مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1400/02/21 لغايت 1400/02/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع حمل‌ونقل ریلی (راه‌آهن) از سال ۱۲۸۵ تا پایان بهمن ۱۳۹۹   

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری بخش کهک در استان قم  

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کلات استان خراسان رضوی    

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی   

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال          

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی  

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور         

تصویب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا   

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه‌سرای استان گیلان      

اصلاح بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک  

اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور         

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ          

تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مساحت (۲۵۰۰) هکتار         

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خلیل‌آباد استان خراسان رضوی     

تصویب‌نامه در خصوص واردات کالاهای پاکستانی یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار در مرز استان سیستان و بلوچستان و کشور پاکستان          

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون      

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون     

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد      

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام   

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دامغان        

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای سده دهستان بالاخواف بخش سلامی شهرستان خواف استان خراسان رضوی، به شهر    

لغو تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۱۶/ت ۳۸۰۷۷ک مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶          

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمتهای پارس (1) و (2)   

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت ۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰

اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ در خصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)         

اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ در خصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادی کاوه  

اصلاح تبصره (۱) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‏های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار)     

تصویب‌نامه در خصوص خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹)     

تصویب‌نامه در خصوص تعیین راه مجاز گمرکی در منطقه تازه کند پارس‌آباد مغان در استان اردبیل

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰        

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان زرندیه استان مرکزی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی برای مؤسسات بیمه غیردولتی

الحاق تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲  

الحاق ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران  

اصلاح مواد (۸۲) و (۸۷) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی       

اصلاح جزءهای (ب) و (پ) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۸۰۹/ت ۵۸۷۶۹هـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰

 

 

تصویب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع حمل‌ونقل ریلی (راه‌آهن) از سال ۱۲۸۵ تا پایان بهمن ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22179-21/02/1400

شماره ۱۵۶۶۸۰/ت ۵۸۴۱۱هـ -۱۳۹۹/۱۲/۲۷

وزارت راه و شهرسازی ـ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه 27/12/1399 به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

۱ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق، نسخ ضمنی گردیده باشد، به نحو مذکور در پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.]، نسخ صریح می‌شود.

۲ـ فهرست مصوبات معتبر هیأت‌وزیران و کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در موضوع حمل‌ونقل ریلی (راه‌آهن) به شرح

پیوست (۲) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعلام می‌شود. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند.

۳ـ فهرست مصوبات منسوخ صریح و باطل‌شده یا غیرمعتبر با انقضای زمان اجراء به شرح پیوست‌های شماره (۳) و (۴) که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، می‌باشد.

۴ـ اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه، به شرح بندهای بالا، به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش‌های آن مصوبه نیست مگر آن‌که در پیوست‌ها تصریح شده باشد و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است نمی‌باشد.

۵ ـ ارائه هرگونه پیشنهاد در موضوع حمل‌ونقل و ریلی (راه‌‌آهن) جهت تصویب در هیأت‌وزیران، منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب‌نامه حاضر است.

۶ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هر سال نسبت به به‌روزرسانی پیوست‌های این تصویب‌نامه، اقدام و آن را برای تصویب به هیأت‌وزیران ارائه کند.

۷ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نسبت به تنقیح مصوبات مراجع درون دستگاهی متبوع، در موضوع حمل‌ونقل ریلی (راه‌آهن) اقدام کند.

۸ ـ شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیرطبقه‌بندی) هیأت‌وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرّح در موضوع حمل‌ونقل ریلی (راه‌آهن) از سال ۱۲۸۵ تا پایان بهمن ۱۳۹۹ است و شامل مصوبات راه‌آهن شهری (مترو) نمی‌باشد. هر مصوبة مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب‌نامه که در پیوست‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیأت‌وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل PDF اول

لینک فایل PDF دوم

لینک فایل PDF سوم

لینک فایل PDF چهارم

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری بخش کهک در استان قم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22179-21/02/1400

شماره ۱۶۱۹۲/ت ۵۸۱۷۷هـ – ۱۴۰۰/۲/۱۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 15/2/1400 به پیشنهاد شماره ۲۰۶۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان کهک بخش کهک شهرستان قم استان قم به روستای ورجان و مرکز دهستان فردو بخش یادشده به روستای دستگرد تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش کهک، یک دهستان به نام کرمجکان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (۱) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ صرم ۲ـ خورآباد ۳ـ ابرجس ۴ـ بیدهند ۵ ـ کرمجکان ۶ ـ ازنو ۷ـ آل‌قلی‌آباد ۸ ـ آلیجه ۹ـ بید یونجه ۱۰ـ چشمه شجاع ۱۱ـ خوشدره ۱۲ـ درباغ ۱۳ـ دیاغش ۱۴ـ زونگو ۱۵ـ امامزاده نورعلی ۱۶ـ طره خان بیگی ۱۷ـ عبداله آباد ۱۸ـ قرنا ۱۹ـ قل عربه

۲۰ـ قلعه آقامحمود ۲۱ـ قلعه عبداله ۲۲ـ قلندر ۲۳ـ قنات سفیدال ۲۴ـ کرامه ۲۵ـ کره چوبین ۲۶ ـ کرزلا ۲۷ـ گزدر ۲۸ ـ گرنه ۲۹ـ معدن سنگ باریت بیدهند ۳۰ ـ نخاله دان ۳۱ـ چشمه ۳۲ـ حسن آباد ۳۳ـ زنجاوه ۳۴ـ پنجاله ۳۵ ـ سنجد بویه ۳۶ ـ جولادر ۳۷ـ هرون استاد تقی ۳۸ـ هرون زینعلی ۳۹ـ هرون محمد سفلی ۴۰ـ قلندر ۴۱ـ مزرعه حاج حسن ۴۲ـ مزرعه ابول ۴۳ـ مزرعه آل چشمه ۴۴ـ مزرعه چشمکی ۴۵ـ مزرعه در قنبر ۴۶ ـ مزرعه ساق‏آباد ۴۷ـ مزرعه دولی ۴۸ ـ مزرعه سیدها ۴۹ـ مزرعه قربان ۵۰ ـ مزرعه قربانعلی ۵۱ـ مزرعه قربانی ۵۲ـ مزرعه کوکون ۵۳ـ مزرعه گلستانه ۵۴ـ مزرعه لادر ۵۵ ـ مزرعه مامانی ۵۶ ـ مزرعه نو ۵۷ـ مزرعه نیزار ۵۸ ـ مزرعه وفایی.

