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.2: 421-474.
۱۱۲۷۶۶ Direct-to-Consumer Calls to Action: Lowering the Volume of Claims and Disclosures in Prescription Drug Broadcast Advertisements/Andrew Andrzejewski.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.2: 571-604.
۱۱۲۷۶۷ Law in the Time of Zika: Disability Rights and Reproductive Justice Collide/Seema Mohapatra.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.2: 325-366.
۱۱۲۷۶۸ Lost to the Ages: International Patrimony and the Problem Faced by Foreign States in Establishing Ownership of Looted Antiquities/William R. Ognibene.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.2: 605-633.
۱۱۲۷۶۹ Pay For (Privacy) Performance: Holding Social Network Executives Accountable for Breaches in Data Privacy Protection/Lital Helman.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.2: 523-569.
۱۱۲۷۷۰ The (Im)Partial Jury: A Trial Consultant’s Role in the Venire Process/Stephanie M. Coughlan.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.2: 671-702.
۱۱۲۷۷۱ The Costs of Having (Too) Many Choices: Reshaping the Doctrine of Informed Consent Maytal Gilboa/Omer Y. Pelled.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.2: 367-419.
۱۱۲۷۷۲ The Problem of the Terror Non-State: Rescuing International Law from ISIS and Boko Haram/Darin E.W. Johnson.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.2: 475-522.
۱۱۲۷۷۳ There’s Voices in the Night Trying to Be Heard: The Potential Impact of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities on Domestic Mental Disability Law Michael L. Perlin/Naomi M. Weinstein.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.3: 873-907.
۱۱۲۷۷۴ Better Left Forgotten: An Argument Against Treating Some Social Media and Digital Assets as Inheritance in an Era of Platform Power/Shelly Kreiczer-Levy, Ronit Donyets-Kedar.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.3: 703-744.
۱۱۲۷۷۵ Dismantling Mid-Century Urban Renewal: A Community-Based Approach for the Future of New York City/Alia Soomro.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.3: 955-997.
۱۱۲۷۷۶ From Family, They Flee: Asylum for Victims of Forced Marriage/Amanda R. Fell.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.3: 1027-1058.
۱۱۲۷۷۷ Got Mylk: The Disruptive Possibilities of Plant Milk/Iselin Gambert.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.3: 801-871.
۱۱۲۷۷۸ Is the Sky the Limit: Patent Implications of Discoveries Made in Outer Space/Max Stul Oppenheimer.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.3: 909-954.
۱۱۲۷۷۹ Lactose’s Intolerance: The Role of Manufacturers Rights and Commercial Free Speech in Big Dairy’s Fight to Restrict Use of the Term Milk/Kathleen Justis.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.3: 999-1025.
۱۱۲۷۸۰ Mandatory Reassignment As a Reasonable Accommodation Under the Americans With Disabilities Act Turns  Nondiscrimination into Discrimination/Christina M. Loguidice.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.3: 1059-1084.
۱۱۲۷۸۱ Religious Courts in Secular Jurisdictions: How Jewish and Islamic Courts Adapt to Societal and Legal Norms/Rabea Benhalim.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.3: 745-800.
۱۱۲۷۸۲ Assuring Financial Stability for Survivors of Domestic Violence: A Judicial Remedy for Coerced Debt in New York’s Family Courts/Megan E. Adams.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.4: 1387-1420.
۱۱۲۷۸۳ Chilling Social Media: Warrantless Border Searches of Social Media Accounts Infringe Upon the Freedom of Association and the Freedom to be Anonymous Under the First Amendment/Atanu Das.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.4: 1288-1320.
۱۱۲۷۸۴ Give Me Liberty or Give Me . . . Alternatives: Ending Cash Bail and Its Impact on Pretrial Incarceration/Muhammad B. Sardar.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.4: 1421-1458.
۱۱۲۷۸۵ Grading Patent Remedies: Dependent Claims and Relative Infringement/Daniel Harris Brean.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.4: 1188-1226.
۱۱۲۷۸۶ Immigration Detainers, Local Discretion, and State Law’s Historical Constraints/Kate Evans.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.4: 1085-1140.
۱۱۲۷۸۷ Introducing Disruptive Technology to Criminal Sanctions: Punishment by Computer Monitoring to Enhance Sentencing Fairness and Efficiency/Mirko Bagaric, Dan Hunter.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.4: 1227-1286.
۱۱۲۷۸۸ Persecution Restitution: Removing the Jurisdictional Roadblocks to Torture Victim Protection Act Claims/Michael J. Stephan.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.4: 1355-1385.
۱۱۲۷۸۹ The King of the CASL: Canada s Anti-Spam Law Invades the United States/Arthur Shaykevich.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.4: 1322-1353.
۱۱۲۷۹۰ Things Fall Apart (Next Door): Discriminatory Maintenance and Decreased Home Values as the Next Fair Housing Battleground/Michelle Y. Ewert.- Brooklyn Law Review. 2018-2019; Vol.84, No.4: 1142-1185.
۱۱۲۷۹۱ LosingTheThread: Recognizing Assembly Rights in the New Public Forum/Liz Grefrath.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.1: 217-256.
۱۱۲۷۹۲ Hey Alexa, Do Consumers Really Want More Data Privacy: An Analysis of the Negative Effects of the General Data Protection Regulation/Katherine M. Wilcox.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.1: 257-285.
۱۱۲۷۹۳ ۲۳andEveryone: Privacy Concerns with Law Enforcement’s Use of Genealogy Databases to Implicate Relatives in Criminal Investigations/Shanni Davidowitz.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.1: 185-215.
۱۱۲۷۹۴ Brandenburg and Terrorism in the Digital Age/David S. Han.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.1: 85-109.
۱۱۲۷۹۵ In Defense of Brandenburg: The ACLU and Incitement Doctrine in 1919, 1969, and 2019/Emerson J. Sykes.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.1: 15-36.
۱۱۲۷۹۶ Incitement Lite for the Nonpublic Forum/Leslie Gielow Jacobs.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.1: 149-184.
۱۱۲۷۹۷ Symposium Introduction/William D. Araiza, Joel M. Gora.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.1: 1-5.
۱۱۲۷۹۸ The First Amendment and the Imminence of Harm/Floyd Abrams.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.1: 7-14.
۱۱۲۷۹۹ Where Are You, Congress: Silence Rings in Congress as Juvenile Offenders Remain in Prison for Life/Megan R. Pollastro.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.1: 287-318.
۱۱۲۸۰۰ Words We Fear: Burning Tweets & the Politics of Incitement/Rachel E. VanLandingham.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.1: 37-83.
۱۱۲۸۰۱ Asymmetries in Immigration Protection/Sabrineh Ardalan.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.2: 319-354.
۱۱۲۸۰۲ Bargaining Over Biometrics: How Player Unions Should Protect Athletes in the Age of Wearable Technology/Skyler R. Berman.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.2: 543-570.
۱۱۲۸۰۳ Fraying the Knot: Marital Property, Probate, and Practical Problems with Tribal Marriage Bans/Suzianne D. Painter-Thorne.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.2: 471-511.
۱۱۲۸۰۴ Lying and Cheating, or Self-Help and Civil Disobedience/Aditi Bagchi.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.2: 355-392.
۱۱۲۸۰۵ Out of Options: The Obstructions Hindering Victims of Non-State Actor Violence Under Current Asylum Law/Kenneth D. Law Jr..- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.2: 513-542.
۱۱۲۸۰۶ Pharmaceutical Philanthropy or Resisting Regulations: Why Pharmaceutical Donations Do Not Violate the Anti-Kickback Statute/Tino Illiparambil.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.2: 571-602.
۱۱۲۸۰۷ The Common Law of Cyber Trespass/Michael J. OConnor.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.2: 421-470.
۱۱۲۸۰۸ The Impossibility Doctrine in Commercial Contracts: An Empirical Analysis/Uri Benoliel.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.2: 393-420.
۱۱۲۸۰۹ When Women’s Silence Is Reasonable: Reforming the Faragher/ Ellerth Defense in the #MeToo Era/Elizabeth C. Potter.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.2: 603-629.
۱۱۲۸۱۰ To Infifinity and Beyond: A Limitless Approach to Telemedicine Beyond State Borders/Kate Nelson.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 1017-1054.
۱۱۲۸۱۱ Debugging IRS Notice 2014-21: Creating a Viable Cryptocurrency Taxation Plan/Alex Ankier.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 883-912.
۱۱۲۸۱۲ How Single-Candidate Super PACs Changed the Game and How to Change it Back: Adopting a Presumption of Coordination and Fixing the FEC’s Gridlock/Sarah E. Adams.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 851-881.
۱۱۲۸۱۳ Inequality in the Sharing Economy/Gregory M. Stein.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 787-849.
۱۱۲۸۱۴ Limited Scope Lottery: Playing the Odds on Your Ability to Withdraw/Lianne S. Pinchuk.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 699-726.
۱۱۲۸۱۵ Patents, Information, and Innovation/Brenda M. Simon.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 729-785.
۱۱۲۸۱۶ Prosecuting Misconduct: New York’s Creation of a Watchdog Commission/Danielle Robinson.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 1055-1081.
۱۱۲۸۱۷ Protecting the Social Utility of Appraisal Arbitrage: A Case for Amending Delaware Law to Strengthen the Appraisal Remedy after Dell/Thomas J. Meriam.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 973-1015.
۱۱۲۸۱۸ THE ABRAHAM L. POMERANTZ LECTURE: Investor Protection in the Digital Age/Kara M. Stein.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 631-646.
۱۱۲۸۱۹ The People’s Business: The Case for Amending New York Civil Rights Law Section 50-a/Jeffrey T. Hazelton.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 913-941.
۱۱۲۸۲۰ Virtual Pretrial Jurisdiction for Virtual Contacts/Max D. Lovrin.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 943-971.
۱۱۲۸۲۱ Wills Speak/Katheleen Guzman.- Brooklyn Law Review. 2019-2020; Vol.85, No.3: 647-698.
۱۱۲۸۲۲ Going Gunless/Dru Stevenson.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.1: 179-229.
۱۱۲۸۲۳ It’s 1919 Somewhere: What Tennessee Wine & Spirits Retailers Association v. Thomas Means for the National Hangover of the Twenty-First Amendment/Evan W. Saunders.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.1: 261-289.
۱۱۲۸۲۴ Lending Innovations/Xuan-Thao Nguyen.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.1: 135-177.
۱۱۲۸۲۵ Libertad for All? Why the Helms-Burton Act Is an Empty Promiseof Freedom for the Cuban People./Cristina L. Lang.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.1: 251-259.
۱۱۲۸۲۶ Not All Violence in Relationships Is Domestic Violence/Tamara Kuennen.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.1: 45-80.
۱۱۲۸۲۷ The Regulatory Production of Vaccine Hesitancy/Eugene McCarthy.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.1: 81-134.
۱۱۲۸۲۸ The Use of Force to Prevent Recurrence of Conflflict: Where Are the Limits of Self-Defense/Laurie R. Blank.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.1: 1-41.
۱۱۲۸۲۹ A Half-Built House: The Substantial Similarity Analysis Split in Architectural Copyright Infringement Cases/Madison V. Smiley.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 733-761.
۱۱۲۸۳۰ Adding Context and Constraint to Corpus Linguistics/Jeffrey W. Stempel.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 389-434.
۱۱۲۸۳۱ An Uneven Playing Field: Remedying the Professional Sports Wage Gap by Revising the Equal Pay Act/Melissa C. Felcher.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 627-659.
۱۱۲۸۳۲ Big Data and Accuracy in Statutory Interpretation/Brian G. Slocum.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 357-388.
۱۱۲۸۳۳ Corpus Linguistics and the Law: Extending the Field from a Statistical Perspective/Stefan Th. Gries.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 321-356.
۱۱۲۸۳۴ Freedom Without Opportunity: Using Medicare Policy and CMS Mechanisms to Anticipate the Platform Economy’s Pitfalls and Ensure Healthcare Platform Workers Are Fairly Paid/Kim A. Aquino.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 661-699.
۱۱۲۸۳۵ Hypothesis Testing Ordinary Meaning Daniel Keller/Jesse Egbert.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 489-532.
۱۱۲۸۳۶ Mechanical Turk Jurisprudence/Shlomo Klapper.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 291-319.
۱۱۲۸۳۷ Natural Language and Legal Interpretation/Stephen C. Mouritsen.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 533-560.
۱۱۲۸۳۸ Shifting Antitrust Laws and Regulations in the Wake of Hospital Mergers: Taking the Focus Off of Elective Markets and Centering Health Care/Maya Inka Ureno-Dembar.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 763-790.
۱۱۲۸۳۹ The Debate Over Disclosure in Third-Party Litigation Finance: Balancing the Need for Transparency with Effifficiency/Alec J. Manfre.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 561-591.
۱۱۲۸۴۰ The Fight Over Frankenmeat: the FDA as the Proper Agency to Regulate Cell-Based Clean Meat/Zoe A. Bernstein.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 593-626.
