قوانین دهه اول تیر 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قوانین منتشره از

1399/04/01 لغايت 1399/04/10

در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این‌گونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)        

 

 

 

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این‌گونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21924-05/04/1399

شماره 354/15782-۱۳۹۹/۳/۳۱

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 54669/101167 مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۵ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این‌گونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و تأیید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۳۳۲۴۳ -۱۳۹۹/۴/۲

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این‌گونه جابجایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نودونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 354/15782 مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۱) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این‌گونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی)

ماده‌واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این‌گونه جابه‌جایی‌ها (مورخ یکم سپتامبر ۱۹۷۰ میلادی برابر با دهم شهریور ۱۳۴۹ هجری شمسی) به شرح پیوست مشتمل بر بیست ماده، سه ضمیمه و شش پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقت‌نامه تودیع نماید.

تبصره ۱ ـ جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۱) ماده (۱۶) موافقت‌نامه، خود را ملزم به ترتیبات موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۵) آن در خصوص ارجاع به داوری هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آنکه از طریق مذاکره حل‌وفصل نشود، نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرف‌های اختلاف و با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی ممکن می‌باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در هر مورد که ارجاع به داوری را برای حل‌وفصل هر اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای موافقت‌نامه به مصلحت بداند، با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، طبق قوانین مربوط اقدام نماید.

تبصره ۲ ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص کاربردی برای این‌گونه جابه‌جایی‌ها

طرف‌های متعاهد، با امید به بهبود شرایط حفظ کیفیت مواد غذایی فسادپذیر در زمان جابه‌‌جایی آنها به‌ویژه در تجارت بین‌المللی، با توجه به اینکه بهبود این شرایط احتمالاً گسترش تجارت مواد غذایی فسادپذیر را ترغیب می‌کند، به شرح زیر توافق نمودند:

فصل ۱ ـ تجهیزات ویژه حمل‌ونقل

ماده ۱ ـ تجهیزات حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر نباید به‌صورت تجهیزات روکش‌دار، سردسازی، سردسازی مکانیکی یا حرارتی طراحی شود مگر اینکه با استانداردها و تعاریف مندرج در ضمیمه‌ (۱) این موافقت‌نامه مطابقت داشته باشد.

ماده ۲ ـ طرف‌های متعاهد جهت حصول اطمینان از اینکه تجهیزات موضوع ماده (۱) این موافقت‌نامه برای مطابقت با استانداردهای گفته‌شده با مقررات پیوست‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) ضمیمه (۱) این موافقت‌نامه بررسی و آزمایش شده‌اند، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند نمود. هر یک از طرف‌های متعاهد اعتبار گواهی‌های تأیید صادره طبق بند (۳) پیوست (۱) ضمیمه (۱) این موافقت‌نامه از سوی مقام صلاحیت‌دار طرف متعاهد دیگر را به رسمیت خواهد شناخت. هر یک از طرف‌ها می‌توانند اعتبار گواهی‌های تأیید صادره طبق الزامات پیوست‌های (۱) و (۲) ضمیمه (۱) این موافقت‌نامه از سوی مقام صلاحیت‌دار دولتی غیر از طرف متعاهد را به‌ رسمیت بشناسند.

فصل ۲ ـ استفاده از تجهیزات حمل‌ونقل خاص برای حمل‌ونقل بین‌المللی برخی مواد غذایی فسادپذیر

ماده ۳ ـ

۱ ـ مفاد ماده (۴) این موافقت‌نامه باید در مورد تمام جابه‌جایی‌های زیر اعم از اجاره‌ای، کرایه‌ای یا در تملک، که با رعایت مفاد بند (۲) این ماده به‌طور انحصاری از طریق ریلی، جاده‌ای یا ترکیبی از این دو انجام شده باشد، اعمال شود:

 ـ مواد غذایی منجمد یا تحت انجماد سریع و

 ـ مواد غذایی موضوع ضمیمه (۳) این موافقت‌نامه باشد حتی اگر تحت انجماد یا انجماد سریع نباشند، مشروط بر اینکه نقطه‌ای که کالاها یا تجهیزات حاوی آنها، در وسیله نقلیه ریلی یا جاده‌ای بارگیری شده و نقطه‌ای که در آن کالاها یا تجهیزات حاوی آنها از وسیله نقلیه مزبور تخلیه شده، در دو کشور مختلف باشد و نقطه‌ای که در آن کالا تخلیه شده، در قلمرو یک طرف متعاهد باشد.

در مورد جابه‌جایی‌های واقع در یک یا چند گذرگاه دریایی غیر از گذرگاهای [گذرگاه‌های] موضوع بند (۲) این ماده، هر مسیر زمینی به‌طور مجزا در نظر گرفته خواهد شد.

۲ ـ مفاد بند (۱) این ماده باید در مورد گذرگاه‌های دریایی کمتر از یکصد و پنجاه کیلومتر اعمال شود به شرطی که کالاها با تجهیزات مورداستفاده در مسیرهای زمینی یا مسیرهای بدون انتقال بارگیری کالاها، حمل دریایی شده و این گذرگاه‌ها از یک یا چند مسیر زمینی موضوع بند (۱) این ماده پیش رفته باشد یا برود یا بین دو مسیر زمینی قرار گیرد.

۳ ـ با وجود مفاد بندهای (۱) و (۲) این ماده، طرف‌های متعاهد نباید مفاد ماده (۴) این موافقت‌نامه را در مورد حمل‌ونقل مواد غذایی موردنظر برای مصارف غیرانسانی، اعمال کنند.

ماده ۴ ـ

۱ ـ برای جابه‌جایی مواد غذایی فسادپذیر مندرج در ضمیمه‌های (۲) و (۳) این موافقت‌نامه، تجهیزات موضوع ماده (۱) این موافقت‌نامه باید مورداستفاده قرار گیرند مگر اینکه دمای پیش‌بینی‌شده در طول حمل‌ونقل، این تجهیزات را برای حفظ شرایط دمای تعیین‌شده در ضمیمه‌های (۲) و (۳) این موافقت‌نامه آشکارا غیرضروری تلقی کند. تجهیزات باید به‌گونه‌ای انتخاب و استفاده شوند که شرایط دمایی پیش‌بینی‌شده در ضمایم مذکور را بتوان در سراسر حمل‌ونقل رعایت کرد. علاوه بر این تمام اقدامات مقتضی باید به‌صورت عملی‌تر به‌ویژه درباره دمای مواد غذایی در زمان بارگیری و انجماد یا انجماد مجدد در طول مسیر یا سایر عملیات ضروری انجام شود. با این وجود مفاد این بند را تنها باید تا جایی اعمال کرد که با تعهدات بین‌المللی طرف‌های متعاهد در خصوص موضوع حمل‌ونقل بین‌المللی به‌موجب کنوانسیون‌های مجرا در زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه یا به‌موجب کنوانسیون‌های جایگزین برای آنها، مغایرت نداشته باشد.

۲ ـ اگر در طول حمل‌ونقل به‌موجب این موافقت‌نامه مفاد بند (۱) این ماده در رابطه با موارد زیر رعایت نشده باشد:

الف) مواد غذایی را پس از تکمیل حمل‌ونقل در قلمرو یکی از طرف‌های متعاهد را نتوان معدوم کرد مگر اینکه مقام‌های صلاحیت‌دار مجوز معدوم کردن آن را طبق ضوابط بهداشت عمومی تلقی کنند و مگر اینکه شرایطی که مقام‌ها ممکن است به هنگام ارائه آن به مجوز اضافه کنند اجابت شده باشد؛ و

ب) هر طرف متعاهد به دلیل ضوابط بهداشت عمومی یا پیشگیری و تا جایی که با سایر تعهدات بین‌المللی موضوع آخرین جمله بند (۱) این ماده مغایرت نداشته باشد از ورود مواد غذایی به قلمرو خود جلوگیری کرده یا ورود آنها را مشروط به شروطی کند که ممکن است تعیین کنند.

۳ ـ رعایت مفاد بند (۱) این ماده توسط حمل‌کنندگان، اجاره‌ای یا کرایه‌ای تنها تا جایی ضروری است که متعهد به تدارک یا عرضه‌ خدمات موردنظر برای تضمین چنین رعایتی شده باشد و چنانچه رعایت مذکور بستگی به انجام خدمات داشته باشد. اگر اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی متعهد به تدارک یا عرضه‌ خدمات موردنظر برای تضمین انطباق با مفاد این موافقت‌نامه شده باشند آنها به تضمین چنین انطباقی تا جایی که به انجام خدماتی که متعهد به تدارک یا عرضه‌ آن شده‌اند مربوط می‌‌شود، ملزم خواهند بود.

۴ ـ در طول حمل‌ونقلی که مشمول مفاد این موافقت‌نامه است و برای آن نقطه‌ بارگیری در قلمرو یکی از طرف‌های متعاهد واقع شده باشد، مسؤولیت رعایت الزامات بند (۱) این ماده، با رعایت مفاد بند (۳) این ماده، برعهده اشخاص زیر است:

 ـ در مورد حمل‌ونقل اجاره‌ای یا کرایه‌ای با شخص حقیقی یا حقوقی که طبق اسناد حمل‌ونقل، فرستنده است، یا در صورت نبود اسناد حمل‌ونقل با شخص حقیقی یا حقوقی که قرارداد حمل‌ونقل با حمل‌کننده منعقد کرده است.

 ـ در سایر موارد، با شخص حقیقی یا حقوقی که حمل‌ونقل را انجام می‌دهد.

فصل ۳ ـ مقررات متفرقه

ماده ۵ ـ مفاد این موافقت‌نامه برای حمل‌ونقل زمینی بدون انتقال بار در بارگنج¬هایی (کانتینرهایی) اعمال نخواهد شد که در دسته‌‌ دریایی حرارتی قرار دارند و حمل‌ونقل مزبور در گذرگاه دریایی به غیر از گذرگاه دریایی موضوع بند (۲) ماده (۳) این موافقت‌نامه، پیش رفته باشد یا برود.

ماده ۶ ـ

۱ ـ هر یک از طرف‌های متعاهد تمامی اقدامات مناسب را برای تضمین رعایت مفاد این موافقت‌نامه اتخاذ خواهد نمود. نهادهای صلاحیت‌دار طرف‌های متعاهد یکدیگر را از اقدامات عمومی اتخاذشده در این رابطه آگاه خواهند نمود.

۲ ـ اگر یکی از طرف‌های متعاهد نقض ارتکابی توسط فرد ساکن در قلمرو طرف متعاهد دیگر را کشف کند یا مجازاتی را برای چنین فردی اعمال کند، نهاد طرف نخست نهاد طرف دیگر را از نقض کشف‌شده و مجازات اعمال‌شده، مطلع خواهد نمود.

ماده ۷ ـ طرف‌های متعاهد حق انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه را برای خود محفوظ می‌دارند به این شرط که مفاد مربوط به تجهیزات خاص و مفاد حاکم در مورد دمای موردنیاز برای مواد غذایی خاص برای نگهداری در طول حمل‌ونقل، به‌ویژه به دلیل شرایط اقلیمی خاص، دقیق‌تر از آن مواردی باشد که در این موافقت‌نامه مقرر شده است. این مفاد باید تنها در حمل‌ونقل‌ بین‌المللی بین طرف‌های متعاهدی اعمال شود که موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه‌ موضوع این ماده را منعقد نموده‌اند. این موافقت‌نامه‌ها به دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد و وی آنها را به طرف‌های متعاهد این موافقت‌نامه‌هایی که امضاءکنندگان موافقت‌نامه مذکور نیستند، ارسال خواهد نمود.

ماده ۸ ـ عدم رعایت مفاد این موافقت‌نامه بر وجود یا اعتبار قراردادهای منعقده برای اجرای حمل‌ونقل، تأثیر نخواهد گذاشت.

فصل ۴ ـ مقررات نهائی

ماده ۹ ـ

۱ ـ کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی اروپا و کشورهایی که به‌عنوان مقام مشورتی کمیسیون به‌موجب بند (۸) وظایف و اختیارات کمیسیون پذیرفته شده‌اند، می‌توانند به روش‌های زیر طرف‌های متعاهد این موافقت‌نامه شوند:

الف) با امضای آن؛

ب) با تصویب آن پس از امضای منوط به تصویب آن؛ یا

پ) با الحاق به آن.

۲ ـ کشورهایی که می‌توانند به‌موجب بند (۱۱) وظایف و اختیارات کمیسیون در فعالیت‌های خاص کمیسیون اقتصادی اروپا مشارکت کنند، می‌توانند با ملحق شدن به آن پس از لازم‌الاجرا شدن آن، طرف‌های متعاهد این موافقت‌نامه شوند.

۳ ـ این موافقت‌نامه تا ۳۱ می‌۱۹۷۱ (۱۰ خرداد ۱۳۵۰) برای امضاء مفتوح و پس از آن برای الحاق مفتوح خواهد بود.

۴ ـ تصویب یا الحاق با سپردن سند نزد دبیرکل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ

۱ ـ هر کشوری می‌تواند در زمان امضای این موافقت‌نامه بدون در نظر گرفتن قید تحدید تعهد راجع‌به تصویب، یا سپردن اسناد تصویب یا الحاق خود یا در هر زمان پس از آن در اطلاعیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند که این موافقت‌نامه در حمل‌ونقل‌های انجام‌شده در هر یک از قلمروهای آن یا در یک قلمرو خاص آن واقع در خارج از اروپا اعمال نمی‌شود. اگر اطلاع‌رسانی مذکور پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه انجام شده باشد، برای اطلاع‌رسان نود روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه‌ توسط دبیرکل، اعمال موافقت‌نامه در مورد حمل‌ونقل در قلمرو یا قلمروهای نامبرده در آن اطلاعیه باید متوقف شود. طرف‌های متعاهد جدید که از ۳۰ آوریل ۱۹۹۹ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۸) به موافقت‌نامه ملحق می‌شوند و بند (۱) این ماده را اعمال می‌کنند طبق رویه‌ مقرر در بند (۲) ماده (۱۸)، حق طرح هیچ اعتراضی را به پیش‌نویس اصلاحات ندارند.

۲ ـ هر کشوری که به‌موجب بند (۱) این ماده اعلامیه داده باشد، می‌تواند در هر زمانی پس از آن در اطلاعیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند که این موافقت‌نامه در موردحمل‌ونقل انجام‌شده در قلمرو نامبرده در اطلاعیه صادره به‌موجب بند (۱) این ماده قابل اجرا خواهد بود و این موافقت‌نامه در مورد حمل‌ونقل در آن قلمرو، یکصدوهشتاد روز پس از تاریخی اعمال خواهد شد که دبیرکل آن اعلامیه را دریافت کرده است.

ماده ۱۱ ـ

۱ ـ این موافقت‌نامه یک سال پس از اینکه پنج کشور موضوع بند (۱) ماده (۹) آن را بدون قید تحدید تعهد راجع‌به تصویب امضاء کرده یا اسناد تصویب یا الحاق آن را سپرده باشند، لازم‌الاجرا خواهد شد.

۲ ـ در رابطه با هر کشوری که پس از امضای پنج کشور بدون قید تحدید تعهد راجع‌به تصویب یا سپردن اسناد تصویب یا الحاق آن، این موافقت‌نامه را تصویب کرده یا به آن ملحق می‌شود، این موافقت‌نامه یک سال پس از اینکه کشور مذکور سند تصویب یا الحاق خود را سپرده باشد، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ

۱ ـ هر طرف متعاهد می‌تواند با تسلیم یادداشت ابطال به دبیرکل سازمان ملل متحد، اعمال این موافقت‌نامه را در مورد خود ابطال نماید.

۲ ـ ابطال پانزده ماه پس از تاریخی نافذ خواهد شد که در آن دبیرکل یادداشت ابطال را دریافت کند.

ماده ۱۳ ـ

چنانچه در تمام مدت هر دوره دوازده‌ماهه متوالی پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقت‌نامه، شمار طرف‌های متعاهد کمتر از پنج باشد اجرای آن متوقف خواهد شد.

ماده ۱۴ ـ

۱ ـ هر کشوری می‌تواند در زمان امضای این موافقت‌نامه بدون قید تحدید تعهد راجع‌به تصویب یا سپردن اسناد تصویب، یا الحاق آن یا هر زمان پس از آن، در اطلاعیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کند که این موافقت‌نامه در مورد کلیه یا هر یک از قلمروهایی که آن کشور مسئول روابط بین‌الملل آنها است، اعمال خواهد شد. این موافقت‌نامه در مورد قلمرو یا قلمروهای نامبرده در اطلاعیه از نودمین روز پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل یا اگر در آن روز موافقت‌نامه هنوز لازم‌الاجرا نشده باشد، پس از لازم‌الاجرا شدن آن، اعمال خواهد شد.

۲ ـ هر کشوری که به‌موجب بند (۱) این ماده اعلام کرده باشد که این موافقت‌نامه در مورد قلمرویی که آن کشور مسئول روابط بین‌الملل آن است، اعمال می‌شود، می‌تواند اعمال موافقت‌نامه را در رابطه با آن قلمرو مطابق با ماده (۱۲) آن، به‌طور جداگانه ابطال کند.

ماده ۱۵ ـ

۱ ـ هرگونه اختلاف بین دو یا چند طرف متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه تا حد امکان از طریق مذاکره میان آنان، حل‌وفصل خواهد شد.

۲ ـ هرگونه اختلافی که از طریق مذاکره حل‌وفصل نشود، بنا به درخواست هر یک از طرف‌های متعاهد درگیر اختلاف به داوری ارجاع‌ خواهد شد و بر این اساس، به یک یا چند داور که با توافق طرف‌ها، برگزیده می‌شوند، ارجاع داده خواهد شد. اگر ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ درخواست داوری، طرف‌های درگیر اختلاف نتوانند در مورد انتخاب داور یا داوران به توافق برسند، هر یک از طرف‌های مزبور می‌تواند از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست نماید، یک داور را که اختلاف برای تصمیم‌گیری به آن ارجاع خواهد شد تعیین کند.

۳ ـ تصمیم داور یا داورانی که به‌موجب بند پیشین تعیین شده‌اند برای طرف‌های درگیر اختلاف لازم‌الرعایه خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ

۱ ـ هر کشوری می‌تواند در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این موافقت‌نامه اعلام کند که خود را متعهد به بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۵) این موافقت‌نامه نمی‌داند. طرف‌های متعاهد دیگر در رابطه با هر طرف متعاهدی که قید تحدید تعهد مزبور را در نظر گرفته است، متعهد به بندهای مذکور نخواهند بود.

۲ ـ هر طرف متعاهد که قید تحدید تعهدی را به‌موجب بند (۱) این ماده در نظر گرفته‌ است، می‌تواند در هر زمانی طی اطلاعیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد از قید تحدید تعهد صرف‌نظر کند.

۳ ـ به‌استثنای قید تحدید تعهد مقرر در بند (۱) این ماده، در نظر گرفتن هیچ قید تحدید تعهدی در این موافقت‌نامه مجاز نخواهد بود.

ماده ۱۷ ـ

۱ ـ پس از لازم‌الاجرا ‌شدن این موافقت‌نامه به مدت سه سال، هر طرف متعاهد می‌تواند در اطلاعیه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست کند که به‌منظور بازنگری این موافقت‌نامه، فراهمایی (کنفرانسی) برگزار شود. دبیرکل این درخواست را به اطلاع تمام طرف‌های متعاهد خواهد رساند و چنانچه در یک دوره‌ چهارماهه پس از تاریخ ارسال اطلاعیه به دبیرکل، حداقل یک‌سوم طرف‌های متعاهد رضایت خود را نسبت به این درخواست اعلام کرده باشند، دبیرکل فراهمایی (کنفرانس) بازنگری را برگزار خواهد نمود.

۲ ـ اگر فراهمایی (کنفرانس) طبق بند (۱) این ماده تشکیل شود، دبیرکل تمام طرف‌های متعاهد را آگاه کرده و از آنها دعوت خواهد نمود در یک دوره‌ سه‌ماهه، پیشنهادهایی که تمایل دارند فراهمایی (کنفرانس) آنها را بررسی نماید، ارائه دهند. دبیرکل حداقل سه ماه پیش از تاریخ افتتاح فراهمایی (کنفرانس)، دستورکار موقت فراهمایی (کنفرانس) را همراه با متن پیشنهادهای مزبور، برای تمام طرف‌های متعاهد ارسال خواهد کرد.

۳ ـ دبیرکل از تمام کشورهای موضوع بند (۱) ماده (۹) این موافقت‌نامه و نیز کشورهایی که به‌موجب بند (۲) ماده (۹)، طرف‌های متعاهد محسوب می‌شوند، برای هر فراهمایی (کنفرانسی) که طبق این ماده برگزار می‌شود، دعوت به عمل خواهد آورد.

ماده ۱۸ ـ

۱ ـ هر طرف متعاهد می‌تواند یک یا چند اصلاحیه را در مورد این موافقت‌نامه پیشنهاد کند. متن هر اصلاحیه‌ پیشنهادی به دبیر‌کل سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد که وی آن را به تمام طرف‌های متعاهد ارسال و به اطلاع تمام کشورهای دیگر موضوع بند (۱) ماده (۹) این موافقت‌نامه خواهد رساند. دبیرکل می‌تواند اصلاحیه‌هایی را نیز برای این موافقت‌نامه یا ضمائم آن پیشنهاد دهد که توسط «گروه کاری» حمل‌ونقل مواد غذایی فسادپذیر کارگروه حمل‌ونقل زمینی کمیسیون اقتصادی اروپا، به وی ارسال شده است.

۲ ـ در دوره‌ شش ماه پس از تاریخ اطلاع‌رسانی اصلاحات پیشنهادی توسط دبیرکل، هر طرف متعاهد می‌تواند به دبیرکل اطلاع دهد که:

الف) به اصلاحیه‌های پیشنهادی اعتراض دارد؛

ب) اگرچه قصد پذیرش پیشنهادها را دارد، هنوز شروط لازم برای این پذیرش در کشور آن وجود ندارد.

۳ ـ اگر یک طرف متعاهد به نحو پیش‌بینی‌شده در جزء (ب) بند (۲) این ماده به دبیرکل اعلامیه ارسال کند، تا زمانی که پذیرش خود را به دبیرکل اعلام نکرده باشد می‌تواند در یک دوره نه‌ماهه پس از انقضای دوره شش‌ماهه تجویز‌شده در اعلامیه اولیه، به اصلاحیه‌ پیشنهادی اعتراض کند.

۴ ـ اگر طبق شرایط بندهای (۲) و (۳) این ماده، به اصلاحیه‌ پیشنهادی اعتراض شود، اصلاحیه پذیرفته‌شده تلقی نخواهد شد و اعتبار نخواهد داشت.

۵ ـ اگر طبق بندهای (۲) و (۳) این ماده هیچ اعتراضی به اصلاحیه پیشنهادی نشود، اصلاحیه در تاریخ تعیین‌شده زیر پذیرفته‌شده تلقی خواهد شد:

الف) اگر هیچ‌یک از طرف‌های متعاهد طبق جزء (ب) بند (۲) این ماده، با انقضای دوره‌ شش‌‌ماهه‌ موضوع بند (۲) این ماده، اعلامیه‌ای به دبیرکل ارسال نکند؛

ب) اگر حداقل یک طرف متعاهد طبق جزء (ب) بند (۲) این ماده قبل از دو تاریخ زیر به دبیرکل اعلامیه ارسال نماید:

 ـ تاریخی که در آن تمام طرف‌های متعاهدی که اعلامیه‌ها را ارسال کرده‌اند، پذیرش خود را نسبت به اصلاحیه‌ پیشنهادی به دبیرکل اعلام نمایند، در هر حال مشروط بر اینکه تمام پذیرش‌ها پیش از انقضای دوره‌ شش‌ماهه موضوع بند (۲) این ماده، اعلام شده باشد، این تاریخ، تاریخ انقضای این دوره خواهد بود.

