سایر مصوبات – دهه دوم مهر 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات منتشره از

  1397/07/01 لغايت 1397/07/10

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

 

 

 

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21429-16/07/1397

شماره ۵۶۱۱۸/هـ ب ـ۱۳۹۷/۷/۸

[توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۱۵۷۰۴۰/ت۵۵۱۲۲هـ مــورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸، موضوع: «استملاک ساختمان توسط دولت مجارستان به عنوان دفتر سفارت و محل سکونت کارکنان آن کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«اولاً ـ توجهاً به تصویب تبصره «۷» الحاقی به ماده (۱۴۸) قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور به سال ۱۳۹۰ از این حیث که قانون مزبور به خاطر مؤخّر بودن از تاریخ تصویب مواد مندرج در قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۴۳ مجلس شورای ملّی وقت، اکنون لازم‌الاجرا است، ثانیاً ـ نظر به تبصره «۷» الحاقی به ماده (۱۴۸) قانون ثبت‌اسناد و املاک ـ مصوب۱۳۹۰ـ که با درج عبارت: «رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است»، آیین‌نامه را با اعتبار بخشیدن از حیث استناد و تطبیق و انطباق دادن مصوبات دولتی با مواد مندرج در آن در جای قانون می‌نشاند، ثالثاً ـ نظر به ماده (۵) آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه ـ مصوب ۱۳۲۸ـ که صرفاً صدور مصوبه درباره امکان «استملاک برای محل سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها یا مؤسسات وابسته به سفارتخانه‌ها» را در صلاحیت هیئت‌محترم وزیران می‌شمارد، علی‌هذا اطلاق واژه «کارکنان» در عبارت «و محل سکونت کارکنان» مندرج در متن مصوبه از حیث اعم بودن از کارکنان سیاسی و غیرسیاسی، مازاد بر شمول عناوین شمارش‌شده در قانون بوده و مآلاً تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حدود صلاحیت هیئت‌محترم وزیران است، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

شماره ۵۷۶۳۶/هـ ب ـ۱۳۹۷/۷/۱۱

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت‌محترم وزیران به شماره ۷۸۵۵۵/ت۵۵۷۴۴هـ مــورخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۷، موضوع: «اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۲۵/ت۴۸۴۶۲هـ مــورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ ناظر بر ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه ساخت داخل»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یک‌صد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امـر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستـقیم ـ مصوب۱۳۹۱ـ که مقرر می‌دارد: «…اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستگاه‌های مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.»، بنابراین متن مصوبه از این حیث که به جای

ترتیبات مقرر در قانون، بروز «شرایط ضروری» را مبنای مستثنا شدن خرید تجهیزات و ملزومات پزشکی از ممنوعیت‌های مندرج در بند«۱» مصوبه قبلی می‌داند و این استثناء چون مشعر بر تغییر ضابطه مندرج در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

 

اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21430-17/07/1397

شماره 100/33511/9000-۱۳۹۷/۷/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر نامه شماره 100/33453/9000 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۵ رئیس محترم حوزه ریاست قوه قضائیه در خصوص «اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

 

شماره 100/33453/9000-۱۳۹۷/۷/۱۵

حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شهریاری

معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات

اساسنامه پیشنهادی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی، به استحضار ریاست محترم قوه قضائیه رسید، مرقوم فرمودند:

«اساسنامه کانون دفاتر الکترونیک به صورتی که در این اوراق (۸ صفحه) درج‌شده، مورد موافقت است.»

علی‌هذا ضمن ابلاغ مراتب، یک نسخه از اساسنامه تصویب‌شده جهت اقدام لازم و بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

 

اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی

مقدمه:

در راستای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها، به شماره 100/65137/9000 مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ مصوب ریاست محترم قوه قضائیه و اجرای دقیق و صحیح مقررات حاکم بر کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، وظایف کانون و ارکان آن به شرح اساسنامه ذیل می‌باشد.

اصطلاحات:

مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

دفاتر: دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

اعضاء: مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ نام: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی که من‌بعد کانون نامیده می‌شود.

ماده ۲ـ مکان: مرکز اصلی کانون در تهران ـ خیابان شهید بهشتی ـ نبش خیابان ولیعصر ـ خیابان عبادی ـ نبش کوچه منصور ـ روبروی بیمارستان توس ـ پلاک ۳ می‌باشد.

ماده ۳ـ مدت: مدت فعالیت از زمان تشکیل به مدت نامحدود می‌باشد.

