مصوبات شوراها دهه سوم دی 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1399/10/21 لغایت 1399/10/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵)          

مصوبه در خصوص کلیات ساماندهی و متمرکز شدن امور مربوط به مهدهای کودک       

مصوبه در خصوص تسری مفاد ماده‌واحده اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی، واحدهای پژوهشی و کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه علمیه قم به حوزه علمیه خراسان    

مصوبه در خصوص اختصاص حداکثر ۵% از ظرفیت هر یک از رشته محل‌های پرستاری به بهیاران واجد شرایط، دارای حداقل سه سال سابقه کار مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 

شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

(مصوب جلسه ۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 90/13553/دش ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

مصوبه «اصلاح بند (د) ماده ۱ قانون تشکیل هیئت‌امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (اصلاحی جلسه ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵)» که در جلسه ۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۲ سازمان برنامه‌وبودجه به تصویب رسیده است،‌ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«۱ـ متن بند «د» (اصلاحی مورخ جلسه ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵) به شرح ذیل، اصلاح می‌گردد:

د ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و یا نماینده وی.

۲ـ متن تبصره الحاقی به بند «د» (مصوب جلسه ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)، ابقاء می‌گردد».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

مصوبه در خصوص کلیات ساماندهی و متمرکز شدن امور مربوط به مهدهای کودک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

(مصوب جلسه ۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 99/13402/دش ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹

قوه‌قضائیه

مجلس شورای اسلامی

وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ماده‌واحده «کلیات ساماندهی امور مربوط به مهدهای کودک» که در جلسه ۸۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

ماده‌واحده: به‌منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دوره کودکی، تمامی امور مربوط به مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، تقویت استانداردها و ارزیابی به وزارت آموزش‌وپرورش محول می‌شود.

تبصره: اساسنامه مرکز یا سازمان مربوطه که وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش است، ظرف مدت یک ماه توسط وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری شورای تخصصی تحول و نوسازی آموزشی، تدوین و به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصویب ارائه می‌گردد. مرکز یا سازمان مربوطه، مسئولیت امور مرتبط با تعلیم و تربیت کودک را عهده‌دار خواهد بود.

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

مصوبه در خصوص تسری مفاد ماده‌واحده اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی، واحدهای پژوهشی و کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه علمیه قم به حوزه علمیه خراسان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

(مصوب جلسه ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)

شماره 90/13401/دش ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹

شورای‌عالی حوزه‌ علمیه قم

شورای‌عالی حوزه علمیه خراسان

شورای تخصصی حوزوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

مصوبه «تسری مفاد ماده‌واحده اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی، واحدهای پژوهشی و کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه علمیه قم به حوزه علمیه خراسان» که در جلسه ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ رئیس شورای تخصصی حوزوی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

«ـ مفاد ماده‌واحده اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی، واحدهای پژوهشی و کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه علمیه قم (مصوب جلسه ۶۲۵ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی)،‌ با احراز ظرفیت علمی ـ پژوهشی به حوزه علمیه خراسان تسری می‌یابد.

تبصره ـ نظارت بر حسن اجرای روند و رصد و پایش فعالیت‌های موضوع این مصوبه، برعهده شورای تخصصی حوزوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد».

رئیس‌جمهور و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

 

مصوبه در خصوص اختصاص حداکثر ۵% از ظرفیت هر یک از رشته محل‌های پرستاری به بهیاران واجد شرایط، دارای حداقل سه سال سابقه کار مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-23/10/1399

شماره 99/13733/دش ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه آزاد اسلامی ـ سازمان سنجش آموزش کشور

دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

به منظور تسهیل پذیرش و ادامه تحصیل دارندگان دیپلم بهیاری و برقراری عدالت آموزشی در رقابت با سایر داوطلبان آزمون ورودی دانشگاه‌ها، اختصاص حداکثر ۵% از ظرفیت هر یک از رشته محل‌های پرستاری به بهیاران واجد شرایط، دارای حداقل سه سال سابقه کار مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مدت ۵ سال در جلسه ۱۴۰ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ و بنا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تصویب رسید. حدنصاب نمره لازم برای پذیرش داوطلبان در هر یک از کد رشته‌ محل‌های پرستاری، کسب حداقل ۷۰ درصد نمره آخرین فرد پذیرفته‌شده در پذیرش آزاد آن کد رشته محل خواهد بود.

تبصره ۱ـ دستورالعمل اجرایی لازم توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو به تصویب خواهد رسید.

تبصره ۲ـ در صورت وقوع تغییرات اساسی مرتبط قبل از اتمام ۵ سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پیشنهادات لازم را به منظور بررسی و بازنگری در مصوبه به ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور گزارش نماید.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و رئیس ستاد ـ سعیدرضا عاملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up