سایر مصوبات دهه اول مهر ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/07/01 لغایت 1401/07/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي و غيرقيمتي محصول گندم براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي و غيرقيمتي محصولات دانه‏ کلزا و سويا براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي و غيرقيمتي محصول چغندرقند بهاره و پائيزه براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصولات اساسي باغي در سال ۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي و غيرقيمتي محصول پنبه‌وش براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصولات اساسي زراعي براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت‏هاي تضميني محصولات جو و ذرت براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص الحاق بند “ج” به مصوبه شماره ۱۴۶۰۱/۰۲۰ مورخ ۷/۷/۱۴۰۰

مصوبات جلسه سي و پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي و غيرقيمتي محصول گندم براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22579-04/07/1401

شماره 02/21462 – ۱۴۰۱/۶/۱۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌ و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تصویب کرد:

۱ ـ در اجرای قانون مذکور، بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم برای سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می‏گردد:

الف) سیاست‏ حمایت غیرقیمتی

۱ ـ یارانه کاشت

ـ به منظور تقویت و ایجاد انگیزه‏های توسعه کشت قراردادی گندم، یارانه کاشت برای تأمین بخشی از هزینه‏های کود و بذر معادل پانزده هزار (15000) ریال به ازای هر کیلوگرم در نظر گرفته می‏شود.

۲ ـ یارانه بیمه:

کشاورزان گندم‌کار مشارکت‌کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولیدکنندگان گندم از تخفیفی بیشتر معادل (۲۰) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.

ب ) سیاست حمایت قیمتی:

ــ قیمت تضمینی گندم به شرح جدول ذیل تعیین می‏گردد:

 

قیمت (ریال به ازای هر کیلوگرم) عنوان
۱۱۵۰۰۰ گندم معمولی
۱۱۸۰۰۰ گندم دوروم

 

۲ ـ به استناد ماده (۷) مصوبه ۱۰۸۵۶/ت ۵۹۷۰۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ معاونت امور زراعت مکلف است با کمک سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، از طریق عملیاتی‌سازی سهم‌بری دانش از تولید کشاورزی محصول گندم بسترهای نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی و ارتقای بهره‎وری کشاورزی را با اولویت مزارع کوچک مقیاس اقدام نماید.

۳ ـ میزان آفت سن گندم و جداول خرید تضمینی گندم معمولی و دوروم برحسب افت مفید و غیرمفید برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‏شود.

۴ ـ در اجرای بندهای “ت” و “ر” ماده (۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

۵ ـ به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

۶ ـ انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول می‏باشد.

۷ ـ به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین‏نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به‌منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می‏باشد.

۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع موردنیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط به قانون بودجه کل کشور و منابع در اختیار تأمین نماید.

۹ ـ دستورالعمل نحوه‏ اجرای این مصوبه توسط معاونت‏ امور زراعت با همکاری معاونت برنامه‏ریزی و اقتصادی، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اتاق اصناف کشاورزی ایران، بنیاد ملی گندم‌کاران کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه، که پس از تائید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می‏گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي و غيرقيمتي محصولات دانه‏ کلزا و سويا براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22579-04/07/1401

شماره 020/21460 – ۱۴۰۱/۶/۱۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌ و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ تصویب کرد:

۱ ـ در اجرای قانون مذکور، بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصولات دانه‏ کلزا و سویا برای سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می‏گردد:

الف: سیاست‏ حمایت غیر قیمتی

۱ ـ یارانه کاشت

به منظور تقویت و ایجاد انگیزه‏های توسعه کشت قراردادی کلزا و سویا، یارانه کاشت برای تأمین بخشی از هزینه‏های کود و بذر معادل بیست هزار (20000) ریال به ازای هر کیلوگرم در نظر گرفته می‏شود.

۲ ـ یارانه بیمه:

کشاورزان تولیدکننده دانه کلزا و سویای مشارکت‌کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولیدکنندگان تخفیفی بیشتر معادل (۲۰) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.