ماده ۴ـ کانون حسب اعلام قوه قضاییه و با رعایت نیاز هر استان، کانون استانی راه‌اندازی خواهد کرد. اساسنامه و سایر امور کانون‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای است که متعاقباً پیشنهاد و تصویب خواهد شد.

تا تشکیل کانون‌های استانی،کانون می‌تواند با ایجاد دفاتر نمایندگی در استان ذی‌ربط امور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی آن استان را اداره نماید.

ماده ۵- اهداف و موضوع کانون:

۱- نظارت بر کانون‌های استانی و دفاتر نمایندگی در استان‌ها

۲- تدوین و تنظیم گزارش عملکرد کانون‌های استانی و دفاتر نمایندگی و ارائه به اداره کل

۳- فراهم نمودن موجبات پیشرفت علمی و عملی دفاتر

۴- تدوین برنامه‌های آموزشی برای مدیران و کارکنان دفاتر

۵- بررسی پیشنهاد واصله در تعیین و تغییر تعرفه خدمات قضائی و پیشنهاد به اداره کل

۶- بازرسی دوره‌ای و موردی از دفاتر خدمات و ارائه گزارش به اداره کل و هیئت تخلفات بدوی

۷- پیشنهاد دریافت درصدی از درآمد و حق عضویت اولیه از دفاتر خدمات

۸- پیشنهاد توسعه کمی و کیفی دفاتر به اداره کل

۹- انجام وظایف اجرائی اداره کل در صورت تفویض

۱۰- هماهنگی کلیه امور صنفی دفاتر

ماده ۶- کانون دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل و از نظر نظامات تابع قوه قضائیه می‌باشد.

فصل دوم ـ ارکان کانون

ماده ۷- ارکان کانون عبارتند از:

۱- مجمع عالی

۲- هیئت‌مدیره

۳- حسابرس

ماده ۸- مجمع عالی کانون متشکل از ۳ عضو می‌باشد:

۱- رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به عنوان رئیس مجمع عالی

۲- مدیرکل خدمات الکترونیک قضائی مرکز به عنوان دبیر جلسه

۳- رئیس هیئت‌مدیره کانون.

ماده ۹- جلسات مجمع عالی سالی دو بار در تیرماه جهت تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی کانون و در بهمن‌ماه جهت اخذ گزارش عملکرد کانون و دفاتر نمایندگی و تصویب بودجه سال آتی کانون تشکیل می‌شود.

تبصره ۱: جلسات مزبور با دعوت دبیر مجمع تشکیل می‌شود.

تبصره ۲: جلسات فوق‌العاده بنا به درخواست هر یک از اعضا و تصویب رئیس مجمع تشکیل می‌شود.

ماده ۱۰- اختیارات مجمع عالی به شرح ذیل است:

۱ـ استماع گزارش عملکرد کانون‌های استانی و دفاتر نمایندگی، ارائه‌شده توسط مدیرکل دفاتر خدمات قضائی.

۲ـ استماع گزارش سالانه هیئت‌مدیره و بازرس قانونی کانون‌های استانی و بازرس دفاتر نمایندگی.

۳ـ بررسی و تصویب ترازنامه و صورت‌های مالی کانون.

۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط‌مشی و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آتی کانون.

۵- بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت‌مدیره و تصمیم در خصوص ذخیره‌ها و سپرده‌های مالی.

۶- تصویب حق حضور در جلسات هیئت‌مدیره و حقوق اعضاء تمام‌وقت هیئت‌مدیره کانون.

۷ـ تصویب تشکیل کانون استان‌ها

۸- بررسی موضوع انحلال کانون و کانون‌های استانی و پیشنهاد به ریاست محترم قوه قضائیه

ماده ۱۱ـ کانون‌های استانی از حیث امور اداری و مالی و تشکیلاتی تحت نظارت و مدیریت کانون مرکز می‌باشند.