 ـ تاریخ انقضای دوره‌ نه‌ماهه موضوع بند (۳) این ماده.

۶ ـ هرگونه اصلاحیه‌ای که پذیرفته‌شده تلقی شده باشد، شش ماه پس از تاریخی لازم‌الاجرا خواهد شد که در آن پذیرفته‌شده تلقی شده است.

۷ ـ دبیرکل تمام طرف‌های متعاهد را در اسرع وقت از اعتراض وارده به اصلاحیه‌ پیشنهادی طبق جزء (الف) بند (۲) این ماده و ارسال اطلاعیه یک یا چند طرف متعاهد طبق جزء (ب) بند (۲) این ماده برای وی، آگاه خواهد ساخت. اگر یک یا چند طرف متعاهد چنین اطلاعیه‌ای را برای وی ارسال کرده باشد، وی تمام طرف‌های متعاهد را متعاقباً از اینکه طرف یا طرف‌های متعاهدی که چنین اطلاعیه‌ای را ارسال کرده‌اند، به اصلاحیه پیشنهادی اعتراض کرده‌اند یا آن را پذیرفته‌اند آگاه خواهد کرد.

۸ ـ جدای از رویه اصلاح مقرر در بندهای (۱) تا (۶) این ماده، ضمائم و پیوست‌های این موافقت‌نامه‌ را می‌توان با توافق بین نهادهای صلاحیت‌دار تمام طرف‌های متعاهد اصلاح کرد. اگر نهاد طرف متعاهد اعلام کرده باشد که به‌موجب قانون ملی آن، موافقت آن مشروط به مجوز خاص یا تصویب نهاد قانون‌گذار است، رضایت طرف متعاهد مربوط به اصلاحیه‌ ضمیمه تا زمانی که طرف متعاهد تصویب یا کسب مجوز لازم را به دبیرکل اعلام نکرده باشد، اعلام‌شده تلقی نخواهد شد. توافق بین نهادهای صلاحیت‌دار می‌تواند مقرر ‌دارد که در یک دوره‌ انتقالی، کل یا بخشی از ضمائم قدیمی هم‌زمان با ضمائم جدید، معتبر باقی بماند. دبیرکل تاریخ لازم‌الاجرا شدن متون جدید حاصل از این تغییرات را تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۹ ـ دبیرکل سازمان ملل متحد علاوه بر ارسال اطلاعیه‌های پیش¬بینی‌شده در مواد (۱۷) و (۱۸) این موافقت‌نامه، به کشورهای موضوع بند (۱) ماده (۹) این موافقت‌نامه و کشورهایی که به‌موجب بند (۲) ماده (۹)، طرف‌های متعاهد محسوب می‌شوند، موارد زیر را اعلام خواهد کرد:

الف) امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌ها به‌موجب ماده (۹)؛

ب) تاریخ لازم‌الاجرا ‌شدن این موافقت‌نامه بر اساس ماده (۱۱)؛

پ) ابطال‌ها به‌موجب ماده (۱۲)؛

ت) فسخ موافقت‌نامه به‌موجب ماده (۱۳)؛

ث) اطلاعیه‌های دریافتی به‌موجب مواد (۱۰) و (۱۴)؛

ج) اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های دریافتی به‌موجب بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۶)؛

چ) لازم‌الاجرا ‌شدن هر اصلاحیه بر اساس ماده (۱۸).

ماده ۲۰ ـ پس از ۳۱ می‌۱۹۷۱ (۱۰ خرداد ۱۳۵۰) نسخه اصل این موافقت‌نامه نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد که وی نسخ مصدق را برای هر یک از کشورهای مذکور در بندهای (۱) و (۲) ماده (۹) این موافقت‌نامه، ارسال خواهد نمود.

برای گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقت‌نامه را امضاء نموده‌اند.

این موافقت‌نامه در نخستین روز سپتامبر ۱۹۷۰ (۱۰ شهریور ۱۳۴۹)، در ژنو، در نسخه واحدی به زبان‌های انگلیسی، فرانسوی و روسی تنظیم شد، که سه متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.

 

ضمیمه ۱

تعاریف و استانداردهای تجهیزات خاص حمل‌ونقل مواد غذایی فسادپذیر [واگن‌ها، کامیون‌ها، تریلی‌ها، کشنده‌ها، بارگنج‌ها (کانتینرها) و سایر تجهیزات مشابه]

۱ ـ تجهیزات عایق. تجهیزاتی که بدنه [در مورد تجهیزات مخزنی، عبارت «بدنه» در این تعریف، به معنی فقط خود مخزن است.] آن با دیواره‌ها، درب‌ها، کف و سقف‌ عایق ساخته شده و تبادل گرما بین داخل و بیرون بدنه، می‌تواند به اندازه‌ای محدود شود که ضریب کل انتقال گرما (ضریب K) به‌گونه‌ای باشد که تجهیزات در یکی از دو دسته‌ زیر یا دسته‌های دیگر قرار گیرد:

 

IN = تجهیزات عایق عادی مشخص‌شده به‌وسیله:     ـ ضریب K کمتر از یا مساوی W/m۲.K 0/70؛

IR = تجهیزات شدیداً عایق مشخص‌شده به‌وسیله:    ـ ضریب k کمتر از یا مساوی W/m۲.K 0/40 و ضخامت دیواره‌های جانبی حداقل ۴۵ میلی‌متر در تجهیزات مربوط به حمل‌ونقل با عرض بیش از 2/50 متر.

تعریف ضریب K و توصیف روش مورداستفاده برای اندازه‌گیری آن در پیوست (۲) این ضمیمه، ارائه شده است.

۲ ـ تجهیزات سردسازی. تجهیزات عایقی که با استفاده از یک منبع سرمایشی (یخ طبیعی، با یا بدون افزودن نمک؛ صفحات خوش‌گداز (یوتکتیک)؛ یخ خشک با یا بدون واپایش (کنترل) تصعید؛ گازهای مایع با یا بدون واپایش (کنترل) تبخیر و غیره) به جای یک واحد جذب یا مکانیکی، قادر است با میانگین دمای خارجی ۳۰+ دمای داخل بدنه‌ خالی را کاهش داده و سپس آن را حفظ ‌کند:

در مثبت ۷ درجه سانتی‌گراد    حداکثر در مورد رده (الف)

در منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد حداکثر در مورد رده (ب)

در منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد حداکثر در مورد رده (پ)

در صفر درجه سانتی‌گراد        حداکثر در مورد رده (ت)

 

اگر این تجهیزات یک یا چند مخزن، ظرف یا محفظه برای سردسازی داشته باشند، مخازن، ظروف یا محفظه‌های مذکور باید:

 ـ بتوانند از بیرون پر یا خالی شوند؛ و

 ـ ظرفیتی طبق مفاد بند (۳ ـ ۱ ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) داشته باشند.

ضریب K تجهیزات سردسازی رده‌های (ب) و (پ) باید در هر صورت کمتر از یا مساوی W/m۲.K 0/40 باشد.

۳ ـ تجهیزات سردسازی مکانیکی: تجهیزات عایق مجهز به لوازم سردسازی مخصوص خود یا مشترک با سایر واحدهای حمل‌ونقل مجهز‌شده به چنین لوازمی. (مجهز به یک فشرده‌ساز (کمپرسور) مکانیکی یا یک دستگاه جذب و غیره). لوازم مزبور خواهند توانست با میانگین دمای بیرونی ۳۰+ درجه سانتی‌گراد، دمای داخل (Ti) بدنه‌ خالی را کاهش و سپس آن را به‌طور دائم به روش زیر حفظ کند:

در مورد رده‌های (الف)، (ب) و (پ) هر دمای داخلی (Ti) مطلوب عملاً ثابت طبق استاندارد برای هر سه رده در زیر تعریف شده است:

رده (الف): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یک یخچال به‌گونه‌ای که بتوان دمای داخلی (Ti) را بین ۱۲+ و صفر درجه سانتی‌گراد انتخاب کرد؛

رده (ب): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یخچال به‌گونه‌ای که بتوان دمای داخلی (Ti) را بین ۱۲+ و ۱۰ ـ درجه سانتی‌گراد انتخاب کرد؛

رده (پ): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یخچال به‌گونه‌ای که بتوان دمای داخلی (Ti) را بین ۱۲+ و ۲۰ ـ انتخاب کرد.

در مورد رده‌های (ت)، (ث) و (ج)، دمای داخلی (Ti) تنظیم شده به‌طور عملی ثابت طبق استانداردهای تعریف‌شده برای سه رده زیر:

رده (ت): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یخچال به گونه‌ای که دمای داخلی (Ti) کمتر یا مساوی صفر درجه سانتی‌گراد باشد؛

رده (ث): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یخچال به گونه‌ای که دمای داخلی (Ti) کمتر یا مساوی ۱۰ ـ درجه سانتی‌گراد باشد؛

رده (ج): تجهیزات سردسازی مکانیکی مجهز به یخچال به گونه‌ای که دمای داخلی (Ti) کمتر یا مساوی ۲۰ ـ درجه سانتی‌گراد باشد. ضریب k تجهیزات رده‌های (ب)، (پ)، (ث) و (ج) باید در هر مورد کمتر یا مساوی W/m۲.K 0/40 باشد.

۴ ـ تجهیزات گرمایشی. تجهیزات عایق که امکان افزایش دمای داخلی بدنه خالی را فراهم آورده و سپس آن را بیش از دوازده ساعت بدون تجدید عرضه در مقدار عملاً ثابت حداقل ۱۲+ درجه سانتی‌گراد زمانی که میانگین دمای خارجی به‌صورت زیر نشان داده می‌شود حفظ می‌کند:

منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد در مورد تجهیزات گرمایشی رده (الف)؛

منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد در مورد تجهیزات گرمایشی رده (ب)؛

منفی ۳۰ درجه سانتی‌گراد در مورد تجهیزات گرمایشی رده (پ)؛

منفی ۴۰ درجه سانتی‌گراد در مورد تجهیزات گرمایشی رده (ت)؛

دستگاه‌های تولید گرما باید ظرفیت منطبق بر مفاد بندهای (۱ ـ ۳ ـ ۳) تا (۵ ـ ۳ ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) را داشته باشند.

ضریب k تجهیزات رده‌های (ب)، (پ) و (ت) باید در هر مورد کمتر یا مساوی W/m۲.K 0/40 باشد.

 

پیوست ۱ ضمیمه ۱

مقررات مربوط به بررسی تجهیزات عایق، سردسازی، سردسازی مکانیکی

یا گرمایشی طبق استانداردها

۱ ـ بررسی انطباق با استانداردهای مقرر در این پیوست باید بر اساس موارد زیر انجام گیرد:

الف) پیش از ورود تجهیزات در بخش خدمات؛

ب) به‌طور دوره‌ای حداقل هر شش سال یک‌بار؛

پ) هرگاه مقام صلاحیت‌دار مقرر نماید، انجام گیرد.

به‌استثنای موارد پیش‌بینی‌شده در بخش‌های (۵) و (۶) پیوست (۲) این ضمیمه، بررسی‌ها باید در ایستگاه آزمایشی طراحی‌شده یا مصوب مقام صلاحیت‌دار کشوری که تجهیزات در آن ثبت یا ضبط می‌شوند انجام شود مگر اینکه در مورد بررسی موضوع بخش (الف) فوق بررسی از پیش در مورد خود تجهیزات یا نمونه‌های آن در ایستگاه آزمایش طراحی شده یا مصوب مقام صلاحیت‌دار کشوری که در آن تجهیزات ساخته شده است، انجام شده باشد.

۲ ـ روش‌ها و رویه‌های مورداستفاده در بررسی‌ طبق استانداردها، در پیوست (۲) این ضمیمه تشریح شده است.

۳ ـ گواهینامه انطباق با استانداردها توسط مقام صلاحیت‌دار کشوری که در آن تجهیزات ثبت یا ضبط شده، منتشر خواهد ‌شد. این گواهینامه با الگوی نشان داده‌شده در پیوست (۳) این ضمیمه مطابقت خواهد داشت.

گواهینامه انطباق در طول حمل‌ونقل همراه تجهیزات حمل و در صورت لزوم، از سوی مقامات کنترلی تهیه خواهد شد. به هر حال، اگر پلاک گواهی انطباق، به صورتی که در پیوست (۳) این ضمیمه نشان داده شده، به تجهیزات الصاق شود، پلاک گواهی انطباق به‌عنوان معادل، برای گواهینامه انطباق به رسمیت شناخته خواهد شد. پلاک گواهی انطباق فقط زمانی می‎تواند الصاق شود که گواهی اعتبار انطباق در دسترس است. پلاک‌های گواهی انطباق، به‌محض اینکه تجهیزات با استانداردهای مقرر در این ضمیمه مغایرت پیدا کنند، برداشته خواهند شد.

در مورد تجهیزاتی که به کشور دیگری که طرف متعاهد موافقت‌نامه است منتقل می‌شوند، این گواهینامه باید با مدارک زیر به‌گونه‌ای همراه شود که مقام صلاحیت‌دار کشوری که در آن تجهیزات ثبت یا ضبط شده، بتواند گواهی انطباق صادر کند:

الف) در تمامی موارد، گزارش آزمایش خودِ تجهیزات یا در مورد تولیدات دوره‌ای، تجهیزات مرجع.

ب) در تمامی موارد، گواهی انطباق توسط مقام صلاحیت‌دار کشور سازنده یا در مورد تجهیزات خدماتی، توسط مقام صلاحیت‌دار کشور ثبت‌کننده صادره می‌شود. در صورت نیاز با حداکثر اعتبار شش‌ماهه این گواهینامه به‌صورت گواهی موقتی عمل می‌کند.

پ) در مورد تجهیزات تولیدی دوره‌ای، مشخصات فنی تجهیزات به نحو منتشره توسط سازنده تجهیزات یا نماینده‌ معتبر او به نحو مقتضی تصدیق خواهد شد. (این مشخصات باید بخش‌های مشابه را به‌صورت صفحات توصیفی در رابطه با تجهیزاتی که در گزارش آزمون مطرح شده، پوشش داده و حداقل به یکی از زبان‌های رسمی نوشته شده باشند).

در مورد تجهیزاتی که پس از استفاده منتقل می‌شوند، ممکن است تجهیزات مورد بازرسی چشمی قرار بگیرند تا هویت آن، پیش از آن تأیید شود که مقام صلاحیت‌دار کشوری که در آن ثبت یا ضبط شده، گواهینامه‌ انطباق آن را صادر کند.

در یک دسته از تولیدات دوره‌ای تجهیزات عایق بارگنج‌های (کانتینرهای) یک شکل که حجم داخلی کمتر از دو مترمکعب دارند، گواهی انطباق برای این دسته می‌تواند توسط مقام صلاحیت‌دار صادر شود. در این‌گونه موارد، به‌جای شماره اختصاصی (سریال) هر واحد خاص، شماره مشخصات تمام تجهیزات عایق، یا آخرین و اولین شماره مشخصات مجموعه‌ها، باید در گواهینامه انطباق نمایش داده شود. در این مورد، تجهیزات عایق فهرست‌شده در گواهینامه باید دارای برگه گواهی انطباق موصوف در بخش (ب) پیوست (۳) ضمیمه (۱) باشد که توسط مقام صلاحیت‌دار صادر شده است.

در مورد انتقال این تجهیزات عایق (بارگنج‌ها (کانتینرها)) به کشور دیگری که طرف متعاهد این موافقت‌نامه است، برای ثبت یا ضبط در آنجا، مقام صلاحیت‌دار کشور ثبت یا ضبط جدید می‌تواند گواهینامه انطباق خاصی را بر اساس گواهینامه‌ انطباق مبدأ که برای کل دسته تعیین شده است، ارائه کند.

۴ ـ نشانه‌ها و نمادهای متمایزکننده باید طبق مفاد پیوست (۴) این ضمیمه به تجهیزات الصاق شوند. آنها به محض اینکه انطباق تجهیزات با استانداردهای مقرر در این ضمیمه پایان یافت، برداشته خواهند شد.

۵ ـ بدنه‌های عایق، تجهیزات عایق، سردسازی، سردسازی مکانیکی یا گرمایشی حمل‌و‌نقل و لوازم حرارتی آنها، باید هر یک دارای پلاک قابل دوام سازنده باشند که توسط سازنده در جای قابل دسترس و آشکار در بخشی که در زمان استفاده تعویض نشود محکم الصاق شده باشد. این پلاک به‌سادگی و بدون استفاده از ابزار، بررسی خواهد شد. در بدنه‌های عایق، پلاک سازنده باید خارج از بدنه قرار گرفته باشد. پلاک سازنده باید حداقل مشخصات زیر را به‌وضوح و به‌صورت ماندگار نشان دهد [این الزامات فقط برای پلاک‎های جدید اعمال خواهد شد و دوره گذر سه‌ماهه از تاریخ لازم‌الاجرا ‌شدن این الزامات، لحاظ خواهد شد.]:

کشور سازنده یا حروف مورداستفاده در ترددهای بین‌المللی جاده‌ای؛

نام سازنده یا شرکت؛

نمونه (مدل) (رقم و یا حروف)؛

شماره اختصاصی (سریال)؛

ماه و سال ساخت.

۶ ـ

الف) تجهیزات جدید از نوع خاص با تولید دوره‌ای ممکن است با آزمایش یک واحد از آن نوع تصویب شوند. اگر واحد آزمایش‌شده، مشخصات رده را داشته باشد، گزارش آزمایش حاصل باید به‌عنوان یک گواهینامه‌ مصوب نمونه آن، در نظر گرفته شود. این گواهینامه باید در پایان دوره‌ شش‌ساله که از تاریخ تکمیل آزمایش آغاز می‌شود، منقضی شود. تاریخ انقضای گزارش‌های آزمایش باید بر اساس ماه و سال بیان شود.

ب) مقام صلاحیت‌دار جهت تأیید اینکه تولید سایر واحدها طبق نوع مصوب است اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود. به این منظور ممکن است با آزمایش واحدهای نمونه‌ای حاصل از مجموعه‌های تولیدی به‌طور تصادفی، بررسی انجام شود.

پ) یک واحد نباید مشابه با نوع واحد آزمایش‌شده در نظر گرفته شود مگر اینکه حداقل شرایط زیر را برآورده کند:

(۱) اگر تجهیزات عایقی باشد، در این مورد تجهیزات مرجع می‌تواند تجهیزات عایق، تجهیزات سردسازی، سردسازی مکانیکی و تجهیزات گرمایشی باشد.

مواد ساخت‌وساز و به‌ویژه مواد عایق باید قابل مقایسه بوده و روش عایق‌بندی باید یکسان باشند.

ضخامت مواد عایق نباید از تجهیزات مرجع کمتر باشد؛

اتصالات داخلی باید ساده و یک‌شکل باشند؛

تعداد درب‌ها و دریچه‌ها یا سایر ورودی‌ها باید یکسان یا کمتر باشد؛ و

مساحت سطح داخلی بدنه نباید بیست درصد (۲۰%) بیشتر یا کمتر باشد؛

تغییرات جزئی و محدود اضافه‌شده یا تعویض‌شده در اتصالات داخلی و خارجی ممکن است مجاز باشد [مفاد فعلی مربوط به تغییرات محدود و جزئی در مورد تجهیزات ساخته‌شده پس از تاریخ لازم‌الاجرا ‌شدن (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ برابر با ۹ مهر ۱۳۹۴) اعمال‌ می‌شود.]:

اگر حجم معادل مجموع مواد عایق تمامی تغییرات کمتر از 1/100 کل حجم مواد عایق در واحد عایق باشد؛

اگر ضریب k تجهیزات مرجع آزمون‌شده، که با محاسبه‌ اتلاف حرارتی افزوده، اصلاح شده است، کمتر یا مساوی محدوده‌ ضریب k دسته‌ تجهیزات باشد؛

و اگر تغییرات مربوط به اتصالات داخلی به‌ویژه در مورد تجهیزات روکش‌دار، با استفاده از روش مشابهی انجام شده باشد.

تمامی تغییرات باید توسط سازنده‌ تجهیزات عایق یا با تصویب وی انجام شود.

(۲) اگر تجهیزات سردسازی باشد، در این مورد تجهیزات مرجع باید تجهیزات سردسازی باشد، شرایط مندرج در بند (۱) فوق باید برآورده شود؛

فن‌های گردش داخلی باید مقایسه شوند؛

منبع سرما باید یکسان باشد؛ و

ذخیره سرما در هر واحد از سطح داخلی باید بیشتر یا مساوی باشد؛

(۳) اگر تجهیزات سردسازی مکانیکی باشد، در این مورد تجهیزات مرجع یا

الف) تجهیزات سردسازی مکانیکی است؛

 ـ شرایط مندرج در بند (۱) فوق باید برآورده شود؛ و

 ـ ظرفیت سردسازی مؤثر لوازم سردسازی مکانیکی در هر واحد از سطح داخلی در شرایط دمایی یکسان باید بیشتر از یا مساوی با آن باشد؛ یا

ب) تجهیزات عایقی که از نظر جزئیات کامل است به‌استثنای واحد سردسازی مکانیکی آنکه در زمانی دیگر نصب خواهد شد.

شکاف حاصل در طول اندازه‌گیری ضریب k با صفحات اتصال نزدیک، با ضخامت و نوع عایق مشابه کلی به همان صورت که به دیواره‌ جلو متصل شده، پر خواهد شد. در این موارد:

 ـ شرایط مندرج در بند (۱) فوق باید برآورده شود؛ و

 ـ ظرفیت سردسازی مؤثر واحد سردسازی مکانیکی مجهز به تجهیزات عایق مرجع باید به نحو تعریف‌شده در بند (۶ ـ ۲ ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) باشد.

(۴) اگر تجهیزات حرارتی باشد، در این مورد تجهیزات مرجع ممکن است تجهیزات عایق یا تجهیزات حرارتی باشد،

 ـ شرایط مندرج در بند (۱) فوق باید برآورده شود؛

 ـ منبع گرما باید یکسان باشد؛ و

 ـ ظرفیت دستگاه‌های حرارتی در هر واحد از مساحت سطح داخلی باید بیشتر یا مساوی باشد.

ت) اگر در طی دوره‌ شش‌ماهه، مجموعه‌های تولید از ۱۰۰ واحد فراتر رود، مقام صلاحیت‌دار باید درصد واحدهایی که قرار است آزمایش شوند را تعیین کند.

 

پیوست ۲ ضمیمه ۱

روش‌ها و تشریفات اندازه‌گیری و بررسی ظرفیت عایق و بازده سرمایشی

یا گرمایشی تجهیزات خاص در حمل‌ونقل مواد غذایی فسادپذیر

۱ ـ تعاریف و اصول کلی

۱ ـ ۱ ـ ضریب k. ضریب انتقال گرمای کلی (ضریب K) تجهیزات خاص را باید با فرمول زیر تعیین کرد:

 که W قدرت گرمایش یا ظرفیت سردسازی، حسب مورد، موردنیاز برای حفظ اختلاف دمای مطلق ثابت T بین دمای داخلی میانگین Ti و دمای خارجی میانگین Te در طول عملیات پیوسته است در زمانی که میانگین دمای خارجی Te در بدنه‌ای با مساحت سطح میانگین S ثابت باشد.