 

ب: سیاست حمایت قیمتی:

ـ قیمت تضمینی دانه کلزا و سویا به شرح جدول ذیل تعیین می‏گردد:

 

نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال) توضیحات
دانه کلزا 220000 با (۲%) ناخالصی و (۱۰%) رطوبت
دانه سویا 225000 با (۲%) ناخالصی و (۱۲%) رطوبت

 

۲ ـ جدول قیمت‏ دانه‏های روغنی برحسب افت و رطوبت توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

۳ ـ در اجرای بندهای “ت” و “ر” ماده (۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

۴ ـ به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

۵ ـ انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول می‏باشد.

۶ ـ به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین‏نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به‌منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می‏باشد.

۷ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع موردنیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تأمین نماید.

۸ ـ شرکت بازرگانی دولتی ایران به‏عنوان مباشر مکلف است در صورت حصول سود از محل فروش روغن و کنجاله با تأیید شورا، نسبت به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه‏التفاوت به این گروه از تولیدکنندگان پرداخت نماید.

۹ ـ دستورالعمل نحوه‏ اجرای این مصوبه توسط معاونت‏ امور زراعت با همکاری معاونت برنامه‏ریزی و اقتصادی، سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اتاق اصناف کشاورزی ایران و شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه، که پس از تائید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می‏گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي و غيرقيمتي محصول چغندرقند بهاره و پائيزه براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22579-04/07/1401

شماره 020/21463 – ۱۴۰۱/۶/۱۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌ و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ تصویب کرد:

۱ ـ در اجرای قانون مذکور، بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول چغندرقند بهاره و پائیزه برای سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می‏گردد:

 

الف: سیاست‏ حمایت غیرقیمتی

ـ یارانه بیمه:

۱ ـ کشاورزان چغندرکار مشارکت‌کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولیدکنندگان چغندرقند از تخفیفی بیشتر معادل (۲۰) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.

۲ ـ به ازای هر تن چغندرقند بهاره و پاییزه ۲ کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۲۲۰۰۰ ریال و ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۸۰۰۰ ریال به‌عنوان جایزه تحویل شود.

۳ ـ به ازای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره ۴۰۰۰ ریال و چغندرقند پاییزه ۴۳۰۰ ریال هزینه حمل به قیمت تضمینی اضافه می‌شود.

ب: سیاست حمایت قیمتی:

قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پائیزه به شرح جدول ذیل تعیین می‏گردد:

 

نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال) توضیحات
چغندرقند بهاره ۱۸۷۰۰ با عیار (۱۶%)
چغندرقند پائیزه ۱۸۰۵۱ با عیار (۱۵%)

 

۲ ـ در اجرای بندهای “ت” و “ر” ماده (۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

۳ ـ به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

۴ ـ انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول می‏باشد.

۵ ـ به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین‏نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به‌منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می‏باشد.

۶ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه کل کشور تأمین نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصولات اساسي باغي در سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22579-04/07/1401

شماره 020/21467 – ۱۴۰۱/۶/۱۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ تصویب نمود:

۱ ) قیمت تضمینی محصولات اساسی باغی در سال ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل تعیین می‏گردد:

 

ردیف نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال)
۱ سیب ممتاز ۸۸۴۶۰
۲ سیب درجه یک ۷۲۰۱۵
۳ سیب درجه دو ۵۵۰۴۶
۴ سیب درجه سه ۱۶۰۰۰
۵ پرتقال درجه یک شمال ۶۰۰۰۰
۶ نارنگی درجه یک شمال ۵۰۰۰۰
۷ نارنگی رسمی شمال ۴۱۲۷۲
۸ پرتقال درجه یک جنوب ۶۸۰۱۲
۹ لیموشیرین درجه یک جنوب ۵۰۸۱۷
۱۰ لیموترش مرغوب جنوب ۷۰۲۳۰
۱۱ گریپ‌فروت توسرخ و سفید ۳۳۷۰۰
۱۲ انار درجه یک (وزن هر میوه سالم ۴۰۰ گرم) ۵۸۸۸۳
۱۳ انار درجه دو (وزن هر میوه سالم ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم) ۴۷۱۰۶
۱۴ انار درجه سه (۵ تا ۶ عدد در هر کیلو) ۲۱۸۰۹
۱۵ خرما ۱۲۰۰۰۰
۱۶ کشمش ۲۲۴۳۳۵
۱۷ انجیر خشک استهبان ۳۲۸۱۵۰
۱۸ برگه زردآلو آفتابی ۲۲۶۷۷۵
۱۹ برگه زردآلو کالیفرنی ۲۴۳۸۵۲

