طرح ها و لوایح دهه سوم اسفند ۱۴۰۰

طرح ها و لوایح منتشره از

۱۴۰۰/۱۲/۲۱ لغايت ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها

طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها

منتشره در دهه سوم اسفندماه ۱۴۰۰

لینک فایل PDF

https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/state_popup/1743504?fk_legal_draft_oid=1742914&a=download&sub=p

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.