۲ ـ ۱ ـ مساحت سطح متوسط بدنه S میانگین هندسی مساحت سطح داخلی Si و مساحت سطح خارجی Se بدنه است:

در تعیین مساحت این دو سطح، ویژگی‌های ساختاری و بی‌نظمی سطحی بدنه مثل گودی‌ها، قوس چرخ‌ها و ویژگی‌های مشابه باید در نظر گرفته شود و تحت عناوین مناسب در گزارش آزمایش به آنها اشاره شود؛ در هر حال اگر بدنه با ورقه فلز چین‌دار پوشانده شده باشد ناحیه‌ موردنظر باید سطح اشغال‌شده باشد نه تصویر سطح چین‌دار.

نکات اندازه‌گیری دما

۳ ـ ۱ ـ در مورد بدنه‌های موازی، دمای متوسط داخلی بدنه Ti میانگین جبری دمای اندازه‌گیری‌شده در ۱۰ سانتیمتر از دیواره‌ها در دوازده نقطه زیر است:

الف) هشت‌گوشه‌ داخلی بدنه؛ و

ب) گوشه‌های چهار وجه داخلی که بیشترین مساحت را دارند.

اگر بدنه موازی نباشد، دوازده نقطه‌ اندازه‌گیری باید با توجه به شکل بدنه به شکل رضایت‌بخش در صورت امکان توزیع شوند.

۴ ـ ۱ ـ در مورد بدنه‌های موازی، دمای متوسط خارجی بدنه Te میانگین جبری دمای اندازه‌گیری در ده سانتیمتر از دیواره‌ها در دوازده نقطه زیر است:

الف) هشت‌گوشه‌ خارجی بدنه؛ و

ب) گوشه‌های چهار وجه خارجی که بیشترین مساحت را دارند.

اگر بدنه موازی نباشد، دوازده نقطه اندازه‌گیری باید با توجه به شکل بدنه به شکل رضایت‌بخش در صورت امکان توزیع شوند.

۵ ـ ۱ ـ میانگین دمای دیواره‌های بدنه میانگین جبری دمای متوسط خارجی بدنه و دمای متوسط داخلی بدنه است:

۶ ـ ۱ ـ ابزارهای محافظت از اندازه‌گیری دما در مقابل تابش، باید در داخل و خارج بدنه در نقاط مشخص‌شده در بندهای (۳ ـ ۱) و (۴ ـ ۱) این پیوست قرار گیرند.

دوره‌ حالت پایدار و دوره‌ آزمایش

۷ ـ ۱ ـ دمای متوسط خارجی و دمای متوسط داخلی بدنه در دوره‌ پایدار حداقل دوازده ساعت، نباید بیش ازK 0/3 تغییر کند و این دماها نباید در طول شش ساعت قبل بیش از 1/0 تغییر کند.

اختلاف بین قدرت گرمایشی یا ظرفیت سرمایشی در دو دوره‌ حداقل سه‌ساعته در آغاز و پایان دوره‌ پایدار و با تفکیک حداقل شش‌ساعته، باید از سه درصد (۳%) کمتر باشد.

مقدار میانگین دما و ظرفیت گرمایش و سرمایش در حداقل شش ساعت آخر دوره‌ پایدار، در محاسبات ضریب K به کار خواهد رفت.

دمای متوسط داخلی و خارجی در شروع و پایان دوره‌ محاسبات حداقل شش‌ساعته نباید بیش از K 0/2 تغییر داشته باشد.

۲ ـ ظرفیت عایق تجهیزات

روش‌های اندازه‌گیری ضریب K

۱ ـ ۲ ـ تجهیزات مربوط به مواردی غیر از مخازن مواد غذایی مایع

۱ ـ ۱ ـ ۲ ـ ضریب K باید در عملیاتی پیوسته با روش سردسازی داخلی یا گرمایش داخلی اندازه‌گیری شود. در سایر موارد، بدنه‌ خالی باید در یک اتاق عایق قرار گیرد.

روش آزمایش

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ در جایی که روش سردسازی داخلی استفاده می‌شود، یک یا چند مبدل حرارتی باید داخل بدنه قرار گیرد. مساحت سطحی این مبدل‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که اگر مایع در دمای بالای صفر درجه سانتی‌گراد [برای جلوگیری از یخ‌زدگی] از آنها عبور کند، دمای متوسط داخلی بدنه هنگامی که عملیات پیوسته برقرار است، کمتر از ۱۰+ درجه سانتی‌گراد بماند. در جایی که از روش گرمایش داخلی استفاده می‌شود، ابزارهای گرمایش الکتریکی (مقاومت و غیره) باید به کار روند. مبدل‌های حرارتی یا دستگاه‌های گرمایش الکتریکی باید به فن‌هایی مجهز شوند که نرخ برونداد کافی برای دستیابی به پمپ هوای ۴۰ تا ۷۰ واحد در هر ساعت را در رابطه با حجم خالی بدنه‌ مورد آزمایش داشته و توزیع هوا حول تمام سطح داخلی بدنه‌ آزمایش باید به اندازه کافی تضمین کند که حداکثر اختلاف بین دمای هر دو نقطه از دوازده نقطه مشخص‌شده در بند (۳ ـ ۱) این پیوست هنگامی که عملیات پیوسته برقرار است، از K ۲ بیشتر نمی‌شود.

۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ مقدار گرما: اتلاف گرما در فن گرمکن‌های مقاومت الکتریکی نباید از جریان 2W/cm1 فراتر رود و واحدهای گرمایشی باید با پوشش کم نفوذ حفاظت شوند.

مصرف انرژی الکتریکی باید با دقت نیم درصد (0/5%) تعیین شود.

روش آزمایش

۴ ـ ۱ ـ ۲ ـ صرف‌نظر از روش مورداستفاده دمای متوسط اتاق عایق باید در طول آزمایش یکسان و طبق بند (۷ ـ ۱) این پیوست با K 0/5 در سطحی ثابت نگه داشته شود که اختلاف دما، بین داخل بدنه و اتاق عایق   

قوانین دهه اول تیر 99

درجه سانتی‌گراد باشد و دمای متوسط دیواره‌های بدنه قوانین دهه اول تیر 99    درجه سانتی‌گراد نگه داشته شود.

۵ ـ ۱ ـ ۲ ـ در طول آزمایش خواه با روش سردسازی داخلی و یا گرمایش داخلی، باید در اتاق توده هوا برای گردش مداوم ایجاد شود به‌گونه‌ای که سرعت حرکت هوا به فاصله ده سانتیمتر از دیواره‌ها بین یک و دو متر بر ثانیه نگه داشته شود.

۶ ـ ۱ ـ ۲ ـ دستگاه‌های تولید و توزیع گرما یا سرما و اندازه‌گیری میزان گرما یا سرمای مبادله‌شده و موازنه‌ گرمایی فن‌های گرداننده هوا باید راه‌اندازی شوند. خسارت وارده بر کابل‌های الکتریکی بین دستگاه‌های اندازه‌گیری گرمای ورودی و بدنه آزمایش باید با اندازه‌گیری یا محاسبه و حاصل کل گرمای ورودی اندازه‌گیری‌شده تعیین شود.

۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ هنگامی که عملیات پیوسته برقرار است، حداکثر اختلاف بین دماها در گرم‌ترین و سردترین نقطه در خارج بدنه نباید از K ۲ فراتر رود.

۸ ـ ۱ ـ ۲ ـ دمای متوسط خارجی و دمای متوسط داخلی بدنه باید هرکدام بیش از چهار بار در ساعت خوانده شود.

۲ ـ ۲ ـ مخازن مواد غذایی مایع

۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ روش شرح داده‌شده در زیر تنها برای تجهیزات مخازن تک محفظه یا چندمحفظه‌ای موردنظر تنها برای حمل مواد غذایی مایع، مانند شیر، به کار می‌روند. هر محفظه از این‌گونه مخازن باید حداقل از یک پریز (سوکت) اتصال لوله تخلیه و یک دریچه دردار آدم‌رو برخوردار بوده که در آن چند محفظه مجزا از یکدیگر در بخش‌های عمودی غیرعایق قرار دارد.

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ضریب K باید در عملیات پیوسته با گرمایش داخلی مخزن خالی در یک اتاق عایق اندازه‌گیری شود.

روش آزمایش

۳ ـ ۲ ـ ۲ ـ یک دستگاه گرمایش الکتریکی (مقاومت‌ها و غیره) باید در داخل مخزن قرار گیرد. اگر مخزن چند محفظه داشته باشد، یک دستگاه گرمایش الکتریکی باید در هر محفظه قرار گیرد. دستگاه‌های گرمایش الکتریکی باید مجهز به فن‌هایی باشند که با سرعت کافی، عدم افزایش اختلاف بین حداکثر و حداقل دما در داخل هر محفظه از K ۳ را، هنگامی که عملیات پیوسته است، تضمین کند. اگر مخزن متشکل از چند محفظه باشد، اختلاف بین دمای متوسط در سردترین و گرم‌ترین محفظه نباید از K ۲ بیشتر شود. درجات حرارت به نحو مشخص‌شده در بند (۴ ـ ۲ ـ ۲) این پیوست اندازه‌گیری می‌شوند.

۴ ـ ۲ ـ ۲ ـ دستگاه‌های اندازه‌گیری دما که در برابر تابش حفاظت می‌شوند باید در داخل و خارج از مخزن در فاصله‌ ده سانتیمتری از دیواره‌ها به‌صورت زیر قرار گیرند:

الف) اگر مخزن تنها یک محفظه داشته باشد، اندازه‌گیری باید در حداقل دوازده نقطه‌ زیر انجام شود:

چهار انتهای دو قطر در زاویه‌ راست یکدیگر، یکی افقی و دیگری عمودی، هرکدام نزدیک به دو انتهای مخزن؛

چهار انتهای دو قطر در زاویه راست یکدیگر که با زاویه‌ ۴۵ درجه به افق در صفحه‌ محوری مخزن شیب دارند.

ب) اگر مخزن دو محفظه داشته باشد اندازه‌گیری باید حداقل در نقاط زیر انجام شود:

نزدیک به انتهای محفظه‌ اول و نزدیک به بخشی از محفظه‌ دوم؛ در انتهای سه شعاع که زوایای ۱۲۰ درجه تشکیل می‌دهند، در حالی که یکی از زوایا عمود به سمت بالا است؛

نزدیک به انتهای محفظه دوم و نزدیک بخشی از محفظه اول در انتهای سه شعاع که زاویه‌های ۱۲۰ درجه را تشکیل می‌دهند یکی از زوایا عمود به سمت بالا است.

پ) اگر مخزن چند محفظه داشته باشد، نقاط اندازه‌گیری باید به‌صورت زیر باشد:

برای هر یک از دو محفظه انتها، حداقل موارد زیر:

انتهای قطر افقی نزدیک به انتها و انتهای قطر عمودی نزدیک به بخش؛

و برای هر محفظه دیگر حداقل به‌صورت زیر:

انتهای قطر شیب‌دار با زاویه‌ ۴۵ درجه به افق نزدیک به یکی از بخش‌ها و انتهای قطر شیب‌دار به بخش اول و نزدیک به بخش دیگر.

ت) دمای متوسط داخلی و خارجی مخزن باید به ترتیب میانگین جبری تمام اندازه‌گیری‌های انجام‌شده داخل و خارج مخزن باشد. در مخازنی که حداقل دو محفظه دارند، دمای متوسط داخلی هر مخزن باید میانگین جبری اندازه‌گیری‌های انجام‌شده در آن محفظه بوده و تعداد اندازه‌گیری‌های هر محفظه از چهار کمتر نبوده و تعداد کل اندازه‌گیری‌ها در تمام محفظه‌های مخزن از دوازده کمتر نباشد.

روش آزمایش

۵ ـ ۲ ـ ۲ ـ در طی آزمایش، دمای متوسط اتاق عایق باید یکسان بوده و طبق بند (۷ ـ ۱) این پیوست در سطحی ثابت بماند که اختلاف دما بین داخل مخزن و اتاق عایق کمتر از K ۲+ ۲۵ نباشد و میانگین دمای دیواره‌های مخزن در دمای قوانین دهه اول تیر 99  نگه‌داشته شود.

۶ ـ ۲ ـ ۲ ـ توده هوای داخل اتاق باید دائماً در گردش باشد، به‌طوری که سرعت جریان هوا در فاصله‌ ده سانتیمتری از دیواره‌ها بین یک و دو متر بر ثانیه نگه‌داشته شود.

۷ ـ ۲ ـ ۲ ـ دستگاه‌های گرمایش و گردش هوا و اندازه‌گیری مقدار گرمای مبادله‌شده و موازنه‌ گرمایی فن‌های گرداننده‌ هوا باید راه‌اندازی شوند.

۸ ـ ۲ ـ ۲ ـ هنگامی که فرایند به‌طور مستمر در حال اجراست، حداکثر اختلاف بین دما در گرم‌ترین و سردترین نقطه در خارج مخزن نباید از K ۲ بیشتر شود.

۹ ـ ۲ ـ ۲ ـ دمای متوسط داخلی و خارجی مخزن باید هرکدام بیش از چهار بار در ساعت خوانده شود.

۳ ـ ۲ ـ مقررات مشترک در تمام انواع تجهیزات عایق

۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ اعتبار ضریب K

در جایی که هدف از آزمایش‌ها تعیین ضریب K نیست بلکه تأیید آن زیر محدوده‌ خاصی است، آزمایش‌های انجام‌شده به شرح بند (۱ ـ ۱ ـ ۲) تا (۹ ـ ۲ ـ ۲) این پیوست ممکن است به‌محض اینکه اندازه‌گیری‌های انجام‌شده نشان دهد که ضریب K واجد شرایط لازم است، متوقف شود.

۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ دقت اندازه‌گیری‌های ضریب K

ایستگاه‌های آزمایشی، تجهیزات و دستگاه‌های موردنیاز را برای حصول اطمینان از اینکه ضریب K هنگام استفاده از روش سردسازی داخلی با حداکثر حاشیه خطای ۱۰ درصد و هنگام استفاده از روش گرمایش داخلی ۵ درصد تعیین‌شده است، فراهم خواهد کرد.

۳ ـ کارایی دستگاه‌های حرارتی در تجهیزات

روش‌های تعیین کارایی دستگاه‌های حرارتی تجهیزات

۱ ـ ۳ ـ تجهیزات سردسازی

۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ تجهیزات خالی باید در یک اتاق عایق قرار گیرند که در آن دمای متوسط یکسان بوده و با K 0/5 در دمای (۳۰) درجه سانتی‌گراد ثابت نگه‌داشته شود. توده‌ هوای اتاق باید به شرح بند (۵ ـ ۱ ـ ۲) این پیوست، در گردش باقی بماند.

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ تجهیزات اندازه‌گیری دمای حفاظت‌شده در برابر تابش باید در داخل و خارج از بدنه در نقاط مشخص‌شده در بندهای (۳ ـ ۱) و (۴ ـ ۱) این پیوست قرار گیرند.

روش آزمایش

۳ ـ ۱ ـ ۳ ـ

الف) در مورد تجهیزاتی غیر از تجهیزات مجهز به صفحات خوش‌گداز (یوتکتیک) و مجهز به سامانه‌های گاز مایع، حداکثر وزن دستگاه سرمایشی که سازنده آن را تعیین کرده یا می‌توان آن را معمولاً به دست آورد، باید در فضاهای ارائه‌شده، هنگامی که دمای متوسط داخلی بدنه به دمای متوسط خارجی بدنه (۳۰+ درجه‌ سانتی‌گراد) می‌رسد، بارگذاری شود. درب‌ها، دریچه‌ها و سایر فضاهای ورودی باید بسته شده و دستگاه‌های تهویه‌ داخلی تجهیزات (در صورت وجود) با حداکثر ظرفیت راه‌اندازی شوند. به‌علاوه در مورد تجهیزات جدید، یک دستگاه گرمایشی با ظرفیت گرمایی معادل سی‌و‌پنج ‌درصد (۳۵%) گرمای مبادله‌شده از طریق دیواره‌ها در بهره‎برداری پیوسته باید در داخل بدنه، هنگامی راه‌اندازی شود که دمای پیش‌فرض برای رده‌ای که فرض می‌شود تجهیزات متعلق به آن است، به دست آمده باشد. در طی آزمایش هیچ یخچال دیگری نباید بارگذاری شود؛

ب) در مورد تجهیزات مجهز به صفحات خوش‌گداز (یوتکتیک)، آزمایش باید شامل یک مرحله انجماد اولیه‌ محلول خوش‌گداز (یوتکتیک) باشد. به این منظور هنگامی که دمای متوسط داخلی بدنه و دمای صفحات به دمای متوسط خارجی بدنه رسید (۳۰ درجه سانتی‌گراد)، دستگاه سرمایش صفحه باید به مدت هجده ساعت متوالی پس از بسته شدن درب‌ها و دریچه‌ها در عملیات وارد شود. اگر دستگاه سرمایش صفحه، سازوکار چرخشی داشته باشد، کل دوره‌ فعالیت دستگاه باید بیست و چهار ساعت باشد. در مورد تجهیزات جدید به محض توقف دستگاه سرمایش، یک دستگاه گرمایشی با ظرفیت گرمایی معادل با سی‌وپنج درصد (۳۵%) گرمای مبادله‌شده در دیواره‌ها در عملیات پیوسته باید در داخل بدنه هنگامی راه‌اندازی شود که دمای پیش‌فرض برای رده‌ای که فرض می‌شود تجهیزات متعلق به آن است، به دست آمده باشد. این راه‌حل نباید در طول آزمایش در معرض انجماد مجدد قرار گیرد؛

پ) در مورد تجهیزات مجهز به سامانه‌های گاز مایع، باید از روش آزمایش زیر استفاده کرد:

هنگامی که دمای متوسط داخلی بدنه به متوسط دمای خارجی (۳۰+ درجه سانتی‌گراد) برسد، مخازن گاز مایع باید تا سطح پیش‌فرض سازنده پر شود. سپس درها، دریچه‌ها و سایر فضاهای ورودی باید در عملیات عادی بسته و دستگاه‌های تهویه داخلی تجهیزات (در صورت وجود) باید با حداکثر ظرفیت راه‌اندازی شوند. دماپا (ترموستات) نباید در دمای بیش از (۲) درجه سانتی‌گراد زیر دمای محدود رده‌ پیش‌فرض تجهیزات تنظیم شود. سردسازی بدنه باید پس از آن آغاز شود. در طول سردسازی بدنه، خنک‌کن (کولر) مصرفی هم‌زمان تعویض می‌شود. این تعویض در صورت زیر باید اجرائی شود:

یا در زمان متناظر با فاصله‌ بین شروع سرمایش و حرکت، هنگامی که دمای پیش‌فرض رده‌ هر یک از تجهیزات برای اولین بار به دست آید؛ یا

در دوره‌ سه‌ساعته از شروع سرمایش هرکدام که کوتاه‌تر است.

بعد از این دوره، هیچ خنک‌کن (کولر) دیگری نباید در طول آزمایش بارگذاری شود.

در مورد تجهیزات جدید یک دستگاه گرمایشی با ظرفیت گرمایی معادل با سی‌وپنج درصد (۳۵%) گرمای مبادله‌ای در دیواره‌ها در عملیات پیوسته باید در داخل بدنه هنگامی که دمای رده به دست می‌آید راه‌اندازی شود.

مقررات مشترک در تمام انواع تجهیزات سردسازی

۴ ـ ۱ ـ ۳ ـ دمای متوسط خارجی و دمای متوسط داخلی بدنه نباید هرکدام کمتر از هر سی دقیقه یک‌بار خوانده شود.

۵ ـ ۱ ـ ۳ ـ آزمایش باید به مدت دوازده ساعت پس از این که دمای متوسط داخلی بدنه به حد پایین دمای پیش‌فرض رده‌ هر یک از تجهیزات رسیده باشد (الف= ۷+ درجه سانتی‌گراد؛ ب= ۱۰ ـ درجه سانتی‌گراد؛ پ= ۲۰ ـ درجه سانتی‌گراد؛ ت= صفر درجه سانتی‌گراد،) یا در مورد تجهیزات مجهز به صفحات خوش‌گداز (یوتکتیک) پس از توقف دستگاه سرمایشی ادامه یابد.

معیار رضایت‌بخشی

۶ ـ ۱ ـ ۳ ـ چنانچه دمای متوسط داخلی بدنه از حد پایینی مذکور در دوره‌ دوازده‌ساعته مذکور فراتر نرود، رضایت‌بخش تلقی می‌شود.

۲ ـ ۳ ـ تجهیزات سردسازی مکانیکی

۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ آزمایش باید در شرایط موصوف در بندهای (۱ ـ ۱ ـ ۳) و (۲ ـ ۱ ـ ۳) این پیوست انجام شود.

روش آزمایش

۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ هنگامی که دمای متوسط داخلی بدنه به دمای خارجی برسد (۳۰+ درجه)، درها، دریچه و سایر فضاهای ورودی باید بسته شود و دستگاه سرمایشی و تهویه داخلی (در صورت لزوم) با حداکثر ظرفیت راه‌اندازی شوند. به‌علاوه در مورد تجهیزات جدید یک دستگاه گرمایشی با ظرفیت گرمایش معادل سی‌وپنج درصد (۳۵%) گرمای مبادله‌شده در دیواره‌ها در عملیات پیوسته در داخل بدنه هنگامی راه‌اندازی شود که دمای پیش‌فرض برای رده‌ای که فرض می‌شود تجهیزات متعلق به آن است، به دست آمده باشد.

۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ دمای متوسط خارجی و دمای متوسط داخلی بدنه نباید برای هرکدام کمتر از هر سی دقیقه یک‌بار خوانده شود.

۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ آزمایش باید به مدت دوازده ساعت پس از اینکه دمای متوسط داخلی بدنه به دست آمد ادامه یابد:

یا حد پایین دمای پیش‌فرض برای رده‌ای که فرض می‌شود تجهیزات متعلق رده‌های (الف) و (ب) و (پ) است (الف= صفر درجه سانتی‌گراد؛ ب= ۱۰ ـ درجه سانتی‌گراد؛ پ= ۲۰ ـ درجه سانتی‌گراد)، یا

سطح کمتر از حد بالای دمای پیش‌فرض تعیین‌شده برای رده‌ای که فرض می‌شود تجهیزات متـعلق به رده‌هـای (ت) و (ث) و (ج) اسـت (ت= صفر درجه سانتی‌گراد؛ ث= ۱۰ ـ درجه سانتی‌گراد؛ ج= ۲۰ ـ درجه سانتی‌گراد).

معیار رضایت‌بخشی

۵ ـ ۲ ـ ۳ ـ آزمایش در صورتی رضایتمند تلقی می‌شود که دستگاه‌های سرمایشی بتوانند شرایط دمای تجویزشده را در مدت دوازده ساعت مذکور با یخ‌زدایی خودکار واحد سرمایشی که در نظر گرفته نشده است، حفظ کند.

۶ ـ ۲ ـ ۳ ـ اگر دستگاه سرمایشی با تمام ملزومات آن به‌طور مجزا به کار افتاده باشد، برای تأیید مقام صلاحیت‌دار، در آزمایش تعیین ظرفیت سرمایشی مؤثر در دمای مرجع پیش‌فرض، تجهیزات حمل‌ونقل ممکن است به‌عنوان تجهیزات سرمایشی مکانیکی بدون آزمایش مؤثر پذیرفته شوند، مشروط بر اینکه ظرفیت سرمایش مؤثر دستگاه در عملیات پیوسته از اتلاف گرمای دیواره‌ها در رده‌ مورد بررسی ضرب در عامل (1/75) فراتر رود.