۱۱۲۸۴۱ The Rise of ADA Title: How Congress and the Department of Justice Can Solve Predatory Litigation/Sarah E. Zehentner.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 701-732.
۱۱۲۸۴۲ Two Types of Empirical Textualism/Kevin Tobia, John Mikhail.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 461-487.
۱۱۲۸۴۳ What Counts as Data/Anya Bernstein.- Brooklyn Law Review. 2021; Vol.86, No.2: 435-459.
۱۱۲۸۴۴ Children Resisting Postseparation Contact With a Parent: Concepts, Controversies, and Conundrums/Barbara Jo Fidler, Nicholas Bala.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 10-47.
۱۱۲۸۴۵ Family Bridges: Using Insights From Social Science to Reconnect Parents and Alienated Children/Richard A. Warshak.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 48-80.
۱۱۲۸۴۶ Commentary on Family Bridges: Using Insights From Social Science to Reconnect Parents and Alienated Children (Warshak, 2010)/Joan B. Kelly.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 81-90.
۱۱۲۸۴۷ Helping Alienated Children With Family Bridges: Practice, Research, and the Pursuit of Humbition/Richard A. Warshak, Mark R. Otis.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 91-97.
۱۱۲۸۴۸ When a Child Rejects a Parent: Tailoring the Intervention to Fit the Problem/Steven Friedlander, Marjorie Gans Walters.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 98-111.
۱۱۲۸۴۹ Outcomes of Family Counseling Interventions With Children Who Resist Visitation: An Addendum to Friedlander and Walters (2010)/Janet R. Johnston, Judith Roth Goldman.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 112-115.
۱۱۲۸۵۰ Overcoming Barriers Family Camp: A Program For High-Conflict Divorced Families Where a Child Is Resisting Contact With a Parent/Matthew J. Sullivan, Peggie A. Ward, Robin M. Deutsch.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 116-135.
۱۱۲۸۵۱ Early Identification and Prevention of Parent-Child Alienation: A Framework For Balancing Risks and Benefits of Intervention/Peter G. Jaffe, Dan Ashbourne, Alfred A. Mamo.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 136-152.
۱۱۲۸۵۲ Alienating Audiences From Innovation: The Perils of Polemics, Ideology, and Innuendo/Richard A. Warshak.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 153-163.
۱۱۲۸۵۳ Parental Alienation: Canadian Court Cases 1989-2008/Nicholas Bala, Suzanne Hunt, Carolyn McCarney.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 164-179.
۱۱۲۸۵۴ One Case-One Specialized Judge: Why Courts Have an Obligation to Manage Alienation and Other High-Conflict Cases/Donna J. Martinson.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 180-189.
۱۱۲۸۵۵ A Response to Peter Salem’s Article the Emergence of Triage in Family Court Services: Beginning of the End For Mandatory Mediation/Hugh McIsaac.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 190-194.
۱۱۲۸۵۶ A Reponse to Salem: Common Sense/Steve Baron.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 195-200.
۱۱۲۸۵۷ A Distinction Without Much of a Difference: Response to Steve Baron and Hugh Mcisaac/Peter Salem.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 201-205.
۱۱۲۸۵۸ Fine Tuning the Branding of Parenting Coordination: … You May Get What You Need/Elayne E. Greenberg.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 206-211.
۱۱۲۸۵۹ A Call to Congress to Give Back the Future: End the War On Drugs and Encourage States to Reconstruct the Juvenile Justice System/Christina M. Gaudio.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 212-227.
۱۱۲۸۶۰ Life After Death: The Need to Address the Legal Status of Posthumously Conceived Children/Jenna M. F. Suppon.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.1: 228-245.
۱۱۲۸۶۱ Hear My Voice – Perspectives of Current and Former Foster Youth/Theo Liebmann, Emily Madden.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.2: 255-261.
۱۱۲۸۶۲ Juvenile Court For Young Adults? How Ongoing Court Involvement Can Enhance Foster Youths’ Chances For Success/Emily Buss.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.2: 262-276.
۱۱۲۸۶۳ Why a Lawyer? – The Importance of Client-Directed Legal Representation for Youth/Andrea Khoury.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.2: 277-283.
۱۱۲۸۶۴ Involving Youth in the Dependency Court Process: The Washington State Experience/Bobbe J. Bridge.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.2: 284-293.
۱۱۲۸۶۵ Youth Aging Out of Foster Care – International Perspectives/Peter Boshier, Jennifer Wademan.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.2: 294-304.
۱۱۲۸۶۶ Challenges Facing Crossover Youth: An Examination of Juvenile-Justice Decision Making and Recidivism/Denise C. Herz, Joseph P. Ryan, Shay Bilchik.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.2: 305-321.
۱۱۲۸۶۷ Disrupting the Pathway From Foster Care to the Justice System – A Former Prosecutor’s Perspectives on Reform/Miriam Aroni Krinsky.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.2: 322-337.
۱۱۲۸۶۸ Aging Out: Don’t Miss Out – A Model of Community Legal Education/Randi Mandelbaum.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.2: 338-361.
۱۱۲۸۶۹ A Second Chance For Children and Families: A Model Statute to Reinstate Parental Rights After Termination/Randi J. O’Donnell.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.2: 362-379.
۱۱۲۸۷۰ When Jail Fails: Amending the ASFA to Reduce Its Negative Impact on Children of Incarcerated Parents/Stephanie Sherry.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.2: 380-397.
۱۱۲۸۷۱ Toward the Differentiation of High-Conflict Families: An Analysis of Social Science Research and Canadian Case Law/Rachel Birnbaum, Nicholas Bala.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 403-416.
۱۱۲۸۷۲ Surrogacy In Japan: Legal Implications For Parentage and Citizenship/Marcelo de Alcantara.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 417-430.
۱۱۲۸۷۳ Future Child’s Rights in New Reproductive Technology: Thinking Outside the Tube and Maintaining the Connections/Dena Moyal, Carolyn Shelley.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 431-446.
۱۱۲۸۷۴ Van Duzer Memorial Oration: The Effect of Armed Conflict on Child Health and Development/Alvin Zipursky.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 447-458.
۱۱۲۸۷۵ Cyber-Abuse – A New Worldwide Threat to Children’s Rights/Tom Altobelli.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 459-481.
۱۱۲۸۷۶ English Courts’ Treatment of the Children of Same-Sex Couples/Stephen Cobb.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 482-504.
۱۱۲۸۷۷ Neglected Infants in Family Court/Evelyn Wotherspoon … [et al.].- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 505-515.
۱۱۲۸۷۸ The Divided World of the Child: Divorce and Long-Term Psychosocial Adjustment/Gordon E. Finley, Seth J. Schwartz.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 516-527.
۱۱۲۸۷۹ Still a Patchwork Quilt: A Nationwide Survey of State Laws Regarding Stepparent Rights and Obligations/Susan L. Pollet.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 528-540.
۱۱۲۸۸۰ Best Practices For Mediation Training and Regulation: Preliminary Findings/Susan Raines, Timothy Hedeen, Ansley Boyd Barton.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 541-554.
۱۱۲۸۸۱ Intimate Partner Abuse Screening in Custody Mediation: The Importance of Assessing Coercive Control/Connie J. A. Beck, Chitra Raghavan.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 555-565.
۱۱۲۸۸۲ Forrest Mosten’s Collaborative Divorce Handbook: Effectively Helping Divorcing Families Without Going to Court – The Past, Present, and Future of Collaborative Law/Julie Macfarlane.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 566-570.
۱۱۲۸۸۳ Relying on the Unreliable: How a Court Rule Could Alleviate the Problems Inherent in the Neutral Mental Health Evaluation Process in Child Custody Cases/Michael Terzuoli.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 571-582.
۱۱۲۸۸۴ Until Death Do Us Part? Why Courts Should Expand Prenuptial Agreements to Include Ten-Year Marriages/Janine Campanaro.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.3: 583-597.
۱۱۲۸۸۵ The Self-Represented Litigant: Implications For the Bench and Bar/Randall T. Shepard.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.4: 607-618.
۱۱۲۸۸۶ Using State Legal Needs Studies to Increase Access to Justice For Low-Income Families/Monica A. Fennell.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.4: 619-630.
۱۱۲۸۸۷ Divorce Mediation With and Without Legal Representation: A Focus on Intimate Partner Violence and Abuse/Connie J. A. Beck … [et al.].- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.4: 631-645.
۱۱۲۸۸۸ The Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns (Masic): A Screening Interview For Intimate Partner Violence and Abuse Available in the Public Domain/Amy Holtzworth-Munroe, Connie J. A. Beck, Amy G. Applegate.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.4: 646-662.
۱۱۲۸۸۹ Representation Disparities and Impartiality: An Empirical Analysis of Party Perception of Fear, Preparation, and Satisfaction in Divorce Mediation When Only One Party Has Counsel/Michael M. Pettersen … [et al.].- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.4: 663-671.
۱۱۲۸۹۰ Empowerment, Innovation, and Service: Law School Programs Provide Access to Justice and Instill a Commitment to Serve/Dale Margolin … [et al.].- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.4: 672-684.
۱۱۲۸۹۱ Unbundling the Ethical Issues of Pro Bono Advocacy: Articulating the Goals of Limited-Scope Pro Bono Advocacy For Limited Legal Services Programs/Elliot A. Anderson.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.4: 685-697.
۱۱۲۸۹۲ More of a Street Cop Than a Detective: An Analysis of the Roles and Functions of Parenting Coordinators in North Carolina/Sherrill W. Hayes.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.4: 698-709.
۱۱۲۸۹۳ SMS. OMG! Lol! TTYL: Translating the Law to Accommodate Today’s Teens and the Evolution From Texting to Sexting/Bryn Ostrager.- Family Court Review. 2010; Vol.48, No.4: 712-726.
۱۱۲۸۹۴ Culture clash: the influence of indigenous cultures on the international whaling regime/Anne M. Creason.- California Western International Law Journal. 2004-2005; Vol.35, No.1: 83-125.
۱۱۲۸۹۵ International BBB Ratings a la eBay: A Proposal for an Improved Online Better Business Bureau to Facilitate International Business Transactions/Lenden Webb.- California Western International Law Journal. 2004-2005; Vol.35, No.1: 127-152.
۱۱۲۸۹۶ Multinational Corporations and the Realisation of Economic, Social and Cultural Rights/Daniel Aguirre.- California Western International Law Journal. 2004-2005; Vol.35, No.1: 53-82.
۱۱۲۸۹۷ The human rights of sexual minorities in africa/Sebastian maguire.- California Western International Law Journal. 2004-2005; Vol.35, No.1: 1-52.
۱۱۲۸۹۸ Defining private life under the european convention on human rights by referring to reasonable expectations/H. Tomas Gomez-Arostegui.- California Western International Law Journal. 2004-2005; Vol.35, No.2: 153-202.
۱۱۲۸۹۹ Genocide and Ethnic Cleansing: Why the Distinction? A Discussion in the Context of Atrocities Occurring in Sudan/Linnea D. Manashaw.- California Western International Law Journal. 2004-2005; Vol.35, No.2: 303-331.
۱۱۲۹۰۰ Powerful States, Customary Law and the Erosion of Human Rights Through Regional Enforcement/Melissa Robbins.- California Western International Law Journal. 2004-2005; Vol.35, No.2: 275-302.
۱۱۲۹۰۱ Legal Reform: The Role of Public Institutions and Legal Culture/Ruben J. Garcia.- California Western International Law Journal. 2004-2005; Vol.35, No.2: 237-273.
۱۱۲۹۰۲ Vessels on the high seas: using a model flag state compliance agreement to control marine pollution/Carmen casado.- California Western International Law Journal. 2004-2005; Vol.35, No.2: 203-236.
۱۱۲۹۰۳ Confusion and contradiction: untangling drug importation and counterfeit drugs/Tim gilbert, Sana halwani.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 41-54.
۱۱۲۹۰۴ Defining terms in the 1982 law of the sea convention iv: the last round of definitions proposed by the international law association (american branch) law of the sea committee/George k. walker.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 133-183.
۱۱۲۹۰۵ Drug importation and the hispanic physician/Rene f. rodriguez, m.d.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 117-124.
۱۱۲۹۰۶ Darug quality, safety issues and threats of drug importation/Marv shepherd.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 77-88.
۱۱۲۹۰۷ Drug wholesaling and importation: challenges and opportunitiest/Robert p. giacalone.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 65-76.
۱۱۲۹۰۸ Importation of prescription drugs and risks to patient safety/William p. bro.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 105-116.
۱۱۲۹۰۹ Medication use, safety, and nursing culture: a view of potential counterfeits from the front lines/Arlene d. luu.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 33-40.
۱۱۲۹۱۰ Over the virtual and geographic borders: understanding importation and counterfeit drugs/Bryan a. liang.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 7-18.
۱۱۲۹۱۱ Piracy 101/James m. cooper.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 89-104.
۱۱۲۹۱۲ Prescription drug importation beyond canada/Mchael moreno.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 125-131.