 

۲) بهره‏مندی از مزایای سیاست قیمت تضمینی برای محصولات باغی با رعایت موارد ذیل می‏باشد:

۱ ـ ۲) داشتن بیمه محصول

۲ ـ ۲) رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین‏نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به‌منظور تولید محصولات سالم

۳ ) قیمت محصولات اساسی باغی مندرج در این مصوبه که درجه‌بندی و ارقام آنها مشخص نگردیده، حداکثر قیمت برای محصول با درجه یک (بالاترین کیفیت) می‏باشد. در صورت نیاز به خرید، قیمت درجات و ارقام مختلف در دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی تعیین و اعلام خواهد شد. در هنگام خرید لازم است بر اساس سبد خرید (ترکیبی از درجه کیفی یک، دو و سه) برنامه‏ریزی و عنداللزوم اجرا گردد.

۴) در صورت نیاز به مداخله دولت در بازار محصول خرما، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مکلف است تشکل‏ها را جهت خرید محصول و درجات مختلف آن (مندرج در دستورالعمل ابلاغی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی) با قیمت تضمینی مصوب هدایت نماید.

 تبصره: آن دسته از تشکل‏ها که در این امر مشارکت می‏نمایند از سوی دولت مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياست حمايت قيمتي و غيرقيمتي محصول پنبه‌وش براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22579-04/07/1401

شماره 020/21464 – ۱۴۰۱/۶/۱۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

 سازمان برنامه‌ و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ تصویب کرد:

۱ ـ در اجرای قانون مذکور، بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول پنبه‌وش برای سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می‏گردد:

الف: سیاست حمایت غیرقیمتی:

ـ مصوبه شورای قیمت‏گذاری و اتخاذ سیاست‏های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جهت افزایش تولید، حمایت از تولید داخلی و توسعه و تکمیل زنجیره تأمین محصول پنبه به شماره 020/32757 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ تمدید می‏گردد.

 

ب: سیاست حمایت قیمتی:

قیمت تضمینی پنبه‌وش به شرح جدول ذیل تعیین می‏گردد:

 

نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال) توضیحات
پنبه‌وش 280000 وش (۲) سفید مرغوب، بدون آفت‏زدگی و عاری از مواد خارجی (خاک، خاشاک، شاخ و برگ)

 

۲ ـ در اجرای بندهای “ت” و “ر” ماده (۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

۳ ـ به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

۴ ـ در صورت لزوم بر اساس ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه ‏شود.

۵ ـ انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول می‏باشد.

۶ ـ به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین‏نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به‌منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می‏باشد.

۷ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع مورد نیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تأمین نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصولات اساسي زراعي براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22579-04/07/1401

شماره 020/21457 – ۱۴۰۱/۶/۱۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌ و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ تصویب کرد:

۱ ـ قیمت تضمینی محصولات اساسی زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل تعیین می‏گردد:

 

