مصوبات هیأت دولت دهه دوم اسفند 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1400/12/11 لغايت 1400/12/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي محمدحسن نامي به عنوان رئیس سازمان مديريت بحران کشور
تصويبنامه در خصوص آقاي عليرضا فخاري به عنوان رئیس هیأتمدیره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن
تصويبنامه در خصوص تعيين آقاي محسن افشارچي به عنوان استاندار زنجان
آييننامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
آييننامه اجرايي ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزشافزوده
الحاق ماده (۱۴) به آييننامه اجرايي قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردي
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آييننامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۷) مادهواحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
تصويب‌نامه در خصوص اجراي پروژه خط ريلي شلمچه تا بصره توأم با اجرا و احداث پل بر روي اروندرود
تصويب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ از تاريخ ۵/۱۱/۱۲۸۸ تا ۲۹/۱۲/۱۲۹۹ هیأت‌وزیران
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل شوراي سينما
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اصلاحات سامانه (سيستم) هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا و يادداشت‌هاي توضيحي آن
تصويب‌نامه در خصوص مأموريت کارمندان رسمي يا پيماني دستگاه‌هاي اجرايي غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مجيد بهزادپور به عنوان رئیس‌کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران
آیین‌نامه اجرايي واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسيون بازل
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۲۸۳/ت ۵۹۴۳۵ هـ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدحسن نامي به عنوان رئیس سازمان مديريت بحران کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره ۱۵۶۲۰۴/ت ۵۹۶۱۲ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (8) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ تصویب کرد:

آقای محمدحسن نامی به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص آقاي عليرضا فخاري به عنوان رئیس هیأت‌مدیره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسکن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره ۱۲۱۱۶۰/ت ۵۹۴۵۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷

وزارت راه و شهرسازی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۱ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و در اجرای ماده (۱۲) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ تصویب کرد:

آقای علیرضا فخاری به عنوان رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محسن افشارچي به عنوان استاندار زنجان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره ۷۱۷۶۷/ت ۵۹۲۲۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۰

وزارت کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آقای محسن افشارچی به عنوان استاندار زنجان تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۴) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره ۱۵۶۲۶۵/ت ۵۸۷۱۸ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد تبصره (۲) ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲ ـ صندوق: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان.

۳ ـ قانون: قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ـ مصوب ۱۳۹۹ ـ.

۴ ـ مشمولان: مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور قرار دارند و سایر افرادی که بر اساس سطح درآمد و دارایی مشمول دهک‌های درآمدی (۱) تا (۳) می‌باشند.

ماده ۲ ـ کلیه مشمولان، از پرداخت سهم خود از حق بیمه پایه موضوع قانون، به ترتیبی که در این آیین‌نامه تعیین می‌شود، معاف می‌باشند و سهم آن‌ها از محل اعتبار موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و اعتبارات موضوع مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ تأمین و پرداخت می‌‌شود.

ماده ۳ ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه و پس از آن به طور سالانه یک‌بار (تا پایان خردادماه هر سال) اطلاعات و مشخصات مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش خود را به تفکیک شماره ملی مالک و شماره پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و شماره اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی به صورت برخط (آنلاین) به وزارت اعلام نمایند.

ماده ۴ ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه و پس از آن به طور سالانه یک‌بار (تا پایان خردادماه هر سال) اطلاعات و مشخصات مالکان واحدهای مسکونی را به تفکیک شماره ملی مالک و شماره پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و شماره اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی به صورت برخط (آنلاین) به وزارت اعلام نماید.

ماده ۵ ـ وزارت موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و وزارت نیرو، هر ساله تا پایان تیرماه نسبت به دهک‌بندی و تشخیص مشمولان این آیین‌نامه اقدام و اطلاعات دهک خانوار به همراه شماره ملی مالک و شماره پستی واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق و شماره اختصاصی انشعاب برق واحد مسکونی را به صورت برخط (آنلاین) به صندوق ارسال نماید.

ماده ۶ ـ صندوق مکلف است پس از دریافت فهرست مشمولان از وزارت، متناسب با اعتبارات تخصیص داده شده که در بودجه سنواتی با پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی گردیده است، ظرف یک ماه اقدامات لازم در راستای بهره‌مندی مشمولان از معافیت موضوع این آیین‌نامه را به عمل آورد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون ماليات بر ارزش‌افزوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره ۱۴۹۳۹۹/ت ۵۹۳۹۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ به پیشنهاد شماره 2/141626 مورخ ۱۴۰۰/۹/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) و به استناد ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزشافزوده

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح بکار می‌روند:

۱ ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.

۲ ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ.

۳ ـ مناطق: مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی.

۴ ـ اشخاص مشمول: فعالان اقتصادی مستقر در مناطق با حجم معاملات سالانه بیش از مبلغی که به تأیید هیأت‌وزیران رسیده است.

۵ ـ سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ.

۶ ـ معاملات: تمام خرید و فروش کالاها و خدمات مشمول و یا معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده.

۷ ـ پایانه‌های فروشگاهی: پایانه‌های فروشگاهی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ.

ماده ۲ ـ اشخاص مشمول مکلفند پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان به ترتیبی که سازمان اعلام می‌کند، نسبت به ثبت‌نام و عضویت در سامانه اقدام و معاملات خود را از طریق سامانه ثبت نمایند.