۱۱۲۹۱۳ Reimportation from canada and beyond/Andy troszok.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 55-64.
۱۱۲۹۱۴ The quality quandary/edward l. langston.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 19-31.
۱۱۲۹۱۵ Unocal and the demise of corporate neutrality/Mark d. kielsgard.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.1: 185-215.
۱۱۲۹۱۶ A human rights approach to counterterrorism/Mark d. kielsgard.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.2: 249-302.
۱۱۲۹۱۷ Less Than Human: Children of a Couple in Violation of China’s Population Laws and the Barriers They Face in Claiming Asylum in the United States/Kristi Deans.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.2: 353-375.
۱۱۲۹۱۸ The Duty to Render Assistance in the Satellite Age/Arthur Alan Severance.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.2: 377-400.
۱۱۲۹۱۹ The Guantanamo Gap: Can Foreign Nationals Obtain Redress for Prolonged Arbitrary Detention and Torture Suffered Outside the United States?/Laura N. Pennelle.- California Western International Law Journal. 2005-2006; Vol.36, No.2: 303-347.
۱۱۲۹۲۰ The Common Heritage of Outer Space: Equal Benefits For Most of Mankind/Daniel A. Porras.- California Western International Law Journal. 2006-2007; Vol.37, No.1: 143-176.
۱۱۲۹۲۱ The Exploitation of Legal Loopholes in the Name of National Security: A Case Study on Extraordinary Rendition/Michael V. Sage.- California Western International Law Journal. 2006-2007; Vol.37, No.1: 121-142.
۱۱۲۹۲۲ The International Regulation of Financial Conglomerates: A Case-Study of Equivalence as an Approach to Financial Integration/Jorge E. Vinuales.- California Western International Law Journal. 2006-2007; Vol.37, No.1: 1-59.
۱۱۲۹۲۳ The Secondary Consequences of International Institutions: A Case Study of Mexican Civil Society Networks and Claims-Making/Minsu Longiaru.- California Western International Law Journal. 2006-2007; Vol.37, No.1: 63-119.
۱۱۲۹۲۴ No Hablo Ingls: Waivers to the English Language Requirement for Naturalization/Helene C. Colin.- California Western International Law Journal. 2006-2007; Vol.37, No.2: 329-358.
۱۱۲۹۲۵ The Doctrine of Military Necessity and the Protection of Cultural Property During Armed Conflicts/Craig J.S. Forrest.- California Western International Law Journal. 2006-2007; Vol.37, No.2: 177-219.
۱۱۲۹۲۶ They Told Me He Said He Would Kill Me. Why Hearsay Should Get Full Weight in Asylum Proceedings/Nicole J. Thomas.- California Western International Law Journal. 2006-2007; Vol.37, No.2: 299-328.
۱۱۲۹۲۷ Uganda: A Nation in Crisis/Hema Chatlani.- California Western International Law Journal. 2006-2007; Vol.37, No.2: 277-298.
۱۱۲۹۲۸ Zimbabwe: why the united nations, state, and nonstate actors failed to effectively regulate mugabe’s policy of internal displacement/Sarah e. hager.- California Western International Law Journal. 2006-2007; Vol.37, No.2: 221-276.
۱۱۲۹۲۹ America’s Melting Pot: Language Not Included. U.S. Workplace Language Discrimination and the European Union Approach as a Model Framework/Julie Thorpe-Lopez.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.1: 217-253.
۱۱۲۹۳۰ Bringing Fairness to Extradition Hearings: Proposing a Revised Evidentiary Bar for Political Dissidents/Hansdeep Singh.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.1: 177-216.
۱۱۲۹۳۱ Constructing Durable Peace: Lessons From Sierra Leone/Emily E. Bartholomew.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.1: 118-172.
۱۱۲۹۳۲ Global Governance and Public Health Security in the 21st Century/Thomas E. Novotny.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.1: 19-40.
۱۱۲۹۳۳ Imminence and Proportionality: The U.S. and U.K. Responses to Global Terrorism/Todd Landman.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.1: 75-106.
۱۱۲۹۳۴ Legal and Institutional Responses to Contemporary Global Threats: An Introduction to the U.N. Secretary-General’s High-Level Panel Report on Threats, Challenges and Change/Gershon Shafir.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.1: 1-18.
۱۱۲۹۳۵ Preserving the Peace: The Continuing Ban on War Between States/Mary Ellen OConnell.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.1: 41-62.
۱۱۲۹۳۶ Protecting the World From Weapons of Mass Destruction: Reflections on the High-Level Panel Report on Threats, Challenges and Change/Larry D. Johnson.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.1: 63-74.
۱۱۲۹۳۷ The legal response to global terror/Geoff hoon.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.1: 107-116.
۱۱۲۹۳۸ From Dollars to Pesos: A Comparison of the U.S. and Colombian Anti-Money Laundering Initiatives from an International Perspective/Lauren A. Dellinger.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.1: 419-454.
۱۱۲۹۳۹ Rabenmutter and the Glass Ceiling: An Analysis of Role Conflict Experienced by Women Lawyers in Germany as Compared with Women Lawyers in the United States/Jacquelyn H. Slotkin.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.2: 287-329.
۱۱۲۹۴۰ Should I Stay or Should I Go: Preventing Illegal Immigration by Creating Opportunity in Mexico Through Microcredit Lending/Devon Roepcke.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.2: 456-490.
۱۱۲۹۴۱ The Transatlantic Divide Over the Implementation and Enforcement of Security Council Resolutions/Daniel S. Meyers.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.2: 255-285.
۱۱۲۹۴۲ Whither International Law, Thither Space Law: A Discipline in Transition/S. G. Sreejith.- California Western International Law Journal. 2007-2008; Vol.38, No.2: 331-417.
۱۱۲۹۴۳ Due process is a strategic choice: legitimacy and the establishment of an article national security court/Kevin e. lunday, Harvey rishikof.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.1: 87-134.
۱۱۲۹۴۴ Elan, enron, and the aftermath of scandal: a comparative analysis of recent irish and american corporate governance legislation/manish gupta.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.1: 1-41.
۱۱۲۹۴۵ Regulating the United States Private Army: Militarizing Security Contractors/Jon Cadieux.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.1: 197-235.
۱۱۲۹۴۶ Saouthern exposure: managing sustainable cruise ship tourism in antarctica/Asia n. wright.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.1: 43-86.
۱۱۲۹۴۷ The Heat Is on in Latin America: The Future and Implications of the Colombian Free Trade Agreement/Jennifer Alewelt.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.1: 159-194.
۱۱۲۹۴۸ Clara shortridge foltz professorshipt barbara j. cox/Scotn b. ehrlich.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.2: 396-375.
۱۱۲۹۴۹ Compassionate consumerism within the gatt regime: can belgium’s ban on seal product imports be justified under article xx?/Robert galantucci.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.2: 282-311.
۱۱۲۹۵۰ Consuming for the Environment: A Proposal for Carbon Labels in the United States/Stacey R. ONeill.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.2: 393-439.
۱۱۲۹۵۱ E. Donald Shapiro Professorship/Bryan A. Liang, Edward A. Dauer.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.2: 377-380.
۱۱۲۹۵۲ Earl warren professorshipt/Michal r. belknap.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.2: 363-368.
۱۱۲۹۵۳ Extraordinary rendition: a challenge to canadian and united states legal obligations under the convention against torture/Mario silva.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.2: 314-338.
۱۱۲۹۵۴ Louis and hermione brown professorshipt thomas d. barton/Steven r. smith.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.2: 357-361.
۱۱۲۹۵۵ Roger j. traynor professorship/John e. noyes, William j. aceves.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.2.
۱۱۲۹۵۶ The unintended revolution: u.s. anti-drug policy and the socialist movement in bolivia/Will reisinger.- California Western International Law Journal. 2008-2009; Vol.39, No.2: 239-280.
۱۱۲۹۵۷ Corporate social responsibility: a multifaceted tool to avoid alien tort claims act litigation while simultaneously building a better business reputation/Lauren a. dellinger.- California Western International Law Journal. 2009-2010; Vol.40, No.1: 56-98.
۱۱۲۹۵۸ Fighting an anonymous enemy: the uncertainty of auction sites in the face of tiffany v. ebay and/Lvmh v. ebay.- California Western International Law Journal. 2009-2010; Vol.40, No.1: 130-174.
۱۱۲۹۵۹ Follow the yellow brick road: the legislative path to finding a heart for securities regulations/Jennifer alewelt.- California Western International Law Journal. 2009-2010; Vol.40, No.1: 1-31.
۱۱۲۹۶۰ The dynamics of colonialism, political division and the militariat in sierra leone and their impact on law and society/Muanasia lumeh.- California Western International Law Journal. 2009-2010; Vol.40, No.1: 99-128.
۱۱۲۹۶۱ The modern crusade: an investigation of the international conflict between church and state/Mark a. Levine.- California Western International Law Journal. 2009-2010; Vol.40, No.1: 33-54.
۱۱۲۹۶۲ Drowning Policies: A Proposal to Modify the Dublin Agreement and Reduce Human Rights Abuses in the Mediterranean/Nicholas De Blouw.- California Western International Law Journal. 2009-2010; Vol.40, No.2: 335-367.
۱۱۲۹۶۳ Flemming rose, the danish cartoon controversy, And the new european freedom of speech1/Robert a. Kahn.- California Western International Law Journal. 2009-2010; Vol.40, No.2: 253-288.
۱۱۲۹۶۴ Honor killings and the cultural defense/John Alan Cohan.- California Western International Law Journal. 2009-2010; Vol.40, No.2: 177-249.
۱۱۲۹۶۵ Main Ingredient in Marine Soup: Eliminating Plastic Bag Pollution Through Consumer Disincentive/Samantha Weinstein.- California Western International Law Journal. 2009-2010; Vol.40, No.2: 291-332.
۱۱۲۹۶۶ Conflicts and the shifting landscape around Same-sex relationships/Hillel y. Levin.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.1: 93-104.
۱۱۲۹۶۷ Congress’s primary role in determining what full faith and credit requires: an additional argument/Mark d. Rosen.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.1: 7-34.
۱۱۲۹۶۸ Doma and the happy family: a lesson in irony/Rhonda wasserman.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.1: 275-302.
۱۱۲۹۶۹ How California Got It Right: Mining In re Marriage Cases for the Seeds of a Viable Federal Challenge to Same-Sex Marriage Bans/Dan J. Bulfer.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.1: 49-92.
۱۱۲۹۷۰ Interstate recognition of same-sex marriage, the public policy exception, and clear statements of extraterritorial effect/Michael e. Solimine.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.1: 105-141.
۱۱۲۹۷۱ Religion, same-sex marriage, and the defense of marriage act/Gary j. Simson.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.1: 35-46.
۱۱۲۹۷۲ The constitutional obligation to adjudicate Petitions for same-sex divorce and the Dissolution of civil unions and analogous samesex Relationships: prolegomenon to a brief/L. Lynn hogue.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.1: 229-247.
۱۱۲۹۷۳ What if doma were repealed the confused and confusing interstate marriage recognition jurisprudence/Mark strasser.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.1: 249-274.
۱۱۲۹۷۴ Who decides The federal architecture of doma and comparative marriage recognition/Lynn d. Wardle.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.1: 143-179.
۱۱۲۹۷۵ Why appellate courts have rejected the argument that the defense of marriage act trumps the parental kidnapping prevention act/Barbara j. Cox.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.1: 189-228.
۱۱۲۹۷۶ Bronze, Silver, or Gold: Does the International Olympic Committee Deserve a Medal for Combating Human Trafficking in Connection with the Olympic Games?/Jennifer Gustafson.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.2: 433-474.
۱۱۲۹۷۷ Harboring WikiLeaks: Comparing Swedish and American Press Freedom in the Internet Age/David Corneil.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.2: 477-521.
۱۱۲۹۷۸ Protocol additional to the geneva conventions of 12 august 1949, and relating to the treatment of terrorist combatants (protocol iv)-a proposal/Erin creegan.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.2: 346-396.
۱۱۲۹۷۹ Should the law governing maritime areas in the arctic adapt to changing climatic circumstances?/Erik franckx.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.2: 397-432.
۱۱۲۹۸۰ The contingencies of piracy/Dino kritsiotis.- California Western International Law Journal. 2010-2011; Vol.41, No.2: 305-343.
۱۱۲۹۸۱ Battle for Bluefin: The Consumer’s Role in Preserving the Atlantic Bluefin Tuna/Dawn M. Kato.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.1: 150-186.
۱۱۲۹۸۲ Corporate liability for economic, social and cultural rights revisited: the failure of international cooperation/Daniel aguirre.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.1: 123-148.
۱۱۲۹۸۳ No Refuge for Iraqi Refugees: How the United States can Improve Its Refugee Resettlement Policies/Thomas E. Hanna.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.1: 190-218.