پ ـ روستای کرمجکان به عنوان مرکز دهستان کرمجکان تعیین می‏شود.

ت ـ در بخش کهک، یک دهستان به نام خاوه از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (۱) پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ تیره ۲ـ خاوه ۳ـ ویریج ۴ـ حسین‏آباد ۵ ـ محمدآباد ۶ ـ احمدآباد ۷ـ احمدآباد ۸ ـ انجیلیان ۹ـ اورسه ۱۰ـ بازرجون ۱۱ـ بونگره ۱۲ـ چشمه مرجان ۱۳ـ خدرآباد ۱۴ـ دربر ۱۵ـ زنجران ۱۶ـ سررودخانه ۱۷ـ سکرود سفلی و علیا ۱۸ـ شریف‏آباد ۱۹ـ مالیجه ۲۰ـ مرسله ۲۱ـ وشک‏آباد ۲۲ـ رژه ۲۳ـ محمدآباد.

ث ـ روستای خاوه به عنوان مرکز دهستان خاوه تعیین می‌شود.

ج ـ در شهرستان قم، یک بخش به نام فردو از ترکیب دهستان‌های فردو و خاوه ایجاد می‌شود.

چ ـ روستای فردو به عنوان مرکز بخش فردو تعیین می‌شود.

ح ـ در استان قم، با تغییر نام بخش کهک به مرکزی، یک شهرستان به نام کهک از ترکیب دو بخش مرکزی و فردو ایجاد می‌شود.

خ ـ شهر کهک به عنوان مرکز شهرستان کهک تعیین می‌شود.

د ـ مرکز دهستان جعفرآباد بخش جعفرآباد شهرستان قم به روستای جعفرآباد تغییر می‌یابد.

ذ ـ دهستان قاهان از بخش خلجستان شهرستان قم منتزع و به بخش جعفرآباد ملحق می‌شود.

ر ـ در بخش جعفرآباد، یک دهستان به نام کهندان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ اسپید ۲ـ الکان ۳ـ وسفونجرد ۴ـ کهندان ۵ ـ رحمت‏آباد ۶ ـ باغ پورشاد ۷ـ باگزنه ۸ ـ بیابانک ۹ـ تیره رو ۱۰ـ چمن ۱۱ـ چشمه ۱۲ـ دو کلو ۱۳ـ شیخ‏آباد ۱۴ـ کله چنار ۱۵ـ حسین‏آباد ۱۶ـ چمنک ۱۷ـ احمدآباد ۱۸ ـ مزرعه علمدار ۱۹ـ گوناکرد ۲۰ـ سل ۲۱ـ مزرعه یونگری ۲۲ـ روشکان ۲۳ـ کی ۲۴ـ موشکیه ۲۵ ـ ونان.

ز ـ روستای کهندان به عنوان مرکز دهستان کهندان تعیین می‌شود.

س ـ در بخش جعفرآباد، یک دهستان به نام باقرآباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (۲) پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ باقرآباد ۲ـ علی‏آباد مستوفی ۳ـ طغرود ۴ـ دولت‏آباد ۵ ـ عسگری ۶ ـ کلاغ‏ نشین ۷ـ گلستان ۸ ـ اشتریه ۹ـ فیض‏آباد ۱۰ـ دهزار ۱۱ـ کتانعلی ۱۲ـ شریف‏آباد زند ۱۳ـ تعاونی مشاع (۴۶) ۱۴ـ محمدآباد ۱۵ـ ابراهیم‏آباد ۱۶ـ امیرآباد ۱۷ـ تعاونی ۱۸ـ چاه احمدزاده ۱۹ـ حسن‏آباد خرابه ۲۰ـ حسین‏آباد وزیر ۲۱ـ خیرآباد ۲۲ـ قدیم‏آباد ۲۳ـ مزرعه اسماعیل‏آباد ۲۴ـ مزرعه حاجی‏آباد ۲۵ـ مزرعه کردآباد ۲۶ـ مزرعه نهضت شماره دو ۲۷ـ مزرعه نهضت شماره سه ۲۸ـ مزرعه نهضت شماره چهار ۲۹ـ مزرعه نهضت شماره پنج ۳۰ـ مزرعه یوسف‏آباد ۳۱ـ معدن نمک شماره یک.

ش ـ روستای باقرآباد به عنوان مرکز دهستان باقرآباد تعیین می‌شود.

ص ـ در شهرستان قم، یک بخش به نام قاهان از ترکیب دهستان‌های قاهان و کهندان ایجاد می‌شود.

ض ـ روستای قاهان به عنوان مرکز بخش قاهان تعیین می‌شود.

ط ـ در استان قم، با تغییر نام بخش جعفرآباد به مرکزی، یک شهرستان به نام جعفرآباد از ترکیب دو بخش مرکزی و قاهان ایجاد می‌شود.

ظ ـ شهر جعفریه به عنوان مرکز شهرستان جعغرآباد تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان کلات استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22179-21/02/1400

شماره ۱۶۱۹۴/ت ۵۶۷۰۵هـ -۱۴۰۰/۲/۱۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 15/2/1400 به پیشنهاد شماره ۵۹۴۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان هزارمسجد بخش مرکزی شهرستان کلات استان خراسان رضوی به روستای کالو تغییر می‌یابد.

ب ـ در بخش مرکزی شهرستان کلات، یک دهستان به نام لاین از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (۱) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ احمدآباد ۲ـ سنگ دیوار ۳ـ رجب‏آباد ۴ـ کریم‏آباد ۵ ـ بابا رمضان ۶ ـ چهارراه ۷ـ خاکستر ۸ ـ رباط ۹ـ زوبالا ۱۰ـ عزیزآباد ۱۱ـ لاین کهنه.

پ ـ روستای احمدآباد به عنوان مرکز دهستان لاین تعیین می‌شود.