ماده ۳ ـ عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۲) قانون توسط اشخاص مشمول به‌استثنای مؤدیان موضوع تبصره ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ـ مصوب ۱۳۹۸ ـ صرفاً مشمول جرایم زیر می‌باشد:

۱ ـ عدم عضویت اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از آن طریق، یا بیست میلیون (20000000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی.

۲ ـ عدم ثبت معاملات توسط اشخاص مشمول پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان مشمول جریمه‌ای معادل نه درصد (۹%) ارزش معاملات ثبت‌نشده (اعم از کالاها و خدمات معاف یا مشمول) در سامانه مؤدیان می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

الحاق ماده (۱۴) به آيين‌نامه اجرايي قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردي

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره ۱۵۶۲۹۷/ت ۵۹۱۴۰ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱ به پیشنهاد شماره ۱۶۱۱۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۳ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایران‌گردی و جهانگردی موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۱/ت ۱۴۵ هـ مورخ ۱۳۷۳/۴/۲۱ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:

ماده ۱۴ ـ دفاتر خدمات زیارتی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با امور حج و زیارت در زمینه ایجاد تأسیسات و ارائه خدمات به منظور برگزاری تورها و سفرهای زیارتی اعم از اعزام ایرانیان به اماکن زیارتی خارج از کشور و همچنین ورود زوار سایر کشورها جهت زیارت اماکن زیارتی ایران نیز مشـمول تسهیلات پیـش‌بینی‌شده در قانون توسعه صـنعت ایران‌گردی و جهانگردی ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ و این آیین‌نامه می‌باشند. مرجع صدور مجوز کماکان طبق مصوبه‌های هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار خواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح بند (۷) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22418 – 11/12/1400

شماره ۱۱۵۲۳۶/ت ۵۹۲۴۴ هـ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت نفت

سازمان برنامهوبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۴ به پیشنهاد شماره 46371/73166 مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۷) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۵۷۴۲/ت ۵۷۶۸۳ هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ عبارت «و شرکت‌های تابع دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سهام آن‌ها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است» حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص اجراي پروژه خط ريلي شلمچه تا بصره توأم با اجرا و احداث پل بر روي اروندرود

روزنامه رسمی شماره 22422 – 16/12/1400

شماره ۱۵۶۵۹۵/ت ۵۹۴۸۱ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) مجاز است نسبت به اجرای پروژه خط ریلی شلمچه تا بصره توأم با اجرا و احداث پل بر روی اروندرود به شماره ‌طبقه‌بندی (۱۳۰۳۰۱۵۰۴۸) با مشارکت وزارت حمل‌ونقل عراق (شرکت راه‌آهن جمهوری عراق) در قالب یکی از روش‌های عقد قرارداد که بعداً توافق خواهد شد از جمله تشکیل شرکت پروژه مشترک بین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت راه‌آهن جمهوری عراق با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اقدام نماید.

۲ ـ وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) موظف است میزان و شرایط سرمایه‌گذاری و راه‌های تأمین مالی، سهم طرفین و نحوه بهره‌برداری و سایر جزییات مربوط را تنظیم و اجرا نماید.

۳ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است با نظر وزارت راه و شهرسازی (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) و حسب روش قرارداد موردتوافق در بندهای (۱) و (۲) این تصویب‌نامه، نسبت به پیش‌بینی و تأمین اعتبار سهم دولت جمهوری اسلامی ایران (شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) برای اجرای پروژه مذکور در بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و سال‌های آتی و یا پیگیری جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در چهارچوب اساسنامه آن تا اتمام پروژه اقدام نماید.

۴ ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تمهیدات لازم را به گونه‌ای اتخاذ نماید که به موازات تحویل اراضی دو طرف اروندرود به طرف ایرانی جهت انجام مطالعات لازم برای احداث پل، با اعلام وزارت راه و شهرسازی عملیات استقرار در مختصات توافق شده کمیته مرزی دو کشور (موضوع صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷) اجرایی گردد.

۵ ـ تصویب‌نامه شماره ۶۶۳۳۵/ت ۵۷۹۸۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۶ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ از تاريخ ۵/۱۱/۱۲۸۸ تا ۲۹/۱۲/۱۲۹۹ هیأت‌وزیران

روزنامه رسمی شماره 22422 – 16/12/1400

شماره ۱۵۷۵۸۱/ت ۵۹۶۰۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره ۱۵۰۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به اسـتناد تبصره اصـلاحی بند (۱) ماده (۳) قـانون تدوین و تنفیح قوانین و مقررات کشور ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

مصوبات هیأت‌وزیران از تاریخ ۱۲۸۸/۱۱/۵ تا ۱۲۹۹/۱۲/۲۹ به ‌شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول به پرتال روزنامه رسمی کشور www.rrk.ir) رجوع شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا موضوع آن منتفی شده و یا به‌ موجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی شده باشد، نسخ صریح می‌گردد. اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به‌منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است، نمی‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

مصوبات هیأت دولت دهه دوم اسفند 1400-1-min

 