ماده ۱۲ـ هیئت‌مدیره کانون

کانون به وسیله هیئت‌مدیره‌ای مرکب از هفت نفر به شرح ذیل اداره می‌شود:

۱ـ دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تصویب رئیس مرکز با تأیید رئیس قوه قضائیه

۲ـ دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضائی به پیشنها [پیشنهاد] شورا و تصویب رئیس مرکز با تأیید رئیس قوه قضائیه

۳ـ مدیر یا نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

۴ـ یک نفر نماینده مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه

۵- مدیرعامل کانون

تبصره ۱: دوره تصدی اعضای هیئت‌مدیره ۳سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۲:تا قبل از تشکیل کانون‌های استانی، اعضای بند۱ از میان مدیران دفاتر با تأیید رئیس مرکز انتخاب می‌شود

ماده ۱۳ـ اعضای هیئت‌مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی یک نفر را با اکثریت آرا به عنوان مدیرعامل و از میان افراد مذکور در بند یک ماده دوازده، یک نفر را به عنوان رئیس هیئت‌مدیره و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد

جلسات هیئت‌مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و تصمیمات هیئت‌مدیره با رأی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره معتبر است. مدیرعامل کانون، نماینده قانونی کانون در اجرای مصوبات هیئت‌مدیره است و مکاتبات کانون با امضای وی و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.

تبصره ۱ـ مدیرعامل کانون باید به صورت تمام‌وقت در کانون حضور داشته و در صورتی که مدیر دفتر خدمات قضایی باشد برای اداره دفتر خود کفیل معرفی کند

تبصره ۲ـ در صورتی که هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به هر دلیل اعم از فوت، غیبت، محجوریت، استعفا و غیره در جلسات هیئت‌مدیره به مدت ۳ ماه شرکت ننماید رئیس مرکز فرد جانشین را معرفی خواهد نمود.

ماده ۱۴ـ وظایف هیئت‌مدیره:

۱ـ نظارت بر حسن اجرای امور کانون‌های استانی و دفاتر نمایندگی.

۲ـ تدوین و تنظیم گزارش عملکرد کانون‌های استانی و دفاتر نمایندگی و پیشرفت کاری و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل.

۳ـ پیشنهاد تشکیل کانون استان‌ها

۴ـ سیاست‌گذاری در امر آموزش و اجرای آن پس از تصویب اداره کل.

۵- بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر تعرفه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضائی و حق عضویت سالانه و درصدی از درآمدهای دفاتر و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب

۶- بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع‌بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم.

۷ـ تهیه و تنظیم گزارش مالی و ترازنامه سالیانه جهت ارائه به مجمع عالی

۸- تصویب پیشنهادات تشکیلاتی واصله از کانون‌های استانی

۹ـ بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات کانون‌های استانی و دفاتر نمایندگی و گزارش آن به اداره کل و هیئت تخلفات بدوی

۱۰- پیشنهاد و ارائه راهکارهای رویه‌های مشترک (وحدت رویه) بر مبنای چهارچوب‌های قانونی به اداره کل.

۱۱ـ تدوین و تنظیم بودجه سالیانه و پیشنهاد آن جهت تصویب به مجمع عالی.

۱۲ـ ارائه طرح‌های فرهنگی، رفاهی و بیمه برای مدیران دفاتر و ابلاغ آن در صورت تصویب مجمع عالی

۱۳ـ رسیدگی و تصویب معاملات و نصاب آن طبق آئین‌نامه مالی و معاملاتی کانون‌ها.

۱۴ـ اتخاذ تصمیم راجع به اقامه، تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی و یا انصراف از آن در کلیه مراجع قانونی در راستای وظایف کانون.

۱۵ـ تعیین حسابرس قانونی.

۱۶ـ تشکیل هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات و شکایات بر اساس ضوابط .

۱۷ـ تدوین و تصویب دستورالعمل‌های داخلی موردنیاز کانون و یا تغییرات و یا اصلاح آنها

تبصره ۱: اعضاء هیئت‌مدیره و اعضای خانواده و بستگان درجه یک ایشان حق ندارند شخصاً در معاملاتی که با کانون و یا هر یک از واحدهای زیرمجموعه کانون صورت می‌گیرد به طور مستقیم و غیرمستقیم شرکت نموده و یا سهیم شوند.

تبصره ۲: جلسات هیئت‌مدیره به طور منظم و با تعیین دستور جلسه تشکیل و مطالب موردبررسی که به تصویب برسد طی صورت‌جلسه‌ای مکتوب ثبت و نگهداری خواهد شد.