ت ـ در بخش مرکزی شهرستان کلات، یک دهستان به نام چرم از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه شماره (۲) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ چرم کهنه ۲ـ ارچنگال ۳ـ جرف ۴ـ چرم نو ۵ ـ حصار حاجی اسماعیل ۶ ـ حمام قلعه ۷ـ سلطان‏آباد ۸ ـ سینی کهنه ۹ـ سینی نو ۱۰ـ قاباخ ۱۱ـ ایده لیک ۱۲ـ قره سو.

ث ـ روستای چرم کهنه به عنوان مرکز دهستان چرم تعیین می‌شود.

ج ـ در شهرستان کلات، یک بخش به نام هزار مسجد از ترکیب دهستان‌های هزار مسجد و لاین ایجاد می‌شود.

چ ـ روستای حسن‏آباد به عنوان مرکز بخش هزار مسجد تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 1400 - 02

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22179-21/02/1400

شماره ۱۶۱۸۳/ت ۵۷۹۰۸هـ- ۱۴۰۰/۲/۱۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 15/2/1400 به پیشنهاد شماره ۶۴۸۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۵/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ مزرعه‌های دزک بالا، دزک پایین و زردان در دهستان باقران بخش مرکزی شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی با هم ادغام و پس از تبدیل به روستا به عنوان روستای دزک نام‌گذاری می‌شود.

۲ـ در شهرستان بیرجند، یک بخش به نام شاخنات از ترکیب دو دهستان‌ شاخنات و شاخن ایجاد می‌شود.

۳ـ روستای گازار به عنوان مرکز بخش شاخنات تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22179-21/02/1400

شماره ۱۶۱۹۷/ت ۵۸۷۵۳هـ-۱۴۰۰/۲/۱۸

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه 15/2/1400 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و جزء (۱) بند (د) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد:

۱ـ برای تعیین شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص‌های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال‌ آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران واردشده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می‌گیرد:

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 1400 - 04

 

تبصره ـ شهرستان‌های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان‌ها از میانگین، به عنوان شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال محسوب می‌گردند.

۲ـ شهرستان‌های موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه در سال ۱۴۰۰ شامل (۹۱) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شوند.

۳ـ کلیه طرح‌هایی که در شهرستان‌های موضوع فهرست پیوست این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند، می‌توانند از امتیازات موضوع این تصویب‌نامه در چهارچوب جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور برخوردار شوند.

تبصره ـ در صورت حذف شهرستان در سال‌های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین-شده (تعیین‌شده (بیست سال) از مبنای سال بهره‌برداری محاسبه می‌گردد.

۴ـ نحوه تعیین شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال که پس از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تشکیل‌شده و یا می‌شوند، به شرح زیر است:

الف ـ در صورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان‌های مندرج در فهرست بند (۲) این تصویب‌نامه (۹۱ شهرستان)‌ تشکیل شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می‌گردد.

ب ـ در صورتی که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد به طوری که یکی از شهرستان‌ها از فهرست بند (۲) این تصویب‌نامه و شهرستان دیگر از شهرستان‌های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیر برخوردار انتزاع یافته باشد به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می‌گردد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22179-21/02/1400

شماره ۱۶۶۹۶/ت ۵۷۵۴۸هـ- ۱۴۰۰/۲/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱ به پیشنهاد شماره 80/249464 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ـ مصوب ۱۳۹۸ـ، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ قانون: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ.

۲ـ اتاق‌ها: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران.

۳ـ تشکل اقتصادی: تشکل‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون.

۴ـ کارگروه: کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه.

۵ ـ ادغام: فرآیندی که به موجب آن دو یا چند تشکل اقتصادی، با محو شخصیت‌حقوقی خود، تشکل واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در تشکل اقتصادی دیگری جذب شوند.

۶ ـ یکپارچه‌سازی: فرآیندی که طی آن تشکل‌های اقتصادی با حفظ شخصیت‌حقوقی خود، به موجب قرارداد یا با عضویت در یک تشکل بزرگ‌تر، هدف واحدی را دنبال کنند.

۷ـ شبکه‌سازی: فرآیندی که طی آن، تشکل‌های اقتصادی با حفظ شخصیت‌حقوقی خود با هدف استفاده از ظرفیت سایر تشکل‌های اقتصادی با یکدیگر تعامل و ارتباط نظام‌مند برقرار کنند.

۸ ـ انسجام: ایجاد هماهنگی در فعالیت تشکل‌های اقتصادی مختلف به نحوی که مانع موازی کاری شود.

ماده ۲ـ به منظور ساماندهی و زمینه‌سازی برای ادغام، یکپارچه‌سازی، شبکه‌سازی و انسجام تشکل‌های اقتصادی، کارگروهی متشکل از اتاق‌ها و با حضور (بدون حق رأی) نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، مرکز آمار ایران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تشکیل می‌شود. دبیرخانه مشترک کارگروه، در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مستقر خواهد بود.

ماده ۳ـ فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی بر اساس شاخص‌های زیر توسط اتاق‌ها تهیه و اعلام می‌شود:

۱ـ در چهارچوب قوانین و مقررات تأسیس شده باشند.

۲ـ دارای ماهیت غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیرتجاری و غیردولتی باشند.

۳ـ موضوع و دامنه شمول فعالیت آنها با یک شناسه (کد) حداقل سه‌رقمی در طبقه‌بندی مشاغل، موضوع سامانه بین‌المللی طبقه‌بندی استاندارد صنایع (ISIC ) یا طبقه‌بندی بین‌المللی معادل آن مانند طبقه‌بندی محوری محصولات (CPC ) یا شناسه بین‌المللی کالا (HS ) شناسایی و ثبت‌شده یا بشود.

۴ـ به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا، ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی آنها اعم از حقیقی و حقوقی، تشکیل شده باشند.

تبصره ـ در اجرای ماده (۲) قانون، نظر بزرگ‌ترین تشکل به لحاظ تعداد اعضا، سهم بازار و رشته فعالیت موردنظر بررسی و تشکل مذکور در صورت لزوم به جلسات تصمیم‌گیری دعوت می‌شود.