۱۱۲۹۸۴ The Aftershock of Haiti’s Earthquake: Response Efforts in the Wake of Natural Disasters Perpetuate the Violation of Internally Displaced Persons’ Human Rights/Sarah E. Jordan.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.1: 222-262.
۱۱۲۹۸۵ The law of the family in vietnam: assessing the marriage and family law of vietnam/Thomas j. Walsh.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.1: 61-122.
۱۱۲۹۸۶ Transitional justice in kenya? An assessment of the accountability process in light of domestic politics and security concerns/Thomas obel hansen.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.1: 1-32.
۱۱۲۹۸۷ What will happen to hong kong after 2047?/Danny gittings.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.1: 37-60.
۱۱۲۹۸۸ Cold war civil rights: the puerto rican dimension/Charles r. Venator-santiago.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 423-435.
۱۱۲۹۸۹ FIFA World Cup 2022: Why the United States Cannot Successfully Challenge FIFA Awarding the Cup to Qatar and How the Qatar Controversy Shows FIFA Needs Large-Scale Changes/Samuel Morris.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 542-574.
۱۱۲۹۹۰ Foreword: global justice, history, and law: between fela’s teachers teaching nonsense and bob marley’s small axe for a big tree/Ernesto hernandez-lopez.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 265-284.
۱۱۲۹۹۱ From papal bull to racial rule: indians of the Americas, race, and the foundations of International law/Kim benita vera.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 453-472.
۱۱۲۹۹۲ Global injustice, past and future: examples from arab uprisings, international law, and torture/Gil gott.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 285-292.
۱۱۲۹۹۳ Indigenous populations and injustice’s global borders/Mark harris.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 437-451.
۱۱۲۹۹۴ Language rights in criminal and civil court proceedings: Their constitutional protection in spain vs. Puerto rico/Cynthia m. Costas-centivany.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 407-422.
۱۱۲۹۹۵ Latcrit and twail/Antony anghie.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 311-319.
۱۱۲۹۹۶ Memento morit: policing the minds and bodies of indigenous latinas/os in arizona/Jessica a. Solyom, bryan mckinley jones brayboy.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 473-507.
۱۱۲۹۹۷ Paxarabica: provisional sovereignty and intervention in the arab uprisings/Asli bali, azmz rana.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 321-352.
۱۱۲۹۹۸ Puerto rico: interrogating economic, political, and linguistic injustice/Pedro a. Malavet.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 393-405.
۱۱۲۹۹۹ The muxes of juchitan: a preliminary look at transgender identity and acceptance/Alfredo mirandt.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 509-540.
۱۱۳۰۰۰ Torture in chile (1973-1990): analysis of one hundred survivors testimonies/Hugo rojas corral.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 353-392.
۱۱۳۰۰۱ Where has theory gone? Some questions about global justice/Josit maria monz6n.- California Western International Law Journal. 2011-2012; Vol.42, No.2: 293-310.
۱۱۳۰۰۲ A development model meets piracy in paraguay/James m. Cooper, carlos ruffinelli.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.1: 197-209.
۱۱۳۰۰۳ Alternatives to litigation in ip disputes in asia and in finland/Nari lee, marcus norrgard.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.1: 109-140.
۱۱۳۰۰۴ Can alternative dispute resolution mechanisms become the default method for solving international intellectual property disputes/Jacques de werra.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.1: 39-71.
۱۱۳۰۰۵ Emerging issues and trends in international arbitration/Kimberley chen nobles.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.1: 77-108.
۱۱۳۰۰۶ Foreword to the united states patent and trademark office symposium on trends in Alternative dispute resolution concerning intellectual property rights litigation/Rachel wallace.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.1: 1-4.
۱۱۳۰۰۷ Symposium introduction: advancing intellectual property goals through prevention and alternative dispute resolution/Thomas d. Barton, james m. Cooper.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.1: 5-38.
۱۱۳۰۰۸ The Child Soldiers Prevention Act: How the Act’s Inadequacy Leaves the World’s Children Vulnerable/Heather L. Carmody.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.1: 234-268.
۱۱۳۰۰۹ The north american free trade agreement and its legacy on the resolution of intellectual property disputes/James m. Cooper.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.1: 157-179.
۱۱۳۰۱۰ The resolution of high-stakes patent disputes in canada/Richard naiberg.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.1: 181-195.
۱۱۳۰۱۱ Trends in alternative dispute resolution concerning intellectual property: a brazilian Perspective/Karin klempp franco.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.1: 211-232.
۱۱۳۰۱۲ Using alternative dispute resolution methods to resolve intellectual property Disputes in jordan/Bashar h. Malkawi.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.1: 141-155.
۱۱۳۰۱۳ Beyond what Beyond earth orbit The applicability of the registration convention to private commercial manned sub-orbital spaceflight/Frans g. Von der dunk.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.2: 269-341.
۱۱۳۰۱۴ Progressive realization without the icescr: the viability of south africa’s socioeconomic Rights framework, and its success in the right to Access health care/Isabel Rose Masanque.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.2: 462-486.
۱۱۳۰۱۵ Sailing close to the wind: human rights council fact-finding in situations of armed conflict-the case of syria/Thilo marauhn.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.2: 401-458.
۱۱۳۰۱۶ Trends in cross-border lawyering: the gats ideal or the indian reality for u.s. Lawyers?/Edna udobong.- California Western International Law Journal. 2012-2013; Vol.43, No.2: 343-399.
۱۱۳۰۱۷ An evaluation of the u.s. Policy of targeted killing under international law: the case of anwar al-aulaqi (Part I)/Jake william rylatt.- California Western International Law Journal. 2013-2014; Vol.44, No.1: 39-72.
۱۱۳۰۱۸ Malice supplies the age? Assessing the culpability of adolescent soldiers/Maria achton thomas.- California Western International Law Journal. 2013-2014; Vol.44, No.1: 1-38.
۱۱۳۰۱۹ Palestine’s Statehood and Ability to Litigate in the International Court of Justice/Charles F. Whitman.- California Western International Law Journal. 2013-2014; Vol.44, No.1: 74-111.
۱۱۳۰۲۰ An evaluation of the u.s. Policy of targeted killing under international law: the case of anwar al-aulaqi (part ii)2/Jake william rylatt.- California Western International Law Journal. 2013-2014; Vol.44, No.2: 115-147.
۱۱۳۰۲۱ Comparing the trademark protections in comparative and keyword advertising in the united states and european union/Lazaros g. Grigoriadis.- California Western International Law Journal. 2013-2014; Vol.44, No.2: 149-205.
۱۱۳۰۲۲ The chilean dictatorship and the judiciary/Judge juan guzman.- California Western International Law Journal. 2013-2014; Vol.44, No.2: 207-215.
۱۱۳۰۲۳ Punching above our weight: international legal studies at california western school of law/James cooper.- California Western International Law Journal. 2013-2014; Vol.44, No.2: 217-223.
۱۱۳۰۲۴ Stepping Up The Merida Initiative: Community Policing As A Foundation For Building Resilient Communities And Reforming The Rule Of Law In Mexico/Rosa Acevedo.- California Western International Law Journal. 2013-2014; Vol.44, No.2: 225-266.
۱۱۳۰۲۵ Gone Overboard: Why the Arctic Sunrise Case Signals an Over-Expansion of the Ship-As-A-Unit Concept in the Diplomatic Protection Context/Matthew Drenan.- California Western International Law Journal. 2014-2015; Vol.45, No.1: 110-166.
۱۱۳۰۲۶ Judicial Independence under Nigeria’s Fourth Republic: Problems and Prospects/Philip Aka.- California Western International Law Journal. 2014-2015; Vol.45, No.1: 3-73.
۱۱۳۰۲۷ Kevlar For the Innocent: Why Modeling Gun Regulation after Great Britain, Australia, and Switzerland Will Reduce the Rate of Mass Shootings in America/Ashley Mata.- California Western International Law Journal. 2014-2015; Vol.45, No.1: 170-211.
۱۱۳۰۲۸ The Cutting Edge: The Debate Over Regulation of Ritual Slaughter in the Western World/Jeremy Rovinsky.- California Western International Law Journal. 2014-2015; Vol.45, No.1: 80-107.
۱۱۳۰۲۹ Made in America: A Comparative Perspective on Country of Origin Labels for Manufactured Products in the United States and Canada/Stuart Smith.- California Western International Law Journal. 2014-2015; Vol.45, No.2: 261-296.
۱۱۳۰۳۰ The Arctic Athabaskan Petition: Where Accelerated Arctic Warming Meets Human Rights/Veronica de la Rosa Jaimes.- California Western International Law Journal. 2014-2015; Vol.45, No.2: 213-260.
۱۱۳۰۳۱ A Haven for International Child Abduction: Will the Hague Convention Shape Japanese Family Law/Yoko Konno.- California Western International Law Journal. 2015-2016; Vol.46, No.1: 39-66.
۱۱۳۰۳۲ To Infiltrate and Beyond: Democratic Approaches to Asylum seekers in the United States and Israel/Adam Grant.- California Western International Law Journal. 2015-2016; Vol.46, No.1: 1-37.
۱۱۳۰۳۳ Chasing tails: establishing the right to truth, mourning and compensation/Danushka s. Medawatte.- California Western International Law Journal. 2015-2016; Vol.46, No.2: 69-107.
۱۱۳۰۳۴ Hack and be Hacked: A Framework for the United States to Respond to Non-state Actors in Cyberspace/Jessica R. Gross.- California Western International Law Journal. 2015-2016; Vol.46, No.2: 110-144.
۱۱۳۰۳۵ Improving Labor Relations Through Corporate Social Responsibility Lessons from Germany and France/Addie Stone.- California Western International Law Journal. 2015-2016; Vol.46, No.2: 148-175.
۱۱۳۰۳۶ Drones, private military companies and the alien tort statute: the looming frontier of international tort liability/David shea bettwy.- California Western International Law Journal. 2016-2017; Vol.47, No.1: 1-33.
۱۱۳۰۳۷ Ensuring compensation for wrongful imprisonment and wrongful detention in afghanistan/Hijratullah safi.- California Western International Law Journal. 2016-2017; Vol.47, No.1: 35-78.
۱۱۳۰۳۸ Seed Banks and Their Sprouting Need for Stricter Contracts/Ciara Ryan.- California Western International Law Journal. 2016-2017; Vol.47, No.1: 81-108.
۱۱۳۰۳۹ Protection against abuse of trademark law in greater china: a brief analysis of the people’s republic of china,hong kong,macau, and taiwan/Danny friedmann.- California Western International Law Journal. 2016-2017; Vol.47, No.2: 158-190.
۱۱۳۰۴۰ The continued search for appropriate structures for governance and development in africa in the 21st century: the senegambia confederation in historical and comparative perspective/Philip c. Aka.- California Western International Law Journal. 2016-2017; Vol.47, No.2: 111-155.
۱۱۳۰۴۱ The Nubian Sandstone Aquifer: An Institutional Approach to Water Management/Elijah Gaglio.- California Western International Law Journal. 2016-2017; Vol.47, No.2: 194-224.
۱۱۳۰۴۲ Accountability in policing: how complicity perpetuates institutional injustice and inequities in the united states and south africa/Aditi juneja.- California Western International Law Journal. 2017-2018; Vol.48, No.1: 2-33.
۱۱۳۰۴۳ Fake News: The Commoditization of Internet Speech/Brittany Vojak.- California Western International Law Journal. 2017-2018; Vol.48, No.1: 124-157.
۱۱۳۰۴۴ Justifications for the three-tiered judicial system in afghanistan: comparative perspectives on islamic jurisprudence/Ziaulrahman mushkalamzai.- California Western International Law Journal. 2017-2018; Vol.48, No.1: 86-121.
۱۱۳۰۴۵ Mapping the jadhav dispute at the world court: evaluating india and pakistan’s arguments/Sagnik das, aarushi nargas.- California Western International Law Journal. 2017-2018; Vol.48, No.1: 36-64.
۱۱۳۰۴۶ The Policy of Truth: A Comparative Study of Transitional Justice Between the Rwandan Gacaca Court and the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia/Robert Theiring.- California Western International Law Journal. 2017-2018; Vol.48, No.1: 160-187.
۱۱۳۰۴۷ Aminor’s right to die with dignity: the ultimate act of love, compassion,mercy, and civil liberty/Sydni katz.- California Western International Law Journal. 2017-2018; Vol.48, No.2: 220-246.
۱۱۳۰۴۸ Aminor’s right to die with dignity: the ultimate act of love, compassion,mercy, and civil liberty/Sydni katz.- California Western International Law Journal. 2017-2018; Vol.48, No.2: 219-246.
۱۱۳۰۴۹ Government by judiciary in islam: islamic theory of government and mal/practice of muslim governments (turkey, saudi arabia, egypt and morocco)/Shams al din al hajjaji.- California Western International Law Journal. 2017-2018; Vol.48, No.2: 284-338.
۱۱۳۰۵۰ International intertemporal law/Zhenni li.- California Western International Law Journal. 2017-2018; Vol.48, No.2: 342-395.