ردیف نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال) توضیحات
۱ جو بدون پوشینه ۶۷۸۰۰  
۲ گندم تریتیکاله ۶۷۸۰۰  
۳ ذرت خوشه‌ای ۶۷۸۰۰  
۴ آفتابگردان 192319 با (۲%) ناخالصی و (۹%) رطوبت
۵ گلرنگ 179576 با (۲%) ناخالصی و (۹%) رطوبت
۶ عدس 195612 سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۷ نخود 194797 سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‏های (۵۰) کیلوگرمی
۸ لوبیا چیتی 263261 سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‏های (۵۰) کیلوگرمی
۹ لوبیا سفید 166389 سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‏های (۵۰) کیلوگرمی
۱۰ لوبیا قرمز 167854 سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‏های (۵۰) کیلوگرمی
۱۱ برنج گروه یک (خزر، فجر، شیرودی و…) متعاقباً اعلام خواهد شد. با (۱۰%) شکستگی (عرف محلی)
۱۲ برنج گروه دو (گوهر، رش، عنبوری و…) با (۱۰%) شکستگی (عرف محلی)
۱۳ برنج گروه سه (ندا، سپیدرود، کوهسار و…) با (۱۰%) شکستگی (عرف محلی)
۱۴ سیب‌زمینی پائیزه 34214 مرغوب، سالم، بدون آفت‏زدگی و مواد خارجی
۱۵ سیب‌زمینی بهاره 37627 مرغوب، سالم، بدون آفت‏زدگی و مواد خارجی
۱۶ سیب‌زمینی طرح استمرار 45850 مرغوب، سالم، بدون آفت‏زدگی و مواد خارجی
۱۷ پیاز پائیزه 22238 مرغوب، سالم، بدون آفت‏زدگی و مواد خارجی
۱۸ پیاز بهاره 20216 مرغوب، سالم، بدون آفت‏زدگی و مواد خارجی
۱۹ پیاز طرح استمرار 28067 مرغوب، سالم، بدون آفت‏زدگی و مواد خارجی

 

* قیمت ارقام مشابه برنج در چارچوب این تصویب‌نامه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره (۱): قیمت ارقام مختلف برنج برحسب درصد شکستگی دانه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‏گردد.

تبصره (۲): خرید تضمینی برنج، منحصر به برنج‌های تولیدی در استان‏های گیلان و مازندران خواهد بود.

۲ ـ در اجرای بندهای “ت” و “ر” ماده (۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

۳ ـ به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

۴ ـ انجام خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول می‏باشد.

۵ ـ به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‏های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین‏نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به‌منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می‏باشد.

۶ ـ به منظور توسعه کشاورزی قراردادی و منافع فراوان حاصل از آن، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به تسهیل شرایط کشت قراردادی بین تولیدکنندگان و شرکت‏های پشتیبان و صنایع مرتبط اقدام نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت‏هاي تضميني محصولات جو و ذرت براي سال زراعي ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22579-04/07/1401

شماره 020/21466 – ۱۴۰۱/۶/۱۹

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌ و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ تصویب کرد:

۱ ـ در اجرای قانون مذکور، قیمت‏های تضمینی محصولات جو و ذرت برای سال زراعی ۱۴۰۲ ـ ۱۴۰۱ به شرح جدول ذیل تعیین می‏گردد:

 

نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال) توضیحات
جو ۶۷۸۰۰ با (۳%) افت مفید و (۲%) غیرمفید
ذرت دانه‌ای ۶۷۸۰۰ با (۳%) افت مفید، (۱%) غیرمفید و با رطوبت حداکثر (۱۴%)

 

۲ ـ محصولات یادشده بر اساس ماده (۳۳) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه می‏شود.

۳ ـ هزینه‏های تبعی اجرای سیاست قیمت تضمینی به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بورس کالای ایران و با تائید سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تأمین و پرداخت می‏شود.

۴ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات یادشده با قیمت تابلوی بورس به علاوه کارمزد معامله در بورس، به تفکیک اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تأمین نماید.

۵ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به منظور بسترسازی، اصلاح ضوابط و مقررات موجود در چارچوب قوانین مربوط در رابطه با تعیین انبارهای بخش خصوصی و نحوه اخذ تضمین از آنها و تقویت زیرساخت‏های موردنیاز برای ورود محصولات کشاورزی به بورس کالا، طبق سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی اقدام نماید.