۷ ـ ۲ ـ ۳ ـ اگر واحد سرمایش مکانیکی با واحدی از یک نوع مختلف تعویض شود، مقام صلاحیت‌دار می‌تواند:

الف) به تجهیزاتی نیاز داشته باشد که شاخص‌ها و گواهی‌های پیش‌فرض در بندهای (۱ ـ ۲ ـ ۳) و (۴ ـ ۲ ـ ۳) را داشته باشند،

ب) خود را متقاعد کند که ظرفیت سرمایش مؤثر واحد سرمایش مکانیکی جدید در دمای تجویزشده برای تجهیزات رده‌ مربوط، حداقل با واحد جایگزین‌شده برابر است یا

پ) خود را متقاعد کند که ظرفیت سرمایش مؤثر واحد سرمایش مکانیکی جدید الزامات بند (۶ ـ ۲ ـ ۳) را برآورده می‌کند.

۳ ـ ۳ ـ تجهیزات حرارتی

روش آزمایش

۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ تجهیزات خالی باید در یک اتاق عایق قرار بگیرد که در آن دما یکسان و ثابت و تا حد امکان در سطحی پایین نگه‌داشته شده باشد. هوای اتاق باید به شرح بخش (۵ ـ ۱ ـ ۲) این پیوست، در گردش باشد.

۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ دستگاه‌های اندازه‌گیری دمای حفاظت‌شده در برابر تابش باید در داخل و خارج بدنه در نقاطی که در بندهای (۳ ـ ۱) و (۴ ـ ۱) این پیوست تعیین‌ شده، قرار داده شوند.

۳ ـ ۳ ـ ۳ ـ درب‌ها، دریچه‌ها و سایر فضاهای ورودی باید بسته شده و تجهیزات گرمایشی و دستگاه‌های تهویه داخلی (در صورت وجود) باید با حداکثر ظرفیت راه‌اندازی شود.

۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ دمای متوسط خارجی و دمای متوسط داخلی بدنه نباید برای هرکدام بیش از هر سی دقیقه یک‌بار خوانده شود.

۵ ـ ۳ ـ ۳ ـ آزمایش باید پس از اینکه اختلاف بین دمای متوسط داخلی و دمای متوسط خارجی بدنه به سطحی رسیده است که طبق شرایط تعیین‌شده برای رده‌ای که فرض می‌شود تجهیزات به آن متعلق است، به مدت دوازده ساعت ادامه یابد. در مورد تجهیزات جدید اختلاف دمای فوق باید تا سی‌وپنج درصد (۳۵%) افزایش یابد.

معیار رضایت‌بخشی

۶ ـ ۳ ـ ۳ ـ آزمایش در صورتی رضایت‌بخش تلقی می‌شود که دستگاه گرمایشی بتواند اختلاف دمای پیش‌فرض را در دوازده ساعت مذکور حفظ کند.

۴ ـ روند اندازه‌گیری ظرفیت مؤثر سرمایشی WO یک واحد هنگامی که تبخیرکننده بدون برفک باشد

۱ ـ ۴ ـ اصول کلی

۱ ـ ۱ ـ ۴ ـ هنگام اتصال به یک جعبه کالری‌سنج یا بدنه عایق یک واحد از تجهیزات حمل‌ونقل و اجرای مداوم این ظرفیت عبارت است از:

که در آن

 U: نشت حرارت از جعبه کالری‌سنج یا بدنه‌ عایق برحسب وات بر درجه سانتی‌گراد است.

T : اختلاف بین دمای متوسط داخلی (Ti) و خارجی (Te) کالری‌سنج یا جعبه عایق (K) است،

 Wj: گرمای اتلافی در یک واحد فن گرمکن برای حفظ هر اختلاف دما در حالت موازنه است.

۲ ـ ۴ ـ روش آزمایش

۱ ـ ۲ ـ ۴ ـ واحد سردسازی مجهز به جعبه کالری‌سنج یا بدنه‌ عایق یک واحد از تجهیزات حمل‌ونقل است. در هر مورد گرمایش، نشتی در دمای متوسط دیواره منفرد پیش از آزمایش ظرفیت اندازه‌گیری می‌شود. یک عامل اصلاح ریاضی بر اساس آزمایش‌های ایستگاه آزمایش، ایجاد شده است تا دمای متوسط دیواره‌ها در حالت موازنه حرارتی در طول تعیین ظرفیت سردسازی مؤثر را در نظر بگیرد. اندازه‌گیری‌ها و روش‌ها باید به‌صورت بند (۱ ـ ۱) و (۸ ـ ۱ ـ ۲) فوق باشد؛ در هر حال، برای اندازه‌گیری نشت گرمای U، کافی است صرفاً مقدار این ضریب با رابطه‌ زیر تعیین شود:

که در آن

W: قدرت گرمایش (برحسب وات) اتلاف‌شده در گرمکن و فن‌های داخلی است؛

Tm : اختلاف بین دمای متوسط داخلی Ti و دمای متوسط خارجی Te است؛

U:‌ جریان گرما در هر درجه سانتی‌گراد اختلاف بین دمای هوای داخل و خارج از جعبه کالری‌سنج یا واحد تجهیزات حمل‌ونقل است که با واحد سردسازی مجهزشده اندازه‌گیری شده است.

جعبه کالری‌سنج یا واحد تجهیزات حمل‌ونقل در اتاق آزمایش قرار می‌گیرد. اگر از جعبه‌ کالری‌سنج استفاده شده باشد، U. T نباید بیش از سی‌وپنج درصد (۳۵%) کل جریان گرمایی WO باشد.

جعبه کالری‌سنج یا واحد تجهیزات حمل‌ونقل باید قویاً عایق شده باشد.

۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ ابزارها

‌ایستگاه‌های آزمایش باید مجهز به ابزارهای اندازه‌گیری مقدار U با دقت قوانین دهه اول تیر 99 درصد باشد. انتقال گرمای ناشی از نشت هوا نباید از پنج درصد (۵%) کل انتقال گرما در جعبه‌ کالری سنج یا بدنه عایق واحد تجهیزات حمل‌ونقل بیشتر باشد. ظرفیت سردسازی باید با دقت قوانین دهه اول تیر 99 درصد تعیین شود. ابزارهای جعبه کالری‌سنج یا واحد تجهیزات حمل‌ونقل باید با بندهای (۳ ـ ۱) و (۴ ـ ۱) فوق مطابقت داشته باشند. موارد زیر باید اندازه‌گیری شود:

الف) دمای هوا: حداقل چهار دماسنج در ورودی تبخیرکن به‌طور یکسان توزیع می‌شود.

حداقل چهار دماسنج به‌طور یکسان در خروجی تبخیرکن توزیع می‌شود.

حداقل چهار دماسنج به‌طور یکسان در ورودی هوا به واحد سردسازی توزیع می‌شود.

دقت سامانه اندازه‌گیری دما باید قوانین دهه اول تیر 99  باشد؛

ب) مصرف انرژی: ابزارهای اندازه‌گیری انرژی برق یا مصرف سوخت واحدهای سردسازی باید فراهم شود.

انرژی برق و مصرف سوخت باید با دقت قوانین دهه اول تیر 99درصد تعیین شود؛

پ) سرعت چرخش: ابزارهای اندازه‌گیری سرعت چرخش فشرده‌سازها (کمپرسورها) و فن‌های گردان یا محاسبه‌ سرعت مجاز در جایی که اندازه‌گیری مستقیم عملی نیست، باید فراهم شود. سرعت چرخش با دقت یک درصد (۱%) باید اندازه‌گیری شود.

ت) فشار: فشارسنج با دقت بالا (درست تا یک درصد (۱%)) باید به چگالنده (کندانسور) و تبخیرکن و ورودی فشرده‌ساز (کمپرسور) هنگامی که بخار با تنظیمات فشار تناسب دارد، مجهز شود.

۳ ـ ۲ ـ ۴ ـ شرایط آزمایش

(۱) ـ دمای متوسط هوا در ورودی‌های واحد سرمایش باید در قوانین دهه اول تیر 99 درجه سانتی‌گراد حفظ شود.

حداکثر اختلاف بین دما در گرم‌ترین و سردترین نقاط نباید بیشتر از k ۲ باشد.

(۲) ـ در داخل جعبه کالری‌‌سنج یا بدنه‌ عایق واحد تجهیزات حمل‌ونقل (در ورودی هوای تبخیرکن)، باید سه سطح دما بین ۲۵ ـ و ۱۲+ درجه سانتی‌گراد بر اساس مشخصه‌های واحد وجود داشته باشد، یک سطح دمایی در حداقل تجویزشده برای رده درخواست‌شده توسط سازنده با آستانه‌ K ۱  است.

دمای متوسط داخلی باید در آستانه‌ قوانین دهه اول تیر 99  حفظ شود. در طی اندازه‌گیری ظرفیت سردسازی، گرمای اتلافی در جعبه کالری‌سنج یا بدنه‌ عایق واحد تجهیزات حمل‌ونقل باید در سطح ثابت با آستانه ۱  درصد حفظ شود.

هنگام قرار دادن واحد سردسازی برای آزمون، سازنده باید موارد زیر را تأمین نماید:

 ـ اسناد تشریح‌کننده واحد مورد آزمایش؛

 ـ یک سند فنی که عواملی را تشریح می‌کند که مهم‌ترین عوامل کارکردی واحد بوده و بازه‌ مجاز آنها را تعیین می‌کند؛

 ـ ویژگی‌های سلسله تجهیزات مورد آزمایش قرار گرفته؛ و

 ـ مستندی برای محرک‌های اولیه‌ای که باید در طی آزمایش به کار رود.

۳ ـ ۴ ـ روش آزمایش

۱ ـ ۳ ـ ۴ ـ آزمایش باید به دو بخش اصلی مرحله سردسازی و اندازه‌گیری ظرفیت مؤثر سردسازی در سه سطح دمای فزاینده تقسیم شود.

الف) مرحله سردسازی: دمای اولیه‌ جعبه‌ کالری‌‌سنج یا تجهیزات حمل‌ونقل باید K ۳  ۳۰ درجه سانتی‌گراد باشد. این دما باید به دمای زیر کاهش یابد: ۲۵ ـ برای رده ۲۰ ـ درجه سانتی‌گراد، ۱۳ ـ درجه سانتی‌گراد برای رده ۱۰ ـ یا ۲ ـ درجه سانتی‌گراد برای رده صفر درجه سانتی‌گراد.

ب) اندازه‌گیری ظرفیت مؤثر سردسازی در هر یک از سطوح دمایی داخلی.

آزمایش اول حداقل به مدت چهار ساعت در هر یک از سطوح دمایی تحت واپایش دماپا (کنترل ترموستات) (مربوط به واحد سردسازی) انجام می‌شود تا انتقال گرما بین داخل و خارج جعبه‌ کالری‌سنج یا واحد تجهیزات حمل‌ونقل تثبیت شود.

آزمایش دوم باید بدون دماپا (ترموستات) در عملیات به‌منظور تعیین حداکثر ظرفیت سردسازی با قدرت گرمایشی گرمکن ‎ های داخلی که شرایط موازنه را در هر سطح دمایی به نحو مقرر در بند (۳ ـ ۲ ـ ۴) ایجاد می‌کنند، انجام شود.

دوره‌ آزمایش دوم نباید از چهار ساعت کمتر شود. پیش از تغییر از یک سطح دمایی به سطح دمایی دیگر، جعبه یا واحد باید به‌صورت دستی یخ‌زدایی شود.

اگر واحد سردسازی با بیش از یک شکل انرژی کار کند، آزمایش‌ها باید بر همین اساس تکرار شود.

اگر محرک فشرده‌ساز (کمپرسور)، موتور وسیله نقلیه باشد، آزمایش باید هم در حداقل سرعت و هم در سرعت اسمی چرخش فشرده‌ساز (کمپرسور) که سازنده تعیین کرده، انجام شود.

اگر محرک فشرده‌ساز (کمپرسور)، حرکت وسیله نقلیه باشد، آزمایش باید در سرعت اسمی چرخش فشرده‌ساز (کمپرسور) که سازنده تعیین کرده انجام شود.

۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ برای روش آنتالپی که در زیر توصیف شده است روند مشابهی باید دنبال شود اما در این مورد قدرت گرمای اتلافی در فن‌های تبخیرکن در هر سطح دمایی نیز باید اندازه‌گیری شود.

از این روش می‌توان به‌عنوان جایگزین آزمایش تجهیزات مرجع استفاده کرد. در این مورد ظرفیت مؤثر سردسازی با ضرب جریان توده‌ (m) مایع سرمایشی در اختلاف آنتالپی بین بخار سرمایشی باقیمانده در واحد (ho) و مایع درون واحد اندازه‌گیری (hi) می‌شود.

برای دستیابی به ظرفیت مؤثر سردسازی، گرمای تولیدی در فن‌های تبخیرکن (Wf)، باید کم شود. اندازه‌گیری (Wf) چنانچه محرک فن‌های تبخیرکن، موتور خارجی باشد، دشوار است و در این مورد ‌ویژه، روش آنتالپی پیشنهاد نمی‌شود. هنگامی که محرک فن‌ها، موتورهای الکتریکی داخلی هستند، قدرت الکتریکی با ابزارهای مناسب با دقت ۳  درصد اندازه‌گیری می‌شود که اندازه‌گیری جریان سردکن با دقت ۳  درصد است.

تعادل حرارتی با فرمول زیر معرفی می‌شود:

روش‌های مناسب در استانداردهای ایزو ۹۱۷، بی‎اِس ۳۱۲۲، دی‎آی‎اِن،‎ اِن ‎ ای‎اِن و غیره توصیف شده است. یک گرمکن الکتریکی در داخل تجهیزات قرار می‌گیرد تا موازنه‌ حرارتی به دست آید.

۳ ـ ۳ ـ ۴ ـ اقدامات احتیاطی

با انجام آزمایش ظرفیت مؤثر سردسازی با دماپا (ترموستات) جدا از واحد سردسازی، اقدامات احتیاطی زیر مشاهده خواهد شد:

اگر تجهیزات سامانه‌ تزریق گاز گرم داشته باشند، باید در طی آزمایش غیرفعال شوند؛

با واپایش (کنترل) خودکار واحد سردسازی که سیلندرهای خاص را تخلیه می‌کند (ظرفیت واحد سردسازی طبق خروجی موتور) آزمایش باید با چند سیلندر مناسب با این دما انجام شود.

۴ ـ ۳ ـ ۴ ـ بررسی‌ها

موارد زیر باید تطبیق و روش‌های مورداستفاده در گزارش آزمایش نشان داده شود:

(۱) سامانه یخ‎زدایی و دماپا (ترموستات) به درستی کار کنند؛

(۲) سرعت گردش هوا توسط سازنده مشخص شده باشد.

اگر گردش هوای فن تبخیرکن واحد سردسازی قرار است اندازه‌گیری شود، باید از روش‌های قابل اندازه‌گیری حجم کلی تحویلی استفاده کرد. استفاده از یکی از استانداردهای مربوط‌ موجود یعنی

بی‎اِس ۸۴۸، ایزو ۵۸۰۱، اِی‎اِم ‎ سی ‎ اِی ۸۵ ـ ۲۱۰، اِی‎اِم ‎ سی ‎ اِی ۰۷ ـ ۲۱۰، دی‎آی‎اِن ۲۴۱۶۳،‎ ‎اِن ‎ اِف‎ای ۳۶۱۰۱، ‎‎اِن ‎ اِف‎ایکس 102، ۱۰، دی‎آی‎اِن ۴۷۹۶ توصیه می‎شود؛

(۳) سردساز مورداستفاده برای آزمایش‎ها توسط سازنده تعیین می‌شود.

۴ ـ ۴ ـ نتایج آزمایش

۱ ـ ۴ ـ ۴ ـ ظرفیت سردسازی موردنظر برای موافقت‌نامه با دمای متوسط در ورودی‌های تبخیرکن مرتبط است. ابزارهای اندازه‌گیری دما باید در مقابل تابش حفاظت شود.

۵ ـ بررسی ظرفیت عایق تجهیزات خدماتی

به‌منظور بررسی ظرفیت عایق هر قطعه از تجهیزات مورداستفاده که در جزءهای (ب) و (پ) بند (۱) پیوست (۱) این ضمیمه مقرر شده است، مقام‌های صلاحیت‌دار می‌تواند:

روش‌های موصوف در بندهای ۱ ـ ۱ ـ ۲ تا ۲ ـ ۳ ـ ۲ این پیوست را اعمال کنند یا

متخصصانی را برای ارزیابی تناسب تجهیزات واقع در یک یا چند رده از تجهیزات عایق منصوب کنند. این متخصصان باید ویژگی‌های زیر را در نظر گرفته و نتیجه‌گیری‌های آنها بر اساس اطلاعات توصیفی زیر باشد.

۱ ـ ۵ ـ آزمایش کلی تجهیزات

این آزمایش باید به شکل بررسی تجهیزات به‌منظور تعیین موارد زیر باشد:

(۱) پلاک با دوام سازنده که توسط او الصاق شده است؛

(۲) طرح کلی پوشش عایق؛

(۳) روش استفاده از عایق؛

(۴) ماهیت و شرایط دیواره‌ها؛

(۵) شرایط محفظه‌های عایق؛

(۶) ضخامت دیواره‌ها؛

و تمامی مشاهدات مقتضی مربوط به ظرفیت مؤثر عایق تجهیزات را انجام دهد. به این منظور متخصصان می‌توانند بخش‌هایی از تجهیزات را برداشته و درخواست‌ کنند تمام اسناد موردنیاز برای مشاوره (طرح‌ها، گزارش‌های آزمایش، مشخصات، صورت‌حساب‌ها و غیره) در اختیار آنها قرار گیرد.

۲ ـ ۵ ـ آزمایش‌های مربوط به فشار هوا (در تجهیزات مخزن قابل اجرا نیست)

بازرسی باید توسط ناظری انجام شود که در کنار تجهیزات در ناحیه‌ کاملاً روشنی قرار گرفته است. هر روشی که نتایج دقیق‌تری به دست می‌آورد، ممکن است مورداستفاده قرار گیرد.

۳ ـ ۵ ـ تصمیم‌ها:

۱ ـ اگر نتیجه‌گیری‌های مربوط به شرایط عمومی بدنه، مطلوب باشد، تجهیزات را می‌توان به‌صورت تجهیزات عایق رده اولیه در دوره‌ حداقل سه سال مورداستفاده قرار داد. اگر نتیجه‌گیری متخصصان قابل قبول نباشد، تجهیزات را تنها با اندازه‌گیری مورد تأیید ضریب K بر اساس روند موصوف در بندهای (۱ ـ ۱ ـ ۲) و (۲ ـ ۳ ـ ۲) این پیوست می‌توان مورداستفاده قرار داد؛ سپس می‌توان در دوره‌ای بیش از شش سال، تجهیزات را مورداستفاده قرار داد.

۲ ـ در مورد تجهیزات کاملاً عایق، اگر نتیجه¬گیری¬های متخصص یا متخصصان نشان دهد بدنه برای استفاده رده اولیه آن مناسب نیست، اما ادامه‌ کاربری به‌صورت تجهیزات معمولی عایق مناسب است، بدنه را می‌توان در رده مناسب به مدت بیش از سه سال مورداستفاده قرار داد. در این مورد، نشانه‌های متمایز (پیوست ۴ این ضمیمه) باید به نحو شایسته‎ای تغییر کنند.

۳ ـ اگر تجهیزات شامل واحدهای تولیدات دوره‌ای از نوع خاص باشند که الزامات بند (۶) پیوست (۱) این ضمیمه را برآورده می‎کنند و به یک مالک تعلق دارند آنگاه علاوه بر بازرسی هر واحد تجهیزات، ضریب K بیش از (۱%) یک درصد تعداد واحدهای مربوط را می‌توان طبق مفاد بخش‌های (۱ ـ ۲)، (۲ ـ ۲) و (۳ ـ ۲) این پیوست اندازه‌گیری کرد. اگر نتایج آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌ها قابل قبول باشد، تمام تجهیزات مورد بررسی را می‎توان به‌صورت تجهیزات عایق رده اولیه آن به مدت بیش از شش سال مورداستفاده قرار داد.

۶ ـ تأیید کارایی دستگاه‌های حرارتی تجهیزات خدماتی

به‌منظور تأیید اعتبار کارایی دستگاه‌های حرارتی هر بخش از تجهیزات سردسازی، سردسازی مکانیکی یا گرمایشی مورداستفاده به گونه تجویزشده در جزء‌های (ب) و (پ) بند (۱) پیوست (۱) این ضمیمه، مقام‌های صلاحیت‌دار می‌توانند:

روش‌های موصوف در بخش‌های (۱ ـ ۳) و (۲ ـ ۳) و (۳ ـ ۳) این پیوست را اعمال کنند یا متخصصانی را برای به‌کارگیری ویژگی‌های موصوف در بخش‌های (۱ ـ ۵) و (۲ ـ ۵) این پیوست در صورت ضرورت و نیز در موارد زیر، منصوب کنند:

۱ ـ ۶ ـ تجهیزات سردسازی به‌استثنای تجهیزات دارای باتری‌های خوش‌گداز (یوتکتیک) ثابت

مراتب رسیدن دمای داخلی تجهیزات خالی، به محدوده‌ دمایی رده‌ای، که تجهیزات به نحو مقرر در این ضمیمه به آن تعلق دارند، قبل از این که به دمای خارجی برسد و نیز حفظ‌ شدن زیر دمای محدود مذکور در دوره‌ t، باید تأیید شود، به‌گونه‌ای که:

که در آن

T: اختلاف بین ۳۰+ درجه سانتی‌گراد و دمای محدود مذکور و

: اختلاف بین دمای متوسط خارجی طی آزمایش و دمای محدوده‌ رده است، دمای خارجی کمتر از ۱۵+ درجه سانتی‌گراد نمی‌شود.

اگر نتایج قابل قبول باشد، تجهیزات را می‌توان به‌صورت تجهیزات سردسازی در رده اولیه آن برای دوره‌ حداکثر سه سال، مورداستفاده قرار داد.

۲ ـ ۶ ـ تجهیزات سردسازی مکانیکی

(۱) تجهیزات ساخته‌شده از ۲ ژانویه ۲۰۱۲ (۱۲ دی ۱۳۹۰).

باید تأیید شود که وقتی دمای خارجی کمتر از ۱۵+ درجه سانتی‌گراد نیست، دمای داخلی تجهیزات خالی را می‌توان در دوره‌ حداکثری (برحسب دقیقه) به شکلی که در جدول زیر مقرر شده، به دمای رده رسانید.

 

دمای خروجی ۳۰ ۲۹ ۲۸ ۲۷ ۲۶ ۲۵ ۲۴ ۲۳ ۲۲ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ درجه
رده‌های (پ) و (ج) ۳۶۰ ۳۵۰ ۳۴۰ ۳۳۰ ۳۲۰ ۳۱۰ ۳۰۰ ۲۹۰ ۲۸۰ ۲۷۰ ۲۶۰ ۲۵۰ ۲۴۰ ۲۳۰ ۲۲۰ ۲۱۰ دقیقه
رده‌های (ب) و (ث) ۲۷۰ ۲۶۲ ۲۵۳ ۲۴۵ ۲۳۶ ۲۲۸ ۲۱۹ ۲۱۱ ۲۰۲ ۱۹۴ ۱۸۵ ۱۷۷ ۱۶۸ ۱۶۰ ۱۵۱ ۱۴۳ دقیقه
رده‌های (الف) و (ت) ۱۸۰ ۱۷۳ ۱۶۶ ۱۵۹ ۱۵۲ ۱۴۵ ۱۳۸ ۱۳۱ ۱۲۴ ۱۱۷ ۱۱۰ ۱۰۳ ۹۶ ۸۹ ۸۲ ۷۵ دقیقه

 

دمای داخلی تجهیزات خالی باید قبلاً به دمای خارجی رسانده شود.