ماده ۴ـ کارگروه مکلف است با اعلام مشخصات تشکل‌های متقاضی برای قرار گرفتن در فهرست تشکل-های اقتصادی ملی، دلایل رد یا پذیرش درخواست‌های دریافت شده برای ثبت در فهرست فوق را از طریق درگاه (پورتال) رسمی اتاق‌ها، اطلاع‌رسانی کند.

ماده ۵ ـ تشکل‌های اقتصادی موازی بر اساس شاخص‌های زیر شناسایی و اقدامات لازم برای ادغام، یکپارچه‌سازی، انسجام و شبکه‌سازی آنها پس از دارا بودن هر دو شرط زیر توسط اتاق‌ها صورت می‌گیرد:

۱ـ دارا بودن یک شناسه (کد) فعالیت مشترک سه‌رقمی در طبقه‌بندی مشاغل، موضوع سامانه بین‌المللی طبقه‌بندی استاندارد صنایع (ISIC ) یا طبقه‌بندی بین‌المللی معادل آن مانند طبقه‌بندی محوری محصولات (CPC ) یا شناسه بین‌المللی کالا (HS ).

 ۲ـ مشترک بودن شرح وظایف، اهداف، مأموریت‌ها و زمینه‌های فعالیت تشکل با تشکل اقتصادی موجود.

ماده ۶ ـ در زمان اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، در صورتی که برای یک فعالیت اقتصادی چند تشکل موازی وجود داشته باشد، مراتب توسط کارگروه به تشکل‌های مذکور و مراجع قانونی ثبت آنها اعلام می‌شود تا اقدامات لازم برای ادغام، یکپارچه‌سازی و شبکه‌سازی آنها ظرف دو ماه صورت پذیرد.

تبصره ـ پس از ادغام، یکپارچه‌سازی و شبکه‌سازی تشکل‌های اقتصادی، کلیه فرآیندهای اجرایی و تغییرات لازم ظرف سه ماه با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط طبق قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.

ماده ۷ـ فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه در درگاه (پورتال) رسمی اتاق‌ها بارگذاری و تغییرات آن به صورت برخط اطلاع‌رسانی شود.

ماده ۸ ـ آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که برای آنها تشکل اقتصادی فعال وجود ندارد، توسط کارگروه شناسایی و در درگاه (پورتال) رسمی اتاق‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

ماده ۹ـ به منظور جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی، کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع، مکلف به همکاری با اتاق‌ها در جهت ایجاد انسجام و هماهنگی و تقسیم‌کار و اجرای مصوبات کارگروه در این زمینه هستند.

ماده ۱۰ـ اساسنامه پیشنهادی تشکل‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه در حوزه‌های مختلف به صورت نمونه توسط کارگروه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به فعالان اقتصادی، مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و سایر مراجع قانونی اعلام می‌شود.

تبصره ـ اساسنامه کلیه تشکل‌های اقتصادی در بخش شرایط عضویت باید به‌گونه‌ای باشد که مانع عضویت فعالان اقتصادی مربوط در حوزه فعالیت تشکل نباشد و عضویت کلیه فعالان تسهیل شود. مؤسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. در صورت عدم رعایت این موضوع، مراتب توسط کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱ـ در اجرای مواد (۲) و (۳) قانون، دستگاه‌های اجرایی هنگام بررسی، تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی مندرج در فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را اخذ می‌کنند.

ماده ۱۲ـ با هدف ساماندهی و زمینه‌سازی برای ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی، انسجام و به اشتراک‌گذاری اطلاعات مرتبط با تشکل‌های اقتصادی، سامانه الکترونیکی تشکل‌های اقتصادی توسط اتاق‌ها با همکاری کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط راه‌اندازی می‌شود. تشکل‌های اقتصادی مندرج در فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی اقداماتی نظیر برنامه‌های آموزشی، خدمات قابل‌ارائه، گزارش‌ها و تحقیقات، مدیریت اعضا، اطلاع‌رسانی و فرآیند ارتباط با سایر تشکل‌ها را از طریق این سامانه در اختیار عموم قرار می‌دهند.

ماده ۱۳ـ دستورالعمل دسته‌بندی و رتبه‌بندی تشکل‌های اقتصادی موضوع این آیین‌نامه ظرف یک سال توسط کارگروه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۱۴ـ سازوکار نحوه رسیدگی به اعتراضات و شکایات در خصوص تصمیمات کارگروه، در چهارچوب این آیین‌نامه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، توسط کارگروه تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۵ـ گزارش اقدامات و عملکرد مربوط به این آیین‌نامه در پایان هر سال توسط کارگروه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22179-21/02/1400

شماره ۱۶۱۹۵/ت ۵۸۷۵۲هـ -۱۴۰۰/۲/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۴۷۹۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ سازمان برنامه‌وبودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی) و به استناد بند (و) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۹) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

۲ـ خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

۳ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۴ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون که هزینه پژوهشی برای آنها منظور شده است.

۵ ـ منابع: حداقل چهل درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها.

۶ ـ مراکز: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه علمیه قم.

۷ـ دبیرخانه: دبیرخانه شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.

۸ ـ سامانه: سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری (ساتع).

۹ـ حساب خاص: حساب خاصی که برای واریز منابع موضوع این آیین‌نامه توسط خزانه ظرف دو هفته پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعیین و اعلام می‌شود.

ماده ۲ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها موظفند در پایان هر سه ماه معادل بیست‌وپنج درصد (۲۵%) از مبلغ منابع موضوع این آیین‌نامه را به حساب خاص واریز و پس از اخذ تأییدیه خزانه، اسناد مثبته را در سامانه بارگذاری نمایند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک-ها و مؤسسه‌ها، به خزانه اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص واریز کند.

ماده ۳ـ منابع موضوع این آیین‌نامه برای مراکز، مازاد بر درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (۷) قانون می‌باشد. ابلاغ پرداخت توسط سازمان به منزله مازاد درآمد اختصاصی محسوب می‌شود.

ماده ۴ـ خزانه مکلف است در پایان هر سه ماه، واریزی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها به تفکیک میزان مبالغ اختصاص‌یافته به مراکز و نیز پرداختی به مراکز را به سازمان و دبیرخانه گزارش کند.