تصويب‌نامه در خصوص تشکيل شوراي سينما

روزنامه رسمی شماره 22422 – 16/12/1400

شماره ۱۶۰۲۰۵/ت ۵۹۳۹۳ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱ به پیشنهاد شماره ۲۱۱۰۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ مصوب ۱۳۶۵ ـ تصویب کرد:

۱ ـ در راستای گسترش فناوری نرم و به منظور هم‌افزایی و تقویت ارتباط میان بخش‌های سیاست‌گذاری، اجرایی، نظارتی، آموزشی، مطالعاتی، علمی و تولیدی در حوزه هنر ـ صنعت صوت و تصویر و سینما و افزایش هماهنگی و همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذی-ربط با بخش غیردولتی در عرصه فعالیت‌های سینمایی و سمعی بصری و ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات، تولید و عرضه آثار سینمایی شاخص و ارزشمند و بررسی و رفع چالش‌ها و معضلات “شورای سینما” با عضویت اعضای زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ معاون اول رئیس‌جمهور (رئیس).

ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب‌رئیس).

پ ـ دو نفر از وزرا به انتخاب معاون اول رئیس‌جمهور.

ت ـ دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.

ث ـ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.

چ ـ مدیر حوزه‌های علمیه.

ح ـ رئیس یکی از دانشگاه‌های دولتی هنر به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

خ ـ هفت نفر از سینماگران و نمایندگان اصناف و تشکل‌های حوزه سینما به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که حداقل دو نفر از آن‌ها از بانوان خواهد بود.

د ـ رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری (دبیر).

۲ ـ احکام اعضای شورا با امضای معاون اول رئیس‌جمهور صادر و دبیرخانه شورا در محل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان امور سینمایی و سمعی بصری کشور) و در چهارچوب ساختار فعلی تشکیل می-شود.

۳ ـ اهداف شورای‌ سینما به شرح زیر است:

الف ـ گسترش سینمای ملی در تراز انقلاب اسلامی.

ب ـ اعمال سیاست‌های واحد در حوزه سینمای ایران برای اجرا توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط در چهارچوب الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی.

پ ـ مدیریت واحد و متمرکز تمامی منابع و امکانات ملی در عرصه سینما.

ت ـ پیشرفت همه‌جانبه کمی و کیفی توانمندی‌های ملی در عرصه سینما.

ث ـ پیشرفت متوازن زیرساخت‌های سینمای ایران.

ج ـ تقویت مؤلفه‌های سینمای ملی به عنوان یکی از عناصر هویت اسلامی ـ ایرانی.

چ ـ رونق اقتصاد سینما و توانمندسازی بخش غیردولتی فعال در حوزه سینما.

ح ـ حمایت و هدایت سینمای ایران در جهت تحقق اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی.

خ ـ ارتقای حضور اثرگذار و مشارکت سینمای ایران در عرصه بین‌المللی.

د ـ گسترش، تنظیم و ساماندهی بازار فیلم در راستای توسعه اقتصاد سینما و پاسخگویی به نیازها و مطالبات مخاطبان.

ذ ـ افزایش کمی و ارتقای کیفی تولیدات سینمای ایران با توجه به مضامین و موضوع (سوژه)‌های ارزشمند.

ر ـ تقویت و ساماندهی آموزش و پژوهش‌های سینمایی کشور متناسب با رویکردها و جهت‌گیری‌های پیشرفت سینما در کشور.

ز ـ شناسایی و پرورش استعدادهای جدید و تربیت نیروهای متخصص و متعهد به ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی متناسب با گسترش و پیشرفت صنعت سینما در کشور.

۴ ـ وظایف شورای‌ سینما به شرح زیر است:

الف ـ تعیین راهبردهای سینمایی کشور.

ب ـ تعیین سازوکارهای لازم برای اعمال مدیریت هماهنگ در عرصه سینما.

پ ـ تقویت ارتباط میان بخش‌های سیاست‌گذاری، اجرایی، نظارتی، آموزشی، مطالعاتی، علمی و تولیدی در حوزه هنر ـ صنعت سینما.

ت ـ افزایش هماهنگی و همکاری فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه‌های اجرایی در عرصه سینما.

ث ـ حمایت از تولید آثار سینمایی شاخص و ارزشمند.

ج ـ توسعه زیرساخت سینمای کشور.

چ ـ پیشنهاد مقررات و لوایح موردنیاز سینما به مراجع ذی‌ربط.

ح ـ تعیین راهکارهای مناسب برای توسعه دانش سینمایی و تربیت سینماگران متعهد و انقلابی.

خ ـ کمک به دستیابی به فناوری‌های نوین در حوزه صنعت سینما.

د ـ زمینه‌سازی برای برخورداری طرح‌های مهم سینمایی از منابع و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی.

ذ ـ حمایت از اجرای طرح نهضت تولید محتوای سینمایی و سمعی و بصری و توسعه بازار داخلی و بین-المللی سینمای ایران.

ر ـ حمایت از ارتقای منزلت اجتماعی سینماگران.

ز ـ بهره‌گیری از امکانات ملی برای حفاظت، غنی‌سازی و معرفی میراث سینمایی کشور.