۶ ـ شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مجاز است با تائید سازمان برنامه و بودجه کشور مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله‌شده در بورس کالا را پرداخت نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص الحاق بند “ج” به مصوبه شماره ۱۴۶۰۱/۰۲۰ مورخ ۷/۷/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22581-07/07/1401

شماره 020/22771 – ۱۴۰۱/۶/۳۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۹ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، تصویب کرد:

ـ متن ذیل به عنوان بند “ج” به مصوبه شماره 020/14601 مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ الحاق می‌گردد:

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضرر و زیان شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران ناشی از اجرای این مصوبه را پس از انجام حسابرسی ویژه یارانه‌ای (ماده (۷۰) قانون محاسبات عمومی کشور) در لوایح بودجه سنواتی برای شرکت یادشده پیش‌بینی و تأمین اعتبار نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

 

مصوبات جلسه سي و پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22581-07/07/1401

شماره 200/107769 – ۱۴۰۱/۶/۳۰

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات جلسه سی و پنجم (۱۵ شهریور ۱۴۰۱) کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

مصوبات جلسه سی و پنجم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

تاریخ جلسه ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۱

 

مصوبه شماره یک

در اجرای بند یک مصوبه شماره یک جلسه شانزدهم کارگروه و درخواست‌های واصله در خصوص ایجاد دسترسی به برخی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات با توجه به توافق خدمت‌دهنده و موافقت دبیرخانه شورا برقراری سرویس‌های زیر به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود:

P بانک توسعه تعاون: استعلام هویت اشخاص حقوقی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سرویس انطباق کد ملی با شماره شبای بانکی از بانک مرکزی ج.ا.ا.

P وزارت آموزش و پرورش: سرویس استعلام اشخاص حقیقی و سرویس انتشاری فوت‌شدگان از سازمان ثبت‌احوال کشور

P بیمه ایران: سرویس انتشاری فوت‌شدگان از سازمان ثبت‌احوال کشور

P مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه: سرویس استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

P شرکت پالایش نفت اصفهان: سرویس استعلام آخرین مدرک تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

P آستان قدس رضوی: استعلام مددجویان از کمیته امداد امام خمینی (ره)،

P پارک علمی و فناوری استان زنجان: استعلام کد پستی از شرکت ملی پست ج.ا.ا.

P وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی): استعلام مشخصات قبوض گاز از شرکت ملی گاز ایران، استعلام اصالت اسناد ملکی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

 

مصوبه شماره دو

به‌منظور تسریع و ساده‌سازی فرایند اخذ مصوبه کارگروه برای دسترسی به سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات (مصوبه شماره یک جلسه ۱۶ کارگروه) و در راستای تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه‌های اجرایی و تسهیل امور، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مقرر نمود:

۱ ـ دستگاه‌های اجرایی متولی سرویس‌های موجود در مرکز ملی تبادل اطلاعات، فهرست دستگاه‌های اجرایی گیرنده هر یک از سرویس‌های دارای تقاضای زیاد را در قالب کل دستگاه‌های اجرایی، کل دستگاه‌ها به‌جز استثنائات، فهرست دستگاه‌های مجاز برای تصویب به کارگروه پیشنهاد نمایند.

۲ ـ هر دستگاه اجرایی موظف است با ابلاغ مصوبه کارگروه، نسبت به دریافت و بهره‌برداری از این سرویس‌ها در سامانه‌های ملی یا پنجره واحد دستگاهی ظرف حداکثر دو ماه اقدام نماید.

 

مصوبه شماره سه

به‌منظور حذف اسناد کاغذی و تبادل الکترونیکی اطلاعات برای ارائه خدمات فی‌مابین وزارت آموزش و پرورش و سازمان ثبت‌احوال کشور در خصوص اطلاعات هویتی دانش‌آموزان مصوب شد:

۱ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور نسبت به استقرار و ارائه سرویس انتشار تغییر مشخصات اقلام هویتی (طبق مصوبه جلسه ۲۶ کارگروه تعامل‌پذیری) در مرکز ملی تبادل اطلاعات هرچه سریع‌تر اقدام و حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ به وزارت آموزش و پرورش ارائه نماید.