۱۱۳۰۵۱ Sovereign bond restructuring from a contractual perspective, caveat bondholder/Dr. Venetia argyropoulou.- California Western International Law Journal. 2017-2018; Vol.48, No.2: 247-281.
۱۱۳۰۵۲ A Clash Between Culture and Law: A Comparative Look at the Conflict Between Quiet Title Actions in Hawaii, the Kuleana Act of 1850, and the Displacement of Indigenous People/Nisha Bhakta.- California Western International Law Journal. No.1: 137-158.
۱۱۳۰۵۳ A review of the state of israel s land disputes with the bedouin community/Hon. Rachel barkai.- California Western International Law Journal. No.1: 28-59.
۱۱۳۰۵۴ Comparison: Improving How the Legacies of State-Sponsored Segregation in The United States and South Africa Affect Equity and Inclusion in American and South African Higher Education Systems/Melia Thompson-Dudiak.- California Western International Law Journal. No.1: 164-210.
۱۱۳۰۵۵ Indigenous peoples land: the case of bedouin land in israel/Morad elsana.- California Western International Law Journal. No.1: 62-78.
۱۱۳۰۵۶ Negev bedouins and the state of israel: social conflict and territorial dispute/Tamar arieli.- California Western International Law Journal. No.1: 82-100.
۱۱۳۰۵۷ Stolen or lawful A case review of an indian tribe s claim to aboriginal land in california/Hon. Barbara a.mcauliffe.- California Western International Law Journal. No.1: 2-24.
۱۱۳۰۵۸ The Good, the Bad, and the Evils of the MeToo Movement s Sexual Harassment Allegations in Today s Society: A Cautionary Tale Regarding the Cost of These Claims to the Victims, the Accused, and Beyond/Mimi Akel.- California Western International Law Journal. No.1: 104-134.
۱۱۳۰۵۹ Freedom of religion and living together/Sohail wahedi.- California Western International Law Journal. No.2: 213-296.
۱۱۳۰۶۰ From outer space to ocean depths: the spacecraft cemetery and the protection of the marine environment in areas beyond national jurisdiction/Vito de lucia, viviana iavicoli.- California Western International Law Journal. No.2: 346-386.
۱۱۳۰۶۱ Re-defining afghanistan’s presidential pardon law and procedures/M. Hamed isar.- California Western International Law Journal. No.2: 297-344.
۱۱۳۰۶۲ Same Pill, Different Price: The Case for Policy Reform in the United States Based on Pharmaceuticals  Access Strategies in International Markets/Timothy Daveler.- California Western International Law Journal. No.2: 392-421.
۱۱۳۰۶۳ The Current State of Sex Education and Its Perpetuation of Rape Culture/Samantha Y. Sneen.- California Western International Law Journal. No.2: 464-489.
۱۱۳۰۶۴ Tusk Tusk: A Comparative Analysis into the Effects of Ivory Trade Regulation and the International Art Market/Sofia G. de la Rocha.- California Western International Law Journal. No.2: 425-460.
۱۱۳۰۶۵ Border myths: how u.s. Policies and practices are controlling the border narrative at the expense of asylum seekers/Cindy s.woods.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.1: 82-115.
۱۱۳۰۶۶ Celebrity Privacy: How France Solves Privacy Problems Celebrities Face in the United States/Chassen Palmer.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.1: 245-268.
۱۱۳۰۶۷ From humanitarian crisis to marauding hordes: amanufactured outcome/Jesse imbriano.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.1: 24-77.
۱۱۳۰۶۸ Planetary Protection: A New Launch Pad for the Regulation of the Commercial Space Industry/Ross Harper.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.1: 208-242.
۱۱۳۰۶۹ Red, White, and Blue-Collar Dads: Using International Examples to Establish a Paid Federal Parental Leave Policy to Benefit Low-Income Fathers in the United States/Joseph Rebello.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.1: 140-174.
۱۱۳۰۷۰ The calibaja border, the gateway to a cross-border reality/Marcela celorio.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.1: 1-21.
۱۱۳۰۷۱ The International Criminal Court’s Decision on the Rohingya Crisis: The Need for a Critical Redefinition of Trans-Border Jurisdiction to Address Human Rights/Carlos E. Gomez.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.1: 177-204.
۱۱۳۰۷۲ The myths of central american undocumented immigration and ms-13 in the united states/Guadalupe correa-cabrera, mariely lopez-santana.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.1: 120-136.
۱۱۳۰۷۳ Genetic counseling and preventive medicine In bosnia and herzegovina/Philip c. Aka.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.2: 271-340.
۱۱۳۰۷۴ Improving International Organization Accountability: A Proposal Based on the Tobacco Master Settlement Agreement/Phillip Zunshine.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.2: 460-484.
۱۱۳۰۷۵ National referendum and popular sovereignty in japan/Yuichiro tsuji.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.2: 418-456.
۱۱۳۰۷۶ The promise of equality: restoring the right of judges to three-tiered judicial review in afghanistan/Ehsanullah faisal.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.2: 387-416.
۱۱۳۰۷۷ The response of international law to the challenges to human security/Waseem ahmad qureshi.- California Western International Law Journal. 2019-2020; Vol.50, No.2: 342-382.
۱۱۳۰۷۸ A Look at Australia’s Asylum Policy Through the Lens of the United States MPP/Gregory Szuman.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.1: 216-238.
۱۱۳۰۷۹ Indigenous peoples diplomacy,mediation, and conciliation as a response to the i.c.j. Decision in the obligation to negotiate access to the pacific ocean case/Yuri mantilla.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.1: 30-75.
۱۱۳۰۸۰ Rethinking the environmental quality of brazilian beaches: the incidence of microplastics as an indicator for sea water and sand quality/Beatriz nunes diogenes, marcelo de oliveira soares, tarin cristino frota montalverne.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.1: 135-177.
۱۱۳۰۸۱ The gambia v.myanmar at the i.c.j.:good samaritans testing state responsibility for atrocities on the rohingya/Md. Rizwanul islam, naimul muquim.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.1: 78-130.
۱۱۳۰۸۲ The role of public health laws in combating plastic pollution in nigeria: lessons from other selected jurisdictions/Olaide abass gbadamosi.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.1: 185-213.
۱۱۳۰۸۳ Who takes the lead?: comparative insights on arbitrability, the delegation clause, and the supreme court of the united states/Cesare cavallini.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.1: 1-27.
۱۱۳۰۸۴ An alternative monetary system reimagined: the case for central bank digital currency/Jason hsu, lindy tsai.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.2: 327-357.
۱۱۳۰۸۵ Central bank digital currency for the crypto-economy: an experimental proposal based on the european single market and institution-building/Iris h-y chiu.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.2: 254-325.
۱۱۳۰۸۶ How does the law affect trust in bitcoin: an analysis of legal consciousness/Marcelo de castro cunha filho, renato opice blum.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.2: 359-380.
۱۱۳۰۸۷ Integrated Domestic Violence Courts: One Solution to Mexico’s Fem-icide Epidemic/Sasha Ramirez.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.2: 505-532.
۱۱۳۰۸۸ Keynote Address-The Empire Strikes Back?: Bitcoin, Libra, COVID-19, and Central Bank Digital Currencies/Douglas W. Arner.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.2: 241-251.
۱۱۳۰۸۹ Militarized Picnics: A Comparative Analysis of Peace Parks at the U.S.-Mexico and U.S.-Canadian Borders/Barbara Zaragoza.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.2: 458-502.
۱۱۳۰۹۰ Much Cry and Little Wool: Determining the Exact Role of the Inter-national Criminal Court in Transitional Justice Efforts/Juan-Pablo Perez-Leon-Acevedo.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.2: 382-432.
۱۱۳۰۹۱ Theoretical interpretation: a description of the discourse pathways toward weakness and death in failed states/Karaman mamand.- California Western International Law Journal. 2020-2021; Vol.51, No.2: 435-456.
۱۱۳۰۹۲ The Power Curve of Victim Harm: Targeting the Distribution of Crime Harm Index Values Across All Victims and Repeat Victims over 1 Year/Gavin Dudfield, Caroline Angel, Lawrence W. Sherman, Sarah Torrence.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.1: 38-58.
۱۱۳۰۹۳ Frequency Versus Duration of Police Patrol Visits for Reducing Crime in Hot Spots: Non-Experimental Findings from the Sacramento Hot Spots Experiment/Renee J. Mitchell.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.1: 22-37.
۱۱۳۰۹۴ Frequency Vs. Length of Hot Spots Patrols: a Randomised Controlled Trial/Simon Williams, Timothy Coupe.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.1: 5-21.
۱۱۳۰۹۵ Targeting Escalation of Intimate Partner Violence: Evidence from 52,000 Offenders/Lee Barnham, Geoffrey C. Barnes, Lawrence W. Sherman.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.2-3: 116-142.
۱۱۳۰۹۶ Intimate Partner Homicide in England and Wales 2011 2013: Pathways to Prediction from Multi-agency Domestic Homicide Reviews/Eamonn Bridger, Heather Strang, John Parkinson, Lawrence W. Sherman.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.2-3: 93-104.
۱۱۳۰۹۷ Predicting Domestic Homicides and Serious Violence in Dorset: a Replication of Thornton s Thames Valley Analysis/Robert Chalkley, Heather Strang.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.2-3: 81-92.
۱۱۳۰۹۸ Predicting Domestic Homicide and Serious Violence in Leicestershire with Intelligence Records of Suicidal Ideation or Self-Harm Warnings: a Retrospective Analysis/Ian M. D. Button, Caroline Angel, Lawrence W. Sherman.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.2-3: 105-115.
۱۱۳۰۹۹ Integrated case management of repeated intimate partner violence: a randomized, controlled trial/Jonathan Goosey, Lawrence Sherman, Peter Neyroud.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.2-3: 174-189.
۱۱۳۱۰۰ Targeting Escalation and Harm in Intimate Partner Violence: Evidence from Northern Territory Police, Australia/Jeanette Kerr, Carolyn Whyte, Heather Strang.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.2-3: 143-159.
۱۱۳۱۰۱ Introduction-Key Facts About Domestic Abuse: Lessons from Eight Studies/Lawrence Sherman, Heather Strang , Denis OConnor.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.2-3: 59-63.
۱۱۳۱۰۲ Police Attempts to Predict Domestic Murder and Serious Assaults: Is Early Warning Possible Yet/Sara Thornton.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.2-3: 64-80.
۱۱۳۱۰۳ Reducing the Harm of Intimate Partner Violence: Randomized Controlled Trial of the Hampshire Constabulary CARA Experiment/Heather Strang … [et al.].- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.2-3: 160-173.
۱۱۳۱۰۴ Does Tracking and Feedback Boost Patrol Time in Hot Spots? Two Tests/Charlotte de Brito, Barak Ariel.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.4: 244-262.
۱۱۳۱۰۵ Do Gang Injunctions Reduce Violent Crime Four Tests in Merseyside, UK/Richard Carr, Molly Slothower, John Parkinson.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.4: 195-210.
۱۱۳۱۰۶ Sweet Spots for Hot Spots A Cost-Effectiveness Comparison of Two Patrol Strategies/Christopher Gibson, Molly Slothower, Lawrence W. Sherman.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.4: 225-243.
۱۱۳۱۰۷ Effects of Recruit Training on Police Attitudes Towards Diversity: a Randomised Controlled Trial of a Values Education Programme/Deborah Platz, Elise Sargeant, Heather Strang.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.4: 263-279.
۱۱۳۱۰۸ Tracking Police Responses to Hot Vehicle Alerts: Automatic Number Plate Recognition and the Cambridge Crime Harm Index/Baljeet Sidhu, Geoffrey C. Barnes, Lawrence W. Sherman.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2017; Vol.1, No.4: 211-224.
۱۱۳۱۰۹ The Danish Crime Harm Index: How It Works and Why It Matters/Helle Aagaard Andersen, Katrin Mueller-Johnson.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2018; Vol.2, No.1-2: 52-69.
۱۱۳۱۱۰ Sorry, Wrong Number: Tracking Court Attendance Targeting Through Testing a Nudge Text/Ben Chivers, Geoffrey Barnes.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2018; Vol.2, No.1-2: 4-34.
۱۱۳۱۱۱ Developing a Crime Harm Index for Western Australia: the WACHI/Paul D. House, Peter W. Neyroud.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2018; Vol.2, No.1-2: 70-94.
۱۱۳۱۱۲ This Nudge Was Not Enough: a Randomised Trial of Text Message Reminders of Court Dates to Victims and Witnesses/Jonathan R. Cumberbatch, Geoffrey C. Barnes.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2018; Vol.2, No.1-2: 35-51.
۱۱۳۱۱۳ Can Police Prioritize Highest Risks of Harm Among 6670 Children Exposed to Domestic Abuse?/Andrew M. Featherstone, Geoffrey Barnes, Denis OConnor.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2018; Vol.2, No.3-4: 111-124.