۵ ـ دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به نحوه اداره جلسات، رأی‌گیری، ابلاغ مصوبات و تصمیمات و سایر امور مربوط به شورای مذکور، پس از تصویب در شورا با امضای معاون اول رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين اصلاحات سامانه (سيستم) هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالا و يادداشت‌هاي توضيحي آن

روزنامه رسمی شماره 22422 – 16/12/1400

شماره ۱۶۰۲۴۹/ت ۵۹۳۹۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره 2/140062 مورخ ۱۴۰۰/۹/۶ وزارت امور اقتـصادی و دارایی و به استنـاد ماده (۱۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و در اجرای الزامات بند (۴) ماده (۱۶) قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی سیستم هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالا ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ تصویب کرد:

۱ ـ اصلاحات سامانه (سیستم) هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالا و یادداشت‌های توضیحی آن به شرح پیوست [جهت مشاهده ضمائم و جداول به پرتال روزنامه رسمی کشور www.rrk.ir) رجوع شود.]  که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت، تعیین می‌شود.

۲ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته موضوع ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) موظف است اصلاحات مربوط به جدول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را برای اجرا از سال ۱۴۰۱ اعمال نماید.

۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اصلاحات مزبور را در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

مصوبات هیأت دولت دهه دوم اسفند 1400-2-min

تصويب‌نامه در خصوص مأموريت کارمندان رسمي يا پيماني دستگاه‌هاي اجرايي غيرمشمول قانون مديريت خدمات کشوري و نيز مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي يا پيماني دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‌ها و پارک‌هاي علم و فناوري

روزنامه رسمی شماره 22422 – 16/12/1400

شماره ۱۶۰۲۲۹/ت ۵۹۶۰۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۱ به پیشنهاد شماره ۶۷۰۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مأموریت اعضای هیأت علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، به سایر دستگاه‌های اجرایی در صورت وجود جواز مأموریت در قوانین یا مقررات استخدامی مورد عمل دستگاه مبدأ، بلامانع است. ضوابط این جابه‌جایی و تصدی پست‌های هدف در دستگاه در خصوص مأموریت‌هایی که پس از ابلاغ این تصویب‌نامه صورت می‌گیرد، توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مجيد بهزادپور به عنوان رئیس‌کل بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران

روزنامه رسمی شماره 22422 – 16/12/1400

شماره ۱۶۰۲۳۶/ت ۵۹۶۲۶ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۹) قانون تأسـیس بیمه مرکزی جمهوری اسـلامی ایران و بیمه‌گری ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ تصویب کرد:

آقای مجید بهزادپور به عنوان رئیس‌کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

آیین‌نامه اجرايي واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسيون بازل

روزنامه رسمی شماره 22422 – 16/12/1400

شماره ۱۶۰۲۱۹/ت ۵۸۹۶۰ هـ /ت ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت امور خارجه

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت نفت

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور

سازمان حفاظت محیطزیست

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره 1400/100/11838 مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ سازمان حفاظت محیط‌زیست (با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، راه و شهرسازی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۴) قانون مدیریت پسماند ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ و ماده‌واحده قانون اجازه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش و دفع آن‌ها ـ مصوب ۱۳۷۱ ـ، آیین‌نامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل را به شرح زیر تصویب کرد:

 

آییننامه اجرایی واردات، صادرات و عبور پسماندها بر اساس مقررات کنوانسیون بازل

ماده ۱ ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ کنوانسیون: کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زاید زیان‌بخش و دفع آن‌ها.

۲ ـ کشور عضو: کشور عضو کنوانسیون.

۳ ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.

۴ ـ مرجع صلاحیت‌دار: معاون محیط‌زیست انسانی سازمان.

۵ ـ اداره کل: اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان محل استقرار واحد متقاضی واردات، محل انبار جهت صادرات و یا محل استقرار گمرک جهت عبور.

۶ ـ عبور: رویه‌ گمرکی که شامل موارد زیر است:

الف ـ عبور خارجی: رویه گمرکی که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگری، تحت نظارت گمرک خارج شود.

ب ـ عبور داخلی: رویه گمرکی که بر اساس آن کالایی از یک گمرک مجاز به گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می‌گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام شود.

۷ ـ محموله: محموله حاوی پسماند.

۸ ـ دفع: کلیه روش‌های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی، زباله‌سوزی و هر عملی که در الحاقیه (۴) کنوانسیون (عملیات دفع) مشخص شده است.

۹ ـ مدیریت صحیح محیط‌زیستی: اقداماتی که به منظور جلوگیری از ایجاد و انتشار آلودگی در محیط‌زیست، مطابق ضوابط و استانداردهای ملاک عمل سازمان انجام می‌شود.

۱۰ ـ شناسه (کد) آیسیک: شناسه (کد) مندرج در پروانه بهره‌برداری مربوط به طبقه‌بندی کلیه فعالیت‌های اقتصادی صادره توسط دستگاه ذی‌ربط.

۱۱ ـ پسماندهای ویژه (خطرناک): پسماندهایی که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمی بودن، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی یا مشابه آن و همچنین تعلق به هریک از گروه‌های مندرج در الحاقیه (۱) (طبقه‌بندی مواد زایدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند) به عنوان پسماندهای ویژه (خطرناک) در نظر گرفته می‌شوند مگر اینکه خصوصیات خطرناک مندرج در الحاقیه (۳) (مشخصات خطرناک بودن مواد زاید) را دارا نباشند.