۲ ـ ارائه سرویس مکان اقامت به وزارت آموزش و پرورش تائید شد.

۳ ـ وزارت آموزش و پرورش به‌منظور حذف کاغذی صدور گواهی اشتغال به تحصیل (دارای عکس) برای عکس‌دار نمودن شناسنامه دانش‌آموزان، نسبت به ایجاد سرویس الکترونیکی ارائه عکس دانش‌آموزان شامل ورودی سرویس (کد ملی و تاریخ تولد دانش‌آموز) و خروجی عکس دانش‌آموز به سازمان ثبت‌احوال کشور در مرکز ملی تبادل اطلاعات طی مدت حداکثر دو ماه اقدام نماید.

۴ ـ سازمان ثبت‌احوال کشور موظف است مشخصات عکس قابل‌پذیرش برای درج در شناسنامه را به وزارت آموزش و پرورش حداکثر تا پایان مهرماه ۱۴۰۱ اعلام نماید.

۵ ـ وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه‌ای به کلیه مدارس مقطع متوسطه (دوره اول و دوم) دریافت و بارگذاری عکس دانش‌آموزان در پایگاه اطلاعات دانش‌آموزان را منوط به رعایت مشخصات اعلامی نماید.

۶ ـ با بهره‌برداری سرویس عکس دانش‌آموزان در مرکز ملی تبادل اطلاعات و ارائه به سازمان ثبت‌احوال کشور، این سازمان موظف است درخواست خدمت عکس‌دار شدن شناسنامه را به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی ارائه نماید؛ با استقرار سرویس عکس وزارت آموزش و پرورش صدور کاغذی گواهی برای عکس‌دار نمودن موضوعیت ندارد.

 

مصوبه شماره چهار

پیرو درخواست مشترک سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در خصوص سرویس‌های موردنیاز برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و همچنین تغییر از هر نوع (تجاری یا شخصی) به دیگری (شخصی یا تجاری) طبق «دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن موضوع بخشنامه شماره 01/148841 مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴»، مقرر شد تا سرویس‌های زیر حسب مورد توسط بانک مرکزی یا سازمان امور مالیاتی ایجاد و در مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه شود:

۱ ـ ارائه سرویس استعلام صاحب /های یک حساب از سامانه یکپارچه حساب‌های مشتریان (سیاح) توسط بانک مرکزی در ورودی شماره شبای حساب بانکی و در خروجی کد ملی / شناسه ملی/ کد ۱۲ رقمی اتباع غیر ایرانی، نوع حساب، عنوان نوع صاحب حساب (حقیقی ایرانی/ حقیقی خارجی/ حقوقی ایرانی/حقوقی خارجی) و کد بانک حساب به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.

۲ ـ برای ثبت حساب تجاری معتبر توسط سازمان مالیاتی در ورودی شماره شبا مؤدی، شماره اقتصادی، لیست کدهای آیسیک (ISIC) و سهم فعالیت لیست اطلاعات هویتی اشخاص صاحب حساب و در خروجی بله (ثبت حساب تجاری به‌صورت معتبر) یا خیر (حساب تجاری ثبت نشد).