ماده ۱۵ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل:

۱ـ نمایندگی قانونی کانون در اجرای مصوبات هیئت‌مدیره

۲ـ اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور کانون‌ها و دفاتر نمایندگی استان‌ها و حفاظت از اموال و دارائی‌های آن

۳ـ تهیه و تنظیم برنامه‌وبودجه کانون‌ها و تراز مالی و گزارشات مربوطه و ارائه آن به هیئت‌مدیره

۴ـ تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعمل‌های لازم برای پیشبرد اهداف و امور کانون‌ها و تسلیم به هیئت‌مدیره جهت تصویب

۵- تقسیم‌کار بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و عزل و نصب کارکنان بر اساس مقررات مربوطه

۶- اتخاذ تصمیم انضباطی در مورد کارکنان کانون بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های مصوب هیئت‌مدیره

۷ـ نمایندگی قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیئت‌مدیره در کلیه مراجع

۸- امضاء کلیه مکاتبات اداری و همچنین امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور مشترکاً با خزانه‌دار کانون

۹ـ تعیین یک نماینده رسمی برای عضویت در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات و شکایات

ماده ۱۶ـ وظایف خزانه‌دار:

۱ـ نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت‌های مالی کانون

۲ـ ارائه گزارش عملکرد فصلی امور مالی کانون به هیئت‌مدیره

۳ـ کمک در تهیه و تنظیم بودجه سالانه و همچنین تراز مالی فصلی و یا سالیانه

۴ـ همکاری با حسابرس کانون

۵- امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی مشترکاً با مدیرعامل کانون.

ماده ۱۷ـ حسابرس قانونی:

هیئت‌مدیره کانون یک شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی ) را با جلب موافقت اداره کل به عنوان حسابرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و تجدید انتخاب وی برای دوره‌های بعدی بلامانع است.

ماده ۱۸ـ حسابرس موظف است کلیه گزارشات مالی و تراز مالی کانون را که در اختیار وی قرار می‌گیرد موردبررسی قرار داده و به صورت مکتوب در تطابق و یا عدم تطابق آنها با اصول حسابداری و حسابرسی و همچنین در چهارچوب مقررات و دستورالعمل‌های مصوب و یا وظایف هیئت‌مدیره اظهارنظر و گزارش نماید.

تبصره ۱: رئیس کانون و سایر اعضاء هیئت‌مدیره و کلیه کارکنان موظف هستند هر نوع اسناد، مدارک و اطلاعات موردنیاز حسابرسی را در اختیار وی قرار دهند.

تبصره ۲: حسابرسی و مطالعه اسناد و مدارک باید به نحوی انجام گیرد که به امور جاری لطمه‌ای وارد نشود.

فصل سوم ـ سرمایه و منابع

ماده ۱۹ـ سرمایه و منابع  کانون عبارتست از:

۱ـ وجوه حاصل از حق عضویت

تبصره: حق عضویت، درصدی از درآمد دفاتر خواهد بود.

۲ـ وجوه حاصل از سرمایه‌گذاری کانون جهت اجرای اهداف کانون با تأیید مجمع عالی.

۳ـ کمک‌ها و هدایا از طرف اشخاص حقوقی یا حقیقی.

۴ـ کمک‌ها و مساعدت‌های مرکز

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده ۲۰- بودجه سالیانه کانون حداکثر باید تا پایان دی‌ماه هر سال از طرف هیئت‌مدیره و رئیس کانون تهیه و برای بررسی و تصویب نهائی به مجمع عالی ارائه شود و مجمع عالی کانون نیز رسیدگی به بودجه را طوری انجام دهد که نهایتاً در پایان سال بودجه مصوب به کانون ابلاغ گردد.

ماده ۲۱- کلیه دفاتر می‌بایستی حق عضویت تعیین‌شده از درآمد را که با تصویب مجمع عالی تعیین می‌گردد به کانون پرداخت نمایند.

ماده ۲۲- انحلال کانون

کانون در صورت پیشنهاد مجمع عالی و با تصویب رئیس محترم قوه قضائیه منحل می‌گردد و در این صورت انحلال توسط هیئت منتخب انحلال که توسط رئیس محترم قوه قضائیه تعیین می‌گردد امور انحلال را انجام خواهد داد..

این اساسنامه مشتمل بر ۲۲ ماده و ۱۱ تبصره می‌باشد و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ به تأیید هیئت‌مدیره کانون رسیده است.

 

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • مهدی محمدی
    آبان 11, 1397 08:28

    باسلام وارزوی موفقیت
    درخصوص اعطای امتیاز لغو امتیاز ابلاغ ومجوزدفاترخدمات الکترونیک قضایی مطلبی مشاهده نشد اینجانب تاکنون دو نوبت ثبت نام نموده ام باوجوددارابودن سابقه قضایی ومدارک مثبته ودارابودن محل درمنطقه ۷ عباس ابادمهنازپلاک ۲۴ متاسفانه تاکنون موفق به اخذمدرک نشده ام فرزندشهیدنیزمیباشم.

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up