اگر نتایج قابل قبول باشد، تجهیزات را می‌توان به‌صورت تجهیزات سردسازی مکانیکی رده اولیه آن در دوره‌ حداکثر سه سال، مورداستفاده قرار داد.

(۲) مقررات انتقالی حاکم در مورد تجهیزات مورداستفاده

برای تجهیزاتی که پیش از تاریخ معین در جزء (۱) بند (۲ ـ ۶) تولید شده‌اند، مفاد زیر باید اجرا شود:

باید تأیید شود که وقتی دمای خارجی کمتر از ۱۵+ درجه سانتی‌گراد است، می‌توان به دمای داخلی تجهیزات خالی که قبلاً به دمای خارجی رسیده است، در دوره‌ حداکثر شش‌ساعته رسید:

در مورد تجهیزات رده‌های (الف)، (ب) یا (پ) در حداقل دما به نحو مقرر در این ضمیمه؛

در مورد تجهیزات رده‌های (ت)، (ث) یا (ج) در محدوده‌ دمایی به نحو مقرر در این ضمیمه.

اگر نتایج قابل قبول باشد، تجهیزات را می‌توان به‌صورت تجهیزات سردسازی مکانیکی رده اولیه در دوره‌ حداکثر سه سال مورداستفاده قرار داد.

۳ ـ ۶ ـ تجهیزات گرمایشی

باید تأیید شود که اختلاف بین دمای داخلی تجهیزات و دمای خارجی ناظر بر رده‌ای که به نحو مقرر در این ضمیمه تجهیزات به آن تعلق دارد (اختلاف K ۲۲ در مورد رده (الف)، K ۳۲ در مورد رده (ب)، K ۴۲ در مورد دسته (پ)، K ۵۲ در مورد رده (ت)) را می‌توان برای حداقل دوازده ساعت به دست آورد و حفظ کرد. اگر نتایج قابل قبول باشد، تجهیزات را می‌توان به‌صورت تجهیزات گرمایشی رده اولیه آن در دوره‌ حداکثر سه سال مورداستفاده قرار داد.

۴ ـ ۶ ـ نقاط اندازه‌گیری دما

نقاط اندازه‌گیری دمای حفاظت‌شده در برابر تابش باید در داخل و خارج بدنه قرار گیرند.

برای اندازه‌گیری دمای داخلی بدنه (Ti) حداقل دو نقطه اندازه‌گیری دما باید در داخل بدنه در حداکثر فاصله پنجاه سانتیمتری از دیواره‌ جلویی، پنجاه سانتیمتری از درب مجاور در ارتفاع حداقل پانزده سانتیمتری و حداکثر بیست سانتیمتری بالای منطقه‌ کف قرار گیرد.

برای اندازه‌گیری دمای خارجی بدنه (Te) حداقل دو نقطه اندازه‌گیری دما باید در فاصله حداقل ده سانتیمتری از دیواره‌ بیرونی بدنه و حداقل بیست سانتیمتری از ورودی هوای چگالنده (کندانسور) قرار گیرد.

خوانش نهائی باید گرم‌ترین نقطه در داخل بدنه و سردترین نقطه در بیرون را شامل شود.

۵ ـ ۶ ـ مفاد مشترک برای تجهیزات سردسازی و سردسازی مکانیکی و گرمایشی

(۱) اگر نتایج قابل قبول نباشد، تجهیزات سردسازی مکانیکی یا گرمایشی را می‌توان در رده اولیه آن تنها در صورتی مورداستفاده قرار داد که در ایستگاه آزمایش، آزمایش‌های موصوف در بخش‌های (۱ ـ ۳ و ۲ ـ ۳ و ۳ ـ ۳) این پیوست وجود داشته باشد، آنگاه می‌توان آن را در دوره اولیه‌ آن برای مدت‌ بیش از شش سال مورداستفاده قرار داد.

(۲) اگر تجهیزات شامل واحدهای تولید‌شده دوره‌ای تجهیزات گرمایشی، سردسازی مکانیکی و سردسازی از نوع خاصی باشد که الزامات پیوست (۱) بند (۶) این ضمیمه را برآورده می‌کند و به یک مالک تعلق دارد، آنگاه علاوه بر بازرسی دستگاه‌های حرارتی برای تضمین رضایت‌بخش بودن شرایط عمومی آنها، کارایی دستگاه‌های سرمایشی و گرمایشی حداقل یک درصد (۱%) تعداد واحدها را می‌توان در ایستگاه آزمایش طبق مفاد بخش‌های (۱ ـ ۳ و ۲ ـ ۳ و ۳ ـ ۳) این پیوست تعیین کرد. اگر نتایج آزمایشات و تعیین کارایی قابل‌قبول باشد، تمام تجهیزات موردنظر را می‌توان در دوره اولیه‌ آن برای مدت‌ بیش از شش سال مورداستفاده قرار داد.

۷ ـ روش اندازه‌گیری ظرفیت واحدهای سرمایش مکانیکی چنددمایی و ابعاد تجهیزات چندمحفظه‌ای

۱ ـ ۷ ـ تعاریف

الف) تجهیزات چند محفظه‌ای: تجهیزات دارای دو یا چند محفظه‌ عایق برای متفاوت نگه‌داشتن دمای هر محفظه‌.

ب) واحد سرمایش مکانیکی چنددمایی: واحد سرمایش مکانیکی دارای فشرده‌ساز (کمپرسور) و ورودی مشترک مکش، چگالنده (کندانسور) و دو یا چند تبخیرکن در دماهای مختلف در محفظه‌های مختلفی از تجهیزات چندمحفظه‌ای؛

پ) واحد میزبان: واحد سرمایش با یا بدون یک تبخیرکن کامل؛

ت) محفظه نامرغوب: محفظه‌ای که هیچ تبخیرکنی ندارد یا به‌منظور محاسبه‌ ابعاد و تأیید آن، تبخیرکن غیرفعال شده است.

ث) عملیات چنددمایی: عملیات واحد سرمایش مکانیکی چند دمایی با دو یا چند تبخیرکن که در دماهای مختلف در تجهیزات چندمحفظه‌ای کار می‌کند؛

ج) ظرفیت اسمی سردسازی: حداکثر ظرفیت سردسازی واحد سرمایش در عملیات تک دمایی با دو یا سه تبخیرکن که هم‌زمان در دمای یکسان کار می‌کند؛

چ) ظرفیت سردسازی خاص (Pind – evap): حداکثر ظرفیت سردسازی هر تبخیرکن در عملیات تکی با واحد میزبان؛

ح) ظرفیت مؤثر سردسازی (Peff- frozen- evap): ظرفیت سردسازی موجود برای کمترین دمای تبخیرکن هنگامی که دو یا چند تبخیرکن هر یک در حالت چند دمایی به نحو مقرر در بند (۵ ـ ۳ ـ ۷) کار می‌کنند.

۲ ـ ۷ ـ روش آزمایش واحدهای سردسازی مکانیکی چنددمایی

۱ ـ ۲ ـ ۷ ـ روش کلی

روش آزمایش باید به نحو تعریف‌شده در بخش (۴) این پیوست باشد.

واحد میزبان باید در ترکیب با تبخیرکن‌های مختلف آزمایش شود. هر تبخیرکن باید در صورت لزوم، در یک کالری‌سنج مجزا آزمایش شود.

ظرفیت سردسازی اسمی واحد میزبان در عملیات تک‌دمایی به نحو مقرر در بند (۲ ـ ۲ ـ ۷) باید با ترکیب منفردی از دو یا سه تبخیرکن اندازه‌گیری شود که شامل بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین است.

ظرفیت سردسازی خاص باید در تمام تبخیرکن‌ها هر یک در عملیات تک‌دمایی با واحد میزبان مانند بند (۳ ـ ۲ ـ ۷) اندازه‌گیری شود.

آزمایش باید با دو یا سه تبخیرکن شامل کوچک‌ترین، بزرگ‌ترین و در صورت نیاز تبخیرکن متوسط انجام شود.

اگر واحد چنددمایی بتواند با بیش از دو تبخیرکن اجرا شود:

 ـ واحد میزبان باید با ترکیبی از سه تبخیرکن آزمایش شود: کمترین، بیشترین و تبخیرکن متوسط.

 ـ به‌علاوه واحد میزبان بر اساس تقاضای سازنده می‌تواند به‌صورت گزینشی با ترکیبی از دو تبخیرکن: بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین، آزمایش شود.

آزمایش‌ها در حالت مستقل و آماده‌به‌کار انجام می‌شوند.

۲ ـ ۲ ـ ۷ ـ تعیین ظرفیت سردسازی اسمی واحد میزبان

ظرفیت سردسازی اسمی واحد میزبان در عملیات تک‌دمایی باید با ترکیب منفردی از دو یا سه تبخیرکن اندازه‌گیری شود که هم‌زمان در دمای یکسان کار می‌کنند. این آزمایش باید در دمای ۲۰ ـ و صفر درجه سانتی‌گراد انجام شود.

دمای ورودی هوای واحد میزبان باید ۳۰+ درجه سانتی‌گراد باشد.

ظرفیت سردسازی اسمی در دمای ۱۰ ـ درجه سانتی‌گراد باید با الحاق خطی ظرفیت‌های ۲۰ ـ و صفر درجه سانتی‌گراد محاسبه شود.

۳ ـ ۲ ـ ۷ ـ تعیین ظرفیت سردسازی خاص هر تبخیرکن

ظرفیت سردسازی هر تبخیرکن باید در عملیات منفردی با واحد میزبان انجام شود. آزمایش باید در دمای ۲۰ ـ و صفر درجه سانتی‌گراد انجام شود. دمای ورودی‌های واحد سردسازی باید ۳۰+ درجه سانتی‌گراد باشد. ظرفیت سردسازی خاص در دمای ۱۰ ـ باید با الحاق خطی ظرفیت‌های صفر و ۲۰ ـ درجه سانتی‌گراد محاسبه شود.

۴ ـ ۲ ـ ۷ ـ آزمایش ظرفیت‌های سردسازی مؤثر باقیمانده‌ مجموعه‌ تبخیرکن‌ها در عملیات چنددمایی بار گرمایشی مرجع

باقیمانده‌ ظرفیت سردسازی مؤثر باید برای هر تبخیرکن آزمایشی در دمای ۲۰ ـ درجه سانتی‌گراد با سایر تبخیرکن‌هایی که تحت واپایش دماپا (کنترل ترموستات) در دمای صفر درجه سانتی‌گراد با بار گرمایشی مرجع بیست درصد (۲۰%) ظرفیت سردسازی خاص در دمای ۲۰ ـ درجه سانتی‌گراد تبخیرکن موردنظر کار می‌کنند، اندازه‌گیری شود. دمای ورودی هوای واحد میزبان باید ۳۰+ درجه سانتی‌گراد باشد.

در واحدهای سردسازی چنددمایی با بیش از یک فشرده‌ساز (کمپرسور) مثل سامانه آبشاری یا واحدهای دارای سامانه فشرده‌ساز (کمپرس) دو مرحله‌ای که می‌توان ظرفیت سردسازی را هم‌زمان در دمای منجمد و خنک نگه داشت، اندازه‌گیری ظرفیت مؤثر سردسازی باید در یک‌بار گرمایشی اضافه انجام شود.

۳ ـ ۷ ـ تعیین ابعاد و تأیید تجهیزات سردسازی چنددمایی

۱ ـ ۳ ـ ۷ ـ روش کلی

ظرفیت سردسازی موردنیاز برای تجهیزات چنددمایی باید بر اساس ظرفیت سردسازی موردنیاز برای تجهیزات تک‌دمایی توصیف‌شده در این پیوست باشد. در تجهیزات چنددمایی، ضریب K کمتر یا مساوی 0/40 برای بدنه بیرونی در کل باید طبق بندهای (۲) تا (۲ ـ ۲) این پیوست پذیرفته شود.

 ظرفیت عایق دیواره‌های بدنه بیرونی باید با استفاده از ضریب K بدنه تأییدشده طبق این موافقت‌نامه محاسبه شود. ظرفیت عایق دیواره‌های بخش داخلی باید با استفاده از ضرایب K در جدول بند (۷ ـ ۳ ـ ۷) محاسبه شود.

برای صدور گواهی موافقت‌نامه:

 ـ ظرفیت سردسازی اسمی واحد سرمایشی چنددمایی باید حداقل برابر با اتلاف گرما در بخش‌های داخلی و بدنه‌ بیرونی تجهیزات ضرب در ضریب 1/75 به صورتی باشد که در بند (۶ ـ ۲ ـ ۳) این پیوست مشخص شده است.

 ـ در هر محفظه، ظرفیت سردسازی مؤثر محاسبه‌شده‌ باقیمانده در پایین‌ترین دمای هر تبخیرکن در عملیات چنددمایی باید بیشتر یا مساوی حداکثر سردسازی موردنیاز برای محفظه در مطلوب‌ترین شرایط مقرر در بندهای (۵ ـ ۳ ـ ۷) و (۶ ـ ۳ ـ ۷)، ضرب در ضریب 1/75 باشد که در بند (۶ ـ ۲ ـ ۳) این پیوست مشخص شده است.

۲ ـ ۳ ـ ۷ ـ انطباق کل بدنه

بدنه‌ بیرونی باید دارای مقدار K بیشتر یا مساویW/m2.K. 0/40 باشد.

سطح داخلی بدنه نباید بیش از بیست درصد (۲۰%) تغییر داشته باشد.

تجهیزات باید طبق شرط زیر باشند:

P اسمی> 1/75 ٭ k بدنه ٭ S بدنه ٭  T

که در آن:

P اسمی ظرفیت اسمی سرمایشی واحد سرمایشی چند دمایی،

K بدنه مقدار K بدنه‌ بیرونی،

S بدنه سطح داخلی کل بدنه،

Δ T اختلاف دما بین داخل و خارج بدنه است.

۳ ـ ۳ ـ ۷ ـ تعیین سرمایش موردنیاز برای تبخیرکن‌های سرد

ظرفیت سرمایشی موردنیاز برای هر تبخیرکن سرد با تیغه‌های واقع در موقعیت‌های مشخص به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

قوانین دهه اول تیر 99

که در آن:

K بدنه، مقدار K معین در گزارش آزمایش موافقت‌نامه برای بدنه‌ بیرونی است،

S محفظه سرد، سطح محفظه‌ سرد در موقعیت‌های معین تیغه‌ها است،

S تیغه، سطح تیغه‌ها است،

K تیغه، مقدار K تیغه‌های معین در جدول بند (۷ ـ ۳ ـ ۷) است،

Δ T  بیرونی، اختلاف دما بین محفظه سرد و ۳۰ + درجه سانتی‌گراد بیرون بدنه است،

Δ T داخلی، اختلاف دمای بین محفظه سرد و سایر محفظه‌ها است. برای محفظه نامرغوب، دمای ۲۰+ درجه سانتی‌گراد باید در محاسبات استفاده شود.

۴ ـ ۳ ـ ۷ ـ تعیین سردسازی موردنیاز برای محفظه‌های منجمد

ظرفیت سردسازی موردنیاز هر محفظه‌ منجمد با تیغه‌های واقع در موقعیت‌های خاص، به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

قوانین دهه اول تیر 99

که در آن:

K بدنه، مقدار K معین در گزارش آزمایش موافقت‌نامه برای بدنه‌ بیرونی است،

S محفظه منجمد، سطح محفظه‌ منجمد برای موقعیت‌های معین تیغه‌ها است،

S تیغه، سطح تیغه‌ها است،

K تیغه، مقدار K تیغه‌های معین در جدول بند (۷ ـ ۳ ـ ۷) است،

Δ T بیرونی، اختلاف دمای بین محفظه‌ منجمد و ۳۰+ درجه سانتی‌گراد بیرون بدنه است،

Δ T داخلی، اختلاف دمای بین محفظه‌ منجمد و سایر محفظه است. برای محفظه‌های عایق دمای ۲۰+ درجه سانتی‌گراد در محاسبات استفاده می‌شود.

۵ ـ ۳ ـ ۷ ـ تعیین ظرفیت مؤثر سردسازی تبخیرکن‌های منجمد

ظرفیت سردسازی مؤثر در موقعیت‌های معین تیغه‌ها به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

P تبخیرکن منجمد مؤثر = P تبخیرکن منجمد خاص * [۱ ـ Σ (P تبخیرکن سردسازی مؤثر / P تبخیرکن سردسازی خاص)]

 

که در آن:

P تبخیرکن منجمد مؤثر، ظرفیت مؤثر سردسازی تبخیرکن منجمد با ساختار معین است،

P تبخیرکن منجمد خاص، ‌ظرفیت سردسازی خاص تبخیرکن منجمد در دمای ۲۰ ـ درجه سانتی‌گراد است،

P تبخیرکن سردسازی مؤثر، ظرفیت سردسازی مؤثر هر تبخیرکن سرد در ساختار معین به نحو تعریف‌شده در بند (۶ ـ ۳ ـ ۷) است،

P تبخیرکن سردسازی خاص، ظرفیت سردسازی خاص در دمای ۲۰ ـ درجه سانتی‌گراد برای هر تبخیرکن سرد است.

این روش محاسبه تنها برای واحدهای سرمایشی مکانیکی چنددمایی با یک فشرده‌ساز (کمپرسور) تک‌مرحله‌ای، قابل پذیرش است. در واحدهای سردسازی چنددمایی دارای بیش از یک فشرده‌ساز (کمپرسور) مانند سامانه‌های آبشاری یا واحدهای دارای سامانه فشرده‌سازی (کمپرس) دو مرحله‌ای، که ظرفیت سردسازی را می‌توان هم‌زمان در محفظه‌های سرد و منجمد حفظ کرد، این روش محاسباتی را نباید استفاده کرد چرا که به برآورد کمینه‌ ظرفیت مؤثر سردسازی منجر می‌شود. در این تجهیزات، ظرفیت سردسازی مؤثر را باید بین ظرفیت‌های سردسازی مؤثر اندازه‌گیری‌شده با دو بار گرمایی مختلف در گزارش آزمایش‌های تجویزشده در (۴ ـ ۲ ـ ۷) درون‌یابی کرد.

۶ ـ ۳ ـ ۷ ـ بیانیه‌ انطباق

هنگامی تجهیزات منطبق بر عملیات چنددمایی اعلام می‌شوند که در هر موقعیت تیغه‌ها و هر توزیع دمایی محفظه‌ها، رابطه‌های زیر برقرار باشد:

P تبخیرکن منجمد مؤثر ≥ 1/75 * P انجماد موردنیاز

P تبخیرکن سردسازی مؤثر ≥ 1/75 * P سردسازی موردنیاز

که در آن:

P تبخیرکن منجمد مؤثر، ظرفیت سرمایشی مؤثر تبخیرکن منجمد در دمای رده محفظه‌ای با ساختار معین است،

P تبخیرکن سردسازی مؤثر، ظرفیت سرمایشی مؤثر تبخیرکن خنک در دمای رده مربوط به محفظه‌ای با ساختار معین است،

P انجماد موردنیاز، سردسازی موردنیاز برای محفظه‌ موردنظر در رده دمایی محفظه‌ای با ساختار معین است که بر اساس (۴ ـ ۳ ـ ۷) محاسبه شده است،

P سردسازی موردنیاز، سردسازی موردنیاز برای محفظه موردنظر در دسته دمایی محفظه‌ای با ساختار معین است که بر اساس (۳ ـ ۳ ـ ۷) محاسبه شده است.

لازم به ذکر است که تمام موقعیت‌های تیغه‌ها در صورتی اندازه‌گیری شده‌اند که موقعیت دیواره‌ها از کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین محفظه‌ها با روش‌هایی تکراری بررسی شده باشند که برمبنای آن تغییر گام ورودی در ناحیه سطحی بیش از بیست درصد (۲۰%) بوده باشد.

۷ ـ ۳ ـ ۷ ـ دیواره‌های بخش داخلی

اتلاف گرما در دیواره‌های بخش داخلی باید با استفاده از ضرایب K در جدول زیر محاسبه شود:

  K ضریب [W/m۲.K.] ثابت متحرک حداقل ضخامت اسفنج [میلی‌متر]
طولی ـ کف‌ای اِل یو 0/2 0/3 25
طولی ـ کف جی آر پی 1/5 0/2 25
عرضی ـ کف‌ای اِل یو 0/2 3/2 40
عرضی ـ کف جی آر پی 1/5 2/6 40

 

ضرایب K دیواره‌های بخش‌های متحرک، حاشیه‌ امنی برای فرسودگی‌های خاص و نشت حرارت اجتناب‌ناپذیر دارند.

ضرایب K این بخش‌ها برای طراحی خاص با انتقال گرمای اضافه حاصل از پل‌های حرارتی اضافه نسبت به طراحی استاندارد، باید افزایش یابد.

۸ ـ ۳ ـ ۷ ـ الزامات بخش (۷) نباید بر تجهیزاتی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این الزامات، تولید شده و آزمایش‌های معادل با تجهیزات چنددمایی را نگذرانده‌اند، اعمال شود.

تجهیزاتی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این بخش تولید شده‌اند می‌توانند در حمل‌و‌نقل بین‌المللی فعالیت کنند اما تنها با توافق مقام‌های صلاحیت‌دار کشورهای مرتبط می‌توانند از کشوری به کشور دیگر منتقل شوند.

۸ ـ گزارش‌های آزمایش

گزارش آزمایش از نوع مناسب برای تجهیزات آزمایش‌شده باید برای هر آزمایش طبق یکی از نمونه (مدل) های (۱) تا (۱۰) یا سایر نمونه (مدل) های زیر ترسیم شود.

 

نمونه (مدل) شماره ۱ الف.

 

گزارش آزمایش

تهیه‌شده طبق مفاد موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر

و تجهیزات خاص مورداستفاده در این‌گونه جابه‌جایی‌ها (اِی تی پی)

شماره گزارش آزمایش …

بخش ۱

مشخصات تجهیزات (تجهیزاتی غیر از مخازن حمل‌ونقل مواد غذایی مایع)

ایستگاه آزمایش مصوب/ متخصص [در صورت لزوم پاک کنید (کارشناسان تنها در صورت آزمایش‌های انجام‌شده به‌موجب بخش‌های (۵) یا (۶) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه)]:

نام: …

نشانی: …

نوع تجهیزات [واگن، کامیون، تریلی و تریلی نیمه‌سنگین، بارگنج (کانتینر)]:

ساخت:……………………….. شماره ثبت:……………………….. شماره اختصاصی (سریال):………………

تاریخ نخستین استفاده: …………………………………..

وزن خالص [منبع دولتی اطلاعات]: …………………………….. کیلوگرم ظرفیت حمل: ……………………… کیلوگرم

بدنه:

ساخت و نوع: ………………………. شماره شناسایی: ………………………………….

ساخته‌شده توسط: ……………………………………..

تحت مالکیت یا بهره‌برداری: …………………………………………

ارائه شده توسط: ……………………………………..

تاریخ ساخت: ………………………………….