ماده ۵ ـ منابع موضوع این آیین‌نامه در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار در قالب موارد زیر از طریق مراکز هزینه می‌شود:

۱ـ پروژه‌های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و فناوران.

۲ـ اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های پسادکتری.

۳ـ پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز.

تبصره ۱ـ تعهدات پرداخت‌نشده توافقنامه‌های سال قبل (ثبت‌شده در سامانه) در اولویت پرداخت قرار دارد.

تبصره ۲ـ در مورد شرکت‌های تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت هزینه منابع براساس طرح توانمندسازی و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)‌، برای حمایت از تجاری‌سازی و خرید فناوری‌های بومی است. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، طرح‌ها و پروژه‌های مورد تأیید را در سامانه بارگزاری نماید.

ماده ۶ ـ اعتبارات موضوع این آیین‌نامه در قالب قراردادهای مشخص که در سامانه ثبت شده است، هزینه می‌شود.

ماده ۷ـ حداقل شصت درصد (۶۰%) مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان و یا پژوهشگران پسادکتری و یا دانش‌آموختگان پژوهشگر و یا نیروهای کارورز فعال در پروژه پرداخت شود.

ماده ۸ ـ شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها می‌توانند حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع این آیین‌نامه را از طریق دانشگاه‌‏ها و مؤسسات پژوهشی که براساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذی-ربط بوده و دارای ردیف بودجه‌ای و مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی هستند، جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه با تأیید حوزه علمیه قم، در چهارچوب این آیین‌نامه هزینه کنند.

ماده ۹ـ قراردادهای منعقدشده بین شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها و مراکز باید در سامانه ثبت‌شده و مطابقت آن با این آیین‌‏نامه به تأیید دبیرخانه برسد و پس از اعلام به سازمان و خزانه اجرایی ‌شود. سازمان مبالغ قابل پرداخت به مراکز را به خزانه اعلام و نسبت به تخصیص صد در صد اقدام می‌کند و در خصوص دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی غیردولتی به حساب مربوط به دبیرخانه واریز کند تا براساس موارد ابلاغ‌شده در اختیار دانشگاه‌ها و مراکز مربوط قرار گیرد.

ماده ۱۰ـ بالاترین مقام مراکز مربوط، مسئولیت اجرای قراردادها و هزینه‌کرد کل منابع اختصاص‌یافته را برعهده دارد و باید گزارش اقدامات انجام‌شده را در سامانه ثبت کنند.

ماده ۱۱ـ دبیرخانه موظف است امکان دسترسی به سامانه را برای سازمان فراهم نماید و در راستای به‌روزرسانی سامانه مواردی از قبیل گزارش‌گیری از طرح‌ها، شناسه (کد) گذاری مربوط به طرح‌ها، مشخص نمودن مراحل پرداخت را با هماهنگی سازمان ایجاد کند.

ماده ۱۲ـ دبیرخانه موظف است گزارش اثربخشی و نتایج حاصل از اجرای قراردادها را سالانه به سازمان و خزانه اعلام کند.

ماده ۱۳ـ سازمان، وجوه مصرف نشده دستگاه‌های اجرایی (منابع حساب خاص) را در لایحه بودجه‌ سال ۱۴۰۱ کل کشور پیش‌بینی می‌نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره ۱۶۱۹۰/ت ۵۸۷۴۱هـ – ۱۴۰۰/۲/۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۵ به پیشنهاد شماره 2/185455 مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انقعاد توافق‌‌های بین‌المللی ـ مصوب ۱۳۷۱ـ تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه، نسبت به مذاکره، پیش‌امضاء (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا در چهارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره ۵۲۳۴۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جهور، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه‌سرای استان گیلان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره ۱۶۱۹۳/ت ۵۷۲۸۰هـ – ۱۴۰۰/۲/۱۸

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۵ به پیشنهاد شماره ۱۸۶۶۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ در بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرای استان گیلان، یک دهستان به نام پیشخوان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، ازجمله پیشخوان، چمثقال، اسلام‌آباد، گیاکو، سنگ‌ جوب، ازکم، قاض‌‌ده، خرفه‌ کل، کهنه ‌سرا، چومه، چنته‌ سر و کل ‌سر ایجاد می‌شود.

۲ـ روستای پیشخوان به عنوان مرکز دهستان پیشخوان تعیین می‌شود.

۳ـ مرکز دهستان طاهر گوراب بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا به روستای نوکاشت تغییر می‌یابد.

۴ـ در بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا، یک دهستان به نام اباتر از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، ازجمله اباتر، کلیدبر، ملاسرا، کوره، شکرباغان، خشتامدخ، مناره ‌بازار، زرکام، شارم و فتمه‌سر ایجاد می‌شود.

۵ ـ روستای اباتر به عنوان مرکز دهستان اباتر تعیین می‌شود.

۶ ـ در شهرستان صومعه‌سرا، یک بخش به نام طاهر گوراب از ترکیب دهستان‌های طاهر گوراب و اباتر ایجاد می‌شود.

۷ـ روستای طاهر گوراب به عنوان مرکز بخش طاهر گوراب تعیین می‌شود.

۸ ـ مرکز دهستان ضیابر بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا به روستای چکوور تغییر می‌یابد.

۹ـ در بخش مرکزی شهرستان صومعه‌سرا، یک دهستان به نام بهمبر از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، ازجمله بهمبر، لاله‌ سر، طالش محله بهمبر، سنگ بیجار بست بهمبر، بیشه‌گاه بهمبر، بیجارکن، بیشه‌گاه، جیرسر بهمبر، مازندران محله، سارمه، اسفقنسر، شفت محله، ارم سادات، میان گسکر، خشکروبار، خلیفه ‌کنار، لالم، معاف وزیری، قرابا و آقا محله بهمبر ایجاد می‌شود.

۱۰ـ روستای بیشه‏گاه به عنوان مرکز دهستان بهمبر تعیین می‌شود.

۱۱ـ در شهرستان صومعه‌سرا، یک بخش به نام ضیابر از ترکیب دهستان‌های ضیابر و بهمبر ایجاد می‌شود.

