طرح ها و لوایح دهه سوم دی ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

طرح ها و لوایح منتشره از

1401/10/21 لغايت 1401/10/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

لایحه بودجه سال 1402 کل کشور

لایحه بودجه سال 1402 کل کشور

منتشره در دهه سوم دی‌ماه 1401

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/10/13

دوره: یازدهم   1401/10/13

 

اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری

1401/10/21 یک شوری

دوره: یازدهم   1401/10/21

 

گزارش یک شوری (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/04 یک شوری

دوره: یازدهم   1401/11/04

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/08

دوره: یازدهم   1401/11/08

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/09

دوره: یازدهم   1401/11/09

 

گزارش یک شوری (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/09 یک شوری

دوره: یازدهم   1401/11/09

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/09

دوره: یازدهم   1401/11/09

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/09

دوره: یازدهم   1401/11/09

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/09

دوره: یازدهم   1401/11/09

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/09

دوره: یازدهم   1401/11/09

 

گزارش یک شوری (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/09 یک شوری

دوره: یازدهم   1401/11/09

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/10

دوره: یازدهم   1401/11/10

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/10

دوره: یازدهم   1401/11/10

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/10

دوره: یازدهم   1401/11/10

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/10

دوره: یازدهم   1401/11/10

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/10

دوره: یازدهم   1401/11/10

 

گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/10 دو شوری

دوره: یازدهم   1401/11/10

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/10

دوره: یازدهم   1401/11/10

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/10

دوره: یازدهم   1401/11/10

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/10

دوره: یازدهم   1401/11/10

 

گزارش یک شوری (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/11 یک شوری

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش یک شوری (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/11 یک شوری

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش یک شوری (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/11 یک شوری

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش یک شوری (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/11 یک شوری

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/11 دو شوری

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/11

دوره: یازدهم   1401/11/11

 

گزارش یک شوری (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/12 یک شوری

دوره: یازدهم   1401/11/12

 

گزارش یک شوری (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/12 یک شوری

دوره: یازدهم   1401/11/12

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/12

دوره: یازدهم   1401/11/12

 

گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/12 دو شوری

دوره: یازدهم   1401/11/12

 

گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/12 دو شوری

دوره: یازدهم   1401/11/12

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/12

دوره: یازدهم   1401/11/12

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/12

دوره: یازدهم   1401/11/12

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/12

دوره: یازدهم   1401/11/12

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/16

دوره: یازدهم   1401/11/16

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/17

دوره: یازدهم   1401/11/17

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/18

دوره: یازدهم   1401/11/18

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/18

دوره: یازدهم   1401/11/18

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/18

دوره: یازدهم   1401/11/18

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/19

دوره: یازدهم   1401/11/19

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/19

دوره: یازدهم   1401/11/19

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/19

دوره: یازدهم   1401/11/19

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/19

دوره: یازدهم   1401/11/19

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/19

دوره: یازدهم   1401/11/19

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/23

دوره: یازدهم   1401/11/23

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/24

دوره: یازدهم   1401/11/24

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/25

دوره: یازدهم   1401/11/25

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/26

دوره: یازدهم   1401/11/26

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/26

دوره: یازدهم   1401/11/26

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/11/26

دوره: یازدهم   1401/11/26

 

گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)

1401/11/27 دو شوری

دوره: یازدهم   1401/11/27

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/12/02

دوره: یازدهم   1401/12/02

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/12/02

دوره: یازدهم   1401/12/02

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/12/03

دوره: یازدهم   1401/12/03

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/12/06

دوره: یازدهم   1401/12/06

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/12/06

دوره: یازدهم   1401/12/06

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/12/06

دوره: یازدهم   1401/12/06

 

گزارش مرکز پژوهش‌ها

1401/12/07

دوره: یازدهم   1401/12/07

 

لینک صفحه

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/show/1755788

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…

قوانین دهه دوم تیر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/04/11 لغايت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری…

سایر مصوبات دهه اول تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/01 لغایت 1402/04/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     بخشنامه قوه‌قضائیه در…
keyboard_arrow_up