۱۱۳۱۱۴ Tracking Procedural Justice in Stop and Search Encounters: Coding Evidence from Body-Worn Video Cameras/Arif Nawaz, Justice Tankebe.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2018; Vol.2, No.3-4: 139-163.
۱۱۳۱۱۵ Tracking the Use of Exclusion Zone Orders in Denmark: Individual and Place-Based Crime Trends Before and After 161 Individual Orders/Julie Nielsen, Molly Slothower, Lawrence W. Sherman.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2018; Vol.2, No.3-4: 164-180.
۱۱۳۱۱۶ Face-to-Face Restorative Justice Conferences for Intimate Partner Abuse: an Exploratory Study of Victim and Offender Views/Clare Nettleton, Heather Strang.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2018; Vol.2, No.3-4: 125-138.
۱۱۳۱۱۷ Implementing a Burglary Prevention Program with Evidence-Based Tracking: a Case Study/Roger Pegram, Geoffrey C. Barnes, Molly Slothower, Heather Strang.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2018; Vol.2, No.3-4: 181-191.
۱۱۳۱۱۸ Victim-Offenders: a Third Category in Police Targeting of Harm Reduction/David Sandall, Caroline M. Angel , Jonathan White.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2018; Vol.2, No.3-4: 95-110.
۱۱۳۱۱۹ Targeting the Most Harmful Co-Offenders in Denmark: a Social Network Analysis Approach/Christian Frydensberg, Barak Ariel, Matthew Bland.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2019; Vol.3, No.1-2: 21-36.
۱۱۳۱۲۰ Forecasting Knife Homicide Risk from Prior Knife Assaults in 4835 Local Areas of London, 2016 2018/John Massey, Lawrence W. Sherman, Timothy Coupe.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2019; Vol.3, No.1-2: 1-20.
۱۱۳۱۲۱ Intimate Partner Homicide in Denmark 2007 2017: Tracking Potential Predictors of Fatal Violence/Soren Rye, Caroline Angel.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2019; Vol.3, No.1-2: 37-53.
۱۱۳۱۲۲ Evidence vs. Professional Judgment in Ranking Power Few Crime Targets: a Comparative Analysis/James Sutherland, Katrin Mueller-Johnson.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2019; Vol.3, No.1-2: 54-72.
۱۱۳۱۲۳ Reducing Repeat Offending Through Less Prosecution in Victoria, Australia: Opportunities for Increased Diversion of Offenders/David Cowan, Heather Strang, Lawrence Sherman, Sara Valdebenito Munoz.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2019; Vol.3, No.3-4: 109-117.
۱۱۳۱۲۴ Targeting the Most Harmful Offenders for an English Police Agency: Continuity and Change of Membership in the Felonious Few/Ashley Liggins, Jerry H. Ratcliffe, Matthew Bland.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2019; Vol.3, No.3-4: 80-96.
۱۱۳۱۲۵ Burying the Power Few: Language and Resistance to Evidence-Based Policing/Lawrence W. Sherman.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2019; Vol.3, No.3-4: 73-79.
۱۱۳۱۲۶ Tracking Kidnappings in London: Offenders, Victims and Motives/Keith Surtees, Justice Tankebe, Matthew Bland.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2019; Vol.3, No.3-4: 97-108.
۱۱۳۱۲۷ Correction to: Designing the Swedish Crime Harm Index: an Evidence-Based Strategy/Fredrik Karrholm, Peter Neyroud, John Smaaland.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.1-2: 34-38.
۱۱۳۱۲۸ Designing the Swedish Crime Harm Index: an Evidence-Based Strategy/Fredrik Karrholm, Peter Neyroud, John Smaaland.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.1-2: 15-33.
۱۱۳۱۲۹ Impact of a Training Programme on Police Attitudes Towards Victims of Rape: a Randomised Controlled Trial/Zoe McKee, Katrin Mueller-Johnson, Heather Strang.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.1-2: 39-55.
۱۱۳۱۳۰ How to Count Crime: the Cambridge Harm Index Consensus/Lawrence W. Sherman.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.1–2: 1-14.
۱۱۳۱۳۱ Victims Satisfaction With Arrestee Diversion from Prosecution to a Police-Led, Out-of-Court Desistance Contract: a Randomized Controlled Trial/Molly P. Slothower, Tom Joyce.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.1-2: 56-76.
۱۱۳۱۳۲ Targeting Fatal Traffic Collision Risk from Prior Non-Fatal Collisions in Toronto/Zeljko Bavcevic, Vincent Harinam.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 187-201.
۱۱۳۱۳۳ Predicting Violence in Merseyside: a Network-Based Approach Using No Demographic Information/Paolo Campana, Andrea Giovannetti.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 89-102.
۱۱۳۱۳۴ Targeting Missing Persons Most Likely to Come to Harm Among 92,681 Cases Reported to Devon and Cornwall Police/Ryan Doyle, Geoffrey C. Barnes.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 160-177.
۱۱۳۱۳۵ Targeting Knife-Enabled Homicides for Preventive Policing: A Stratified Resource Allocation Model/Vincent Harinam, Lawrence W. Sherman.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 125-133.
۱۱۳۱۳۶ Victim-Offender Overlap in Violent Crime: Targeting Crime Harm in a Canadian Suburb/Natalie Hiltz, Matthew Bland, Geoffrey C. Barnes.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 114-124.
۱۱۳۱۳۷ Racial Disparities in Homicide Victimisation Rates: How to Improve Transparency by the Office of National Statistics in England and Wales/Sumit Kumar, Lawrence W. Sherman, Heather Strang.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 178-186.
۱۱۳۱۳۸ Highest Harm Crime Recruiters in a London Borough: a Case of Moving Targets/Benedict Linton, Barak Ariel.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 260-273.
۱۱۳۱۳۹ Random Assignment with a Smile: How to Love TheRandomiser/Benedict Linton, Barak Ariel.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 233-237.
۱۱۳۱۴۰ The Evidence-Based Investigative Tool (EBIT): a Legitimacy-Conscious Statistical Triage Process for High-Volume Crimes/Kent McFadzien, Alan Pughsley, Andrew M. Featherstone , John M. Phillips.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 218-232.
۱۱۳۱۴۱ A Police Partnership Targeting Truancy: Study Protocol for a Cluster Randomised Controlled Trial/Lorraine Mazerolle, Sarah Bennett, Stephanie M. Cardwell.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 134-159.
۱۱۳۱۴۲ COVID Lockdowns, Social Distancing, and Fatal Car Crashes: More Deaths on Hobbesian Highways/Marshall W. Meyer.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 238-259.
۱۱۳۱۴۳ Detecting Modern Slavery on Cannabis Farms: The Challenges of Evidence/Adam Ramiz, Paul Rock, Heather Strang.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 202-217.
۱۱۳۱۴۴ Tracking Police Arrests of Intimate Partner Domestic Abuse Suspects in London: a Situational Factors Analysis/Owain Richards, Vincent Harinam.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 103-113.
۱۱۳۱۴۵ Targeting American Policing: Rogue Cops or Rogue Cultures/Lawrence W. Sherman.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2020; Vol.4, No.3-4: 77-88.
۱۱۳۱۴۶ Comment on Karrholm et al. Designing the Swedish Crime Harm Index: an Evidence-Based Strategy/Jerzy Sarnecki.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2021; Vol.5, No.1-2: 76-90.
۱۱۳۱۴۷ Equal Protection by Race with Stop and Frisk: a Risk-Adjusted Disparity (RAD) Index for Balanced Policing/Lawrence W. Sherman, Sumit Kumar.- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2021; Vol.5, No.1-2: 1-19.
۱۱۳۱۴۸ Tracking Violent Crime with Ambulance Data: How Much Crime Goes Uncounted/Alex Sutherland … [et al.].- Cambridge Journal of Evidence-Based Policing. 2021; Vol.5, No.1-2: 20-39.
۱۱۳۱۴۹ Childhood Vaccinations and Autism: Does the National Childhood Vaccine Injury Act Leave Parents of Children with Autism Out in the Cold with Nowhere to Go/Katherine Marie Bulfer.- Campbell Law Review. 2004-2005; Vol.27, No.1: 91-115.
۱۱۳۱۵۰ Dance and the Choreographer’s Dilemma: A Legal and Cultural Perspective on Copyright Protection for Choreographic Works/Kathleen Abitabile, Jeanette Picerno.- Campbell Law Review. 2004-2005; Vol.27, No.1: 39-62.
۱۱۳۱۵۱ Double Jeopardy and the Death Penalty: A Fundamental Constitutional Protection with Life or Death Consequences/Kristen Lindsay Todd.- Campbell Law Review. 2004-2005; Vol.27, No.1: 117-137.
۱۱۳۱۵۲ Lost in the Forest of the Establishment Clause: Elk Grove v. Newdow/Todd Collins.- Campbell Law Review. 2004-2005; Vol.27, No.1: 1-38.
۱۱۳۱۵۳ Scarlet Letter Punishment for Juveniles: Rehabilitation Through Humiliation?/Bonnie Mangum Braudway.- Campbell Law Review. 2004-2005; Vol.27, No.1: 63-90.
۱۱۳۱۵۴ Child Sex Abuse Victims: How Will Their Stories be Heard after Crawford v. Washington?/Erin Thompson.- Campbell Law Review. 2004-2005; Vol.27, No.2: 279-300.
۱۱۳۱۵۵ Marketing Natural Law: An Over-Debated and Undersold Product/J. Stanley McQuade, Richard T. Bowser.- Campbell Law Review. 2004-2005; Vol.27, No.2: 187-221.
۱۱۳۱۵۶ Preemption, Assassination, and the War on Terrorism/David Ennis.- Campbell Law Review. 2004-2005; Vol.27, No.2: 253-277.
۱۱۳۱۵۷ The Rising Tide of North Carolina Constitutional Protection in the New Millennium/J. Michael McGuinness.- Campbell Law Review. 2004-2005; Vol.27, No.2: 223-252.
۱۱۳۱۵۸ Wise v. Harrington Grove Community Association, Inc.: A Pickwickian Critique/Patrick K. Hetrick.- Campbell Law Review. 2004-2005; Vol.27, No.2: 140-182.
۱۱۳۱۵۹ Aid and Comfort: Rasul v. Bush and the Separation of Powers Doctrine in Wartime/Ryan McKaig.- Campbell Law Review. 2005-2006; Vol.28, No.1: 123-143.
۱۱۳۱۶۰ Punitive Damages after Campbell: The Role of Out-of-State Conduct/Steven R. Hamlin.- Campbell Law Review. 2005-2006; Vol.28, No.1: 63-106.
۱۱۳۱۶۱ The Admissibility of Expert Testimony in North Carolina after Howerton: Reconciling the Ruling with the Rules of Evidence/William A. Woodruff.- Campbell Law Review. 2005-2006; Vol.28, No.1: 1-61.
۱۱۳۱۶۲ Validity and Enforceability of Liability Waivers on Ski Lift Tickets/C. Connor Crook.- Campbell Law Review. 2005-2006; Vol.28, No.1: 107-121.
۱۱۳۱۶۳ A Morass of Confusion and Inconsistency: The Application of the Doctrine of Nullum Tempus Occurrit Regi in North Carolina/Thomas R. Young.- Campbell Law Review. 2005-2006; Vol.28, No.2: 251-268.
۱۱۳۱۶۴ Don’t Know What a Slide Rule Is For: The Need for a Precise Definition of Public Purpose in North Carolina in the Wake of Kelo v. City of New London/Michael McKnight.- Campbell Law Review. 2005-2006; Vol.28, No.2: 291-318.
۱۱۳۱۶۵ Exceptional Circumstances: The Material Benefit Rule in Practice and Theory/Clay B. Tousey.- Campbell Law Review. 2005-2006; Vol.28, No.2: 153-193.
۱۱۳۱۶۶ Inevitable Inequities: The Public Duty Doctrine and Sovereign Immunity in North Carolina/G. Braxton Price.- Campbell Law Review. 2005-2006; Vol.28, No.2: 271-290.
۱۱۳۱۶۷ The Future of Music in a Digital Age: The Ongoing Conflict Between Copyright Law and Peer-to-Peer Technology/Lori A. Morea.- Campbell Law Review. 2005-2006; Vol.28, No.2: 195-249.
۱۱۳۱۶۸ Austin’s Intentions: A Critical Reconstruction of His Concept of Legal Science/Richard T. Bowser.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.1: 47-82.
۱۱۳۱۶۹ Avoidance Strategy: Same-Sex Marriage Litigation and the Federal Courts/William C. Duncan.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.1: 5-27.
۱۱۳۱۷۰ Kelo and the Games People Play: A Game-  Theoretic Analysis of Kelo v. City of New London/Derek K. Yonai.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.1: 83-107.
۱۱۳۱۷۱ Searching for the Fourth Amendment: In a Post- September 11th World, Does the Rationale of the Fourth Circuit in United States v. Jenkins Reduce the Fourth/Ryan Leary.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.1: 111-136.