۱۲ـ روستای ضیابر به عنوان مرکز بخش ضیابر تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 1400 - 05

 

 

اصلاح بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره ۱۲۴۸۳/ت ۵۸۰۸۵هـ – ۱۴۰۰/۲/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره 60/166170 مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در انتهای بند (۱) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۲۲۰۸/ت ۵۶۵۷۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲، عبارت “در موارد خاص شورا می‌تواند شرط موضوع این بند را با سی درصد (۳۰%) کاهش مبنای تصمیم‌گیری قرار دهد.” اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22183-27/02/1400

شماره 58680/17212-۱۴۰۰/۲/۲۰

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

نظر به اینکه در تبصره (۲) ماده (۱۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۶۷۴/ت ۵۸۶۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴، پس از عبارت «راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای» عبارت «، صنعت آب و برق گمرک جمهوری اسلامی ایران» تحریر نشده و عبارت «وظایف محول‌شده» به صورت عبارت «وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۰۹/ت ۵۸۷۶۹هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 56/18667 مورخ ۱۴۰۰/۲/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تصویب کرد:

۱ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (650000000) ریال باشد.

ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (6650000000) ریال تجاوز نکند.

پ ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (6650000000) ریال باشد.

۲ـ نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مساحت (۲۵۰۰) هکتار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۳۶/ت ۵۸۴۶۴هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت راه و شهرسازی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 982/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

محدوده منطقه ویژه اقتصادی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به مساحت (۲۵۰۰) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر هیئت دولت می‌باشد، تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 1400 - 06

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری شهرستان خلیل‌آباد استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۹۳۳۳/ت ۵۶۷۸۱هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۶

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۷۴۰۶۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ وزارت کشـور و به استـناد مـاده (۱۳) قانـون تعاریـف و ضـوابـط تـقسـیمات کشـوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

در شهرستان خلیل‌آباد استان خراسان رضوی، روستای ارغا از دهستان ششطراز بخش ششطراز منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان حومه بخش مرکزی ملحق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 1400 - 07

 

 

تصویب‌نامه در خصوص واردات کالاهای پاکستانی یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار در مرز استان سیستان و بلوچستان و کشور پاکستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۸۴۱۷/ت ۵۸۶۹۹هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 60/24762 مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

واردات کالاهای پاکستانی برای عرضه به صورت خرده‌فروشی در محوطه بازارچه تا سقف یکصد میلیون (100000000) دلار از بازارچه‌های مشترک مرزی ریمدان، کوهک و پیشین واقع در مرز استان سیستان و بلوچستان و کشور پاکستان، مطابق با فهرست تعیین‌شده در کارگروه ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی به شرط عمل متقابل با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مجاز است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۵۹/ت ۵۸۴۵۳هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کازرون به شرح پیوست٭ که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) انجام می‌شود.

۳ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۴ـ دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۱۰) سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل PDF

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۶۳/ت ۵۸۴۵۹هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دوغارون به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) و ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری انجام می‌شود.

۳ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۴ـ دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل PDF

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۶۵/ت ۵۸۴۵۶هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شهرکرد به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) و ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری انجام می‌شود.

۳ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۴ـ دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل PDF

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۳۵/ت ۵۸۴۵۵هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی کاوه به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) انجام می‌شود.

۳ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۴ـ دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل PDF

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۶۰/ت ۵۸۴۶۲هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی فرودگاه پیام به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جملـه ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مـدیریت زیست‌محیطی) و ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنـگی و قـوانین و مقـررات ناظـر بر حفـظ آثار تـاریخی، فرهنـگی و هنـری انجام می‌شود.

۳ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۴ـ دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل PDf

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دامغان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۳۹/ت ۵۸۴۵۷هـ -۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی دامغان به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) و ملاحظات و سیاست‌های میراث فرهنگی و قوانین و مقررات ناظر بر حفظ آثار تاریخی، فرهنگی و هنری انجام می‌شود.

۳ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۴ـ دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل PDF

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۴۹/ت ۵۸۴۵۴هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حفاظت محیط‌زیست

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی بانه به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود.

۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات از جمله ملاحظات زیست‌محیطی (برنامه مدیریت زیست‌محیطی) انجام می‌شود.

۳ـ هرگونه تغییر در کاربری‌های طرح جامع مذکور منوط به تصویب در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۴ـ دوره بازنگری طرح جامع یادشده (۵) سال می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

لینک فایل PDF

 

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای سده دهستان بالاخواف بخش سلامی شهرستان خواف استان خراسان رضوی، به شهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۹۲۳۴/ت ۵۷۰۵۹هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۵

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۳۳۳۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۶ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستای سده دهستان بالاخواف بخش سلامی شهرستان خواف استان خراسان رضوی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر سده شناخته می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

لغو تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۱۶/ت ۳۸۰۷۷ک مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۹۲۳۳/ت ۵۷۷۲۱هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۵

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۲۹۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره 166216/ت38077ک مورخ 101386/12 لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت‌های پارس (1) و (2)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۶۸/ت ۵۸۴۶۰هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

محدوده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در قسمت‌های پارس (۱) و (۲) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۹۲۰۰/ت ۳۵۱۴۱هـ مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۹ به مساحت (۴۲۶۵۸) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری تصویب‌نامه شماره ۱۶۶۲۱۶/ت ۳۸۰۷۷ک مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 1400 - 08

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت ۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۷۹۹/ت ۵۸۷۰۸هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۷۱۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸

سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شـماره ۸۰۱۳/ت ۵۸۷۰۸هـ مـورخ ۱۴۰۰/۱/۲۹ به شـرح زیـر اصلاح می‌شود:

۱ـ تبصره بند (۵) حذف می‌شود.

۲ـ متن زیر به عنوان بند (۵) به تصویب‌نامه مذکور اضافه و شماره بندهای (۵)، (۶)، (۷) و (۸) به شماره-های (۶)، (۷)، (۸) و (۹) اصلاح می‌شود:

۵ ـ مبالغ ناشی از اجرای بند (۹) تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت ۵۷۵۹۳هـ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ مشمول افزایش این تصویب‌نامه می‌باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ در خصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۷۱/ت ۵۸۴۶۳هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 992/10/5225 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

۱ـ در تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ محدوده منطقه ویژه اقتصادی سیستان (رامشار) به مساحت (۱۰۵۰) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است اصلاح می‌شود.

