تازه‌های کتاب‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه تخصصی
  3. آرشیو تازه های کتاب های فارسی
  4. تازه‌های کتاب‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۱۰۸۹۱ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ‎۲‎آ‎۹ آيين دادرسي کيفري مطابق با آخرين قوانين، آيين نامه ها و آراء وحدت رويه تا اول مهر ۱۴۰۰/ علي خالقي.- ويرايش ‎۱۸.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۱.
۱۰۸۹۲ KMH‎ ۳۱۰۰‎ /۵ /ک‎۴‎م‎۵ مسئوليت پزشک در نظام حقوقي ايران و فرانسه/ مريم کريمي نيا، سحر کريم نيا [صحيح: کريمي نيا].- ويرايش دوم.- تهران: مجد، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۹۳ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /آ‎۳‎ت‎۹ توسعه پايدار و مشروعيت نظام حقوق بين الملل/ مهشيد آجلي لاهيجي؛ با ديباچه سيدقاسم زماني.- تهران: پژوهشکده حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۱.
۱۰۸۹۴ KMH‎ ۱۹۴۲‎ /خ‎۴‎م‎۳ مجموعه قوانين، مقررات و رويه قضايي و اجرايي مرتبط با امور تصفيه و ورشکستگي/ حسن خدابخشي پالندي، احمد پنجه پور.- تهران: پژوهشکده حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۱.
۱۰۸۹۵ HV‎ ۶۷۶۸‎ /ي‎۹‎م‎۲ مثلث آسايش در جرايم يقه سفيد: مطالعه موردي بررسي کلاهبرداري/ پيتر گاتسچالگ؛ ترجمه مريم کمايي، سلامه ابوالحسني.- تهران: پژوهشکده حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۱.
۱۰۸۹۶ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /خ‎۲‎ن‎۸ نکته ها در قانون آيين دادرسي کيفري: متن کامل تطبيق و تصحيح شده “قانون آيين دادرسي کيفري” مصوب ۱۲/۴/۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي به همراه حدود ۱۶۰۰ نکته درباره مواد آن/ علي خالقي.- ويرايش ‎۸.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۰.
۱۰۸۹۷ JZ‎ ۴۸۳۹‎ /ز‎۸۳‎ح‎۷ حقوق سازمان هاي بين المللي به انضمام متن منشور سازمان ملل متحد/ سيدقاسم زماني.- ويرايش ‎۳.- تهران: پژوهشکده حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۱.
۱۰۸۹۸ K‎ ۳۲۴۰‎ /آ‎۷‎پ‎۸ پليس و حقوق بين المللي بشر/ ويراستاران [رالف آله ولت، گيدو فيکنشر]؛ مترجمان حسين آقايي جنت مکان، مهدي رضا صادقي، زهرا ساعدي.- تهران: پژوهشکده حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۱.
۱۰۸۹۹ KZ‎ ۴۰۲۴‎ /س‎۹‎ح‎۷ حقوق جانشيني دولت: گفتارهايي در تاسيس و وراثت دولت در حقوق بين الملل/ سيدجمال سيفي.- تهران: پژوهشکده حقوقي شهر دانش، ‎۱۴۰۱.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

تازه-های-کتاب-های-فارسی-آبان-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۶ KZ‎ ۷۰۰۰‎ /ص‎۲‎الف‎۶ اصل حاکميت قانون در رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي اختصاصي…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-مهر-1401

تازه‌ های کتاب‌ های فارسی مهر ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی مهر ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۴ K‎ ۳۹۸۱‎ /ه‎۸ همايش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژي (مجموعه مقالات)/ به…
تازه‌های-مقالات-شهریور-1401

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۸۱۳ يکنواخت سازي قراردادهاي بانکي توسط بانک مرکزي: مطالعه موردي قراردادهاي مشارکت/ اناشه ملکميان.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-شهریور-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۶۲ K‎ ۳۲۵۹/۵‎ /ظ‎۲‎ج‎۹ جنسيت و منع تبعيض در آموزش رويکرد نظام بين المللي حقوق…