مصوبات هیئت دولت دهه اول دی 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1399/10/01 لغايت 1399/10/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص        

تصویب‌نامه در خصوص عدم ممانعت از ترخیص کالا بر اساس اعتبار پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور  

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فلاورجان استان اصفهان

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌‏روزی)     

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رودان استان هرمزگان

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی    

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی    

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان        

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان میناب استان هرمزگان  

اصلاح ماده (۷) اصلاحی آییننامه اجرایی شورایعالی سلامت و امنیت غذایی    

اصلاح بند (۱۴) ماده (۱) آییننامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور  

اصلاح بند (۷) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۲۳۹۲/ت۵۷۶۳۵هـ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۹ 

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص فوق‌العاده ویژه قضات     

اصلاح جدول تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت۵۸۰۶۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹

 

 

تصویب‌نامه در خصوص افزایش تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۸۱۳۷/ت۵۷۸۵۹هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵

وزارت نیرو

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۳ به پیشنهاد شماره 99/19129/31/100 مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ وزارت نیرو و به استناد بند (ف) تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:

تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص، موضوع ماده (۷) مصوبه شماره ۳۲۱۹۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ شورای اقتصاد و اصلاح بعدی آن موضوع مصوبه شماره ۱۶۶۸۴۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، از ابتدای سال ۱۳۹۹ به میزان پانزده درصد (۱۵%) نسبت به مصوبات سال گذشته هیئت‌مدیره شرکت‌های آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص عدم ممانعت از ترخیص کالا بر اساس اعتبار پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۹۰۲۱/ت۵۸۲۳۹هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گمرک جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۶ به پیشنهاد شماره 2/136502 مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اعتبار پیش‌بینی‌شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۶ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان فلاورجان استان اصفهان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۹۱۲۸/ت۵۶۷۳۷هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۶ به پیشنهاد شماره ۶۴۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

۱ـ بند (۱) تصویب‏نامه شماره ۱۵۲۸۸/ت۲۱۳۵۷ک مورخ ۱۳۷۹/۴/۲۰ لغو می‏شود.

۲ـ روستای اشترجان در بخش مرکزی شهرستان فلاورجان استان اصفهان، به شهر تبدیل و به عنوان شهر اشترجان شناخته می‌شود.

۳ـ روستای مینادشت در بخش‏ مرکزی شهرستان فلاورجان، به شهر تبدیل و به‏‌عنوان شهر مینادشت شناخته ‏می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌‏روزی)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۹۰۲۶/ت۵۸۲۷۶هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۶ به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور (با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توان‌بخشی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور) و به استناد تبصره (۱) ماده (۷) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ تصویب کرد:

۱ـ میزان کمک‌هزینه (یارانه) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه‌‏روزی) بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توان‌بخشی، آموزشی، حرفه‌آموزی معلولان و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی شدید از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده موضوع ردیف‌های (۱۳۱۵۰) و (۱۳۱۵۱۰) و منابع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و اعتبارات قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و سایر منابع مصوب مربوط با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور به شرح جدول زیر تعیین می‌‏شود:

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول دی 99

۲ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است با در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارائه‌شده در مراکز مذکور و با توجه به سقف اعتبارات مصوب مربوط، نسبت به پرداخت یارانه بر اساس درجه‌بندی مراکز به شرح جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه منطبق با ضوابط مربوط و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولیت، سالمندان معلول و بیماران روانی مزمن شدید و خیلی شدید اقدام کند.

۳ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ تا ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ قابل اجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان رودان استان هرمزگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۹۱۷۴/ت۵۷۳۳۱هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۹۹۷۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ در بخش بیکاه شهرستان رودان استان هرمزگان، روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است از جمله نزک، وزیری و کهنشوئیه از دهستان برنطین منتزع و به دهستان بیکاه ملحق می‌شوند.

ب ـ مرکز دهستان بیکاه به روستای کهنشوئیه تغییر می‌یابد.

پ ـ در شهرستان رودان، دهستان برنطین از بخش بیکاه منتزع و به بخش مرکزی ملحق می‌شود.