۳ ـ سرویس تغییر حساب تجاری به غیرتجاری توسط سازمان امور مالیاتی در ورودی شماره شبا، شماره اقتصادی، لیست اطلاعات هویتی اشخاص صاحب حساب و در خروجی بلی (حساب غیرتجاری شد) یا خیر (غیرتجاری سازی حساب انجام نشد)

 

مصوبه شماره پنج

پیرو تصمیمات ستاد سرشماری آمار ثبتی مبنا کشور و درخواست مرکز آمار در خصوص به‌روزرسانی داده‌های ثبتی مقرر شد با رعایت ملاحظات امنیت و محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص (ماده ۷ قانون مرکز آمار موضوع حفظ محرمانگی و مجاز نبودن مطالبه اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط مراجع قضائی و اداری و مالیاتی و نظایر آن) اقدامات زیر انجام و سرویس‌های مربوط بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات ارائه شود:

۱ ـ با توجه به محدودیت اعلامی از طرف ارائه‌دهندگان نقشه به شرکت ملی پست برای اجرای طرح GNAF مقرر شد، فهرست این مؤسسات و نهادها به دبیرخانه اعلام تا پس از بررسی کارشناسی و شناسایی راه‌حل‌های ممکن در جلسه آتی کارگروه تصمیم‌گیری شود.

۲ ـ به‌منظور ایجاد زبان مشترک فنی در تعامل بین سامانه‌های موجود مقرر شد اقلام و کدگذاری تقسیمات کشوری وزارت کشور، مرکز آمار ایران و بنیاد مسکن برای شهرهای کوچک و روستاها توسط هر یک از سه دستگاه مذکور در اختیار سازمان فناوری اطلاعات ایران قرارگرفته و این سازمان جدول نگاشت کدگذاری این عناصر را تهیه و به هر سه دستگاه اعلام نماید.

۳ ـ وزارت کشور آخرین فهرست نهایی شده تقسیمات کشوری تا انتهای مردادماه ۱۴۰۱ به مرکز آمار ایران، بنیاد مسکن و سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه و در پایگاه تقسیمات کشوری نیز اعمال شود.

۴ ـ برای تکمیل داده‌های آماری مقرر شد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نقشه‌های الکترونیکی قطعه‌بندی شده (Parcel) روستایی و شهرهای کوچک را در اختیار مرکز آمار ایران قرار داده و جزییات سرویس موردنیاز برای تبادل اطلاعات به‌صورت الکترونیکی شامل دریافت عرصه/پهنه طرح هادی روستاهای قطعه‌بندی شده (Parcel) و سرویس اعلام تغییرات و ارسال اطلاعات تغییریافته توسط بنیاد مسکن با همکاری مرکز آمار ایران نهایی و در جلسه بعدی کارگروه مصوب شود.

۵ ـ با توجه به وجود سرویس استعلام مشخصات ملک برای املاک دارای دفتر الکترونیک سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مقرر شد:

۱) دسترسی به سرویس استعلام ملک برای مرکز آمار ایران فراهم شود.

۲) سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور یک سرویس اعلامی برای ارسال شناسه املاک جدید یا تغییر در سند را به‌صورت روزانه به مرکز آمار اعلام و در سرویس استعلامی بند فوق مشخصات املاک جدید یا تغییریافته را مرکز آمار ایران دریافت نماید.

۳ ) در خصوص ارائه سرویس پوششی یک پلاک ثبتی مقرر شد تا با محوریت دبیرخانه جلسه کارشناسی برای تدوین جزییات برگزار و در جلسه آتی برای اتخاذ تصمیم ارائه شود.

۴) سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات هویتی فاقد کد ملی اشخاص را در قالب یک فایل رمز شده در اختیار دبیرخانه قرار داده و سازمان ثبت‌احوال کشور با بررسی این اقلام اطلاعاتی، کدهای ملی متناظر یا کاندیدها را استخراج و در اختیار سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور قرار دهد. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با استفاده از سرویس چاپار متن موردنظر خود را برای مراجعه اشخاص به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و تصحیح یا تکمیل اطلاعات هویتی ارسال نماید.

تبصره ـ با عنایت به اهمیت و محرمانگی داده‌های کلان تجمیع شده در مرکز آمار ایران، این مرکز موظف است ظرف دو ماه سازوکار اعمال محرمانگی و کدگذاری و ارتقا ایمن‌سازی هرگونه دسترسی به اطلاعات مذکور را تدوین و جهت بررسی به مراجع ذی‌ربط امنیت فضای تبادل اطلاعات ارائه نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up