۱۲ ـ پسماندهای الحاقیه (۸) کنوانسیون: پسماندهایی که مشمول کنوانسیون هستند از جمله موارد مذکور در الحاقیه شماره (۱) (طبقه‌بندی مواد زایدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند) و دارای خصوصیات موجود در الحاقیه شماره (۳) کنوانسیون (مشخصات خطرناک بودن مواد زاید).

۱۳ ـ پسماندهای الحاقیه (۹) کنوانسیون: پسماندهایی که خطرناک نیستند مگر اینکه اجزای الحاقیه (۱) (طبقه‌بندی مواد زائدی که باید تحت واپایش (کنترل) قرار گیرند) را تا حدی دارا باشند که خصوصیات خطرناک مندرج در الحاقیه (۳) (مشخصات خطرناک برای مواد زائد) را از خود نشان دهد.

۱۴ ـ سایر پسماندها: پسماندهایی که از گروه مندرج در الحاقیه (۲) کنوانسیون (ضایعاتی که نیاز به توجه خاص دارند) هستند و مورد انتقال برون‌مرزی قرار می‌گیرند.

۱۵ ـ متقاضی: شخصیت حقیقی یا حقوقی که قصد اقدام برای واردات، صادرات و یا عبور پسماندهای موضوع کنوانسیون را دارد.

۱۶ ـ متصدی حمل‌ونقل: کلیه شرکت‌ها و مؤسسات حمل‌ونقل، سازمان‌ها، کارخانجات و از این قبیل اعم از دولتی و غیردولتی که به حمل‌ونقل محموله‌های خطرناک (تولیدات یا مواد اولیه) مبادرت می‌ورزند و دارای پروانه فعالیت معتبر از وزارت راه و شهرسازی می‌باشند.

۱۷ ـ اظهارنامه: برگه (فرم) اظهارنامه کنوانسیون در خصوص نقل و انتقالات برون‌مرزی بر اساس بخش (الف) الحاقیه شماره (۵) کنوانسیون (اطلاعاتی که باید هنگام تسلیم اطلاعیه ارائه گردد).

۱۸ ـ ثبت سفارش: اخذ مجوز ورود پسماند به کشور از وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت ایران پس از اخذ مجوزهای اولیه از سازمان.

۱۹ ـ آزمایشگاه معتمد: آزمایشگاهی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی کشور وجود دارد و توانایی آن جهت سنجش عامل (پارامتر) های محیط‌زیستی بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مورد تأیید سازمان قرار گیرد.

۲۰ ـ سامانه: سامانه جامع مدیریت محیط‌زیست که اقدامات داخلی سازمان در خصوص نقل و انتقالات پسماند توسط آن صورت می‌پذیرد.

۲۱ ـ سامانه ای‌پی‌ال: سامانه پنجره واحد تجارت برون‌مرزی گمرک.

ماده ۲ ـ هرگونه واردات، صادرات و عبور پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها بدون رعایت مفاد کنوانسیون، مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات ملی مدیریت پسماند در کشور ممنوع می‌باشد.

ماده ۳ ـ واردات و صادرات پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها از یا به کشور غیر عضو ممنوع است.

ماده ۴ ـ ثبت تمامی درخواست‌های واردات، صادرات، عبور و نیز ترخیص مواد موضوع این آیین‌نامه از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در سامانه الزامی می‌باشد.

کلیه راهنماهای نحوه ثبت و پیگیری درخواست‌ها باید توسط سازمان در سامانه درج گردد.

ماده ۵ ـ هرگونه واگذاری مجوز واردات، صادرات و یا عبور پسماندهای ویژه (خطرناک) به غیر ممنوع می‌باشد. متخلفین موظفند در اجرای ماده (۱۷) قانون مدیریت پسماندها ـ مصوب ۱۳۸۳ ـ حسب تشخیص سازمان، پسماندهای مشمول کنوانسیون را به کشور مبدأ اعاده و یا در صورت امکان مدیریت در داخل کشور، تحت نظارت سازمان و با هزینه خود با رعایت مدیریت صحیح محیط‌زیستی دفع کنند.

ماده ۶ ـ صادرات، واردات و عبور پسماندها با رعایت استاندارد ملی کشور برای بسته‌بندی و حمل‌ونقل مواد ویژه با شماره استاندارد ایران (۲۹۲۵) و آیین‌نامه اجرایی حمل‌ونقل جاده‌ای مواد خطرناک موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۷۰/ت ۲۲۰۲۹ هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ و اصلاحات بعدی آن انجام می‌شود.

ماده ۷ ـ پسماندهای مندرج در الحاقیه‌های کنوانسیون، مشمول این آیین‌نامه قرار می‌گیرند و پسماندهای بخش‌های دفاعی و پسماندهای ویژه پرتوزا در دامنه شمول این آیین‌نامه نمی‌باشند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند.

ماده ۸ ـ واردات پسماند ویژه (خطرناک) و سایر پسماندها (الحاقیه‌های (۸) و (۲)) بر اساس مفاد کنوانسیون و به موجب بند (ز) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ به کشور ممنوع می‌باشد.