ابعاد اصلی:

خارجی: طول ……………………… متر، عرض …………………. متر، ارتفاع ………………. متر

داخلی: طول ………………………. متر، عرض ………………… متر، ارتفاع ……………….. متر

مساحت کلی کف بدنه: …………………………………. مترمربع

حجم داخلی مورداستفاده بدنه: ………………………………….. مترمکعب

مساحت سطح داخلی کلی Si بدنه: …………………………………… مترمربع

مساحت سطح خارجی کلی Se بدنه: …………………………………. مترمربع

میانگین مساحت سطحی: :s ……………………………………… مترمربع

مشخصات دیواره‌های بدنه [ماهیت و پهنای مواد سازنده دیواره‌های بدنه از جدار داخلی به خارجی، وضعیت ساخت و غیره]:

بالا: ………………………………….

پایین: ………………………………………..

اطراف: ………………………………………

مشخصه‌های ساختاری بدنه [اگر بی‌نظمی‌هایی در سطح وجود دارد، نشان دهید چگونه si و se تعیین شده‌اند]:

تعداد درها: ……………………………………

موقعیت دریچه‌ها: ………………………………….

و ابعاد دهانه بارگذاری یخی: ………………………………….

لوازم جانبی [محل‌های ذخیره‌سازی گوشت، فن‌های «فلتنر» و غیره]:………………………………………

ضریب W/m2.K: …………………………………. K

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نمونه (مدل) شماره ۱ ب.

گزارش آزمایش

تهیه‌شده طبق مفاد موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر

و تجهیزات خاص مورداستفاده در این‌گونه جابه‌جایی‌ها (اِی تی پی)

 

گزارش آزمایش شماره: ……………………………….

بخش ۱

مشخصات مخازن حمل‌ونقل مواد غذایی مایع

ایستگاه آزمایش مصوب/ متخصص [درصورت لزوم پاک کنید (کارشناسان تنها در صورت آزمایش‌های انجام‌شده به‌موجب بخش‌های (۵) یا (۶) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه)]:

نام: …

نشانی: …

نوع مخزن [واگن، کامیون، تریلی و تریلی نیمه‌سنگین، بارگنج (کانتینر)]:

ساخت و نوع: …………………. شماره ‌ثبت: …………………………….. شماره اختصاصی (سریال): ………………

تاریخ نخستین استفاده: …………………………………..

وزن خالص [منبع دولتی اطلاعات]:…………………………….. کیلوگرم ظرفیت حمل:……………………… کیلوگرم

مخزن:

ساخت و نوع: …………………………….. شماره شناسایی: ………………………………….

ساخته‌شده توسط: ……………………………………

تحت مالکیت یا بهره‌برداری: …………………………………………

ارائه‌شده توسط: ……………………………………….

تاریخ ساخت: ……………………………………

ابعاد اصلی:

خارجی: طول سیلندر ……………. متر، محور اصلی ……………… متر، محور فرعی ………… متر

داخلی: طول سیلندر ………………. متر، محور اصلی…………….. متر، محور فرعی ………… متر

حجم داخلی قابل استفاده: ………………………………….. مترمکعب

حجم داخلی هر محفظه: …………………………………….. مترمکعب

مساحت سطح داخلی کلی Si مخزن: ………………………………………. مترمربع

مساحت سطح داخلی هر محفظه Si1 Si2……………………………. ……………………….. مترمربع

سطح خارجی کلی Se مخزن: ………………………………………. مترمربع

میانگین مساحت سطحی مخزن S= ………………………………….. مترمربع

مشخصه‌های دیواره‌های مخزن [ماهیت و پهنای مواد سازنده دیواره‌های مخزن از جدار داخلی به خارجی، وضعیت ساخت و غیره]: …………………………………………

ویژگی‌های ساختاری مخزن [اگر بی‌نظمی‌هایی در سطح وجود دارد، نشان دهید چگونه si و se تعیین شده‌اند]: …………………………………..

تعداد، ابعاد و توصیف حفره‌های آدم‌رو: …………………………………..

توصیف پوشش‌های حفره‌های آدم‌رو: ………………………………….

تعداد، ابعاد و توصیف لوله‌کشی‌های تخلیه: ………………………………….

تعداد، و توصیف پایه‌های تخلیه:…………………………………..

لوازم جانبی: …………………………………………

نمونه (مدل) شماره ۲ الف

بخش ۲

اندازه‌گیری طبق بند (۱ ۲) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه ضریب کلی انتقال گرمای تجهیزات به‌جز مخازن مواد غذایی مایع

روش آزمایش: سرمایش داخلی/گرمایش داخلی [درصورت لزوم پاک کنید]

تاریخ و زمان بستن درب‌های تجهیزات و سایر فضاهای ورودی: …………………………………….

میانگین حاصل برای……………….ساعت عملیات پیوسته (از….قبل/بعدازظهر تا….. قبل/بعدازظهر):

الف) دمای متوسط خارجی بدنه: K …………………….. ± …………………….. درجه سانتی‌گراد Te =

ب) دمای متوسط داخلی بدنه: K …………………….. ± ………………….. درجه سانتی‌گراد Ti =

پ) اختلاف دمای متوسط حاصل: K …………………………………… Δ T =

حداکثر انتشار دما:

بیرون بدنه: …………………….. K

داخل بدنه: …………………….. K

دمای متوسط دیواره‌های بدنه : …………………….. درجه سانتی‌گراد

دمای عملیاتی مبدل گرمایی [فقط برای آزمایش سرمایش داخلی]: …………………….. درجه سانتی‌گراد

نقطه میعان جو بدنه‌ بیرونی در طی عملیات پیوسته ۲: ……………. درجه سانتی‌گراد +……………. K

کل دوره‌ آزمایش: …………………………… ساعت

دوره‌ عملیات پیوسته: …………………….. ساعت

برق مصرفی در مبدل‌ها W۱: ……………………………………. وات

برق جذب‌شده در فن‌ها W۲: …………………………………… وات

ضریب کلی انتقال گرما که با این رابطه به دست می‌آید:

 آزمایش سرمایش داخلی ۱

 آزمایش گرمایش داخلی ۱

…………………………………… k. K.w/m2

حداکثر خطای اندازه‌گیری با آزمایش مورداستفاده: …………………………………….. %

ملاحظات [اگر بدنه دارای سطوح موازی نباشد، نقاط اندازه‌گیری دمای داخلی و خارجی را مشخص نمایید]: ………………………………….

(تنها چنانچه تجهیزات دستگاه حرارتی نداشته باشند، کامل شود)

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می‌تواند به‌وسیله‌ یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه‌ متمایز IN/IR معتبر است، به رسمیت شناخته شود.

در هر حال این گزارش باید به‌صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶) (الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه تنها در دوره‌ کمتر از شش سال معتبر باشد که تا… است.

انجام‌شده در تاریخ ………………………………………… در محل ……………………………….

مسئول آزمایش ……………………………………..

نمونه (مدل) شماره ۲ ب

 

بخش ۲

اندازه‌گیری طبق بند (۲ ـ ۲) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه ضریب کلی انتقال گرمای مخازن مواد غذایی مایع

روش آزمایش: گرمایش داخلی

تاریخ و زمان بسته شدن ورودی‌های تجهیزات:‌ ……………………………………..

مقدار میانگین حاصل برای …………………. ساعت عملیات پیوسته (از … قبل/بعدازظهر تا ….. قبل/بعدازظهر):

الف: میانگین دمای خارجی مخزن: K …………….. ± ………………… درجه سانتی‌گراد Te =

ب: میانگین دمای داخلی مخزن:

Ti= K …………………….. ± …………………….. درجه سانتی‌گراد

پ: میانگین اختلاف دمای حاصل: Δ T =………………………………………… K

حداکثر انتشار دما:

داخل مخزن: …………………………………….. K

داخل هر محفظه: …………………………………… K

خارج مخزن: ……………………………………… K

میانگین دمای دیواره‌های مخزن: ……………………………….. سانتی‌گراد

دوره‌ کل آزمایش: ………………………………………. ساعت

دوره‌ عملیات پیوسته:‌…………………………………….. ساعت

برق مصرفی در مبدل‌ها W۱: ………………………………………. وات

برق جذب‌شده در فن‌ها W۲: ……………………………………… وات

ضریب کلی انتقال گرما که با این فرمول محاسبه می‌شود:

K=

.K . =.. W/m2.K

حداکثر خطای اندازه‌گیری در آزمایش مورداستفاده: …………………….. %

ملاحظات [اگر بدنه دارای سطوح موازی نباشد، نقاط اندازه‌گیری دمای داخلی و خارجی را مشخص نمایید]: …………………………………… (فقط در صورتی که تجهیزات دستگاه حرارتی ندارند تکمیل شود)

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می‌تواند به‌وسیله‌ یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه‌ متمایز IN/IR معتبر است، به رسمیت شناخته شود. [درصورت لزوم پاک کنید]

در هر حال این گزارش باید به‌صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶) (الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه تنها در دوره‌ کمتر از شش سال معتبر باشد که تا… است.

انجام‌شده در تاریخ ……………………………………… در محل ………………………………………..

مسئول آزمایش ………………………………….

 

نمونه (مدل) شماره ۳

بخش ۲

بررسی میدانی کارشناس ظرفیت عایق تجهیزات خدماتی طبق بخش (۵) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه

این بررسی بر اساس گزارش آزمایش شماره ……………………………… در تاریخ ……………………………… منتشرشده توسط کارشناس ایستگاه آزمایش مصوب (نام و نشانی) …………………………… انجام شد

شرایط بررسی:

بالا: ………………………………………

دیواره جانبی: ‌…………………………………….

دیوار انتها: …………………………………

پایین: ……………………………………

درب‌ها و وردی‌ها: …………………………………

مهرها: …………………………………….

حفره‌های جذبی پاک‌سازی: ……………………………………..

فشار هوا: ……………………………………

ضریب K تجهیزات جدید (همان‌طور که در گزارش آزمایش قبل نشان داده شد)……………. W/m2.K.

ملاحظات: ………………………………………..

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می‌تواند به‌وسیله‌ یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه‌ متمایز IN/IR معتبر است، به رسمیت شناخته شود. [درصورت لزوم پاک کنید]

انجام‌شده در تاریخ ……………………………………….. در محل ………………………………………..

مسئول آزمایش ………………………………….

 

نمونه (مدل) شماره ۴ الف

بخش ۳

تعیین کارایی دستگاه‌های سرمایشی تجهیزات سردسازی با استفاده از یخ یا یخ خشک در ایستگاه آزمایش مصوب

طبق بند (۱ ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه به‌استثنای جزءهای (ب) و (پ) (۳ ـ ۱ ـ ۳)

دستگاه سرمایش:

توصیف دستگاه سرمایش: ………………………………….

ماهیت دستگاه سرمایشی: ………………………………….

ظرفیت سردسازی اسمی مشخص‌شده توسط سازنده: ………………….. کیلوگرم

پر کردن واقعی دستگاه سرمایشی مورداستفاده در آزمایش: ………………. کیلوگرم

رانش مستقل / وابسته / برق مستقیم ۱:

دستگاه سرمایش متحرک/ ثابت ۱:

سازنده: ………………………………………..

نوع، شماره اختصاصی (سریال): ………………………………………

سال ساخت: ………………………………………..

ابزار پر کردن (توصیف محلی که قرار دارد؛ در صورت نیاز، نقشه پیوست شود) …………………

دستگاه تهویه داخلی:

مشخصات (تعداد دستگاه‌ها و غیره): ………………………………….

قدرت فن‌های الکتریکی: ………………………………………. وات

نرخ برون‌داد: …………………………………………مترمکعب بر ساعت

ابعاد جعبه‌ها: سطح مقطع: ………………………………….. مترمربع، طول: ……………………… متر

صفحه‌ ورودی هوا: توصیف ۱ ……………………………………

دستگاه‌های خودکار: …………………………………..

دمای متوسط در آغاز آزمایش:

داخلی: ……………………………………. سانتی‌گراد ± ………………….. K

خارجی: ………………………………….. سانتی‌گراد ± ………………….. K

نقطه میعان در اتاق آزمایش: …………………….. سانتی‌گراد ± …………………….. K

توان سامانه گرمایش داخلی: ……………………………………. وات

تاریخ و زمان بسته‌ شدن درب‌ها و ورودی‌های دیگر تجهیزات: …………

ثبت متوسط دمای داخلی و خارجی بدنه یا منحنی نشانگر تغییرات این دما با زمان ………..

ملاحظات: ………………………………….

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می‌تواند به‌وسیله‌ یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه‌ متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود. [درصورت لزوم پاک کنید]

در هر حال این گزارش باید به‌صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶) (الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه تنها در دوره‌ کمتر از شش سال معتبر باشد که تا… است.

انجام‌شده در تاریخ ……………………………………… در محل ………………………………………..

مسئول آزمایش ………………………………….

 

نمونه (مدل) شماره ۴ ب

بخش ۳

تعیین کارایی دستگاه‌های سرمایشی تجهیزات سردسازی با صفحات خوش‌گداز (یوتکتیک) با ایستگاه آزمایش مصوب

طبق بند (۱ ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه به‌استثنای جزءهای (الف) و (پ) (۳ ـ ۱ ـ ۳)

دستگاه سرمایش

مشخصات: …………………………….

ماهیت محلول خوش‌گداز (یوتکتیک): …………………………….

ظرفیت اسمی پرشده با محلول خوش‌گداز (یوتکتیک) که سازنده مشخص کرده: ……………….کیلوگرم

گرمای پنهان در دمای انجماد که توسط سازنده عنوان شده است ……… KJ /کیلوگرم در ………… درجه سانتی‌گراد:

دستگاه سرمایش متحرک/ ثابت ۱

رانش مستقل / وابسته / برق مستقیم ۱:

سازنده: …………………………….

نوع، شماره اختصاصی (سریال): …………………………….

سال ساخت: …………………………….

صفحات خوش‌گداز (یوتکتیک): ساخت………………… ………………………………………..نوع…………………………….

ابعاد و تعداد صفحات واقع در آن: فاصله از دیواره‌ها (نقشه پیوست شود) ………………………..

کل ذخیره سرمایی اعلام‌شده توسط سازنده برای دمای انجماد از …… KJ تا …… درجه سانتی‌گراد

دستگاه‌های تهویه داخلی (اگر وجود داشته باشد):

مشخصات: …………………………….

دستگاه‌های خودکار: …………………………….

یخچال مکانیکی (اگر وجود داشته باشد):

ساخت:…………………………….نوع:…………………………….شماره: …………………………….

جای واقع شدن: …………………………….

فشرده‌ساز (کمپرسور): ساخت: …………………………….نوع: …………………………….

نوع رانش: …………………………….

ماهیت سرمایشی: …………………………….

چگالنده (کندانسور): …………………………….

ظرفیت سردسازی بیان‌شده توسط سازنده برای دمای انجماد خاص و دمای بیرونی ۳۰+ درجه سانتی‌گراد: …….. وات

دستگاه‌های خودکار

ساخت: …………………………….نوع: …………………………….

یخ‌زدایی (در صورت وجود): …………………………….

دماپا (ترموستات): …………………………….

شروع فشار LP: …………………………….

شروع فشار HP: …………………………….

دریچه کمکی: …………………………….

سایر موارد: …………………………….

لوازم جانبی: …………………………….

دستگاه‌های گرمایش الکتریکی اتصال ورودی:

ظرفیت متر خطی مقاومت: …………………………… وات بر متر

طول خطی مقاومت: ……………………………………… متر

متوسط دمای آغاز آزمایش:

داخلی: ………………………………… درجه سانتی‌گراد ± ……………………. K

خارجی: ……………………………………….. درجه سانتی‌گراد ± …………………….. K

نقطه میعان در محفظه آزمایش: ……….. درجه سانتی‌گراد ± ………………….. K

توان سامانه گرمایش داخلی: ……………………….. وات

تاریخ و زمان بسته شدن درها و ورودی‌های تجهیزات:………………………………………..

دوره‌ تجمیع سرما: …………………………………….. ساعت

ثبت متوسط دمای داخلی و خارجی بدنه و یا منحنی نشانگر تغییرات این دماها با زمان: ………

ملاحظات: …………………………………..

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می‌تواند به‌وسیله‌ یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه‌ متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود. [درصورت لزوم پاک کنید]

در هر حال این گزارش باید به‌صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶) (الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه تنها در دوره‌ کمتر از شش سال معتبر باشد که تا… است.

انجام‌شده در تاریخ ……………………………………… در محل ………………………………………..

مسئول آزمایش ………………………………….

 

نمونه (مدل) شماره ۴ پ.

بخش ۳

تعیین کارایی دستگاه‌های سرمایش تجهیزات سردسازی با استفاده از گازهای مایع در یک ایستگاه آزمایشی مصوب

طبق بند (۱ ـ ۳) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه

به‌استثنای جزءهای (الف) و (ب) (۳ ـ ۱ ـ ۳)

 دستگاه‌های سرمایشی:

مشخصات: …………………………….

رانش مستقل / وابسته / برق مستقیم ۱:

دستگاه‌های سرمایشی قابل حذف/ غیرقابل حذف ۱

سازنده: …………………………….

نوع، شماره اختصاصی (سریال): …………………………….

سال ساخت: …………………………….

ماهیت خنک‌کن (کولر): …………………………………………

ظرفیت اسمی مجهز به‌وسیله سرمایشی که توسط سازنده مشخص‌شده: …………. کیلوگرم

انباشتن واقعی سرمایشی مورداستفاده در آزمایش: ……………………………………. کیلوگرم

مشخصات مخزن: ………………………………………

دستگاه‌های پرکننده (مشخصات، جای استقرار): ……………………..

دستگاه‌های تهویه هوای داخلی: ………………………………………

مشخصات (تعداد و غیره): ……………………………………

توان فن‌های الکتریکی: ……………………………………….. وات

نرخ برونداد: …………………………………. مترمکعب بر ساعت

ابعاد مجاری: سطح مقطع ……………….. مترمربع، طول ……………………. متر

دستگاه‌های خودکار: ………………………………….

دمای متوسط در شروع آزمایش:

داخلی: ………………………………… درجه سانتی‌گراد ± …………………….. K

خارجی: ………………………………. درجه سانتی‌گراد ± …………………….. K

نقطه میعان در اتاق آزمایش: ……… درجه سانتی‌گراد ± …………………….. K

توان سامانه گرمایش داخلی: …………………………………… وات

تاریخ و زمان بسته شدن درب‌ها و ورودی‌های تجهیزات: ………………………..

ثبت دمای متوسط داخلی و خارجی بدنه و یا منحنی نشانگر تغییرات این دماها با زمان: ……….

ملاحظات: …………………………………..

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می‌تواند به‌وسیله‌ یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه‌ متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.[ درصورت لزوم پاک کنید]

در هر حال این گزارش باید به‌صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶ الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه تنها در دوره‌ کمتر از شش سال معتبر باشد که تا…… است.

انجام‌شده در تاریخ ……………………………………… در محل ………………………………………..

مسئول آزمایش ………………………………….

نمونه (مدل) شماره ۵

بخش ۳

تعیین کارایی دستگاه‌های سرمایشی تجهیزات سردسازی مکانیکی

در ایستگاه آزمایشی مصوب

طبق بند ۲ ـ ۳ پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه

دستگاه‌های سرمایشی مکانیکی:

رانش مستقل / وابسته / برق مستقیم ۱

دستگاه‌های سرمایشی مکانیکی متحرک/ ثابت ۱

سازنده: ………………………………….

نوع، شماره اختصاصی (سریال): …………………………………

سال ساخت: …………………………………

ماهیت خنک‌کن (کولر) و ظرفیت پرسازی

ظرفیت مؤثر سرمایشی اعلامی توسط سازنده برای دمای خارجی ۳۰+ درجه سانتی‌گراد و دمای داخلی …..

صفر درجه سانتی‌گراد ………………………………….. وات

منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد ……………………………………. وات

منفی ۲۰ درجه سانتی‌گراد ……………………………………. وات

فشرده‌ساز (کمپرسور)

ساخت: ……………………………… نوع: ……………………………………

رانش: الکتریکی/ حرارتی/ هیدرولیک ۱

مشخصات: ………………………………………..

ساخت: …… نوع …… توان …… کیلووات ساعت در …… دور بر دقیقه

چگالنده (کندانسور) و تبخیرکن: …………………………………..

اجزای فن موتور: …………. ساخت: …………….. نوع ………….. شماره …………..

توان … کیلووات ساعت در …………. دور بر دقیقه

دستگاه‌های تهویه داخلی:

مشخصات (تعداد دستگاه‌ها و غیره):

توان فن‌های برقی:‌ ………… وات

نرخ برونداد: …………………………………….. مترمکعب بر ساعت

ابعاد مجاری: سطح مقطع ……….. مترمربع، طول …………… متر

دستگاه‌های خودکار

ساخت: ………………………….. نوع: …………………………..

یخ‌زدایی (در صورت وجود): …………………………….

دماپا (ترموستات): …………………………………….

شروع فشار LP: …………………………………

شروع فشار HP: …………………………………

دریچه کمکی: …………………………………..

سایر موارد: …………………………………..

دمای متوسط در شروع آزمایش:

دمای داخلی: ……………………………… درجه سانتی‌گراد ± …………………….. K

دمای خارجی: …………………………….. درجه سانتی‌گراد ± …………………….. K

نقطه میعان در اتاق آزمایش: …………. درجه سانتی‌گراد ± …………………… K

توان سامانه گرمایش داخلی: ……………………………………. وات

تاریخ و زمان بسته شدن درب‌ها و سایر ورودی‌های تجهیزات: ……………………………………..

ثبت دمای متوسط داخلی و خارجی بدنه یا منحنی نشانگر تغییرات این دماها با زمان: …………………

زمان بین شروع آزمایش و رسیدن به دمای متوسط داخلی تجویز‌شده بدنه: ………………… ساعت

ملاحظات:……………………………………

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می‌تواند به‌وسیله‌ یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه‌ متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود. [درصورت لزوم پاک کنید]

در هر حال این گزارش باید به‌صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶ الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه تنها در دوره‌ کمتر از شش سال معتبر باشد که تا … است.

انجام‌شده در تاریخ ……………………………………… در محل ………………………………………..

مسئول آزمایش ………………………………….

 

نمونه (مدل) شماره ۶

 

بخش ۳

تعیین کارایی دستگاه‌های گرمایشی تجهیزات حرارتی ایستگاه آزمایش مصوب

طبق ضمیمه (۱) پیوست (۲) بند (۳ ـ ۳) موافقت‌نامه

دستگاه گرمایش

مشخصات: ………………………………….

رانش مستقل / وابسته / برق مستقیم [درصورت لزوم پاک کنید]:

دستگاه گرمایشی متحرک/ غیرمتحرک ۱

سازنده: ………………………………………..

نوع، شماره اختصاصی (سریال): ………………………………….

سال ساخت: ………………………………………..

محل استقرار: ……………………………………

مساحت کلی سطح تبادل گرما: …………………………………… مترمربع

توان مؤثر که توسط سازنده تعیین شده است: ……………….. کیلووات

دستگاه‌های تهویه داخلی:

مشخصات (تعداد دستگاه‌ها و غیره): ………………..

توان فن‌های الکتریکی: ………………………………… وات

نرخ برونداد: ………………………………………. مترمکعب بر ساعت

ابعاد مجاری: سطح مقطع ……….. مترمربع، طول …………… متر

دمای متوسط شروع آزمایش:

دمای داخلی: …………………….. درجه سانتی‌گراد ± …………………….. K

دمای خارجی: …………………… درجه سانتی‌گراد ± …………………….. K

تاریخ و زمان بسته شدن درب‌ها و سایر ورودی‌های تجهیزات

ثبت دمای متوسط داخلی و خارجی بدنه و یا منحنی نشانگر تغییرات این دماها با زمان: ……….