۱۱۳۱۷۲ The Psychology Behind Case Briefing: A Powerful Cognitive Schema/Leah M. Christensen.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.1: 5-27.
۱۱۳۱۷۳ With Friends Like You, Who Needs a Jury A Response to the Legitimization of Conceding a Client’s Guilt/Sharon G. Scudder.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.1: 137-180.
۱۱۳۱۷۴ Being Careful What You Wish For: Divisible Statutes – Identifying a Non-Deportable Solution to a Non-Citizen’s Criminal Problem/Michael Vastine.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.2: 203-231.
۱۱۳۱۷۵ Employers on the Fence: A Guide to the Immigratory Workplace/Natalie Prescott.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.2: 181-201.
۱۱۳۱۷۶ Foreword and Commentary on the Impact of Immigration on the Legal Community in North Carolina/John L. Pinnix.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.2: 1-12.
۱۱۳۱۷۷ Mail Dominance: A Critical Look at the International Marriage Broker Regulation Act and Its Sufficiency in Curtailing Mail-Order Bride Domestic Abuse/Holli B. Newsome.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.2: 291-309.
۱۱۳۱۷۸ Panel Discussion and Commentary: What to Expect with Immigration Reform in the 110th Congress and the Implications for the Legal Community/Alan L. Button.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.2: 263-290.
۱۱۳۱۷۹ The International Marriage Broker Regulation Act: Protecting Foreign Women or Punishing American Men/Erin K. Pleasant.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.2: 291-309.
۱۱۳۱۸۰ The Sword of North Carolina’s Unfair and Deceptive Trade Practices Act: Combating North Carolina Businesses Who Undercut Competition by Hiring Illegal Immigrants/Boris S. Abbey.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.2: 333-351.
۱۱۳۱۸۱ Using Unfair Competition Law to Deter Undocumented Immigration: Examining the Broader Implications of Recent California Litigation/Saby Ghoshray.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.2: 233-262.
۱۱۳۱۸۲ And Now for Something Completely Different: Spendthrift, Discretionary, and Protective Trusts in North Carolina and the Federal Tax Lien/Philip Z. Brown.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.3: 737-759.
۱۱۳۱۸۳ Compensating Post-Conception Prenatal Medical Malpractice While Respecting Life: A Recommendation to North Carolina Legislators/Michelle McEntire.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.3: 761-797.
۱۱۳۱۸۴ Deconstructing Thinking Like a Lawyer: Analyzing the Cognitive Components of the Analytical Mind/Larry O. Natt Gantt.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.3: 413-481.
۱۱۳۱۸۵ Distinguishing Genuine from Sham in Grassroots Lobbying: Protecting the Right to Petition During Elections/James Bopp Jr..- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.3: 353-412.
۱۱۳۱۸۶ Federal Malpractice in Indian Country and the Law of the Place: A Re-Examination of Williams v. United States under Existing Law of the Eastern Band of Cherokee Indians/J. Matthew Martin.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.3: 483-496.
۱۱۳۱۸۷ Reinventing the Courts: The Frontiers of Judicial Activism in the State Courts/Frank V. Williams.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.3: 591-735.
۱۱۳۱۸۸ The Difficult Task of Model Rule of Professional Conduct 3.6: Balancing the Free Speech Rights of Lawyers, the Sixth Amendment Rights of Criminal Defendants/Mattei Radu.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.3: 497-533.
۱۱۳۱۸۹ The Evolution of Modern North Carolina Environmental and Conservation Policy Legislation/Milton S. Heath Jr., Alex L. Hess.- Campbell Law Review. 2006-2007; Vol.29, No.3: 537-582.
۱۱۳۱۹۰ A Primer on Electronic Contracting and Transactions in North Carolina/Richard A. Lord.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.1: 7-79.
۱۱۳۱۹۱ A Tribute to Dr. Norman Adrian Wiggins: Law School Founder, Friend, Mentor and Leader/Patrick K. Hetrick.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.1: 1-6.
۱۱۳۱۹۲ Container Port Security: A Layered Defense Strategy to Protect the Homeland and the International Supply Chain/Wendy J. Keefer.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.1: 139-174.
۱۱۳۱۹۳ Elevating Form Over Substance: Viar v. North Carolina Department of Transportation and Its Progeny/Trey Collier.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.1: 175-200.
۱۱۳۱۹۴ It Is Much Easier to Find Fault with Others, Than to be Faultless Ourselves: Contributory Negligence as a Bar to a Claim for Breach of the Implied Warranty of Merchantability/William B. L. Little.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.1: 81-116.
۱۱۳۱۹۵ Settlement Agreements are Favored under North Carolina Law… or So We Thought: Problems with the Court of Appeals New Approach Allowing County/Ryan C. Aul.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.1: 117-137.
۱۱۳۱۹۶ Use Versus Abuse: A Comprehensive Analysis of Nonbinding Reservation Agreements and Real Estate Developers Ability to Freely Rescind/Douglas J. Short.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.1: 201-235.
۱۱۳۱۹۷ Family Law Arbitration: Third Party Alternative Dispute Resolution/Lynn P. Burleson.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.2: 297-314.
۱۱۳۱۹۸ Growing Pains: Changes in Collaborative Law and the Challenge of Legal Ethics/Christopher M. Fairman.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.2: 237-273.
۱۱۳۱۹۹ Interim Relief and International Commercial Arbitration in North Carolina: Where We Are and Where We Should be Looking/R. Jeremy Sugg.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.2: 389-407.
۱۱۳۲۰۰ It’s Not World Peace, but … Restorative Justice: Analysis of Recidivism Rates in Campbell Law School’s Juvenile Justice Project/Jennifer L. Kerrigan.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.2: 339-361.
۱۱۳۲۰۱ The Road Not Often Taken: Alternative Dispute Resolution for Common Interest Communities in North Carolina/Amy Beasley.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.2: 315-337.
۱۱۳۲۰۲ Who’s Afraid of the CISG Why North Carolina Practitioners Should Learn a Thing or Two About the 1980 United Nations Convention on the Contracts for the/Boris S. Abbey.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.2: 275-295.
۱۱۳۲۰۳ Working Around the Withdrawal Agreement: Statutory Evidentiary Safeguards Negate the Need for a Withdrawal Agreement in Collaborative Law Proceedings/Jennifer M. Kuhn.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.2: 363-387.
۱۱۳۲۰۴ Drafting Common Interest Community Documents: Minimalism in an Era of Micromanagement/Patrick K. Hetrick.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.3: 409-435.
۱۱۳۲۰۵ Foreign Law Between Domestic Commercial Parties: A Party Autonomy Approach with Particular Emphasis on North Carolina Law/Steven N. Baker.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.3: 437-469.
۱۱۳۲۰۶ Orders from on High: The Current Struggle over Medicaid Third Party Recovery Between North Carolina and the Supreme Court of the United States/Allen N. Trask.- Campbell Law Review. 2007-2008; Vol.30, No.3: 471-488.
۱۱۳۲۰۷ Bank Deposits: The Need for an Adverse Claim Statute in North Carolina/J. Adam Sholar.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.1: 91-122.
۱۱۳۲۰۸ In Vino Veritas: Does the Twenty-First Amendment Really Protect a State’s Right to Regulate Alcohol An Overview of the North Carolina Wine Industry and the Continuing Wine Distribution Litigation/Christian Hart Staples.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.1: 123-125.
۱۱۳۲۰۹ Licensing Lawyers in the Modern Economy/Trippe S. Fried.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.1: 51-66.
۱۱۳۲۱۰ Necessity Hath No Law: Executive Power and the Posse Comitatus Act/Candidus Dougherty.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.1: 1-50.
۱۱۳۲۱۱ Reflections on Domestic Work and the Feminization of Migration/Glenda Labadie-Jackson.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.1: 67-90.
۱۱۳۲۱۲ A Senior Moment: The Executive Branch Solution to the Problem of Binding Arbitration Agreements in Nursing Home Admission Contracts/Lisa Tripp.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.2: 157-213.
۱۱۳۲۱۳ Jumping in the Deep End An Analysis of the North Carolina Health Insurance Risk Pool/Megan G. West.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.2: 379-398.
۱۱۳۲۱۴ Kidney Transplantation: Only for the Well-To-Do/Jennifer M. Smith.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.2: 333-359.
۱۱۳۲۱۵ Multi-Institutional Healthcare Ethics Committees: The Procedurally Fair Internal Dispute Resolution Mechanism/Thaddeus Mason Pope.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.2: 257-332.
۱۱۳۲۱۶ The 2009 Revision to the PhRMA Code on Interactions with Healthcare Professionals: Challenges and Opportunities for the Pharmaceutical Industry in the Age of Compliance/Howard L. Dorfman.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.2: 361-377.
۱۱۳۲۱۷ The Law and Policy of Health Care Quality Reporting/Kristin Madison.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.2: 215-255.
۱۱۳۲۱۸ A Primer on North Carolina and Federal Use of Force Law: Trends in Fourth Amendment Doctrine, Qualified Immunity, and State Law Issues/J. Michael McGuinness.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.3: 431-501.
۱۱۳۲۱۹ Allowing Perpetuities in North Carolina/John V. Orth.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.3: 400-411.
۱۱۳۲۲۰ Automatic Stays and Administrative Expenses: Rights and Remedies Available to Landlords and Tenants in Bankruptcy Proceedings/Judge John M. Tyson.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.3: 413-430.
۱۱۳۲۲۱ Circumvention by Delegation? An Analysis of North Carolina’s Open Meetings Law and the Byrd Loophole/Samuel David Fleder.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.3: 535-556.
۱۱۳۲۲۲ No Notice, No Hearing, No Problem? The Constitutionality of North Carolina’s Prejudgment Statute/Jason A. Jennings.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.3: 57-590.
۱۱۳۲۲۳ The Hidden Dichotomy in the Law of Morality/Justin P. Nichols.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.3: 591-611.
۱۱۳۲۲۴ Why Affirmative Action Remains Essential in the Age of Obama/Reginald T. Shuford.- Campbell Law Review. 2008-2009; Vol.31, No.3: 503-533.
۱۱۳۲۲۵ Arresting Development: A Call for North Carolina to Expand its Forensic Database by Collecting DNA from Felony Arrestees/John Maddux.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.1: 103-125.
۱۱۳۲۲۶ Murky Water: What Really is Taxed as Court Costs in North Carolina/James Edwin Griffin.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.1: 127-145.
۱۱۳۲۲۷ Putting Amotion in Motion: Removal of an Elected Official by a Municipal Governing Body for Just Cause/Cathryn M. Little.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.1: 75-101.
۱۱۳۲۲۸ Toward a Comprehensive Program for Regulating Vacant or Abandoned Dwellings in North Carolina: The General Police Power, Minimum Housing Standards, and Vacant Property Registration/C. Tyler Mulligan.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.1: 1-49.
۱۱۳۲۲۹ Where Will You Go When the Well Runs Dry Local Government Ownership and Water Allocation in North Carolina/Daniel F. McLawhorn.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.1: 51-73.
۱۱۳۲۳۰ A Fighting Chance for Outlaws: Strict Scrutiny of North Carolinas Felony Firearms Act/Matthew Jordan Cochran.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.2: 333-434.
۱۱۳۲۳۱ Bills of Attainder and the Formation of the American Takings Clause at the Founding of the Republic/Duane L. Ostler.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.2: 228-284.
۱۱۳۲۳۲ Federal Prosecution of State and Local Officials Using Honest Services Mail Fraud: Where’s the Line/George E.B. Holding.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.2: 191-226.
۱۱۳۲۳۳ How States Can Protect Their Policies in Federal Class Actions/Lucas Watkins.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.2: 285-309.
۱۱۳۲۳۴ The Danger to Confidential Communications in the Mismatch Between the Fourth Amendment’s Reasonable Expectation of Privacy and the Confidentiality of Evidentiary Privileges/Robert P. Mosteller.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.2: 147-190.
۱۱۳۲۳۵ Proportionality in Discovery: A Cautionary Tale/John L. Carroll.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.3: 455-466.
۱۱۳۲۳۶ Reasonableness in E-Discovery/Debra Lyn Bassett.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.3: 435-454.
۱۱۳۲۳۷ Waving Goodbye to Waiver? Not So Fast: Inadvertent Disclosure, Waiver of the Attorney- Client Privilege, and Federal Rule of Evidence 502/Elizabeth King.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.3: 467-528.
۱۱۳۲۳۸ Holding the High Ground: The Operational Calculus of Torture and Coercive Interrogation/Joseph L. Falvey Jr.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.3: 561-593.
۱۱۳۲۳۹ Torture and the Interrogation of Detainees/James P. Terry.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.4: 595-617.
۱۱۳۲۴۰ What Went Wrong Torture and the Office of Legal Counsel in the Bush Administration/Robert F. Turner.- Campbell Law Review. 2009-2010; Vol.32, No.4: 529-559.
۱۱۳۲۴۱ Another Straightforward Application: The Impact of Melendez-Diaz on Forensic Testing and Expert Testimony in Controlled Substance Cases/John Wait.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.1: 1-38.