ت ـ در بخش بیکاه، یک دهستان به نام اسلام‌آباد از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست از جمله روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر ایجاد می‌شود:

۱ـ اسلام‌آباد ۲ـ سرکهنان ۳ـ زردگردیال ۴ـ سورکی ۵ ـ مازغ ۶ ـ زنگیان.

ث ـ روستای اسلام‌آباد به عنوان مرکز دهستان اسلام‌آباد تعیین می‏شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول دی 99

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۹۱۵۷/ت۵۶۷۵۷هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۶ به پیشنهاد شماره ۶۸۷۴۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان قوچان عتیق بخش مرکزی شهرستان قوچان استان خراسان رضوی به روستای اصغرآباد تغییر می‌یابد.

ب ـ روستای علاقه‏جنبان از دهستان سودلانه و روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر، مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، از دهستان شیرین دره بخش مرکزی شهرستان قوچان منتزع و به دهستان قوچان عتیق ملحق می‌شوند:

۱ـ زوباران ۲ـ سالانقوچ ۳ـ خمارتاش ۴ـ شورک حاجی ۵ ـ شورک‌توپکانلو ۶ ـ فخرآباد ۷ـ پادگان قوچان.

پ ـ دهستان یزدان از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر، مطابق نقشه پیوست، در بخش مرکزی شهرستان قوچان ایجاد می‌شود:

۱ـ اتر آباد ۲ـ اورته چشمه ۳ـ برج زیدانلو ۴ـ بیگلر ۵ ـ تقی‏آباد ۶ ـ جرتوده ۷ـ جعفرآباد علیا ۸ ـ چیتگر ۹ـ حاجی کاهو ۱۰ـ حسن‌آباد ۱۱ـ داغیان ۱۲ـ دربندی ۱۳ـ یوسف‌آباد ۱۴ـ زادک ۱۵ـ سعادتقلی ۱۶ـ سلیم‌آباد ۱۷ـ عسگرآباد ۱۸ـ فیروزآباد ۱۹ـ قره شاهوردی ۲۰ـ آقا لطفعلی ۲۱ـ کلاته میرزا رجب ۲۲ـ گزل‌آباد ۲۳ـ گنبد جق ۲۴ـ محمودی ۲۵ ـ یزدان‌آباد سفلی.

ت ـ روستای یزدان‌آباد سفلی به عنوان مرکز دهستان یزدان تعیین می‏شود.

ث ـ بخش قوچان عتیق از ترکیب دهستان‏های قوچان عتیق و یزدان در شهرستان قوچان ایجاد می‌شود.

ج ـ روستای شهر کهنه به عنوان مرکز بخش قوچان عتیق تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول دی 99

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۹۱۵۲/ت۵۶۷۸۸هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه۱۳۹۹/۹/۲۶ به پیشنهاد شماره ۷۷۴۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ مرکز دهستان دوغایی بخش مرکزی شهرستان قوچان استان خراسان رضوی، به روستای دوغایی تغییر می‌یابد.

ب ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر، از دهستان سودلانه بخش مرکزی شهرستان قوچان منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان دوغایی بخش یادشده ملحق می‌شوند:

۱ـ آب گرگ ۲ـ اسلام‌آباد ۳ـ جعفرآباد علیا شرقی ۴ـ داودلی ۵ ـ دولو ۶ ـ قلعه عباس ۷ـ کتلر ۸ ـ کلر ۹ـ کلاته محمدآبادشرقی ۱۰ـ ینگه‌قلعه هودانلو ۱۱ـ چاه‌موتور خورشیدی ۱۲ـ شالباف ۱۳ـ شعبان‏آباد ۱۴ـ طاسخانه ۱۵ـ قره چقه ۱۶ـ قشلاق ۱۷ـ فتح‌آباد ۱۸ـ مزرعه پیر حسین شفیعی.