زمان بین شروع آزمایش و دستیابی به دمای متوسط داخلی تجویزشده بدنه: ………………. ساعت

متوسط خروجی گرمای آزمایش برای حفظ اختلاف دمای [تا سی‌وپنج درصد (۳۵%) برای تجهیزات جدید افزایش یافته است] بین داخل و خارج بدنه چنانچه قابل اعمال باشد … W

ملاحظات: ………………………………………..

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می‌تواند به‌وسیله‌ یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه که برای دوره حداکثر شش سال با نشانه‌ متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.

در هر حال این گزارش باید به‌صورت گواهینامه از نوع مصوب در مفهوم بند (۶ الف) پیوست (۱) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه تنها در دوره‌ کمتر از شش سال معتبر باشد که تا… است.

انجام‌شده در تاریخ ……………………………………… در محل ………………………………………..

مسئول آزمایش ………………………………….

نمونه (مدل) شماره ۷

 

بخش ۳

بررسی میدانی متخصص دستگاه‌های سرمایشی تجهیزات سرمایشی در حال استفاده

طبق بند ۱ ـ ۶ پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه

این بررسی بر اساس گزارش شماره … مورخ … انجام شده است و توسط کارشناس/ ایستگاه آزمایش مصوب منتشر شد (نام، نشانی): ….

دستگاه‌های سرمایشی: ………………………………….

مشخصات: …………………………………..

سازنده: …………………………………………

نوع، شماره اختصاصی (سریال): …………………………………………

سال ساخت: ………………………………….

ماهیت سرمایشی: …………………………………….

ظرفیت اسمی وسیله سرمایشی تعیین‌شده توسط سازنده: ………………………… کیلوگرم

انباشت واقعی وسیله سرمایشی به‌کاررفته در آزمایش: ……………………………….. کیلوگرم

ابزار پرسازی (مشخصات، محل استقرار): ……………………………………..

دستگاه‌های تهویه داخلی: ……………………………………….

مشخصات (تعداد دستگاه‌ها و غیره): ………………………………………..

توان فن‌های برقی: ……………………………………….

نرخ برونداد: ………………………………………. مترمکعب

ابعاد مجاری: سطح مقطع ……….. مترمربع طول …………… متر

شرایط دستگاه‌های سردسازی و تهویه: …………………………………..

دمای داخلی به‌دست‌آمده: …………………………………. سانتی‌گراد

در دمای خارجی: …………………………………. سانتی‌گراد

دمای داخلی تجهیزات پیش از راه‌اندازی دستگاه‌های سردسازی: ……………. سانتی‌گراد

زمان کل اجرای واحد سردسازی: ……………………………………. ساعت

زمان بین شروع و دستیابی به دمای متوسط داخلی پیش‌فرض بدنه: ………… ساعت

بررسی‌های مربوط به عملیات دماپا (ترموستات): ………………………………….. ساعت

در تجهیزات سردسازی دارای صفحات خوش‌گداز (یوتکتیک):

زمان عملکرد دستگاه‌های سرمایشی برای انجماد محلول خوش‌گداز (یوتکتیک):……. ساعت

زمانی که طی آن دمای هوای داخلی پس از خاموشی دستگاه حفظ ‌شود: ….. ساعت

ملاحظات: …………………………………….

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می‌تواند به‌وسیله‌ یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه که برای دوره حداکثر سه سال با نشانه‌ متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.

انجام‌شده در تاریخ …………………………………….. در محل ……………………………

مسئول آزمایش ………………………………….

 

نمونه (مدل) شماره ۸

بخش ۳

بررسی میدانی کارشناس دستگاه‌های سرمایشی تجهیزات سردسازی مکانیکی در حال استفاده

طبق بند (۲ ـ ۶) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه

این بررسی بر اساس گزارش شماره …. مورخ …. انجام شده است و توسط کارشناس/ ایستگاه آزمایش مصوب منتشر شد (نام، نشانی): …………………..

دستگاه‌های سردسازی مکانیکی:

سازنده: …………………………………

نوع، شماره اختصاصی (سریال): ………………………………………..

سال ساخت: ……………………………………

مشخصات: ……………………………………..

ظرفیت مؤثر سردسازی که سازنده برای دمای بیرونی ۳۰+ و دمای داخلی تعیین کرده است:

صفر درجه سانتی‌گراد ……………………………………. وات

منفی (۱۰) درجه سانتی‌گراد …………………………………….. وات

منفی (۲۰) درجه سانتی‌گراد …………………………………….. وات

ماهیت ظرفیت سردسازی و پرکردن: ……………………………………. کیلوگرم

دستگاه‌های تهویه داخلی:

مشخصات (تعداد دستگاه‌ها و غیره)

توان فن‌های برقی: …………………………………. وات

نرخ برونداد: …………………………………….. مترمکعب

ابعاد مجاری: سطح مقطع ……….. مترمربع، طول …………… متر

شرایط دستگاه‌های سردسازی مکانیکی و دستگاه‌های تهویه داخلی: ………………………

دمای داخلی به‌دست‌آمده …………………………………… سانتی‌گراد

در دمای بیرونی ……………………………………… سانتی‌گراد

و با زمان اجرای نسبی …………………………………… درصد

ساعت اجرا ………………………………….. ساعت

بررسی‌های مربوط به کارکرد دماپا (ترموستات): ……………………….

ملاحظات: ………………………………….

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می‌تواند به‌وسیله‌ یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه که برای دوره حداکثر سه سال با نشانه‌ متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.

انجام‌شده در تاریخ …………………………………….. در محل ……………………………

مسئول آزمایش ………………………………….

 

نمونه (مدل) شماره ۹

بخش ۳

بررسی میدانی کارشناس دستگاه‌های گرمایشی تجهیزات حرارتی در حال استفاده

طبق بند (۳ ـ ۶) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه

این بررسی بر اساس گزارش شماره …. مورخ …. انجام شده است و توسط کارشناس/ ایستگاه آزمایش مصوب منتشر شد (نام، نشانی): ….

نوع (مدل) گرمایش:

مشخصات: ………………………………….

سازنده: ……………………………………….

نوع، شماره اختصاصی (سریال): ……………………………………..

سال ساخت: …………………………………

محل استقرار: ……………………………………

مساحت کلی سطح تبادل گرما: …………………………………. مترمربع

میزان توان مؤثر تعیین‌شده توسط سازنده: ……………………………………… کیلووات

تجهیزات تهویه داخلی:

مشخصات (تعداد دستگاه‌ها، غیره): ………………………………………

توان فن‌های برقی: ……………………………………. وات

نرخ برونداد: ……………………………………… مترمکعب/ساعت

ابعاد مجاری: سطح مقطع ……….. مترمربع، طول …………… متر

شرایط دستگاه سردسازی مکانیکی و دستگاه‌های تهویه داخلی: ……………………………

دمای داخلی به دست آمده …………………………………… سانتی‌گراد

در دمای بیرونی ………………………………….. سانتی‌گراد

و با زمان اجرای نسبی ………………………………………. درصد

ساعت اجرا ………………………………… ساعت

بررسی‌های مربوط به کارکرد دماپا (ترموستات): ……………………….

ملاحظات: ………………………………….

طبق نتایج آزمایش فوق، تجهیزات می‌تواند به‌وسیله‌ یک گواهینامه طبق پیوست (۳) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه که برای دوره حداکثر سه سال با نشانه‌ متمایز، معتبر است، به رسمیت شناخته شود.

انجام‌شده در تاریخ …………………………………….. در محل ……………………………

مسئول آزمایش ………………………………….

 

نمونه (مدل) شماره ۱۰

گزارش آزمایش

تهیه‌شده طبق مفاد موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر

و تجهیزات خاص مورداستفاده در این‌گونه جابه‌جایی‌ها (موافقت‌نامه)

گزارش آزمایش شماره ……

تعیین ظرفیت مؤثر سرمایشی واحد سردسازی طبق بخش (۴) پیوست (۲) ضمیمه (۱) موافقت‌نامه

ایستگاه آزمایش مصوب:

نام: ……………………………………….

نشانی: …………………………………..

واحد سرمایشی ارائه‌شده توسط: …………………………………….

الف) مشخصات فنی واحد

تاریخ ساخت: ……………………………… ساخت: ……………………………..

نوع: ……………………………… شماره اختصاصی (سریال): ………………………………

دسته [درصورت لزوم پاک کنید]

خودمحفظه/ غیر خودمحفظه

متحرک/ ثابت

تک‌واحدی/ واحدهای سوار شده

مشخصات: ……………………………………….

فشرده‌ساز (کمپرسور):

ساخت: ……………………………………. نوع: …………………………………

تعداد سیلندر: ……………………………… ظرفیت حجمی: ………………..

سرعت اسمی چرخش: ……………………………………. دور بر دقیقه

شیوه‌های رانش ۱: موتور برقی، موتور احتراق داخلی مجزا، موتور وسیله نقلیه، حرکت وسیله نقلیه

موتور محرک فشرده‌ساز (کمپرسور) ۱ و [مقدار ذکرشده توسط سازنده]:

الکتریکی:

ساخت: ……………………………… نوع: ………………………………

توان: ……………………………… کیلووات در ……………………………… دور بر دقیقه

ولتاژ ورودی: ……………………. ولت / بسامد ورودی: ………………… هرتز

موتور احتراق داخلی:

ساخت: ……………………………… نوع: ……………………………………….

تعداد سیلندر: ……………………… ظرفیت حجمی: ………………………..

توان: ………………………………… کیلووات در ……………………………… دور بر دقیقه

سوخت: …………………………………

موتور هیدرولیک:

ساخت: ……………………………… نوع: ……………………………………….

شیوه‌ رانش: …………………………………………

دستگاه تولید برق متناوب

ساخت: ……………………………… نوع: ……………………………………….

شیوه‌ رانش: …………………………………………

سرعت چرخش (سرعت اسمی ارائه‌شده سازنده): ……………………………… دور بر دقیقه

حداقل سرعت: ………………………………….. دور بر دقیقه

مایع سرمایشی: …………………………………..

 

مبدل‌های حرارتی   چگالنده کندانسور) تبخیرکن
ساخت – نوع    
شمار لوله‌ها    
گام فن (میلی‌متر) [مقدار ذکرشده توسط سازنده]    
لوله: ماهیت و با قطر (میلی‌متر) ۱    
مساحت سطحی تبادل (مترمربع) ۱    
ناحیه پیشانی (مترمربع)    
فن‌ها تعداد    
تعداد تیغه‌ها در هر فن    
قطر (میلی‌متر)    
توان اسمی (وات) [درصورت لزوم] و [فقط شیوه تفاضل آنتالپی]    
خروجی اسمی کلی در فشار … پاسکال (مترمکعب/ساعت) ۲    
شیوه رانش    

 

دریچه انبساط: ساخت: ……………………………… نوع: ………………………………

تنظیم‌پذیر ۱: ………………………………….. تنظیم‌ناپذیر ۱: ……..

دستگاه یخ‎زدایی: …………………………………

دستگاه خودکار: …………………………………..

نتایج اقدامات و عملیات سردسازی

(میانگین دمای هوای ورودی (های) واحد سردسازی …………… سانتی‌گراد)

      حداقل اسمی
ظرفیت سردسازی مؤثر وات ………………………………………………… …………………………………………………
دمای داخلی ورودی به تبخیرکن سانتی‌گراد ………………………………………………… …………………………………………………
میانگین سانتی‌گراد ………………………………………………… …………………………………………………
میانگین دمای اطراف بدنه سانتی‌گراد ………………………………………………… …………………………………………………
مصرف سوخت یا برق وات یا ساعت/۱ ………………………………………………… …………………………………………………
قدرت جذب‌شده توسط واحد فن سردکننده وات ………………………………………………… …………………………………………………
قدرت گرم‌کننده فن داخلی وات ………………………………………………… …………………………………………………
سرعت چرخش فشرده‌ساز (کمپرسور) دور بر دقیقه ………………………………………………… …………………………………………………
ایجادکننده جریان متناوب دور بر دقیقه ………………………………………………… …………………………………………………
فن‌ها دور بر دقیقه ………………………………………………… …………………………………………………

 

ب) روش و نتایج آزمایش

روش آزمایش [درصورت لزوم پاک کنید]: روش موازنه گرما/ روش اختلاف آنتالپی

در یک جعبه کالری‌سنج با ناحیه سطحی متوسط: ………………………………….. مترمربع

مقدار اندازه‌گیری‌شده‌ ضریب U جعبه مجهز به یک واحد سرمایشی: ……………….. وات بر درجه سانتی‌گراد

در دمای متوسط دیواره‌ای: ………………………………… درجه سانتی‌گراد

در بخشی از تجهیزات حمل‌ونقل:

مقدار اندازه‌گیری‌شده ضریب U یک بخش از تجهیزات حمل‌ونقل مجهز به واحد سرمایشی: … وات بر درجه سانتی‌گراد

در دمای متوسط دیواره‌‌ای: ………………… درجه سانتی‌گراد

روش مورداستفاده برای اصلاح ضریب U بدنه به‌صورت تابعی از متوسط دمای دیواره‌های بدنه: …………………

حداکثر خطای تعیین موارد زیر:

ضریب U بدنه: ………………………………….

ظرفیت سرمایشی واحد: ……………………..

پ) بررسی‌ها

تنظیم‌کننده‌ دما: تنظیم در ……………….. درجه سانتی‌گراد با تفاضل …………… درجه سانتی‌گراد

کارکرد دستگاه یخ‎زدایی [درصورت لزوم پاک کنید]: رضایت‌بخش/ نامطلوب

حجم جریان هوای عبوری در تبخیرکن: مقدار اندازه‌گیری‌شده … مترمکعب در فشار … پاسکال

وجود لوازم تولید گرما در تبخیرکن برای تنظیم دماپا (ترموستات) بین صفر و ۱۲ سانتی‌گراد ۱: بله/ خیر

ت) ملاحظات: ……………………………………..

انجام‌شده در تاریخ ……………………………… در محل ……………………………………

مسئول آزمایش ………………………………….

ضمیمه ۱، پیوست ۳

الف. برگه (فرم) الگوی گواهی انطباق تجهیزات به نحو مقرر در بند (۳)

پیوست (۱) ضمیمه (۱)

برگه (فرم) گواهی تجهیزات عایق، سرمایشی، سرمایشی مکانیکی و گرمایشی مورداستفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی زمینی مواد غذایی فسادپذیر

گواهی‌های انطباق تجهیزات صادره پیش از ۲ ژانویه ۲۰۱۱ (۱۲ دی ۱۳۸۹) طبق الزامات مربوط به الگوی گواهی پیوست (۳) ضمیمه (۱) لازم‌الاجرا در ۱ ژانویه ۲۰۱۱ (۱۱ دی ۱۳۸۹) تا تاریخ انقضای اصلی خود، معتبر خواهد بود.

گواهی‌های انطباق صادره پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن اصلاحات بخش (۳) الگوی گواهی (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ برابر با ۸ مهر ۱۳۹۴) تا تاریخ انقضای اصلی خود معتبر خواهند بود.

…………. / تجهیزات ۱

……… ۲ XXXXXXX ۳                

 

…………. عایق‌بندی‌شده …………. سردسازی‌شده …………. سردسازی مکانیکی ………….

گرم‌شده

………….

چند دمایی ۴

 

…………. / مجوز ۵ موافقت‌نامه XXXXXXXXXXX

………………………………………. / صادرشده بر اساس موافقت‌نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مواد غذایی فسادپذیر و تجهیزات خاص مورداستفاده در این‌گونه جابه‌جایی‌ها (موافقت‌نامه)

۱          ……………………………………. / مقام صادرکننده

 XXXXXXXXXXX

۲          …………………………………. / تجهیزات: ۶ XXXXXXXXXXX

۳          …… / شماره ثبت: * XXXXXX …….. شماره شناسایی وسیله نقلیه * XXXXXXXXXXX

…… / تخصیص داده‌شده به‌وسیله: XXXXXXXXXXX

…… / جعبه عایق‌بندی‌شده: نشانه/نوع (مدل)/اختصاصی (سریال)/شماره XXXXXXXXXXX

…………. / ماه و سال ساخت ۱۵

۴          …………. / مالک یا بهره‌برداری به وسیله XXXXXXXXXXX

۵          …………. / ارائه شده به وسیله XXXXXXXXXXX

۶          …………. / تصویب‌شده به‌عنوان XXXXXXXXXXX

۶.۱        …………. / با یک یا چند دستگاه گرمایشی که: ۱ XXXXXXXXXXX

۶.۱.۱     …………. /مستقل:۸ نشانه/نوع (مدل) /سردساز/شماره اختصاصی (سریال) /سال ساخت (در صورت وجود) XXXXXXXXXXX

۶.۱.۲     …………. /وابسته:۸ نشانه/نوع (مدل) /سردساز/شماره اختصاصی (سریال) /سال ساخت (در صورت وجود) XXXXXXXXXXX

۶.۱.۳     …………. / متحرک:

۶.۱.۴     …………. / ثابت:

۷          …………. / مبنای صدور مجوز:

۷.۱        …………. / این مجوز صادر شده است بر اساس: ۱

۷.۱.۱     …………. / آزمایش‌های تجهیزات:

۷.۱.۲     …………. / مطابقت با مورد مرجع تجهیزات:

۷.۱.۳     …………. / بازرسی دوره‌ای:

۷.۲        …………. / مشخص نمایید:

۷.۲.۱     …………. / ایستگاه آزمایش: XXXXXXXXXXX

۷.۲.۲     …………. / ماهیت آزمایش‌ها: ۹ XXXXXXXXXXX

۷.۲.۳     …………. / تعداد گزارش‌ها:

 NNNN (ایستگاه آزمایش) سال / ماه / روز و NNNN (ایستگاه آزمایش) سال / ماه / روز

۷.۲.۴     …………. / ضریب nn:k.۰ W/m2k                

            …………………….

۱۱ ظرفیت اسمی تبخیرکن ۱ تبخیرکن ۲ تبخیرکن ۳
درجه سانتی‌گراد XXX وات XXX وات XXX وات XXX وات
درجه سانتی‌گراد XXX وات XXX وات XXX وات XXX وات
درجه سانتی‌گراد XXX وات XXX وات XXX وات XXX وات

 

۷.۲.۵     ……………………………………/ ظرفیت سردسازی مؤثر در دمای بیرونی (۳۰) درجه سانتی‌گراد و دمای داخلی: ۱۰

۷.۳        ……………………………………/ تعداد دهانه‌ها و تجهیزات ویژه X

۷.۳.۱     …………. / تعداد درب‌ها X …………. / درب عقب X …………. / درب‌های جانبی X

۷.۳.۲     …………. / تعداد هواکش‌ها X

۷.۳.۳     …………. / تجهیزات آویختن گوشت X

۷.۴        …………. / سایر

۸          …………. / تاریخ اعتبار مجوز ماه و سال

۸.۱        …………. / مشروط بر اینکه:

۸.۱.۱     …………. / بدنه عایق و چنانچه امکان‌پذیر باشد، دستگاه گرمایشی در شرایط خوبی نگهداری می‎شود: و

۸.۱.۲     …………. / تغییرات اساسی انجام‌شده در دستگاه گرمایشی

 

9 …………. / تنظیم‌شده به‌وسیله

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

رونوشت مصدق ۱۲

این مهر را بر روی مجوز اصلی چاپ نکنید

(نام مأمور)

(مقام صلاحیت‌دار یا مجاز)

 

۱۰         …………. / در تاریخ سال / ماه / روز

علامت متمایزکننده ۱۳

مهر امنیتی (برجسته، فرابنفش، غیره……………….

سند اصلی

……………./مقام صلاحیت‌دار

 XXXXXXXXXXXXXXX ……………………………………. ۱۴ /…….. مسئول موافقت‌نامه (نام مأمور)

 

این زیرنویس‌ها در خود گواهینامه چاپ نخواهند شد.

نواحی خاکستری با ترجمه به زبان کشور صادرکننده‌ گواهینامه‌ موافقت‌نامه جابه‌جا می‌شود.

۱ ـ روی مواردی که اعمال نمی‌شوند، خط بکشید.

۲ ـ نشانه متمایز کشور مثل آنچه در حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی به کار می‌رود.

۳ ـ تعداد (ارقام، حروف و غیره) نشانگر مقام صادرکننده گواهینامه و مرجع تصویب.

۴ ـ روش آزمایش برای تجهیزات چنددمایی جدید در بخش (۷) ضمیمه (۱)، پیوست (۲) آمده است. روش آزمایش الف تجهیزات چنددمایی مورداستفاده هنوز تعیین نشده است. تجهیزات چنددمایی، تجهیزات عایق با دو یا چند محفظه برای دماهای مختلف در هر محفظه هستند.

۵ ـ جاهای خالی گواهینامه باید به زبان کشور صادرکننده‌ و به انگلیسی، فرانسوی یا روسی، چاپ شود. بخش‌های مختلف باید به شکل نمونه (مدل) فوق شماره‌گذاری شود.

۶ ـ نوع را مشخص نمایید (واگن، کامیونت، تریلر نیمه‌سنگین، کامیون،‌ تریلر، بارگنج (کانتینر) و غیره)؛ در مورد تجهیزات مخزن برای حمل‌ونقل مواد غذایی مایع، واژه «مخزن» را اضافه کنید.

۷ ـ در این قسمت یک یا چند مورد از توضیحات فهرست‌شده در پیوست (۴) ضمیمه (۱) را همراه با نشانه مشخص متناظر با علائم وارد کنید.

۸ ـ یک علامت، نمونه (الگو)، شماره اختصاصی (سریال) یخچال و سال ساخت دستگاه را بنویسید.

۹ ـ اندازه‌گیری ضریب کلی انتقال گرما، تعیین کارایی دستگاه سرمایشی و غیره

۱۰ ـ جایی که طبق مفاد بند (۷ ـ ۲ ـ ۳) پیوست (۲) این ضمیمه تعیین شده است.

۱۱ ـ ظرفیت سردسازی مؤثر هر تبخیرکن به تعداد تبخیرکن‌های مجهز به واحد تقطیر مربوط می‌شود.

۱۲ ـ در مورد بروز خسارات، یک گواهینامه جدید یا به جای آن عکسی از گواهی موافقت‌نامه با مهر خاص تصویر گواهینامه (با جوهر قرمز) و نام مدیر تأییدکننده، امضای او و نام مقام صلاحیت‌دار یا نهاد مجاز را می‌توان ارائه کرد.

۱۳ ـ مهر امنیتی (برجسته، شبرنگ، فرابنفش یا دیگر نشانه‌های امنیتی که منشأ گواهینامه را تأیید می‌کند)

۱۴ ـ در صورت لزوم شیوه تفویض اختیار صدور گواهینامه موافقت‌نامه ذکر شود.

۱۵ ـ نشانه، نمونه (مدل)، شماره اختصاصی (سریال) سازنده و ماه/سال ساخت بدنه‌ عایق را بنویسید. تمام شماره اختصاصی (سریال)‎های تجهیزات عایق (بارگنج‌ها (کانتینرها)) که حجم داخلی کمتر از دو مترمکعب دارد باید فهرست شود. همچنین فهرست جمعی این شماره اختصاصی (سریال)‌ها نیز قابل قبول است مثلاً از شماره … تا شماره …

ب. پلاک گواهینامه‌ انطباق تجهیزات به نحو پیش‌بینی‌شده در بند (۳) پیوست (۱) ضمیمه (۱)

۱ ـ پلاک گواهی باید به طور دائمی و در یک مکان کاملاً مشهود در مجاورت سایر پلاک‌های مجاز صادرشده برای اهداف رسمی الصاق گردد. پلاک، طبق الگوی تهیه‌شده زیر باید به شکل یک صفحه‌ مستطیل مقاوم در مقابل فرسایش و آتش به اندازه‌ حداقل (۱۶۰) در (۱۰۰) میلی‌متر باشد.