تبصره ـ در موارد استثنا و در صورت اعلام نیاز به واردات نوعی از پسماند ویژه و یا سایر پسماندهای مربوط به عنوان ماده اولیه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (با ارائه توجیهات و مستندات لازم مبنی بر نبود و یا کمبود ماده اولیه مربوط در کشور) منوط به تأیید مدیریت صحیح محیط‌زیستی در واحد بازیافت‌کننده دارای پروانه بهره‌برداری و شناسه (کد) آیسیک، واردات این نوع از پسماندها توسط مرجع صلاحیت‌دار مجاز است.

ماده ۹ ـ مجوز واردات پسماندهای مشمول الحاقیه (۸) و (۲) کنوانسیون مشروط به دریافت تأییدیه مرجع صلاحیت‌دار کشور مبدأ به صورت زیر می‌باشد:

۱ ـ دریافت برگه (فرم) تکمیل‌شده اظهارنامه کنوانسیون ممهور به مهر مرجع صلاحیت‌دار کشور مبدأ مبنی بر موافقت با صادرات پسماند با مشخصات محموله موردنظر به زبان فارسی یا انگلیسی از طریق رایانامه مرجع صلاحیت‌دار.

۲ ـ تنها به رایانامه‌های دریافتی از آدرس‌های رایانامه مراجع صلاحیت‌دار معرفی‌شده در پایگاه اینترنتی کنوانسیون ترتیب اثر داده خواهد شد.

ماده ۱۰ ـ در هنگام بررسی مراحل واردات پسماندها لازم است عدم آلودگی پسماندهای مشمول فهرست (۹) کنوانسیون به اجزای ویژه الحاقیه‌های (۱) و (۳) کنوانسیون توسط سازمان محرز ‌گردد.

ماده ۱۱ ـ در مرحله ثبت سفارش به دلیل عدم دسترسی به محتوای محموله، ارائه تعهدنامه رسمی توسط واردکننده (واحد بازیافت‌کننده یا دارنده کارت بازرگانی) الزامی است. تعهدنامه مبنی بر انجام واکاوی (آنالیز) محموله پیش از ترخیص از گمرک مربوط و عودت کالا به مبدأ در صورت آلودگی به اجزای ویژه (الحاقیه ۱) می‌باشد.

تبصره ۱ ـ صدور مجوز ثبت سفارش در خصوص پسماندهای مندرج در الحاقیه (۹) کنوانسیون برای دارندگان کارت بازرگانی منوط به معرفی واحد بازیافت‌کننده با تأیید عملکرد صحیح محیط‌زیستی توسط ادارات کل و دارا بودن پروانه بهره‌برداری و شناسه (کد) آیسیک مربوط می‌باشد.

تبصره ۲ ـ در صورت ورود موقت پسماندهای مندرج در الحاقیه (۹) کنوانسیون توسط دارندگان کارت بازرگانی، متقاضی باید قبل از اقدام به واردات، واحد دارای شرایط مندرج در تبصره (۱) این ماده را به اداره کل معرفی نماید. در غیر این صورت اظهارنامه عبور داخلی مربوط در سامانه ای‌ال‌پی به منظور عبور کالا از گمرک مرزی به گمرک استان مربوط تأیید نمی‌گردد.

ماده ۱۲ ـ صادرات پسماندهای مشمول الحاقیه شماره‌های (۲)، (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) کنوانسیون منوط به اخذ مجوز از مرجع صلاحیت‌دار کشور مقصد است. در صورت اعلام نیاز به مواد بازیافتی پسماندهای فوق توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اعلام وجود واحدهای بازیافت‌کننده واجد شناسه (کد) آیسیک مربوط در کشور و تأیید مدیریت صحیح محیط‌زیستی آن‌ها توسط اداره کل، بر اساس بند (۱۰) ماده (۴) کنوانسیون، صادرات انجام نمی‌پذیرد و واحدهای دریافت‌کننده و مدیریت کننده این‌گونه پسماندها در داخل کشور در اولویت می‌باشند.

ماده ۱۳ ـ پیش از هرگونه اظهار پسماندهای مشمول الحاقیه شماره‌های (۲)، (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) در گمرکات کشور، تقاضای صادرات ابتدا باید توسط صادرکننده در سامانه ثبت، و مدارک موردنیاز منطبق بر موارد اعلام‌شده در سامانه بارگذاری ‌گردد. متقاضی باید پس از تأیید اولیه توسط مرجع صلاحیت‌دار، نسبت به پیگیری امور اظهارنامه اقدام و برگه (فرم) تکمیل‌شده را در سامانه بارگذاری کند.

ماده ۱۴ ـ جهت اطمینان مرجع صلاحیت‌دار از موافقت کشور مقصد با صادرات پسماندهای مشمول الحاقیه شماره‌های (۲)، (۸) و (۹) (در صورت آلوده بودن به اجزای ویژه) تکمیل برگه (فرم) اظهارنامه کنوانسیون به زبان فارسی یا انگلیسی بسته به کشور مقصد توسط صادرکننده ضروری است.

تبصره ـ درصورتی‌که جهت تعیین نوع پسماند (تعیین ویژه و غیر ویژه بودن) نیاز به آزمایش باشد، نمونه‌گیری و واکاوی (آنالیز) از پسماند توسط آزمایشگاه معتمد در حضور نماینده اداره کل پیش از بارگیری، در محل انبارش پسماند انجام و نتایج به اداره کل اعلام می‌گردد.