۲ـ انجام هرگونه فعالیت در منطقه منوط به اخذ مجوزهای قانونی لازم و تأیید طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی در کارگروه تخصصی شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 1400 - 09

 

 

اصلاح تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ن مورخ ۲۲/۶/۱۳۹۰ در خصوص محدوده منطقه ویژه اقتصادی کاوه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۴۰/ت ۵۸۴۵۵هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 982/10/5225 مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

در تصمیم‌نامه شماره ۱۲۵۷۰۰/ت ۴۶۵۱۹ن مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۲ محدوده منطقه ویژه اقتصادی کاوه به مساحت (۲۴۶۵) هکتار به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می-شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 1400 - 10

 

 

اصلاح تبصره (۱) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22185-29/02/1400

شماره ۱۷۸۰۴/ت ۵۸۷۶۳هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۹ به پیشنهاد شماره 80/17097 مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تبصره (۱) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‏های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع‌دستی شناسه‌دار (کددار)، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۷۴۱۸/ت ۴۳۰۸۶ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۵، عبارت “و کارت مهارت فنی” حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22186-30/02/1400

شماره ۱۹۷۴۰/ت ۵۸۳۷۹هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۶

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۱۵ به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران) مجاز است براساس تصمیم شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاوری، از محل تسهیلات موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۲۳۹۲/ت ۵۷۶۳۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ و اصلاح بعدی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۴۳۹/ت ۵۸۲۵۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲، برای خرید توافقی و حمایتی محصولات کشاورزی در سال زراعی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹) اقدام کند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین راه مجاز گمرکی در منطقه تازه کند پارس‌آباد مغان در استان اردبیل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22186-30/02/1400

شماره ۱۹۷۴۴/ت ۵۸۷۵۷هـ- ۱۴۰۰/۲/۲۶

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و به استناد تبصره یادشده تصویب کرد:

راه مجاز گمرکی در منطقه تازه کند پارس‌آباد مغان در استان اردبیل به عنوان مرز ریلی جهت ورود و خروج کالا و مسافر تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22186-30/02/1400

شماره ۱۹۷۵۶/ت ۵۸۶۷۳هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ به پیشنهاد شورای‌عالی کار و تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع‌به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ـ تصویب کرد:

کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰، ماهانه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار (4500000) ریال تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان زرندیه استان مرکزی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22186-30/02/1400

شماره ۱۹۳۲۰/ت ۵۸۱۴۸هـ- ۱۴۰۰/۲/۲۶

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۵۸۶۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش مرکزی شهرستان زرندیه استان مرکزی، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های کریم‌آباد، بربره، حاجی‌آباد معمار، شمس‌آباد، قراقیه، احمدآباد، مقصودآباد، حیدرآباد و موتور صادق، از دهستان حکیم‌آباد منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به دهستان خشکرود ملحق می‌شوند.

ب ـ در بخش مرکزی شهرستان زرندیه، دهستان رحمت‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ بیدلو ۲ـ قشلاق بشیر ۳ـ بیلفتو ۴ـ قشلاق سبزعلی ۵ ـ قشلاق سردار ۶ ـ علی‌آباد ۷ـ آغدی گنگ ۸ ـ قشلاق قره‌زاغه ۹ـ موسی‌لو ۱۰ـ حسن‌آباد قره‏در‌بند ۱۱ـ ابراهیم‌آباد ۱۲ـ اسماعیل‌آباد ۱۳ـ گوی چشمه ۱۴ـ مقدادیه ۱۵ـ شیرعلی سگلو ۱۶ـ خرم‌آباد لاقو ۱۷ـ رحمت‌آباد ۱۸ـ یحیی‌آباد ۱۹ـ حاجی‌آباد ۲۰ـ سلیمانیه ۲۱ـ قشلاق سطرلو ۲۲ـ بشوربلاغ ۲۳ـ خوردیک‌آباد ۲۴ـ قشلاق استوارلی ۲۵ـ شیخ‌لو ۲۶ـ قشلاق بیدلو سفلی.

پ ـ روستای رحمت‌آباد به عنوان مرکز دهستان رحمت‌آباد تعیین می‌شود.

ت ـ در شهرستان زرندیه، بخش زاویه از ترکیب دهستان‌های حکیم‌آباد و رحمت‌آباد و شهر زاویه ایجاد می‌شود.

ث ـ شهر زاویه به عنوان مرکز بخش زاویه تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 1400 - 11

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی برای مؤسسات بیمه غیردولتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22186-30/02/1400

شماره ۱۹۷۵۷/ت ۵۸۲۵۲هـ- ۱۴۰۰/۲/۲۶

وزارت امور اقتصادی و دارایی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳) ماده‌واحده قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیردولتی ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب کرد:

الف ـ حداقل سرمایه مؤسسات بیمه ایرانی موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ برای مؤسسات بیمه غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ حداقل سرمایه پایه موردنیاز برای تأسیس موسسه بیمه مستقیم مبلغ دو هزار میلیارد (2000000000000) ریال می‌باشد.

۲ـ حداقل سرمایه موردنیاز برای صدور پروانه فعالیت موسسه بیمه مستقیم در هر یک از گروه رشته‌های بیمه‌ای، به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

 

۳ـ حداقل سرمایه موردنیاز برای تأسیس و شروع به فعالیت مؤسسات بیمه اتکایی مبلغ پنج هزار میلیارد (5000000000000) ریال می‌باشد.

