مصوبات هیأت دولت دهه سوم دی ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیأت دولت منتشره از

1401/10/21 لغايت 1401/10/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

لغو تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت ۶۰۴۹۵ هـ مورخ 1401/08/23

اصلاح آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰۹/ت ۵۹۹۰۷ هـ مورخ 1401/09/16

تصویب‌نامه در خصوص مشارکت مدنی در قالب شرکت طرح (پروژه) ساماندهی و توانمندسازی محلات حاشیه‌ای شهید باهنر و شهید رجایی مشهد

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت جبران خسارت ناشی از بارش برف و یخبندان در ماه‌های دی و بهمن سال ۱۴۰۰ در استان اردبیل

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ یکهزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت تکمیل لایروبی و علاج‌بخشی کانال‌های جزیره میانکاله و خلیج گرگان

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت بند (ج) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال)

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۱ هـ مورخ 1401/09/02 

اصلاح ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

اصلاح آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت

اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه بیمه‌های تجاری

لغو تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت ۶۰۴۹۵ هـ مورخ 1401/8/23

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22670 – 1401/10/24

شماره ۱۹۲۵۵۳/ت ۶۰۷۷۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به پیشنهاد شماره 50053/180833 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت ۶۰۴۹۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ لغو می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22670 – 1401/10/24

شماره ۱۹۲۶۰۰/ت ۶۰۷۶۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت اطلاعات ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به پیشنهاد شماره 49993/176864 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

 

آیین‌نامه حمایت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۳۲/ت ۶۰۵۸۱ ک مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در صدر، عنوان و بندهای (۱) و (۳) ماده (۱)، واژه “دیجیتال” به عبارت “رقومی (دیجیتال)” اصلاح می‌شود.

۲ ـ ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را برای برخورداری آزادکاران از بیمه تأمین اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط انجام دهد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰۹/ت ۵۹۹۰۷ هـ مورخ 1401/9/16

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22670 – 1401/10/24

شماره 187061/59907 – ۱۴۰۱/۱۰/۱۰

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان بهزیستی کشور ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)

نظر به اینکه در پیش‌نویس نهایی الگوی مصرف گاز طبیعی برای اقلیم‌های مختلف کشور موضوع بند (م) تبصره (۱) و آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۱۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در بخش گاز (تصویب‌نامه شماره ۱۷۱۲۰۹/ت ۵۹۹۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶) موضوع نامه شماره ۷۹۹۵/ص/م مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ وزارت نفت، عبارت “تاریخ (۱۶) آذر سال ۱۴۰۱” به صورت عبارت “تاریخ (۱۶) آبان سال ۱۴۰۱” تحریر شده است و مطابق مصوبه جلسه ۱۴۰۱/۹/۲ هیئت‌وزیران عبارت “تاریخ (۱۶) آذر سال ۱۴۰۱” صحیح می‌باشد، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ علی بهادری جهرمی

تصویب‌نامه در خصوص مشارکت مدنی در قالب شرکت طرح (پروژه) ساماندهی و توانمندسازی محلات حاشیه‌ای شهید باهنر و شهید رجایی مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره ۱۹۶۵۶۶/ت ۶۰۱۰۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به پیشنهاد شماره 47880/100/02 مورخ ۱۴۰۱/۴/۶ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

به وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت مدنی در قالب شرکت طرح (پروژه) ساماندهی و توانمندسازی محلات حاشیه‌ای شهید باهنر و شهید رجایی مشهد با مشارکت شهرداری مشهد اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره ۱۹۴۷۰۵/ت ۶۰۷۲۳ هـ – ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (280000000000000) ریال وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به پیشنهاد شماره 57/189195 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای جزء (۳) الحاقی به بند (هـ) تبصره (۷) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به نمایندگی از دولت و در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۳۲/ت ۵۹۷۷۹ هـ مورخ ۴ /۱۴۰۱/۲ و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۰۱/ت ۶۰۶۶۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۸ نسبت به فروش اوراق مالی اسلامی تا سقف دویست و هشتاد هزار میلیارد (280000000000000) ریال اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بابت جبران خسارت ناشی از بارش برف و یخبندان در ماه‌های دی و بهمن سال ۱۴۰۰ در استان اردبیل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره ۱۹۴۲۸۸/ت ۶۰۷۵۲ هـ – ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشـور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ بابت جبران خسارت ناشی از بارش برف و یخبندان در ماه‌های دی و بهمن سال ۱۴۰۰ در استان اردبیل در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یادشده قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ یکهزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت تکمیل لایروبی و علاج‌بخشی کانال‌های جزیره میانکاله و خلیج گرگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره ۱۹۴۷۹۱/ت ۶۰۵۱۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ مبلغ یکهزار میلیارد (1000000000000) ریال به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ ـ بابت تکمیل لایروبی و علاج‌بخشی کانال‌های جزیره میانکاله و خلیج گرگان به منظور تسهیل تبادل آب بین دریای خزر و خلیج گرگان بر اساس مطالعات انجام شده توسط پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲ ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه‌ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت بند (ج) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره ۱۹۶۵۷۴/ت ۶۰۶۸۹ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به پیشنهاد شماره 57/179463 مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ج) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از دولت و با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۳۲/ت ۵۹۷۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۰۱/ت ۶۰۶۶۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۸ نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی از محل ظرفیت بند (ج) تبصره (۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره ۱۹۶۵۷۱/ت ۵۹۶۸۰ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت اطلاعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به پیشنهادهای شماره ۲۷۴۸۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شماره 1/128389 مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به ترکیب کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۳۱۳/ت ۵۹۳۶۹ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ با اصلاحات بعدی آن اضافه می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۱ هـ مورخ 1401/9/2

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره ۱۹۴۷۱۱/ت ۶۰۷۷۲ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور خارجه

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به پیشنهاد شماره 49991/180838 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در تبصره (۳) بند (۱)، عبارت “به عنوان معاون وزیر” حذف و در انتهای بند مذکور، عبارت “دبیر شورا هم‌تراز مقامات بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری است” الحاق می‌شود.

۲ ـ در تبصره (۴) بند (۱)، عبارت “وزارت یادشده” به عبارت “مصوب مربوط” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره ۱۹۶۵۶۷/ت ۶۰۸۰۶ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۸۴۸۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ حذف و تبصره آن به عنوان ماده (۱۲) تلقی می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره ۱۹۶۵۶۹/ت ۶۰۷۳۱ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

نهاد ریاست جمهوری

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به پیشنهاد شماره 50065/181153 مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۴۷۸/ت ۶۰۳۶۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۴) پس از عبارت “با وظایف زیر” عبارت “و از محل منابع مصوب مربوط” الحاق می‌شود.

۲ ـ در ماده (۹) عبارت “با پیشنهاد رئیس شورا و همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورا می‌رسد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ساختار اداری لازم را در اختیار دبیرخانه قرار دهد.” به عبارت “در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب مراجع ذی‌صلاح می‌رسد.” اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه بیمه‌های تجاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره ۱۹۶۵۵۷/ت ۶۰۸۰۵ هـ ـ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت اطلاعات

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به پیشنهاد شماره 50049/183584 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی حمایت از کسب‌وکارهای برخط حوزه بیمه و تقویت نظام تنظیم‌گری حوزه بیمه‌های تجاری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۴۷/ت ۶۰۵۸۱ ک مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ عبارت “ماده (۱) ـ” حذف و عبارت “تدوین و ابلاغ کند” به عبارت “تهیه و برای تصویب به مراجع ذی‌صلاح ارسال نماید” اصلاح می‌شود.

۲ ـ متن زیر به عنوان بند (۶) الحاق می‌شود:

۶ ـ خدمات تبادل داده‌ای مورد نیاز ارائه‌دهندگان خدمات بیمه‌ای برخط توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه تداوم داشته باشد.

۳ ـ ماده (۲) حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمد مخبر

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم خرداد ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/03/11 لغايت 1403/03/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up