۱۱۳۲۴۲ Beyond a Definition: Understanding the Nature of Void and Voidable Contracts/Jesse A. Schaefer.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.1: 193-209.
۱۱۳۲۴۳ Cell Phone – A Weapon of Mass Discretion/Mark L. Mayakis.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.1: 151-172.
۱۱۳۲۴۴ Challenges and Opportunities for the Tax Professional Guiding Closely-Held Entities: 2009 & 2010 Regulatory and Judicial Developments Impacting Fourth Circuit Tax Practitioners/Rose L. Bailey.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.1: 39-114.
۱۱۳۲۴۵ Constitutional Protection for Non-Media Defendants: Should There Be a Distinction Between You and Larry King?/Rebecca Phillips.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.1: 173-192.
۱۱۳۲۴۶ Textualist Canons: Cabining Rules or Predilective Tools/Stephen M. Durden.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.1: 115-149.
۱۱۳۲۴۷ Is It All About the Money Considering a Multi- Factor Test for Determining the Appropriateness of Forced Partition Sales in North Carolina/Lawrence Anderson Moye IV.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.2: 411-449.
۱۱۳۲۴۸ One Tough Pill to Swallow: A Call to Revise North Carolina’s Drug Trafficking Laws Concerning Prescription Painkillers/Evan M. Musselwhite.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.2: 451-475.
۱۱۳۲۴۹ Public Education, Local Authority, and Democracy: The Implied Power of North Carolina Counties to Impose School Impact Fees/Michael F. Roessler.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.2: 239-312.
۱۱۳۲۵۰ Rothgery v. Gillespie County: Applying the Supreme Court’s Latest Sixth Amendment Jurisprudence to North Carolina Criminal Procedure/Rebecca Yoder.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.2: 477-500.
۱۱۳۲۵۱ Slavery Jurisprudence on the Supreme Court of North Carolina, 1828-1858: William Gaston and Thomas Ruffin/Timothy C. Meyer.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.2: 313-339.
۱۱۳۲۵۲ The Meaning of Just Cause in North Carolina Public Employment Law: Caroll and Its Progeny Provide for a Heightened Multifactor Standard for State Employee Disciplinary Cases/J. Michael McGuinness.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.2: 341-379.
۱۱۳۲۵۳ The People Versus Corporate Welfare: North Carolina’s Forsaken Opportunity to Reverse Perversion of the Commerce Clause and to Reinvigorate the Public Purpose Doctrine/Jeanette K. Doran.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.2: 381-410.
۱۱۳۲۵۴ What Exactly is a Substantial Constitutional Question for Purposes of Appeal to the North Carolina Supreme Court/Justice Robert Orr.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.2: 211-238.
۱۱۳۲۵۵ Between Liberalism and Theocracy/John D. Inazu.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.3: 591-607.
۱۱۳۲۵۶ Causing the Blood to Flow Where I Touched Him-Liberalism, Constitutionalism, Christianity, and the War at Covey Farm/Anthony V. Baker.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.3: 661-683.
۱۱۳۲۵۷ Enlightenment Liberalism, Lawyers, and the Future of Lawyer-Client Relations/Cochran Jr., Robert F..- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.3: 685-694.
۱۱۳۲۵۸ From Rosenberger to Martinez: Why the Rise of Hyper-Modernism is a Bad Thing for Religious Freedom/Timothy P. Lendino.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.3: 699-722.
۱۱۳۲۵۹ Is Constitutionalism Liberal/Bruce P. Frohnen.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.3: 529-558.
۱۱۳۲۶۰ Is Modern Legal Liberalism Still Compatible with Free Exercise of Religion/Donald R. McConnell.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.3: 641-660.
۱۱۳۲۶۱ Liberalism: A Religious-Dependent Faith/Barry Alan Shain.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.3: 559-567.
۱۱۳۲۶۲ Looking for Bedrock: Accounting for Human Rights in Classical Liberalism, Modern Secularism, and the Christian Tradition/C. Scott Pryor.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.3: 609-640.
۱۱۳۲۶۳ Religion and the Purification of Reason: Why the Liberal State Requires More Than Simple Tolerance/John M. Breen.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.3: 505-528.
۱۱۳۲۶۴ Secular Not Secularist America/Michael Scaperlanda.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.3: 569-589.
۱۱۳۲۶۵ Were the Framers – and the Writers Who Influenced Them – Unable to Foresee the Extent of Secularization That Could Result from the Separation of Church and State/Teresa M. Blake.- Campbell Law Review. 2010-2011; Vol.33, No.3: 723-739.
۱۱۳۲۶۶ A Story of Privileges and Immunities: From Medieval Concept to the Colonies and United States Constitution/Thomas H. Burrell.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.1: 8-118.
۱۱۳۲۶۷ Do I Have to Say More When Mediation Confidentiality Clashes with the Duty to Report/Rosemary J. Matthews.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.1: 205-227.
۱۱۳۲۶۸ Fixing Faults in the Current Default Judgment Framework/Arthur J. Park.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.1: 155-180.
۱۱۳۲۶۹ Over My Dead Body: The Legal Nightmare and Medical Phenomenon of Posthumous Conception Through Postmortem Sperm Retrieval/Devon D. Williams.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.1: 181-204.
۱۱۳۲۷۰ Trade Dress Functionality: A Doctrine in Need of Clarification/Brett Ira Johnson.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.1: 125-152.
۱۱۳۲۷۱ Can’t Live With Em Can’t Live Without Em: An Analysis of the Trial Court’s Authority to Hear and Decide Child-Related Claims in North Carolina Post-Baumann/Amy L. Britt, Alicia Jurney Whitlock.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.2: 449-472.
۱۱۳۲۷۲ Minor’s Personal Injury Actions and Settlements in North Carolina/John M. Kirby.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.2: 295-421.
۱۱۳۲۷۳ Sacrificing Liberty for Security: North Carolina’s Unconstitutional Search and Seizure of Arrestee DNA/Michael J. Crook.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.2: 473-515.
۱۱۳۲۷۴ Shaken Baby Syndrome as Felony Murder in North Carolina/Derick R. Vollrath.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.2: 423-447.
۱۱۳۲۷۵ The Promise of a Cooperative and Proportional Discovery Process in North Carolina: House Bill 380 and the New State Electronic Discovery Rules/Brian C. Vick, Neil C. Magnuson.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.2: 233-292.
۱۱۳۲۷۶ Change to the Best Mode Requirement in the Leahy-Smith America Invents Act: Why Congress Got It Right/Andrew R. Shores.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.3: 733-753.
۱۱۳۲۷۷ Chinese Patents as Copyrights/Benjamin Piwei Liu.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.3: 685-729.
۱۱۳۲۷۸ Deconstructing Shanzhai – China’s Copycat Counterculture: Catch Me If You Can/William Hennessey.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.3: 609-660.
۱۱۳۲۷۹ Out of Sight, Out of Mind? Why the Lanham Act Needs to Be Brought Into the Digital Millennium/M. Lee Taft.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.3: 755-771.
۱۱۳۲۸۰ Should Foreign Patent Law Matter/Timothy R. Holbrook.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.3: 581-606.
۱۱۳۲۸۱ The Elusive Marketplace in Post-Bilski Jurisprudence/Andrew Chin.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.3: 663-682.
۱۱۳۲۸۲ The Rise and Decline of the Intellectual Property Powers/Peter K. Yu.- Campbell Law Review. 2011-2012; Vol.34, No.3: 525-577.
۱۱۳۲۸۳ John Finnis’s Natural Law Theory and a Critique of the Incommensurable Nature of Basic Goods/Alex E. Wallin.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.1: 59-81.
۱۱۳۲۸۴ Medicare Subrogation of Third Party Liability Claims-An Evolving (and Elusive) Effort/Huntington M. Willis.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.1: 173-188.
۱۱۳۲۸۵ Of Chew Toys and Designer Handbags: A Critical Analysis of the Parody Exception under the U.S. Trademark Dilution Revision Act/Eugene C. Lim.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.1: 83-118.
۱۱۳۲۸۶ The Dog Days in American Public Schools: Observations and Suggestions Regarding the Laws, Challenges and Amazing Benefits of Allowing Service Animals to/Joshua T. Walthall.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.1: 149-172.
۱۱۳۲۸۷ The Obligation of Government Toward Humanity: The Role of the State in the Common Good/David N. Wagner.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.1: 2-57.
۱۱۳۲۸۸ Lawyer as Public Citizen-A Futile Attempt to Close Pandora’s Box/Matthew E. Meany.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.1: 119-148.
۱۱۳۲۸۹ Avoiding Wonderland: Clarifying Marriage Requirements in North Carolina/Jessica T. Burgess.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.2: 227-255.
۱۱۳۲۹۰ North Carolina Bids Goodbye (Again) to the Rule in Dumpor’s Case/John V. Orth.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.2: 193-207.
۱۱۳۲۹۱ Out of Sight, Out of Mind: Indefinite Confinement and the Unconstitutional Treatment of North Carolinians with Mental Retardation/Brian T. Lawler.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.2: 257-282.
۱۱۳۲۹۲ The Anti-Fraud Provisions of the North Carolina Securities Act/Clifton L. Brinson.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.2: 209-225.
۱۱۳۲۹۳ An Equilibrium-Centric Interpetation of Restorative Justice and Examining Its Implementation Difficulties in America/Saby Ghoshray.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.3: 287-332.
۱۱۳۲۹۴ Blessed Are the Peacemakers/Richard C. Boothman.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.3: 335-366.
۱۱۳۲۹۵ Improving the Human Condition/Jon Powell.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.3: 283-286.
۱۱۳۲۹۶ North Carolina’s Wary Reception of Drug Treatment Court: The Myth of Inherent Ethics Violations Within Its Structure/Lily Van Patten.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.3: 367-396.
۱۱۳۲۹۷ Transparency and Disclosure of Medical Errors: It’s the Right Thing to Do, So Why the Reluctance/Barbara Phillips-Bute.- Campbell Law Review. 2012-2013; Vol.35, No.3: 333-354.
۱۱۳۲۹۸ Beyond Trade: Global Digital Exhaustion in International Economic Regulation/P. Sean Morris.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.1: 107-145.
۱۱۳۲۹۹ Browsewrap: A Unique Solution to the Slippery Slope of the Clickwrap Conundrum/Michelle Garcia.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.1: 32-73.
۱۱۳۳۰۰ Dropping Dropbox in your Law Practice to Maintain your Duty of Confidentiality/Eliu Mendez.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.1: 175-200.
۱۱۳۳۰۱ Fidelity Diluted: Client Confidentiality Gives Way to the First Amendment & Social Media in Virginia State Bar, ex rel. Third District Committee v. Horace Frazier Hunter/Jan L. Jacobowitz, Kelly Rains Jesson.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.1: 75-106.
۱۱۳۳۰۲ How to Make Lemonade from Lemons: Achieving Better Free Speech Protection Without Altering the Existing Legal Protection for Censorship inn Cyberspace/Gilad Idisis.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.1: 147-166.
۱۱۳۳۰۳ Testing the Social Media Waters: First Amendment Entanglement Beyond the Schoolhouse Gates/Lily M. Strumwasser.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.2: 1-29.
۱۱۳۳۰۴ Finality and Clarity Regarding Pending Claims for Attorney s Fees: Duncan and the Superfluous 54(b) Certification Lauren Fussell/Lauren Fussell.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.2: 329-358.
۱۱۳۳۰۵ Leandros Limit: Do North Carolina’s Homeschoolers Have a Right to a Sound Basic Education Protected by the State/Jessica Archer.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.2: 253-302.
۱۱۳۳۰۶ Legislative Expansion of Judicial Bifurcation: North Carolina’s Double-Edge Sword/Kip Nelson.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.2: 201-251.
۱۱۳۳۰۷ More Than Just a DREAM: The Legal and Practical Implications of a North Carolina DREAM Act/John J. Long Jr..- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.2: 359-381.
۱۱۳۳۰۸ Us Got The Bestest Teachers in The Everywhere: North Carolina Public School Teacher Employment Problems, Interests, and Potential Solutions/J. Tyler Walthall.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.2: 303-338.
۱۱۳۳۰۹ Money Minded: A Practical Guide to Using Quantitative Legal Calculation Products to Increase Profitability/Caitlin M. Goforth.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.3: 497-518.
۱۱۳۳۱۰ The Evolving Role of the Corporate Counsel: How Information Technology is Reinventing Legal Practice/Speaker Biographies.- Campbell Law Review. 2013-2014; Vol.36, No.3: 383-464.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

تازه-های-مقالات-خارجی-آبان

تازه‌های مقالات خارجی آبان ۱۴۰۱

تازه‌های مقالات خارجی آبان ۱۴۰۱   NO. TITLE – AUTHOR – SPECIFICATION ۱۲۷۶۰۸ Protecting the Rights of Indigenous Peoples-Promoting the Sustainability of the Global Environment?/Leena Heinamaki.- International Community Law Review.…