مشخصات زیر باید روی پلاکی به زبان انگلیسی، فرانسوی یا روسی به‌طور خوانا نشان داده شود.

الف) حروف لاتین «‌اِی تی پی» پس از عبارت «مجوز حمل‌ونقل مواد غذایی فسادپذیر»

ب) «شماره مجوز» پس از نشانه متمایز (در حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای) کشوری که در آن مجوز داده شده و تعداد (ارقام، حروف و غیره) مرجع تصویب.

پ) «شماره تجهیزات» پس از شماره خاص تعیین‌شده برای شناسایی بخش خاصی از تجهیزات (که ممکن است شماره سازنده باشد)

ت) نشان موافقت‌نامه پس از نشانه‌ متمایز مقرر در پیوست (۴) ضمیمه (۱) متناظر با رده و طبقه‌ تجهیزات

ث) «اعتبار تا:» پس از تاریخ (ماه و سال) انقضای تصویب واحد تجهیزات. اگر مجوز پس از آزمایش یا بررسی تمدید شود، تاریخ انقضای بعدی را می‌توان در همین سطر اضافه کرد.

ضخامت حروف موافقت‌نامه و حروف نشانه‌ مشخص باید تقریباً ۲۰ میلی‌متر باشد. ضخامت سایر حروف و ارقام نباید کمتر از ۵ میلی‌متر باشد.

 

کوچک‌تر مساوی ۱۰۰ میلی‌متر اِی تی پی مجاز برای حمل‌ونقل مواد غذایی فسادپذیر الف

 

ب

 

پ

ت

ث

شماره مجوز: [جی بی ـ اِل آر ـ ۴۵۶۷۸۹] ٭
شماره تجهیزات: [اِی بی ۱۲ سی ۹۸۷] ٭
نشان موافقت‌نامه: اف آر سی٭
اعتبار تا: [۲۰۲۰ ـ ۰۲] ٭

→کوچک‌تر مساوی ۱۶۰ میلی‌متر←

٭ مشخصات در کروشه به شکل نمونه ارائه شده است.

پیوست ۴ ضمیمه ۱

نشانه‌های متمایزکننده‌ الصاق‌شده به تجهیزات خاص

نشانه‌های تمایز مقرر در بند (۴) پیوست (۱) این ضمیمه باید شامل حروف بزرگ لاتین آبی تیره روی زمینه‌ سفید باشند. ضخامت حروف باید حداقل ۱۰۰ میلی‌متر برای نشانه‌های طبقه‌بندی و حداقل ۵۰ میلی‌متر برای تاریخ انقضاء باشد. در تجهیزات خاصی مثل وسایل نقلیه جاده‌ای با حداکثر جرم کمتر از 3/5 تن، ضخامت نشانه‌های طبقه‌بندی می‌تواند همچنین ۵۰ میلی‌متر و تاریخ‌های انقضاء حداقل ۲۵ میلی‌متر باشد.

نشانه‌های طبقه‌بندی و انقضاء باید حداقل در دو طرف گوشه‌های بالایی نزدیک جلو نصب شوند.

نشانه‌ها باید به‌صورت زیر باشند:

 

تجهیزات نشانه‌های تمایز
تجهیزات عایق معمولی IN
تجهیزات شدیداً عایق IR
تجهیزات سرمایشی رده‌ (الف) با عایق عادی RNA
تجهیزات سرمایشی رده‌ (الف) با عایق قوی RRA
تجهیزات سردسازی رده (ب) با عایق قوی RRB
تجهیزات سرمایشی رده‌ (پ) با عایق قوی RRC
تجهیزات سردسازی رده‌ (ت) با عایق عادی RND
تجهیزات سردسازی رده‌ (ت) با عایق قوی RRD
تجهیزات سردسازی مکانیکی رده‌ (الف) با عایق عادی FNA
تجهیزات سردسازی مکانیکی رده‌ (الف) با عایق قوی FRA
تجهیزات سردسازی مکانیکی رده‌ (ب) با عایق قوی FRB
تجهیزات سردسازی مکانیکی رده‌ (پ) با عایق قوی FRC
تجهیزات سردسازی مکانیکی رده‌ (ت) با عایق عادی FND
تجهیزات سردسازی مکانیکی رده‌ (ت) با عایق قوی FRD
تجهیزات سردسازی مکانیکی رده‌ (ث) با عایق قوی FRE
تجهیزات سردسازی مکانیکی رده‌ (و) با عایق قوی FRF
تجهیزات گرمایشی رده‌ (الف) با عایق عادی CAN
تجهیزات گرمایشی رده‌ (الف) با عایق قوی CRA
تجهیزات گرمایشی رده‌ (ب) با عایق قوی CRB
تجهیزات گرمایشی رده‌ (پ) با عایق قوی CRC
تجهیزات گرمایشی رده‌ (ت) با عایق قوی CRD

 

اگر تجهیزات به دستگاه حرارتی وابسته یا متحرک، مجهز شده باشد و شرایط خاصی برای استفاده از دستگاه‌های حرارتی وجود داشته باشد، نشانه‌ تمایز باید با حرف X در موارد زیر تکمیل شود:

۱ ـ برای تجهیزات سرمایشی

چنانچه صفحات خوش‌گداز (یوتکتیک) در اتاق دیگر برای انجماد قرار داده شده باشد.

۲ ـ برای تجهیزات سرمایشی مکانیکی:

۱ ـ ۲ ـ چنانچه فشرده‌ساز (کمپرسور) قدرت را از موتور خودرو می‌گیرد.

۲ ـ ۲ ـ چنانچه واحد سرمایشی، خود یا بخشی از آن متحرک باشد که مانع از کارکرد آن می‌شود.

تاریخ (ماه و سال) واردشده بر اساس بخش (الف) قسمت (۸) پیوست (۳) این ضمیمه با عنوان تاریخ انقضای گواهی صادره برای تجهیزات باید به‌موجب نشان متمایز‌کننده یا سایر نشان‌های مذکور بیان شود:

 

نمونه (مدل):

اف آر سی
 ۲۰۲۰ ـ ۰۲
۰۲= ماه (فوریه)

 ۲۰۲۰= سال

 انقضای مجوز

 

 

ضمیمه ۲

انتخاب تجهیزات و شرایط دمای مورد مشاهده در حمل‌ونقل مواد غذایی منجمد و دارای انجماد سریع

۱ ـ برای حمل‌ونقل مواد غذایی منجمد و دارای انجماد سریع، تجهیزات حمل‌ونقل باید به‌گونه‌ای انتخاب و استفاده شوند که در طول حمل‌ونقل بالاترین دمای مواد غذایی در هر نقطه از بار از دمای نشان‌داده‌شده بیشتر نشود.

به این معنا که تجهیزات مورداستفاده در حمل‌ونقل مواد غذایی دارای انجماد سریع باید به دستگاه‌های موضوع پیوست (۱) این ضمیمه مجهز باشند. در هر حال اگر لازم باشد یکی از آنها به دمای تأییدشده برای این مواد غذایی برسد این امر باید بر اساس روش مقرر در پیوست (۲) این ضمیمه انجام شود.

۲ ـ بر این اساس دمای مواد غذایی در هر نقطه از بار باید کمتر یا مساوی مقدار نشان‌داده‌شده در طی حمل‌ونقل و بارگیری باشد.

۳ ـ در جایی که باز کردن تجهیزات لازم است، مثل انجام بازرسی، اطمینان از اینکه مواد غذایی با رویه‌ها یا شرایط مخالف با اهداف این ضمیمه یا شرایط کنوانسیون بین‌المللی هماهنگ‌سازی واپایش (کنترل) مرزی کالاها قرار نگرفته، ضروری است.

۴ ـ در طول عملیات خاص مثل یخ‌‎زدایی تبخیرکن تجهیزات سرمایشی مکانیکی، افزایش مختصر دمای سطح مواد غذایی حداکثر سه درجه سانتی‌گراد در بخشی از بار مثلاً نزدیک تبخیرکن، نسبت به دمای مناسب ممکن است مجاز باشد.

بستنی …………………………………… ۲۰ ـ درجه سانتی‌گراد

شیلات، ماهی منجمد یا دارای انجماد سریع، نرم‌تنان و سخت‌پوستان و تمام مواد غذایی منجمد دیگر …… ۱۸ ـ درجه سانتی‌گراد

تمام مواد غذایی منجمد دیگر (به‌استثنای کره) ………………………………… ۱۲ ـ درجه سانتی‌گراد

کره ………………………………….. ۱۰ ـ درجه سانتی‌گراد

مواد غذایی منجمد و مواد غذایی دارای انجماد سریع مذکور در زیر، در مقصد تحت پردازش فوری بیشتر قرار می‌گیرند: [چنانچه فرآوری بیشتر سریع در مقصد برای مواد غذایی منجمد و دارای انجماد سریع مدنظر باشد، دمای آنها را می‌توان به تدریج در طول حمل‌ونقل بالا برد تا هنگامی که به مقصد می‌رسند دمایی را داشته باشند که بالاتر از آن دمایی نیست که توسط ارسال‌کننده تعیین شده و در قرارداد حمل‌ونقل مشخص شده است. این دما نباید بالاتر از حداکثر دمای مجاز برای همان مواد غذایی در زمانی باشد که به نحو مندرج در ضمیمه (۳) منجمد شده‌اند. اسناد حمل‌ونقل باید نام مواد غذایی اعم از آنهایی که منجمد شده یا دارای انجماد سریع هستند و باید در مقصد فرآوری شوند را ذکر کند. این حمل‌ونقل باید با تجهیزات مصوب موافقت‌نامه بدون استفاده از وسیله گرمایشی برای افزایش دمای مواد غذایی انجام شود.]

کره

افشره میوه

 

پیوست ۱ ضمیمه ۲

پایش دمای هوای حمل‌ونقل مواد غذایی فسادپذیر دارای انجماد سریع

تجهیزات حمل‌ونقل باید مجهز به ابزاری باشند که امکان اندازه‌گیری و ثبت دمای هوا و مرتب‌‌سازی داده‌های حاصل (که از این پس ابزار نامیده می‌شوند) را برای پایش دمای هوای مواد غذایی دارای انجماد سریع موردنظر برای مصرف انسانی داشته باشد.

این ابزار باید طبق EN ۱۳۴۸۶ (گواهی دوره‌ای ثبت دما و دماسنج برای حمل‌ونقل، ذخیره و توزیع مواد غذایی منجمد سرد و دارای انجماد سریع و بستنی‌ها) از یک نهاد تأیید صلاحیت بوده و اسناد باید برای تصویب مقامات صلاحیت‌دار موافقت‌نامه قابل دسترس باشد.

این ابزار باید با استاندارد EN ۱۲۸۳۰ (ثبت دما برای حمل‌ونقل، ذخیره و توزیع مواد غذایی سرد، منجمد و دارای انجماد سریع و بستنی‌ها، آزمایش‌ها و عملکردها، پایداری) مطابقت داشته باشد.

دمای ثبت‌شده حاصل در این روش باید توسط متصدی مربوط، تاریخ‌گذاری شده و حداقل یک سال یا بیشتر بر اساس ماهیت غذا مرتب شود.

 

پیوست ۲ ضمیمه ۲

روش نمونه‌گیری و اندازه‌گیری دمای حمل‌ونقل مواد غذایی فسادپذیر سرد، منجمد و دارای انجماد سریع

الف) ملاحظات کلی

۱ ـ بازرسی و اندازه‌گیری دمای ذکرشده در ضمیمه‌های (۲) و (۳) باید به‌گونه‌ای انجام شود که مواد غذایی در معرض شرایط کاهش سلامتی یا کیفیت قرار نگیرند. اندازه‌گیری دمای مواد غذایی باید در محیط یخچال و با حداقل تأخیر و حداقل اختلال در عملیات حمل‌ونقل انجام شود.

۲ ـ روش‌های بازرسی و اندازه‌گیری موضوع بند (۱) باید ترجیحاً در نقطه بارگذاری یا بارگیری انجام شود. این روش‌ها معمولاً نباید در طول حمل‌ونقل انجام شوند مگر اینکه در رابطه با تأیید دمای مواد غذایی مندرج در ضمیمه‌های (۲) و (۳) شک جدی، وجود داشته باشد.

۳ ـ در صورت امکان، بازرس باید اطلاعات حاصل از دستگاه پایش دما در طول سفر، پیش از انتخاب بار مواد غذایی فسادپذیر برای روش‌های نمونه‌گیری و اندازه‌گیری را در نظر گیرد. پیشتازی در اندازه‌گیری دمای مواد غذایی باید در جایی انجام شود که شک منطقی درباره‌ واپایش (کنترل) دما در طی حمل‌ونقل وجود دارد.

۴ ـ چنانچه بار‌ها انتخاب شده باشند، باید نخست اندازه‌گیری غیرمخرب (بین موردی یا بین بسته‌ای) استفاده شود. تنها در جایی که نتایج اندازه‌گیری غیرمخرب طبق دماهای مندرج در ضمیمه‌های (۲) یا (۳) نیست (با فرض آستانه‌ مجاز) اندازه‌گیری مخرب انجام می‌شود. در جایی که محموله‌ها یا جعبه‌ها برای بازرسی باز شده‌اند، اما هیچ اقدام دیگری انجام نشده، باید با توجه به زمان، تاریخ، مکان بازرسی و مهر اداری مقام بازرسی، مجدداً مهر شوند.

ب) نمونه‌گیری

۵ ـ انواع بسته‌بندی انتخابی برای اندازه‌گیری دما باید به‌گونه‌ای باشد که دمای آنها نشانگر گرم‌ترین نقطه‌ محموله است.

۶ ـ در جایی که انتخاب نمونه در طول حمل‌ونقل در زمان بارگیری محموله ضروری است، دو نمونه باید از بالا و پایین محموله مجاور لبه‌ ورودی هر درب یا جفت درب‌ها گرفته شود.

۷ ـ در جایی که نمونه‌ها در زمان بارگذاری محموله گرفته می‌شوند، چهار نمونه باید از هر یک از موقعیت‌های زیر گرفته شود:

 ـ بالا و پایین محموله مجاور لبه ورودی درب‌ها؛

 ـ گوشه‌ بالای کناری محموله (دورترین نقطه از واحد سرمایشی)؛

 ـ مرکز محموله؛

 ـ مرکز سطح جلویی محموله (نزدیک‌ترین نقطه به واحد سرمایشی)؛

 ـ گوشه‌های بالایی یا پایینی سطح جلویی محموله (نزدیک‌ترین نقطه به ورودی هوای برگشت به واحد سردسازی).

۸ ـ در مورد غذاهای سرد در ضمیمه (۳)، نمونه‌ها باید از سردترین مکان گرفته شود تا اطمینان حاصل شود در طول حمل‌ونقل انجماد صورت نگرفته است.

پ) اندازه‌گیری دمای مواد غذایی فسادپذیر

۹ ـ میله‌ اندازه‌گیری دما باید پیش از اندازه‌گیری دما تا حد امکان تا نزدیک به دمای محصول سرد شود.

 (۱) غذاهای سرد

۱۰ ـ اندازه‌گیری غیرمخرب. اندازه‌گیری بین موردی یا بین بسته‌ای باید با میله‌ای انجام شود که سری صاف دارد و سطح تماس خوبی را فراهم می‌کند و توده حرارتی پایین و رسانایی گرمایی بالایی دارد. هنگام قرار دادن میله بین مواد و بسته‌های غذایی، فشار کافی برای تماس حرارتی خوب و طول کافی برای قرارگیری میله با حداقل خطای قابلیت رسانایی وجود داشته باشد.

۱۱ ـ اندازه‌گیری مخرب: میله‌ای با ساقه‌ قوی، محکم و نوک تیز باید مورداستفاده قرار گیرد که از موادی ساخته شده که پاک‌سازی و گندزدایی آنها ساده است. میله باید در مرکز بسته‌ غذایی قرار گیرد و دما هنگامی که خواندن آن ثابت شد، یادداشت شود.

(۲) مواد غذایی منجمد و دارای انجماد سریع

۱۲ ـ اندازه‌گیری غیرمخرب. مشابه با بند (۱۰)

۱۳ ـ اندازه‌گیری مخرب. میله‌های دما برای نفوذ در مواد غذایی منجمد طراحی نشده‌اند. بنابراین ایجاد حفره در محصولی که میله در آن قرار می‎گیرد ضروری است. حفره با یک ابزار از قبل سرد‌شده ایجاد می‌شود که یک ابزار فلزی با نوک تیز مثل دریل دستی، یخ‌شکن یا مته است. قطر حفره باید تناسب نزدیکی با میله باشد. عمقی که میله در آن قرار می‌گیرد به نوع محصول بستگی دارد.

(۱) در جایی که ابعاد محصول اجازه می‌دهد، میله تا عمق 2/5 سانتیمتری از سطح محصول فرو می‌رود.

(۲) در جایی که به علت اندازه‌ محصول ردیف (۱) امکان‌پذیر نیست، میله باید در عمق حداقل سطح سه یا چهار برابر قطر میله وارد شود.

(۳) ایجاد حفره در مواد غذای خاص به علت اندازه یا ترکیبات آنها مثل سبزی‌های خردشده امکان‌پذیر یا عملی نیست. در این موارد دمای داخلی بسته‌ غذا باید با قرار دادن یک میله‌ تیز مناسب در مرکز بسته تعیین شود تا دمای تماس آن با غذا اندازه‌گیری شود. پس از قرار دادن میله دما باید تا زمانی که به مقدار ثابت برسد، خوانده شود.

ت) مشخصات کلی سامانه اندازه‌گیری

۱۴ ـ سامانه اندازه‌گیری (میله و خوانش) مورداستفاده در تعیین دما باید مشخصات زیر را داشته باشد:

(۱) زمان پاسخگویی باید نود درصد (۹۰%) اختلاف بین خوانش اولیه و نهائی را در سه دقیقه به دست آورد؛

(۲) سامانه باید دقت نیم درصدی (0/5 %) در بازه اندازه‌گیری ۲۰ ـ تا ۳۰+ درجه سانتی‌گراد داشته باشد.

(۳) دقت اندازه‌گیری نباید بیش از (0/3) درجه سانتی‌گراد در طول عملیات در بازه اندازه‌گیری ۲۰ ـ تا ۳۰+ درجه سانتی‌گراد تغییر کند.

(۴) دقت نمایش ابزار باید (0/1) درجه سانتی‌گراد باشد.

(۵) دقت سامانه باید در فواصل معین بررسی شود.

(۶) سامانه باید گواهی درجه‌بندی رایج از یک مؤسسه تأیید‌شده را داشته باشد.

(۷) اجزای برقی سامانه باید در مقابل اثرات نامطلوب ناشی از تراکم رطوبت حفاظت شوند.

(۸) سامانه باید قوی و ضدشوک باشد.

 ث) آستانه‌های مجاز برای اندازه‌گیری دما

۱۵ ـ آستانه‌های خاصی باید برای تفسیر اندازه‌گیری‌های دما مجاز باشد:

(۱) عملیاتی ـ در مورد مواد غذایی منجمد و دارای انجماد سریع، افزایش اندک تا (۳) درجه سانتی‌گراد دمای ممکن در ضمیمه (۲) برای دمای سطحی غذا مجاز است؛

 (۲) روش‌شناسی ـ اندازه‌گیری غیرمخرب را با حداکثر دو درجه سانتی‌گراد اختلاف در خوانش نسبت به اندازه‌گیری دمای صحیح محصول به‌ویژه با ضخامت مقوا در بسته‌بندی جعبه‌ای می‌توان ارائه کرد. این آستانه در اندازه‌گیری مخرب دما اعمال نمی‌شود.

 

ضمیمه ۳

انتخاب تجهیزات و شرایط دمایی مورد مشاهده برای حمل‌و‌نقل مواد غذایی سرد

 

۱ ـ برای حمل‌ونقل مواد غذایی سرد زیر، تجهیزات حمل‌ونقل باید به‌گونه‌ای انتخاب و استفاده شوند که در طی حمل‌ونقل بالاترین دمای مواد غذایی در هر نقطه از بار، از دمای نشان داده بیشتر نشود. در هر حال اگر دمای مواد غذایی تأیید شود، باید بر اساس روش مقرر در پیوست (۲) ضمیمه (۲) این موافقت‌نامه انجام شود.

۲ ـ بر این اساس، دمای مواد غذایی در هر نقطه از بار نباید از دمایی که در بارگیری، حمل‌ونقل و بارگذاری در زیر نشان داده شده فراتر رود.

۳ ـ در جایی که باز کردن تجهیزات ضروری است، مثلاً برای انجام بازرسی، تضمین اینکه مواد غذایی در معرض شرایط خلاف اهداف این ضمیمه و اهداف کنوانسیون بین‌المللی هماهنگ‌سازی واپایش (کنترل) مرزی کالا قرار ندارند، ضروری است.

۴ ـ واپایش (کنترل) دمای مواد غذایی که در این ضمیمه مشخص‌شده در هر نقطه از بار نباید مثل مورد مواد غذایی منجمد تلقی گردد.

 

    حداکثر دما
۱ شیر خام [زمانی که شیر از مزرعه برای فرآوری سریع جمع‌آوری می‌شود، دما در طول حمل‌ونقل تا (۱۰) درجه سانتی‌گراد ممکن است بالا رود.] ۶+ درجه سانتی‌گراد
۲ گوشت قرمز [هرگونه آماده‌سازی مربوط به آن.] (به‌جز دل و جگر) ۷+ درجه سانتی‌گراد
۳ محصولات گوشتی [به جز فرآورده‌هایی که کاملاً نمک‌سود، دودی، خشک یا سترون‌سازی شده‌اند.]، شیر پاستوریزه، کره، محصولات روزانه تازه (ماست، پنیر، خامه و پنیر تازه [«پنیر تازه» به معنی پنیر جوشانده نشده (پنیر به عمل نیامده) که برای مصرفِ بلافاصله پس از تولید، آماده است و مدت نگهداری محدودی دارد.]) غذاهای آماده (گوشت، ماهی، سبزیجات) سبزیجات خام آماده خوردن و فرآورده‌های آنها [سبزیجات خامی که خرد، تکه‌تکه یا به گونه دیگری از لحاظ اندازه کم شده‌اند به استثای [استثنای] آنهایی که شسته، پوست‌کنده یا به‌سادگی از وسط نصف شده‌اند.]، عصاره میوه‌ها و فرآورده‌های ماهیان ۳ که در زیر اشاره نشده است در ۶+ درجه سانتی‌گراد دمای نشان داده‌شده در برچسب یا در سند حمل‌ونقل
۴ جانوران شکاری (به‌جز شکارهای بزرگ) مرغ ۲ و خرگوش ۴+ درجه سانتی‌گراد
۵ گوشت قرمز احشا ۲ ۳+ درجه سانتی‌گراد
۶ گوشت چرخ‌کرده ۲ در ۲+ درجه سانتی‌گراد یا دمای نشان داده‌شده روی برچسب یا روی سند حمل‌ونقل
۷ ماهیان، نرم‌تن و سخت‌‌پوستان فرآوری‌نشده [به ‌جز ماهی زنده، نرم‌تنان زنده و سخت‌پوستان زنده.] در دمای ذوب یخ یا نقطه ذوب یخ

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و بیست ماده، شش پیوست و سه ضمیمه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نودونه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up