پ ـ دهستان بهار از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‌های زیر، مطابق نقشه پیوست در بخش مرکزی شهرستان قوچان ایجاد می‌شود:

۱ـ اندرزی ۲ـ بیگ نظر ۳ـ چنبرغربال ۴ـ حصار ۵ ـ رضاآباد شرقی ۶ ـ زمان پوت ۷ـ سهل‌آباد۸ ـ شغل‌آباد ۹ـ شفیع ۱۰ـ کلاته احمد ۱۱ـ کلاته زمان ۱۲ـ کلاته علی زینل ۱۳ـ مزرعه زمان پوت ۱۴ـ مشکانلوکلاته ملا محمد قلی ۱۵ـ مقصودآباد ۱۶ـ یزدان‏آباد شرقی ۱۷ـ ابراهیم‏آباد ۱۸ ـ آبکوه ۱۹ـ آلاتمان ۲۰ ـ برگیش ۲۱ـ پس حصار ۲۲ـ کلاته توپ درخت ۲۳ـ چاه موتور جوادی ۲۴ـ چهارباغ ۲۵ـ چهارسوق ۲۶ـ چهل بازه ۲۷ـ خیرآباد ۲۸ـ سمنگان ۲۹ـ کلاته رضا ۳۰ـ گلشن‏آباد ۳۱ـ لالو ۳۲ـ یزدان‌آباد شرقی ۳۳ـ یکه لنگه ۳۴ـ مومن‌آباد ۳۵ـ گرمجان ۳۶ـ گلابه ۳۷ـ عراقی ۳۸ـ سفیدجان ۳۹ـ مزرعه حسین‏آباد ۴۰ـ ابراهیم‌آباد آب ۴۱ـ شیرین کلاته شفیع.

ت ـ روستای شفیع به عنوان مرکز دهستان بهار تعیین می‌شود.

ث ـ بخش آبکوه از ترکیب دهستان‌های بهار و دوغایی در شهرستان قوچان ایجاد می‌شود.

ج ـ روستای آلماجق به عنوان مرکز بخش آبکوه تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول دی 99

 

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بندرعباس استان هرمزگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۹۱۷۸/ت۵۵۹۸۱هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۱۷۸۵ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

الف ـ روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های پشتکوه درتوچان، کولغان درتوچان، پاقلاتان بالا، پاقلاتان پایین، چاه‏پس، چاه عالی شرقی، چاه عالی غربی، کل ذرت، شهوازان، پاسگاه جلابی، گنبد سرخ، گاو مرده، دل‏بودنی، حسین‏آباد، کناران، سیدآباد و نران از دهستان شمیل بخش تخت شهرستان بندرعباس استان هرمزگان منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان تخت بخش یادشده ملحق می‌شود.

ب ـ دهستان جلابی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های جلابی، کهور کلاغی، محمود کلاغی، پشتکوه درتوچان، کولغان درتوچان، پاقلاتان بالا، پاقلاتان پایین، چاه‏پس، چاه عالی شرقی، چاه عالی غربی، کل ذرت، شهوازان، پاسگاه جلابی، گنبد سرخ، گاو مرده، دل‏بودنی، حسین‏آباد، کناران، سیدآباد و نران مطابق نقشه پیوست در بخش تخت ایجاد می‏‏شود.

پ ـ روستای جلابی به عنوان مرکز دهستان جلابی تعیین می‌شود.

ت ـ دهستان حسن‏لنگی از ترکیب روستاها، مزرعه‏ها و مکان‏های حسن لنگی بالا، حسن لنگی پایین، سرزه خاروک، سمسلو، سرزه (آل مهتران)، چیل گرگین، سهرابی، چاه خرک، کرمون و زمین سنگ، مطابق نقشه پیوست در بخش تخت ایجاد می‌شود.

ث ـ روستای حسن لنگی بالا به عنوان مرکز دهستان حسن لنگی تعیین می‌شود.

ج ـ بخش شمیل از ترکیب دهستان‏های شمیل و حسن لنگی در شهرستان بندرعباس ایجاد می‌شود.

چ ـ روستای شمیل به عنوان مرکز بخش شمیل تعیین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول دی 99

 

تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان میناب استان هرمزگان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۹۱۴۵/ت۵۶۳۸۸هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۶ به پیشنهاد شماره ۲۳۵۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد:

روستاها، مزرعه‌ها و مکان‏های جَعفَرآباد سرنی، سَراتَک، پابَنان، هَلائون، برِنزَکی، قَلمان عبدالله، گچَک دادعلی، قَلَمان مشهدی چراغ، قَلات رُستَم، باغَک، تَهتان و هنیرک، از دهستان کریان بخش مرکزی شهرستان میناب استان هرمزگان منتزع و مطابق نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، به دهستان توکهور بخش توکهور شهرستان یادشده ملحق می‌شوند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