ماده ۱۵ ـ مرجع صلاحیت‌دار باید نامه و برگه (فرم) اظهارنامه تکمیل‌شده را به مرجع صلاحیت‌دار کشور مقصد و یا کشور/کشورهای محل عبور (در صورت وجود)، به منظور دریافت مجوز صادرات و یا عبور ارسال نماید.

تبصره ـ در صورت عدم دریافت پاسخ از کشور محل عبور چنانچه اعلام‌نظر کلی برای عبور در پرسش‌نامه کنوانسیون مربوط به آن کشور، که سالانه توسط اعضا تکمیل می‌گردد، درج نشده باشد، عبور از محل کشور مربوط مجاز نمی‌باشد. تا پیش از دریافت اعلام رضایت کتبی از کشور محل عبور، آغاز صادرات مجاز نیست.

ماده ۱۶ ـ بارگذاری خلاصه یا مفاد بیمه‌نامه‌ها به میزان مسئولیت‌های مقرر، وفق مقررات و قراردادها و اسناد حمل‌ونقل، توسط متقاضی در سامانه الزامی است.

تبصره ـ به منظور رفع آلودگی ناشی از هرگونه سانحه هنگام حمل‌ونقل و پاک‌سازی محیط، تعیین مسئولیت متقاضی یا دیگر عوامل دخیل بر اساس مدارک مندرج در این ماده انجام می‌شود.

ماده ۱۷ ـ در خصوص پسماندهای الحاقیه (۸)، صادرکننده باید زمان بارگیری را به اداره کل جهت نظارت و انجام هماهنگی‌های لازم امور گمرکی و امور حمل‌ونقلی اطلاع دهد.

ماده ۱۸ ـ متقاضی موظف به درج اطلاعات زیر در سامانه می‌باشد:

۱ ـ نوع، ترکیبات و مقدار پسماند.

۲ ـ زمان ورود یا خروج پسماند به/ از کشور.

۳ ـ نام کشور مبدأ/ مقصد تولید پسماند به تفکیک در هر پیش صورتحساب (فاکتور).

۴ ـ اعلام وصول پسماند در واحد مربوط به اداره کل در واردات پسماند.

۵ ـ اعلام پایان انجام فرایند بازیافت یا امحا به اداره کل در واردات پسماند.

تبصره ـ انجام فرآیند صدور مجوز ثبت سفارش برای دفعات واردات یک محموله بعدی منوط به ارائه مستندات موضوع بندهای (۴) و (۵) این ماده به اداره کل در سامانه می‌باشد.

ماده ۱۹ ـ در خصوص محموله‌های وارداتی یا صادراتی پسماندها، انجام واکاوی (آنالیز) توسط آزمایشگاه‌های معتمد باید مطابق با شیوه‌نامه‌های سازمان صورت پذیرد.

تبصره ـ آزمایشگاه معتمد باید دارای گواهینامه با تاریخ معتبر در انجام واکاوی (آنالیز) برای عامل (پارامتر) های مورد آزمایش پسماندهای مشمول الحاقیه‌های کنوانسیون باشد.

ماده ۲۰ ـ نظر به ظرفیت خطرسازی برخی پسماندهای مشمول الحاقیه (۸) کنوانسیون برای محیط‌زیست کشور، مجوز عبور خارجی پسماندهای خطرناک با شناسه (کد) اچ 1 (H1)، اچ 3 (H3)، اچ1،4 (H 4,1)، اچ 2،4 (H 4,2)، اچ 3،4 (H 4,4)، اچ 6،1 (H 6,1)، اچ 6،2 (H 6,2)، اچ 10 (H10)، اچ 11 (H11) و اچ 12 (H12) منطبق بر الحاقیه (۳) کنوانسیون از قلمروهای آبی، زمینی (جاده‌ای و ریلی) و هوایی کشور صادر نمی‌گردد.

ماده ۲۱ ـ صدور مجوز عبور خارجی برای سایر پسماندهای ویژه (خطرناک) منطبق بر شناسه (کد) های الحاقیه (۳) کنوانسیون توسط مرجع صلاحیت‌دار بررسی و در صورت موافقت، درج اطلاعات زیر در سامانه توسط متقاضی الزامی است:

۱ ـ برگه (فرم) تکمیل‌شده اظهارنامه کنوانسیون (به زبان انگلیسی) ممهور به مهر و امضای مرجع صلاحیت‌دار کنوانسیون کشور مبدأ برای دریافت مجوز از کشور مقصد.

۲ ـ تأییدیه رسمی کشور مقصد برای واردات از کشور مبدأ.

۳ ـ سایر اطلاعات موردنیاز سازمان شامل مشخصات محموله، ضرورت عبور خارجی آن از قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران (نظیر نبودن مسیر جایگزین)، خط سیر محموله، پاسخ سایر کشورهای مسیر عبور، زمان‌بندی تقریبی انجام عبور و بیمه‌نامه‌ها و قراردادهای حمل‌ونقل.

۴ ـ اطلاع‌رسانی به پلیس‌راه، ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و هلال‌احمر استان‌های محل عبور محموله توسط اداره کل از طریق مکاتبه جهت آمادگی در مقابل بروز سوانح احتمالی جاده‌ای و خطرات ناشی از حمل‌ونقل پسماندهای ویژه (خطرناک).