ب ـ مؤسسات بیمه‌ای که قبلاً تأسیس شده‌اند و سرمایه آنها کمتر از ارقام مندرج در این تصویب‌نامه است، موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، سرمایه خود را با مفاد این تصویب‌نامه منطبق نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

الحاق تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22186-30/02/1400

شماره ۱۹۷۲۶/ت ۵۸۶۱۳هـ- ۱۴۰۰/۲/۲۶

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت ۴۶۵۲۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۴/۱۹ اضافه می-شود:

تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مدت نه ماه تمام مربوط به مرخصی زایمان اقدام و هزینه‌های ناشی از اجرای آن را هرساله به منظور پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی به سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام نماید. در صورت عدم پیش‌بینی یا عدم تخصیص اعتبار، هزینه‌های مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی در صورت‌های مالی سازمان یادشده لحاظ خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

الحاق ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22186-30/02/1400

شماره ۱۹۷۳۲/ت ۵۳۹۹۴هـ – ۱۴۰۰/۲/۲۶

وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت اطلاعات

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان ثبت‌احوال کشور ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۶۰۴/ت ۴۷۸۱۰هـ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲۱ اضافه می‌شود:

ماده ۱۳ـ سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است با اعلام رضایت به اهدای عضو دارندگان کارت ملی بالای (۱۸) سال سن، نسبت به درج مشخصه‌ای مبنی بر رضایت به اهدای اعضای سالم دارنده کارت ملی در صورت فوت یا مسلم شدن مرگ مغزی وی اقدام نماید.

تبصره ۱ـ انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، در حکم وصیت‌نامه نمی‌باشد و رضایت اولیای دم پس از مرگ مغزی برای اهدای عضو ضروری است.

تبصره ۲ـ هم‌زمان با انتخاب گزینه تمایل به اهدای عضو، اطلاعات موردنیاز متقاضی برای پلیس راهنمایی و رانندگی، وزارت بهاشت، درمان و آموزش پزشکی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان نظام‌وظیفه، جهت درج این رضایت حسب مورد در گواهینامه رانندگی، پرونده الکترونیک سلامت، بیمه شخص ثالث و سرویس استحقاق درمان متقاضی، ارسال می‌شود.

تبصره ۳ـ نحوه اقدام و هماهنگی تشکل‌های فعال در این حوزه با سازمان ثبت‌احوال کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، مطابق دستورالعملی است که توسط وزیران کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح مواد (۸۲) و (۸۷) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22186-30/02/1400

شماره ۱۹۷۱۷/ت ۵۸۰۵۵هـ- ۱۴۰۰/۲/۲۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۲ به پیشنهاد شماره 156218 /60 مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ مواد (۸۲) و (۸۷) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت ۴۷۷۷۵هـ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۲ ـ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون:

الف ـ مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده، یک سال می‌باشد. این مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کالاها (به جز اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف) برای مدت یک سال دیگر به شرط ارائه درخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا پرداخت جرایم متعلقه از تاریخ انقضای پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی‌کننده، تمدید می‌گردد.

ب ـ در مواردی که دلایل موجه و قابل قبول از طریق صاحب کالا ارائه گردد با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام‌الاختیار وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران، با توجه به ضروریات تجاری، پروانه تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود.

پ ـ مهلت قابل تمدید برای کالاهای مشمول قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۹۱ـ در کارگروه مذکور شش ماه خواهد بود.

تبصره ـ دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

ماده ۸۷ ـ در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر، نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید، به شرط ارائه درخواست جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی‌کننده، موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار گمرک ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاه‌های مربوط بررسی و در صورت موافقت کارگروه یادشده جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی، پس از انجام ثبت ‌سفارش (و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت‌ سفارش) و با پرداخت حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی مطابق جدول موضوع تبصره (۳) این ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه یادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌باشد.

تبصره ۱ـ در صورت ارائه درخواست از سوی صاحب کالا برای تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت بعد از انقضای مهلت (مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی‌کننده یا صدور حکم برائت از مرجع رسیدگی‌کننده) طرح پرونده در کارگروه یادشده منوط به پرداخت جرایم متعلقه براساس ماده (۱۰۹) قانون از تاریخ انقضای پروانه تا زمان ارائه درخواست مزبور (با کسر مدت‌زمان ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی‌کننده تا صدور رأی برائت) به گمرک مربوط خواهد بود.

تبصره ۲ـ در صورت صدور حکم محکومیت از طریق مرجع رسیدگی‌کننده، اخذ مجوز تبدیل به قطعی و انجام ثبت سفارش یا تنظیم اظهارنامه ورود قطعی نیاز نیست، مگر آنکه در رأی صادره به این موضوع تصریح شده باشد.

تبصره ۳ـ در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر، تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی با رعایت این آیین‌نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر خواهد بود:

 

مصوبات هیئت دولت دهه سوم اردیبهشت 1400 - 13

 

تبصره ۴ـ واردکنندگانی که به هر میزان از وزن کالای وارداتی را پس از پردازش صادر کرده‌اند در صورت درخواست تبدیل به قطعی برای باقی‌مانده کالا مشمول تخفیف به میزان کالای صادرشده از محل سود بازرگانی تصویب‌شده در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده خواهند بود، مشروط بر آنکه با اعمال تخفیف میزان حقوق ورودی متعلقه کمتر از میزان تعیین‌شده در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد.

تبصره ۵ ـ در صورتی که کالاهای مندرج در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده، در زمان تبدیل ورود موقت به قطعی ممنوع‌الورود تلقی نگردند، بند (۱۱) مندرج در جدول مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۶ ـ محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای طرح (پروژه)‌های نفت، گاز و پتروشیمی، چنانچه برای استفاده در محدوده (سایت‌) های تحت نظر گمرک به گمرک‌های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد، در صورت رعایت مقررات این مبحث، تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه است. ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی‌باشد.

۲ـ تصویب‌نامه‌ شماره ۱۲۹۱۶۳/ت ۵۳۰۷۸هـ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح جزءهای (ب) و (پ) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۸۰۹/ت ۵۸۷۶۹هـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22186-30/02/1400

شماره 58769/19166 -۱۴۰۰/۲/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی

نظر به اینکه در جزءهای (ب) و (پ) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۷۸۰۹/ت ۵۸۷۶۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ عبارت «مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (6500000000) ریال» به صورت عبارت «مبلغ شش میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (6650000000) ریال» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ حسین سیمایی صراف

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/11 لغایت 1403/03/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاح موادی از آیین‌نامه…

قوانین دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/03/11 لغايت 1403/03/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up