مصوبات هیئت دولت دهه اول دی 99

 

 

 

اصلاح ماده (۷) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۸۱۳۶/ت۵۸۲۱۰هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۵

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان ملی استاندارد ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۳ به پیشنهاد شماره 44175/96953 مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در ماده (۷) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، موضوع بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۸۲۹۸۰/ت۵۷۳۱۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱، عبـارت «با رعایـت ترتـیبات مقرر در ماده (۳۰) قـانون برنامه‌وبودجه کـشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ» بعد از عبارت «تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور» اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۱۴) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۹۰۷۶/ت۵۸۲۱۵هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

وزارت آموزش‌وپرورش ـ وزارت نیرو

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت کشور ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت اطلاعات ـ وزارت دادگستری

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۶ به پیشنهاد شماره 43419/98596 مورخ ۱۳۹۹/۹/۲ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۱۴) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۷۹۱/ت۵۷۸۶۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲، عبارت «و یا توسط سازمان حسابرسی» به عبارت «و توسط سازمان حسابرسی» اصلاح می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح بند (۷) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22073-04/10/1399

شماره ۱۰۹۰۱۲/ت۵۷۸۸۸هـ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۹

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت آموزش‌وپرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ سازمان انرژی اتمی ایران

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۲۶ به پیشنهاد شماره 020/9717 مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۷) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹، عبارت «و کمک به تأمین یارانه حمل آرد و سوخت فسیلی به مناطق عشایری» به انتهای بند مذکور اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۸۲۳۹۲/ت۵۷۶۳۵هـ مورخ ۲۰/۷/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22075-07/10/1399

شماره ۱۱۱۴۳۹/ت۵۸۲۵۶هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲

وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۳۰ به پیشنهاد شماره 44107/102890 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۸۲۳۹۲/ت۵۷۶۳۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۰، عبارت «، حمایتی و توافقی» حذف می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص فوق‌العاده ویژه قضات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22075-07/10/1399

شماره ۱۱۱۴۳۳/ت۵۸۲۹۵هـ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲

وزارت دادگستری ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۹/۳۰ به پیشنهاد شماره ۴۷۷۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۵ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ـ فوق‌العاده ویژه قضات موضوع تصویب‌نامه‌ شماره ۳۸۱۲/ت۳۲۷۱۶هـ مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح جدول زیر اصلاح می‌شود:

 

ردیف شاغل قضایی ضریب مربوط
۱ گروه ۱ 17/5
۲ گروه ۲ 18
۳ گروه ۳ 18/2
۴ گروه ۴ 18/4
۵ گروه ۵ 18/6
۶ گروه ۶ 18/8
۷ گروه ۷ 19
۸ گروه ۸ 19/2
۹ گروه ۹ 19/4
۱۰ گروه ۱۰ 19/6
۱۱ گروه ۱۱ 19/8
۱۲ گروه ۱۲ 20

 

۲ ـ اعتبار موردنیاز افزایش فوق‌العاده موضوع این تصویب‌نامه از محل اعتبارات مصوب مربوط قوه قضاییه و بدون ایجاد بار مالی برای دولت تأمین می‌شود.

۳ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح جدول تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت۵۸۰۶۸هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22075-07/10/1399

شماره 58068/110427-۱۳۹۹/۱۰/۱

اصلاح جدول تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت۵۸۰۶۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱

وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه در جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت۵۸۰۶۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱، در ردیف (۵) در ستون واحد پول، واژه «یورو» به صورت واژه «دلار»، در ردیف (۷) در ستون مبلغ حق عضویت، عدد «۹۲۵798» به صورت عدد «۹۲۵767»، در ردیف (۴۱) در ستون مبلغ حق عضویت، عدد «۴۵579» به صورت واژه «صفر» و در ستون واحد پول، عبارت «فرانک سوئیس» به صورت واژه «صفر»، در ردیف (۵۵) در ستون مبلغ حق عضویت، عدد «3000» به صورت واژه «صفر» و در ستون واحد پول، عبارت «فرانک سوئیس» به صورت واژه «صفر» و در ردیف (۶۶) در ستون مبلغ حق عضویت، عدد «500000» به صورت واژه «صفر» و در ستون واحد پول، واژه «دلار» به صورت واژه «صفر» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ حسین سیمایی صراف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up