۵ ـ تعهدنامه رسمی در سامانه، مبنی بر عدم انجام هرگونه بارگیری، تخلیه و یا بازنمودن مهروموم (پلمپ) محموله ضمن انجام عبور خارجی از کشور و نیز عهده‌داری پاک‌سازی هرگونه آلودگی محیط‌زیستی ناشی از نشت یا انتشار محتویات محموله به محیط‌زیست.

۶ ـ کلیه مجوزها و مدارک بین‌المللی و معیارهای فنی متصدی حمل‌ونقل برای حمل‌ونقل ایمن پسماندهای ویژه (خطرناک) مطابق با اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای.

۷ ـ پیش صورتحساب (فاکتور) محموله.

۸ ـ مشخصات هویتی متقاضی صدور مجوز عبور خارجی شامل نام، نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، شماره کارت ملی یا گذرنامه.

ماده ۲۲ ـ در صورت بروز هرگونه حادثه‌، اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱ ـ متصدی حمل‌ونقل در اسرع وقت محل حادثه را به ادارات کل حفاظت محیط‌زیست و مدیریت بحران استان اعلام نماید.

۲ ـ کلیه اقدامات لازم و اصولی اولیه وفق مقررات مربوط برای جلوگیری از انتشار و توسعه آلودگی‌های محیط‌زیستی در محل وقوع و پاک‌سازی منطقه از سوی متصدی حمل‌ونقل صورت پذیرد.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه پاک‌سازی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و دستگاه‌های مرتبط تدوین و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۳ ـ عبور خارجی پسماندهای الحاقیه (۹) کنوانسیون نیازمند اخذ مجوز از اداره کل محل استقرار گمرکات ورود می‌باشد. درج مدارک زیر در سامانه توسط متقاضی الزامی می‌باشد:

۱ ـ تأیید گمرک اظهارکننده (ورودی) در خصوص عبور خارجی.

۲ ـ نام گمرک اظهارکننده (ورودی).

۳ ـ نام گمرک محل خروج (مقصد).

۴ ـ کلیه مشخصات و مدارک فعالیت شرکت متصدی حمل‌ونقل.

۵ ـ پیش صورتحساب (فاکتور).

۶ ـ تصویر کلیه بیمه‌ها و اسناد حمل‌ونقل.

۷ ـ تعهد رسمی در سامانه شامل عدم بارگیری و تخلیه در طول مسیر عبور و پاک‌سازی در صورت وقوع حادثه.

تبصره ـ سازمان و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف سه ماه نسبت به اتصال سامانه و سامانه ای‌پی‌ال اقدام نمایند.

ماده ۲۴ ـ عبور داخلی کلیه پسماندها عیناً به عنوان ورود پسماندها به کشور محسوب شده و بر اساس شرایط اعلام‌شده در این آیین‌نامه عمل می‌گردد.

ماده ۲۵ ـ برای ترخیص پسماندها از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، مشروط به حصول اطمینان از اینکه منبع تولید پسماند مربوط به منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و نه خارج از قلمروی کشور باشد، همان رویه حمل‌ونقل پسماندهای داخلی ملاک عمل قرار می‌گیرد و صدور مجوز منوط به اعلام مدیرعامل منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به اداره کل می‌باشد.

ماده ۲۶ ـ درصورتی‌که بر اساس گواهی مبدأ، منبع پسماند، خارج از قلمرو کشور باشد و از طریق مناطق آزاد تجاری‌ ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد کشور شود، مشمول قوانین و مقررات کنوانسیون بوده و بر اساس رویه واردات مطابق احکام این آیین‌نامه عمل می‌شود.

ماده ۲۷ ـ در خصوص صادرات پسماند از طریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به سایر کشورها بر اساس رویه صادرات مطابق احکام این آیین‌نامه عمل می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۲۸۳/ت ۵۹۴۳۵ هـ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۰

روزنامه رسمی شماره 22422 – 16/12/1400

شماره ۱۶۰۱۹۰/ت ۵۹۶۱۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱

نهاد ریاست جمهوری

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره 47276/154629 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۲۸۳/ت ۵۹۴۳۵ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ بعد از عبارت “با رعایت وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های قانونی دستگاه‌های مشمول نظارت” عبارت “و عدم‌مداخله در حوزه صلاحیت‌های قانونی آن” الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

روزنامه رسمی شماره 22422 – 16/12/1400

شماره ۱۵۷۴۵۵/ت ۵۹۵۹۷ هـ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت کشور ـ وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۱۲/۴ به پیشنهاد شماره 46707/148681 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۷۸۳۸/ت ۵۸۹۴۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۲)، عبارت “در اختیار پالایشگاه‌ها” به عبارت “از محل جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) قانون در اختیار پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها” اصلاح و تبصره (۱) حذف و عنوان تبصره‌های بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

۲ ـ در ماده (۳)، بعد از عبارت “تخصیص اعتبار” عبارت “با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ ” الحاق می‌شود.

۳ ـ تبصره (۲) ماده (۴) حذف و تبصره (۱) قبلی به عنوان تبصره تلقی می‌شود.

۴ ـ تبصره (۲) ماده (۵) حذف و تبصره (۱) قبلی به عنوان تبصره تلقی می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up